Σπαταλάμε ασύδοτα το περιβάλλον μας (Ντίνα Καράτζιου)

Σε κάθε βρέφος 22 εβδομάδων στην Ελλάδα αναλογούν όσα αέρια θερμοκηπίου αντιστοιχούν σε έναν κάτοικο της Τανζανίας για όλη του τη ζωή!

Δεν πρόκειται για αυθαίρετη αναγωγή. Στην τελευταία έκθεση του βρετανικού New Economics Foundation (NEF) η Ελλάδα εμφανίζεται να καταναλώνει τριπλάσιους φυσικούς πόρους από τους αναγκαίους, προκαλώντας αντίστοιχου μεγέθους υποβάθμιση στο περιβάλλον.

Η έκθεση βασίζεται στην έννοια του «οικολογικού αποτυπώματος». Πρόκειται για ένα δείκτη που μετρά πόση έκταση γης και φυσικών πόρων δεσμεύονται για να παραχθεί ό,τι καταναλώνει μία χώρα και για να απορροφηθεί η αντίστοιχη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

 

dei_megalopoli

Το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη παρουσιάζει τις μεγαλύτερες υπερβάσεις στις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα

 

Υπερκατανάλωση

«Η υψηλή κατανάλωση των Ελλήνων έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση και την κακή διαχείριση του φυσικού πλούτου της χώρας», διαπιστώνουν όλοι οι επιστήμονες που μίλησαν στην «Κ.Ε.».

*Μόνο μέσα σε δύο χρόνια αυξήσαμε κατά 26,4% την ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ρεύματος, «συμβάλλοντας» στην απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου.

*Αγοράσαμε από το 2000 μέχρι σήμερα 1.750.000 νέα αυτοκίνητα. Μολύναμε έτσι ακόμη πιο πολύ την ατμόσφαιρα.

*Στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) αναφέρεται ότι τα αέρια του θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχονται κατά 75% από τον ενεργειακό τομέα.

Από αυτό το ποσοστό, το 54% αφορά την παραγωγή ηλεκρικής ενέργειας, λόγω της καύσης λιγνίτη. Του καυσίμου δηλαδή που έχει υψηλό δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, του πιο βασικού αερίου που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η υπέρβαση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΔΕΗ για το 2005 ανέρχεται σε 625.689 τόνους.

*Ταυτόχρονα, όχι μόνο δεν γίνεται καμία προσπάθεια εξοικονόμησης στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αντίθετα παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση: η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το χρόνο που διανύουμε έφτασε στις 5.200 κιλοβατώρες από 4.782 το 2004. Ενώ το 1990 είχαμε μόλις 2.923 κιλοβατώρες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, βρισκόμαστε στην 5η θέση όσον αφορά την ετήσια κατά κεφαλήν εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Σε κάθε κάτοικο της Ελλάδας αντιστοιχούν 12 τόνοι των συγκεκριμένων ρύπων.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το διακόπτη μιας ηλεκτρικής συσκευής απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου», μας λέει ο Δημήτρης Ιμπράημ της Greenpeace.

*Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, στην Ελλάδα είχε επιτραπεί να αυξήσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 25% μέχρι το 2010, όριο, που η χώρα μας ήδη έχει υπερβεί. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Αστεροσκοπείο των Αθηνών Μιχάλης Πετράκης μας πληροφορεί ότι « πρέπει να έχουμε ξεπεράσει το 26% και μέχρι το 2010 θα έχουμε αγγίξει το 36%».

Το 2005 η Ελλάδα όπως κι άλλες χώρες της Ευρώπης κατέθεσαν το εθνικό τους σχέδιο κατανομής ρύπων για την περίοδο 2005-2007, στο οποίο αναφέρονται όλες οι βιομηχανίες τους και τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει καθεμία, ούτως ώστε όποια υπερβαίνει το όριο να πληρώνει.

*Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατηγορούν όμως τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. ότι «πριμοδότησαν» σε μεγάλο βαθμό τις βιομηχανίες τους με περισσότερα δικαιώματα εκπομπών ρύπων απ’ αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι προέκυψε οι πραγματικές εκπομπές των βιομηχανικών μονάδων για το έτος 2005 να είναι αρκετά εκατομμύρια τόνους μικρότερες σε σχέση με τις άδειες που είχαν δοθεί.

«Αυτή η γενναιόδωρη κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών στις βιομηχανίες προκάλεσε τη μείωση της τιμής του CO2 στα “χρηματιστήρια άνθρακα”. Κι αυτό γιατί το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών προέβλεπε όταν μια βιομηχανία υπερβεί το όριο που της έχει τεθεί να αναγκάζεται να πληρώνει τις επιπλέον ποσότητες CO2 που εξέπεμψε.

Ταυτόχρονα, αυτή η τεχνητή πτώση της τιμής του CO2 δεν δίνει πλέον κίνητρα στις βιομηχανίες ώστε να αναλάβουν μέτρα για να μειώσουν τις εκπομπές τους, καθώς μπορούν να αγοράζουν φθηνά τους επιπλέον ρύπους τους, αντί να επενδύσουν κεφάλαια σε νέους, λιγότερο ρυπογόνους εξοπλισμούς», μας εξηγούν οι επιστήμονες του WWF.

Οι ρύποι της ΔΕΗ

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα προέβλεπε εκπομπές 71.135.340 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από 141 βιομηχανίες. Οι πραγματικές εκπομπές για το 2005 ήταν 71.033.294 τόνοι, χωρίς όμως να έχουν δώσει στοιχεία 28 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση ούτε γάτα ούτε ζημιά.

*«Πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους πως όταν μιλάμε για Σύστημα Εμπορίας Ρύπων στη χώρα μας, εννοούμε σχεδόν αποκλειστικά τη ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις της ευθύνονται για το 74% των 71.033.294 τόνων CO2 που εξέπεμψαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων», εξηγεί στην «Κ.Ε.», ο υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF, Αχιλλέας Πληθάρας. Και προσθέτει: «Η κατά τ’ άλλα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οφείλει να εφαρμόσει συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης των εκπομπών της, ενώ η ελληνική πολιτεία πρέπει να της επιβάλλει αυστηρότερα όρια κατά τη 2η περίοδο του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (2008-2012)».

(Πηγή: “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” 4-6-2006)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3]