«Το μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί-Επισημάνσεις-Προτάσεις»

Διήμερο συνέδριο για το μάθημα των Θρησκευτικών διοργανώθηκε την Δευτέρα και την Τρίτη από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης: «Από τις εισηγήσεις του Συνεδρίου προέκυψε σοβαρός και ουσιαστικός προβληματισμός, ως προς την κατεύθυνση της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από το περιεχόμενο και την εν γένει παιδαγωγική και θεολογική ταυτότητα του προτεινομένου Προγράμματος Σπουδών που εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της Α/θμίου και Β/θμίου Εκπαιδεύσεως από το 2011, αλλά και μέσα από τα προβλήματα που δημιουργεί το ζήτημα των απαλλαγών από το Μάθημα των Θρησκευτικών.

Από την μελέτη και κριτική του υπό δοκιμήν προταθέντος Προγράμματος Σπουδών που περιελήφθηκε στις εισηγήσεις του Συνεδρίου, διαπιστώθηκε ότι το Πρόγραμμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί, με το σκεπτικό ότι τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι δομικά και δεν επιδέχονται διορθώσεις ή ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Από το Συνέδριο επίσης, προέκυψε η ανάγκη συντάξεως ενός νέου Προγράμματος για το μάθημα των Θρησκευτικών, με την συμμετοχή της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων και άλλων αρμοδίων και ειδικών επιστημονικών παραγόντων. Το νέο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους σκοπιμότητες, οιουδήποτε χαρακτήρα, που στη σύγχρονη κρίσιμη εποχή για την παιδεία και τον πολιτισμό μας δημιουργούν σημαντικά προβλήματα.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, τέλος, διετυπώθησαν προβληματισμοί και ερωτηματικά για το γεγονός του μη διορισμού Θεολόγων (μονίμων και αναπληρωτών), παρά την ύπαρξη εκατόν τριάντα (130) περίπου κενών θέσεων, σε ολόκληρη την χώρα. Η ΠΕΘ και άλλοι θεολογικοί φορείς δεσμεύθηκαν από τους εκπροσώπους τους να σταθούν αρωγοί στα προβλήματα της αδιοριστίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια των εισηγήσεων, έγινε γόνιμος και μακρός διάλογος, με την συμμετοχή πολλών συνέδρων και ακροατών, με πολλές παρεμβάσεις και επισημάνσεις εκ μέρους τόσον του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ανθίμου και των άλλων Σεβ. Μητροπολιτών όσον και των αξιοτίμων κ.κ. Καθηγητών όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως. Υπολογίζεται ότι, τις δύο αυτές ημέρες, το Συνέδριο, παρηκολούθησαν περίπου οκτακόσιοι (800) σύνεδροι μεταξύ των οποίων πλήθος θεολόγων φοιτητών και φοιτητριών.

(Πηγή: “Πρόναος” Τεύχος 615, 14 Μαρτίου 2013)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]