Το ψήφισμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας για τις εκδηλώσεις «ομοφυλοφιλικής υπερηφάνειας» (Gay Pride)

Θεσσαλονίκη, προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, 14 Ιουνίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στίς 14 Ἰουνίου τοῦ 2013, ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 18:30, στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου καί προστάτη τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν πρωτοβουλία χριστιανικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, σωματείων καί ὀργανώσεων, πλῆθος λαοῦ, γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε εἰρηνικά ἐναντίον τῶν δημόσιων προκλητικῶν ἐκδηλώσεων τῆς «Ὁμοφυλοφιλικῆς Ὑπερηφάνειας» (Gay Pride), πού λαμβάνουν χώρα σήμερα καί αὔριο (14 καί 15 Ἰουνίου) στήν ἁγιοτόκο πόλη μας, ὑπό τήν στήριξη καί ἐποπτεία τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη.
Μετά τούς χαιρετισμούς καί τίς ὁμιλίες πού ἀκούσθηκαν δηλώνουμε ὅτι:

1. Σεβόμαστε τήν προσωπική ἰδιωτική ζωή κάθε προσώπου ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δέν εἴχαμε οὔτε ἔχουμε πρόθεση νά ἐπεμβοῦμε ρατσιστικά καί νά ἀναστείλουμε δικαιώματα καί ἐλευθερίες, ἀφοῦ ἄλλωστε ὅλοι εἴμαστε, λιγώτερο ἤ περισσότερο, ἁμαρτωλοί καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό θεῖο ἔλεος.

2. Ἡ διαμαρτυρία μας ἐπικεντρώνεται στό ὅτι ἐπιχειρεῖται τό φοβερό αὐτό ἁμάρτημα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ κιναιδισμοῦ, τοῦ σοδομισμοῦ, τῆς ἀρσενοκοιτίας, τῆς παρά φύση ἀσέλγειας, πού προεκτείνεται στήν παιδεραστία καί παιδοφιλία, νά παρουσιασθεῖ ὡς φυσιολογική κατάσταση, ὡς ἁπλῆ διαφορετικότητα.

3. Ἡ πανανθρώπινη ὅμως συνείδηση ἀνά τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα, στό ἄρσεν καί τό θῆλυ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολογία καί ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, ὡς παρά φύση ἐκτροπή, ἡ ὁποία δέν παρατηρεῖται οὔτε καί στά ζῶα, διότι καὶ στὰ ἑρμαφρόδιτα ζῶα ἡ σαρκικὴ σχέση εἶναι γιὰ ἀναπαραγωγή.

4. Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί σοφοῦ γνώστη τῆς ἀνθρώπινης φύσης, καταδικάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καί ἀσχημοσύνη, τιμωρηθέν αὐστηρά μέ φωτιά καί θειάφι στήν πόλη τῶν Σοδόμων καί Γομόρων. Διά τό σύνολο δέ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τό πιό σιχαμερό καί ἀκάθαρτο ἁμάρτημα.

5. Ἡ ὑποστήριξη καί ἀθώωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρός τόν Θεό – Δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄρσεν καί θῆλυ καί βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου. Ποιοί εἶναι αὐτοί, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς νεωτερικότητας, πού τολμοῦν καί βάζουν τούς ἑαυτούς των πάνω ἀπό τόν Θεό καί καταργοῦν τό Εὐαγγέλιο καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων;

6. Ἡ δημόσια, μέ ὑπερηφάνια, προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί μάλιστα μέ αἰσχρές ἐμφανίσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων σέ παρελάσεις καί ἅρματα, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τήν δημόσια αἰδώ καί τήν θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει πρός τούς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς, πού ἀποτελεῖ τορπίλη στά θεμέλια τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας μέ τό ὀξύ δημογραφικό πρόβλημα, ἀλλά καί αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν στά παιδιά πού θά ἀνατραφοῦν ἀπό ὁμοφυλοφιλικά ζεύγη, ὅπως ἐπιδιώκεται.

7. Καλοῦμε γι᾽ αὐτό τόν κ. Δήμαρχο, νά παύσει νά διαφθείρει τά ἤθη τῆς πόλεως καί νά μολύνει τό πνευματικό της περιβάλλον, νά καταργήσει καί νά ἀκυρώσει τίς ἁμαρτωλές πανηγύρεις καί παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, πρίν νά ἐπέμβει ὁ Θεός.

8. Παρακαλοῦμε ἰδιαίτερα τήν Ἱερά Σύνοδο, ὅλους τούς ἐπισκόπους, καί τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἐπέμβουν ἀποφασιστικά, νά κηρύξουν πανστρατιά τῶν πιστῶν, ὥστε νά ἀποδυναμωθοῦν ὅσοι, ὄργανα τοῦ Διαβόλου τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς νεωτερικότητας, ἐξωθοῦν τούς ἀνθρώπους στήν ἀκολασία καί στήν διαφθορά.

9. Ἐπαινοῦμε τούς Ὀρθόδοξους πιστούς τῆς Γεωργίας, τῆς Ρουμανίας καί τῆς Σερβίας, πού μέ δυναμικό ξεσηκωμό ἐξωπέταξαν τούς ὀργανωμένους ἀπό ξένα κέντρα ὀπαδούς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφάνειας, καί ἰδιαίτερα τήν κυβέρνηση τῆς Μεγάλης Ὀρθόδοξης Ρωσίας, ἡ ὁποία πρό ὀλίγων ἡμερῶν ψήφισε νόμο μέ τόν ὁποῖο θά ἀπελαύνονται ἀπό τή χώρα ὅσοι ξένοι ἀκτιβιστές προωθοῦν μέ διάφορες ἐκδηλώσεις τήν ὁμοφυλοφιλική προπαγάνδα καί θά φυλακίζονται ὅσοι προσβάλλουν τά θρησκευτικά συναισθήματα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ.

10. Εὐχαριστοῦμε τέλος τούς ἐλαχίστους ἐπισκόπους πού μᾶς ἐστήριξαν σ᾽ αὐτόν τόν ἀγῶνα. Περιμένουμε τοῦ χρόνου ὅλοι μαζί μέ περισσότερη δύναμη καί καλύτερη ὀργάνωση νά ἀποδιώξουμε ὅσους ἐπιβουλεύονται καί καταστρέφουν αἰώνιες ἠθικές καί πνευματικές ἀξίες, οἱ ὁποῖες συντήρησαν καί συντηροῦν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες καί διασώζουν τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ, καί ὄχι ὡς δοῦλο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς σάρκας.

(Πηγή: aktines.blogspot.gr)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]