Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής μετά τα Φώτα: Ερμηνεία εις την προς Εφεσίους επιστολήν του Παύλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εφεσ. δ’, 7-13)

– Ο Θεός δημιουργός του κόσμου (υλικόν) και της Εκκλησίας (πνευματικόν). Η Εκκλησία έχει δύο μέρη: εν τω ουρανώ και επί της γής. Ποιές είναι οι διαφορές της εν ουρανώ Εκκλησίας και επί της γης;

– Ποιά είναι η Εκκλησία πτο νόμου, εν νόμω και η εν χάριτι;

– Ποιό είναι το μέτρο της δωρεάς του Χριστού;

– Είναι τα χαρίσματα που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο δωρεά ή ανταπόδοση της αρετής τους;

– Κατέβη στην γη ως Θεός και ενέβη εις τον ουρανόν ως άνθρωπος!

– Πώς γίνεται ο πανταχού Παρών να εμφανίζεται να κατεβαίνει στην γη, στον Άδη και να ανεβαίνει στους ουρανούς;

– Υπάρχουν πολλοί ουρανοί;

– Γιατί λέγει ο απ. Παύλος ότι "έδωκε (ο Κύριος) προφήτας"; Υπάρχουν προφήτες και μετά τον Χριστόν;

– Γιατί ο Κύριος έδωσε το αποστολικό, το προφητικό και διδασκαλικό χάρισμα στους ανθρώπους;

– Έως πότε οι λαμβάνοντες τα πνευματικά χαρίσματα έχουν χρέος να διακονούν;

– Πότε έχουμε ενότητα της πίστεως και πότε επίγνωση του Υιού του Θεού;

– Τί σημαίνει το "εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας";

– Ποιό είναι το πλήρωμα του Χριστού;
Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 374 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]