Χριστόφιλος ή Χριστομάχος (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

theologia

«Eν τούτ γινώσκετε το πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τούτό εστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω εστιν ήδη». (Ιωάννου Α΄ 4:2)

Στην πραγματικότητα όλα τα πνεύματα καταλήγουν σε δύο είδη: σ’ εκείνα που είναι από τον Θεό και σ’ εκείνα που είναι από τον διάβολο. Από τον Θεό είναι εκείνα που αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός Λόγος, Κύριος και Σωτήρας· ενώ από τον διάβολο είναι εκείνα που δεν Τον αναγνωρίζουν. Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83/">
SHARE
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3]