ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤ’ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

anepikera


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
:

Μέρος Α΄: Εἰσαγωγὴ
Υπογραφές Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Μέρος Β΄: Πορίσματα Ομάδων Εργασίας
1. Α΄ Ομάδα: Διορθόδοξο – διεθνές σκηνικό νεοφανών αιρέσεων, καταστροφικών λατρειών – σεκτών
2. Β΄ Ομάδα: Αναγκαιότητα ποιμαντικής αντιμετώπισης των αιρέσεων
3. Γ΄ Ομάδα: Ποιμαντικοί τρόποι αντιμετώπισης των αιρέσεων: εισηγήσεις
4. Δ΄ Ομάδα: Νομική – κοινωνική αντιμετώπιση

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


(Πηγή: ppu.org.cy)

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/">
SHARE
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4]