ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤ’ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
:

Μέρος Α΄: Εἰσαγωγὴ
Υπογραφές Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μέρος Β΄: Πορίσματα Ομάδων Εργασίας
1. Α΄ Ομάδα: Διορθόδοξο – διεθνές σκηνικό νεοφανών αιρέσεων, καταστροφικών λατρειών – σεκτών
2. Β΄ Ομάδα: Αναγκαιότητα ποιμαντικής αντιμετώπισης των αιρέσεων
3. Γ΄ Ομάδα: Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετώπισης των αιρέσεων: εισηγήσεις
4. Δ΄ Ομάδα: Νομική – κοινωνική αντιμετώπιση

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


(Πηγή: ppu.org.cy)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]