Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου: Ομιλία περί πίστεως θερμής, και ολιγοπιστίας, και πόθεν αύται προσγίνονται (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Τίτ. γ’ 8-15)

– Μπορεί η πίστις να είναι βέβαιη αφού πίστις και βεβαιότης φαίνονται δύο πράγματα ενάντια;

– Έχει η πίστις μέτρα και βαθμούς όπως η αγάπη;

– Πότε θερμαίνεται η πίστις;

– Αντιπαλεύει η αίσθησις τα υπό της πίστεως διδασκόμενα;

– Πότε νικά και πότε νικάται η αίσθησις;

– Πως γίνεται να αρπάζω, να αδικώ, να έχω αισχρούς λογισμούς, να δυναστεύω, να ψεύδομαι, να φονεύω, να διαπράττω αμαρτίες χωρίς να ντρέπομαι, ενώ πιστεύω ότι ο Θεός βλέπει όλα τα έργα μου και γνωρίζει τ’ απόκρυφά μου, όταν μάλιστα ντρέπομαι να διαπράξω τα ίδια ενώπιον ενός ποταπού ανθρώπου;

– Η πίστις αποτρέπει τους πιστούς από την αμαρτία και τους οδηγεί στις αρετές.

– Είναι αλήθεια ότι η σωτηρία μας κρέμεται από της πίστεως. Ποιάς πίστεως όμως;

– Πώς μπορώ να διαφυλάξω την πίστην μου θερμήν και στερεάν και ακμάζουσαν, όταν ψυχραίνουν την θερμότητα αυτής του σώματος οι αισθήσεις, κλονίζουν την στερεότητα αυτής της σαρκός τα πάθη, μαραίνει το άνθος αυτής η πλάνη του κόσμου;

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 330 – Έκδοσις 1840), πατώντας
εδώ

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]