Όψεις αποκρυφισμού: Η Αριθμολογία (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

Η Αριθμολογία είναι ένα ακόμα σύστημα μαγείας και μαντικής, που παρουσιάζεται, πολλές φορές, και μ’ ένα ψευδο-επιστημονικό προσωπείο1. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του χώρου, εξετάζει τις σχέσεις των αριθμών προς τα φαινόμενα και παρουσιάζεται ως μέσο πρόγνωσης του μέλλοντος των ανθρώπων, ανάλυσης του χαρακτήρα τους, καθορισμού των διαφόρων γεγονότων, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την ερμηνεία των αριθμών ως μία μορφή πεπρωμένου.

Σύμφωνα με θεωρητικούς εκπροσώπους του εν λόγω αποκρυφιστικού συστήματος οι διάφορες λέξεις, το όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης εκάστου, συγκροτούν ένα απόκρυφο σύνολο-οδηγό, που καθορίζει και προσδιορίζει την προσωπικότητα, τα γεγονότα της ζωής και το μέλλον του κάθε ανθρώπου.
Στο χώρο της μαντείας η Αριθμολογία αυτοπροβάλλεται ως όργανο καθορισμού των ευνοϊκών ημερών για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, των επαγγελματικών πρωτοβουλιών, της επιλογής συζύγων, φίλων, κ.λ.π.
Οι θεωρητικοί του χώρου, αρέσκονται να θεωρούν πατέρα της Αριθμολογίας τον Πυθαγόρα. Στα αρχαία χρόνια, χρήση της Αριθμολογίας συναντάμε στους αιρετικούς Γνωστικούς2, ενώ αργότερα συναντάται στον ιουδαϊκό αποκρυφισμό με τη λεγόμενη Γεμάρτια (Gematria)3, που είναι ένα από τα τρία Καββαλιστικά συστήματα του χώρου. Πρόκειται για σύστημα αριθμητικού εσωτερισμού4 και θεωρείται μέθοδος αποκάλυψης της μυστικής γνώσης και της σοφίας των λέξεων μέσω αριθμών και γραμμάτων του αλφαβήτου5.
Στα νεώτερα χρόνια διατηρήθηκε η χρήση της Αριθμολογίας ως μέσο μαντικής πρόγνωσης, όμως στα πλαίσια του άκρως αντιχριστιανικού κινήματος της «Νέας Εποχής» η πρακτική θα συνδυαστεί με τη σχετική, κατά  περίπτωση, αποκρυφιστική νεοποχίτικη ορολογία. Έτσι οι αριθμοί θεωρούνται ότι αντιστοιχούν σε δονήσεις, αποτελούν ενεργειακά μοντέλα, περιγραφή καρμικών γεγονότων κ.ά.
Ιδιαιτέρως, πρέπει να επισημανθεί και το γεγονός, ότι οπαδοί του εν λόγω αποκρυφιστικού χώρου δε διστάζουν να επικαλούνται χωρία (π.χ. Αποκ. 13, 18) και γεγονότα της Αγίας Γραφής, όπως και τη χρήση διαφόρων αριθμών6, λ.χ. 3, 7, 12, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω μαντική μέθοδος είναι παρούσα στην Αγία Γραφή και αυτό αποτελεί μία ακόμη μαρτυρία για την αξιοπιστία της.

Σημειώσεις:

1. R. Biewald, Kleines Lexicon des Okkultismus, 2005, σσ. 218-219. 2. Πρβλ. D. W. Bercot, A Dictionary of Early Christian Beliefs, 20024, σ. 478. 3. Βλ. P. Riffard, Ésotérismes d’ Ailleurs, 1997, σσ. 1009-1011. R. Biewald, Kleines Lexicon des Okkultismus,  σσ. 78-79. 4. Βλ. N. Drury. The Dictionary of the Esoteric, 2004, σ. 235. 5. Πρβλ. G. Wehr, Ιουδαϊσμός, 2005, σσ. 47-48. 6. Πρβλ. P. Riffard, Ésotérismes d’ Ailleurs, σσ. 1012-1013.

(Πηγή: impantokratoros.gr)
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]