Ψήφισμα Ιερατικής σύναξης Μητροπόλεως Καλαβρύτων για την ‘Κάρτα του Πολίτη’ & απόφαση της Δ.Ι.Σ. για ανάθεση του ζητήματος για μελέτη σε ειδική επιτροπή

Την 01.10.2010, στο Κέντρο Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, πραγματοποιήθηκε τακτική ιερατική σύναξη, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, όπου όλοι οι ιερείς συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, και το θέμα της ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με αφορμή τις σχετικές  ερωτήσεις πολλών πιστών της επαρχίας μας, καθώς και τα δημοσιεύματα στον θρησκευτικό τύπο λογίων κληρικών, δια των οποίων εκφράζουν την ζωηρά ανησυχία τους και καλούν τον πιστό λαό σε άρνηση παραλαβής της κάρτας αυτής. Κατά την διάρκεια της συνάξεως ενημερωθήκαμε σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, καθώς και τις διαστάσεις που έχει λάβει τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες σε λίγους μήνες θα αρχίσει η σταδιακή αντικατάσταση της αστυνομικής μας ταυτότητας από την Κάρτα του Πολίτη.
Η Κάρτα του Πολίτη θα έχει σχήμα πιστωτικής και θα είναι εφοδιασμένη με ένα «έξυπνο» τσιπ στο οποίο θα ενσωματωθούν ο αριθμός δημοτολογίου κάθε πολίτη, το ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, καθώς και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας. Πρόκειται δηλαδή για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Στη μία όψη της κάρτας θα υπάρχει φωτογραφία του κατόχου και δακτυλικό αποτύπωμα.
Με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού και του κωδικού πρόσβασης που θα τη συνοδεύει, θα επιτρέπεται στον πολίτη, η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στον ιατρικό του φάκελο, στα στοιχεία που αφορούν την περιουσία του κτλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάρτα θα χρησιμοποιείται για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και ειδικότερα για τις κονωνικές υπηρεσίες.
Λαμβανομένων υπόψιν των απόψεων που διατύπωσαν οι πατέρες, αποφασίσαμε να συντάξουμε το ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο διαβάστηκε ενώπιόν της συνάξεως και έγινε ομοφώνως αποδεκτό εκ του συνόλου των ιερέων:

1. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, για την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη βούληση των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών, να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, υποχρεώνοντάς τους αναγκαστικά, στο όνομα της διευκολύνσεως της καθημερινής ζωής ή του ελέγχου της νομιμότητας σε διάφορους τομείς της κοινωνίας μας,  να απογράφουν τα δεδομένα αυτά στις ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών των κρατών τους, και να λαμβάνουν ηλεκτρονικές κάρτες, που τους ταυτοποιούν, και που θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Έτσι επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος από το κράτος κάθε ενέργειας και δραστηριότητας του ανθρώπου. Ελέγχεται κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Αυτό σαφώς αντίκειται στην ελευθερία του ανθρώπου ως προσώπου, καθώς πλέον ο πολίτης γίνεται ψυχρός και απρόσωπος αριθμός,  χάνει την προσωπικότητα και την αξία του και συνεχώς η ζωή του παρακολουθείται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας του.
Επίσης αντίκειται στον Ευρωπαικό χάρτη θεμελειωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που στο άρθρο 8 με τίτλο «Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» τονίζει:
α. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
β. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς, και με βάση την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει την διόρθωσή τους. Είναι φανερό από το άρθρο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση του ατόμου προς τούτο.
2.  Η υποχρεωτική λήψη της κάρτας του πολίτη και η απόλυτη σύνδεση και αναγκαιότητά της με την πραγματοποίηση βασικών καθημερινών αναγκών του ανθρώπου προς επιβίωση, π.χ. παραλαβή μισθού, νοσηλεία, εκπαίδευση, αγορά προϊόντων κλπ καθώς και το γεγονός ότι μελλοντικά η κάρτα αυτή θα περιέχει και την υπογραφή του κατόχου της, διεγείρει τα εξής ερωτηματικά :
α. Ποιά εγγύηση μπορεί να υπάρξει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποκλαπούν τα στοιχεία της κάρτας ή να χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς, από εκείνους που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά ή ακόμα και να αλλοιωθούν σκόπιμα; Πρόσφατα εξάλλου γερμανικό κανάλι τηλεόρασης απέδειξε, ότι τα στοιχεία της κάρτας του πολίτη μπορούν εύκολα να υποκλαπούν.
β. Ποιοί θα είναι οι όροι και τα όρια χρήσης των προσωπικών δεδομένων από εκείνους που νόμιμα θα τα επεξεργάζονται;
γ. Πώς θα εξασφαλισθεί και θα κατοχυρωθεί νομικά η προστασία και η ασφάλεια του πολίτη σχετικά με την διακίνηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων;
δ. Τί θα γίνει με εκείνους τους πολίτες που θα αρνηθούν για λόγους συνειδησιακούς ή ακόμα και θρησκευτικούς να πάρουν την κάρτα του πολίτη; Θα αποκλειστούν από την ζωή, αφού χωρίς την κάρτα δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους ή θα δοθεί εναλλακτική λύση από το κράτος; Ας σημειωθεί ότι στον Ευρωπαικό χάρτη θεμελειωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, στο άρθρο 10, παράγραφος 2 αναγνωρίζεται το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως του ανθρώπου.
3. Προβληματισμός εξάλλου υπάρχει για την περαιτέρω σκοπιμότητα της σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά από το Διαδίκτυο καθώς και τον Τύπο, από τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων και επιστημόνων, υπογραμμίζουν ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της εγκαθίδρυσης μίας παγκόσμιας Κυβέρνησης, η οποία μέσα από την κεντρική τράπεζα πληροφοριών θα μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ολόκληρη την ζωή του ανθρώπου, ακόμα και να την κατευθύνει.
4. Τα παραπάνω ενισχύονται και από το γεγονός ότι στο όνομα της πολύ-πολιτισμικότητας  και του σεβασμού, δήθεν, της ιδιαιτερότητας των θρησκειών καταρρέουν οι εθνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες των λαών. Σήμερα βλέπουμε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη να αμφισβητείται νομικά η ύπαρξη εικόνων στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια, οι μαντήλες των μουσουλμάνων κτλ. Ιδιαίτερα δε στη χώρα μας υπάρχει και καλλιεργείται ένα  έντονο αρνητικό κλίμα για την Εκκλησία και τους κληρικούς της και βάλλεται η ορθοδοξία διεθνώς. Ας σημειωθεί ότι στο λεγόμενο Ευρωπαικό Σύνταγμα φρόντισαν να μην υπάρχει καμιά αναφορά στην χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης σεβόμενοι όπως είπαν την ιδιαιτερότητα της πολυπολιτισμικής κοινότητας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω οι προτάσεις μας είναι οι εξής:

1. Η Εκκλησία μας και δη το σώμα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι πλέον αναγκαίο, άμεσα να τοποθετηθεί, απέναντι στους όποιους κινδύνους συνεπάγεται το ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών και η έκδοση της κάρτας του πολίτη, με πολύ προσοχή. Χωρίς ακρότητες και ζηλωτισμούς, με προσεκτική μελέτη όλων των δεδομένων, των ανησυχιών που εκφράζονται από το πλήθος των πιστών, σε συνεργασία με Θεολόγους, Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, ειδικούς μελετητές και επιστήμονες, με βάση την ορθόδοξη παράδοση και αλήθεια που πάντοτε εκφράζει με την γνήσια διδασκαλία της, την παραδοθείσα υπό του Κυρίου και των Αποστόλων, θα πρέπει να εξετάσει το όλο θέμα σε βάθος και με εγκυκλίους της να διαφωτίσει τον κλήρο και τον λαό του Θεού υπεύθυνα, συγχρόνως δε να αποδυθεί, αν χρειαστεί, σε ένα ουσιαστικό αγώνα για την προάσπιση των ελευθεριών του λαού σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

2. Να μετέχει η Εκκλησία δι εκπροσώπων των Συνοδικών της οργάνων στην δημόσια διαβούλευση, που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες για τους βασικούς άξονες της Κάρτας του Πολίτη, και σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία να απαιτήσει την νομική κατοχύρωση  της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του πολίτη. Περαιτέρω δε, σύμφωνα με την εκφρασθείσα πρόταση του Καθηγητού της Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη στην επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο, η Εκκλησιαστική Ιεραρχία να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει στις συνθήκες της και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, σε μη αναθεωρήσιμο άρθρο του, τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η Ε.Ε. η κράτος-μέλος της να νομοθετήσει, να προωθήσει και να επιβάλλει σε οποιοδήποτε έγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα η ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, κάποιο αριθμό – όπως τον δυσώνυμο 666 – όνομα ή σύμβολο ή χάραγμα, που προσβάλλει τη θρησκευτική συνείδηση των Χριστιανών ή των οπαδών άλλης θρησκείας».
3. Θα μπορούσε να συνταχθεί από την Ιερά Σύνοδο ένα κείμενο ψηφίσματος, μέσα από το οποίο να δοθεί η δυνατότητα στο λαό του Θεού να εκφρασθεί δια της υπογραφής του. Τούτο ασφαλώς θα αποτελούσε μία διαμαρτυρία, η οποία μπορεί να έχει την δύναμη να ανατρέψει ή και να ανακόψει τα σχέδια των ιθυνόντων ή ακόμα να τους προβληματίσει. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αγγλίας, όπου η νέα κυβέρνηση συνασπισμού  λαμβάνοντας σοβαρά υπ όψιν της, τις προηγούμενες αντιδράσεις των οργανώσεων εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος και της νέας “έξυπνης ταυτότητας”, ανέδειξε ως μείζον ζήτημα την κατάργηση του νομικού καθεστώτος σχετικά με τη “νέα ταυτότητα” και την  τεράστια συλλογή 50 ειδών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Οι οργανώσεις αυτές μάζεψαν 10.000 υπογραφές εναντίον της κάρτας του πολίτη, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει την απόφαση να αποσύρει το σχετικό νόμο για τις κάρτες.

4. Παρακαλούμε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας να μεταφέρει στην προσεχή Σύνοδο της Ιεραρχίας τους προβληματισμούς και τις ταπεινές προτάσεις μας, ενώ αναμένουμε τις αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου πάνω στο θέμα αυτό, με σκοπό τον διαφωτισμό κλήρου και λαού.

(Πηγή: Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου)

Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο

Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αναθέσει στη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την από κοινού μελέτη σε συνεργασία με ειδήμονες Καθηγητές των τομέων της Ορθοδόξου Δογματικής, του Συνταγματικού Δικαίου και της Πληροφορικής και την υποβολή σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικής εισηγήσεως, για το ζήτημα της εκδόσεως της «Κάρτας του Πολίτη».

Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συζήτησε και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]