Το Άγιον Όρος για την ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου

Επιστολή προς τον Καθηγητή Πανεπιστημίου και Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης στους Διεθνείς Οργανισμούς για την πανδημία κ. Ηλία Μόσιαλο, απέστειλε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Η επιστολή αφορά την βλάσφημη ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου για την Υπεραγία Θεοτόκο, παραμονή της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.

Η Ιερά Κοινότητα εκφράζει την βαθύτατη λύπη και διαμαρτυρία για την προσβολή της πίστεως μέσω της εν λόγω ανάρτησης, ευχόμενοι να κατανοήσει το σφάλμα και να ζητήσει συγγνώμη.

«Η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθω μετά πολλής θλίψεως επληροφορήθη την προσβλητικήν και ειρωνικήν ανάρτησιν σας δια το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και μάλιστα κατά την παραμονή της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.

Απευθυνόμενοι προς υμάς, ως δημόσιον πρόσωπον και εκπρόσωπον της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις τους Διεθνείς Οργανισμούς περί της πανδημίας, θεωρούμεν ότι εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν δίδεται ιδιαίτερα έμφασις εις την προστασίαν της θρησκευτικής ελευθερίας, και μάλιστα και αυτών των μειονοτικών θρησκευτικών ομάδων, είναι ανοίκειον και απαράδεκτον, με πρόφαση την πανδημία να προσβάλλεται βαναύσως και δημοσίως η πίστη του Ορθοδόξου χριστιανικού ελληνικού λαού, της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού της πατρίδας μας, η πίστης εκατομμυρίων Ορθοδόξων και όλης της Χριστιανοσύνης παγκοσμίως καθ’ ον χρόνον επικαλούμεθα την σκέπην και προστασίαν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εν μέσω της ενσκυψάσης φοβεράς πανδημίας. Είναι δε αυτονόητον ότι τοιαύται δηλώσεις λειτουργούν εις βάρος της αποστολής, η οποία σας ανετέθη από την Ελληνικήν πολιτείαν, δια την αντιμετώπισιν της πανδημίας.

Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, έχοντες ως προστασίαν και καταφυγήν της ζωής ημών την Έφορον του Ιερού ημών Τόπου Υπεραγίαν Θεοτόκον και αισθανόμενοι ανεξάντλητον την ευγνωμοσύνην προς Αυτήν, οφειλόμεν να εκφράσωμεν την βαθυτάτην λύπην και διαμαρτυρίαν μας δια την προσβολήν ταύτην της πίστεώς μας

Ευχόμεθα η Προστάτις του Αγίου Όρους να σας φωτίση δια να κατανοήσετε το σφάλμα σας και να ζητήσετε την συγνώμην Αυτής και του πιστού λαού».

Κάρυαι 17η/30η Δεκεμβρίου 2021

 

(Πηγή: ekklisiaonline.gr)

 

Και εδώ η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]