Χρήσιμα Αρχεία

  •    gImageReader

    Ἕνα πρόγραμμα «Ὀπτικῆς Ἀναγνωρίσεως Χαρακτήρων» γιὰ κείμενα γραμμένα στὴν πολυτονικὴ ἢ στὴν ἀρχαία ἑλλη