‘Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας: Δωδεκαθεϊσμός – Υποτίμηση Παλαιάς Διαθήκης – Ολυμπιακοί Αγώνες’ (Πρακτικά Συνεδρίου)

Κυκλοφόρησαν τα πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (από την Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών) που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 25-27 Μαϊου 2003, με θέμα ‘ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ: Δωδεκαθεϊσμός – Υποτίμηση Παλαιάς Διαθήκης – Ολυμπιακοί Αγώνες‘ (Κεντρική διάθεση: Γραφικές Τέχνες ‘Το Παλίμψηστον’, Τσιμισκή 128, 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 286 247, Εκδόσεις ‘Τέρτιος’).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
Α’  Δωδεκαθεϊσμὸς
 
Ἀρχιμανδρίτου ΙΩΣΗΦ, Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξηροποτάμου, Ἀπὸ τὴν παλαιὰ στὴ σύγχρονη εἰδωλολατρία. Ἡ λατρεία τῶν κτισμάτων πλάνη τοῦ Διαβόλου (Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία)

 

 

 

 

49-59

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ, Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν εἰδώλων στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

 

61-89

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥ, Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας

91-115

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΡΑΚΗ, Ἡ εἰδωλολατρία στὰ συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν 117-133 
 Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Εἴδωλα καὶ εἰδωλολατρία στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 135-149
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, Μάρτυρες καὶ εἴδωλα.  Τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 151-163
ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΟΥ, Ἡ ἑλληνοειδωλολατρία καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της κατὰ τὰ ἁγιολογικά, ὑμνογραφικὰ καὶ ἄλλα ποιητικὰ κείμενα

 

165-215

ΔΕΣΠΩΣ ΑΘ. ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία τῆς παραβατικῆς πορείας τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ ἡ ἐποχή του

217-225

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων.  Ἡ οὐτοπία ἑνὸς νέου Ἰουλιανοῦ

227-235

ΚΩΣΤΑ ΓΑΝΩΤΗ, Ἡ οὐτοπία τῶν Νεοειδωλολατρῶν

237-241

Πρωτοπρεσβυτέρου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ, Οἱ τάσεις ὑπερβάσεως τῆς εἰδωλολατρίας στὴν ἀρχαία φιλοσοφία καὶ οἱ σύγχρονες εἰδωλολατρίες

243-251

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΩΛΟΥ, Ὠφέλησε ἢ ἔβλαψε ὁ Χριστιανισμὸς τὸν Ἑλληνισμό; 

 

253-261

ΑΓΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία στὸ Βυζάντιο

263-280

Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὁ "μῦθος" γιὰ τὴν καταστροφὴ ἀρχαίων μνημείων ἀπὸ Χριστιανοὺς

281-292

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Ποιμαντικὴ θεώρηση τῆς Νέας Εἰδωλολατρίας

293-304

Γέροντος ΜΩΫΣΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ψυχολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Νεοειδωλολατρίας

305-315

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Ἡ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας ἐξ ἐπόψεως κοινωνιολογικῆς 317-325
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, Τεκτονισμὸς καὶ εἰδωλολατρία στὸν ἑλληνικὸ χῶρο 327-342
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΠΠΑ, Ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισις τῆς Νεοειδωλολατρίας 343-358
Μοναχοῦ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Νεοειδωλολατρία καὶ "Νέα Ἐποχὴ" 359-380
Ἀρχιμανδρίτου ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΗΝΟΥ, Ἡ Νεοειδωλολατρία στό Διαδίκτυο 381-393
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Παρέμβαση 395-399
Β’ Ὑποτίμηση Παλαιᾶς Διαθήκης  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

 

403-410

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, "Προέλαβε τὴν Καινὴν ἡ Παλαιά.  Οὐ καινὰ τὰ καινά."

 

411-427

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, Ἡ θέση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ Βυζαντινὴ Φιλολογία.  Ἡ περίπτωση τῆς λεξικογραφίας

 

 

429-445

Ἀρχιμανδρίτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ κλασικοὶ συγγραφεῖς στὰ κείμενα τῶν διδασκάλων τοῦ Γένους Εὐγενίου Βουλγάρεως καὶ Νικηφόρου Θεοτόκη

 

447-462

Ἀρχιμανδρίτου  ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, Ἐνδοεκκλησιαστικὴ ὑποτίμηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

463-476

Γ’ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες

 

Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ἱστορικὰ τῶν Ὀλυμπικῶν Ἀγώνων

479-492

Ἀρχιμανδρίτου  ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ, Τὸ σῶμα στὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση καὶ στὴν Ἐκκλησία

 

 

493-502

Πρωτοπρεσβυτέρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 

503-508

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΥ, Ἡ ἰατρικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

509-516

† ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΪΝΗ, Παθολογικὰ στοιχεῖα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

517-524

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, Ἡ οἰκονομικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 

525-531

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 535-542
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]