Πολυτονικά Κείμενα

 •    Λόγος περί βλασφημίας (Αγ. Νεκτάριος)

  Βλασφημία! Λέξη φοβερὴ, λέξη ποὺ προκαλεῖ ἀποτροπιασμό, λέξη ποὺ φανερώνει ἀσέβεια πρὸς τὸ Θεό.
  Ἡ βλασφημία εἶναι ἔκφραση μίσους κατὰ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀποτέλεσμα βρώμικης καρδιᾶς καὶ χαρακτηρίζει πονηρὴ ψυχή.

  (Μέγεθος: 5.9 KiB, Ανακτήσεις: 739, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί ανθρωπαρεσκείας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ε' Λουκά: Ομιλία περί ανθρωπαρεσκείας, ότι η ανθρωπαρέσκεια κατακρημνίζει τους ανθρώπους εις πολλά και μεγάλα αμαρτήματα


  (Γαλ. στ', 11-18)

  - Πολλά σκάνδαλα και ταραχές και φθορά προξένισαν στην Εκκλησία του Χριστού όσοι εδίδασκαν ότι είναι ανάγκη να περιτέμνονται όσοι πίστευαν στον Χριστόν. Το πανάγιον πνεύμα έκρινε ότι η περιτομή είναι περιττόν βάρος.
  - Το πάθος της ανθρωπαρέσκειας τρέφεται και αυξάνει και στηρίζεται από τα πάθη του φόβου, της ντροπής και της φιλοδοξίας.
  - Είναι όλοι οι άνθρωποι επιρρεπείς στο πάθος της ανθρωπαρέσκειας ανεξάρτητα από το αξίωμά τους ή την κοινωνική τους θέση;
  - Δεν πρέπει όμως να είμαστε αρεστοί στον προστάτη μας ή σε αυτόν από τον οποίο αναμένουμε βοήθεια;
  - Σε όλες τις περιπτώσεις το να είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους είναι αμαρτία;
  - Ποιά είναι τα οφέλη του ανθρώπου που θέλει να ευαρεστεί τον Θεόν παρά τους ανθρώπους;

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 55 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 411.6 KiB, Ανακτήσεις: 819, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Η ομοιοπαθητική δεν θεωρείται αποδεδειγμένη θεραπεία (Αθανάσιος Μαργαρίτης, Αναισθησιολόγος)

  Ἄλλο ἡ Βοτανολογία καί ἄλλο ἡ Ὁμοιοπαθητική

  Μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον παρακολουθῶ τή συζήτηση σχετικά με τήν Ὁμοιοπαθητική στό περιοδικό «Ἐνοριακή Εὐλογία», διότι εἶναι ἕνα θέμα πού ὄντως διχάζει τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Στην παρέμβασή μου παραθέτω κάποια στοιχεῖα-δημοσιεύσεις σχετικά μέ τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς.

  (Μέγεθος: 5.9 KiB, Ανακτήσεις: 821, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Κυριακή Z' Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου και Ομιλία

  Κυριακή Z' Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου και Ομιλία περί του ότι ουδέν τω Θεώ ευπρόσδεκτον, εάν μη και την ψυχήν αυτώ αφιερώσωμεν, και περί του πώς γίνεται η τοιαύτη αφιέρωσις (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Λουκ. ι' 38-42, ια' 27-28)

  - Η ιατρεία της αιμορροούσης και η εκ νεκρών ανάσταση της του Ιαείρου θυγατρός.
  - Πολλοί είτε εξ απλότητος είτε εκ πονηρίας ονομάζουσι θαύματα και εκείνα, όσα πράγματι και αληθεία ουκ εισί θαύματα, αλλ' έργα της φύσεως σπάνια και δύσκολα. Το αληθές θαύμά εστιν έργον ουχί της φύσεως, αλλά της του Θεού δυνάμεως.
  - Ποιά είναι τα αναγκαία για να εισακουστεί η δέησή μας προς τον Θεό;
  - Γιατί ο Ιησούς, στην περίπτωση της αιμορροούσης, ρωτά ποιός Τον ακούμπησε ενώ γνωρίζει τα πάντα;
  - Τί είδους δύναμη ήταν αυτή που εξήλθε από το ιμάτιον του Κυρίου Ιησού και εθεράπευσε την αιμορροούσα;
  - Γιατί η γυναίκα αποκαλύπτει μόνη της την θεραπεία που έλαβε απ' τον Ιησού;
  - Είναι σωστό να σεβόμαστε εκτός από τα λείψανα και τα ιμάτια των αγίων;
  - Γιατί ο Ιησούς είπε ότι η νεκρά δεν απέθανε αλλά κοιμάται, ενώ πραγματικά είχε πεθάνει;
  - Γιατί δεν ελάμβαναν την Χάριν του Χριστού και όλοι οι άλλοι που τον άγγιζαν λόγω του συνοστισμού;
  - Γιατί ο Ιησούς μετά την ανάσταση της νεκρής, διέταξε να της δώσουν να φάει; Και γιατί ζητάει στους παρευρισκόμενους να μην φανερώσουν το θαύμα;
  - Ο Θεός ενομοθέτησε τις προσευχές, τις νηστείες και τις εορτές, αλλά δεν τα ζήτησε από τους ανθρώπους ως εξωτερικά σημεία της ψυχικής τους διαθέσεως, αλλά ως αποδείξεις της ψυχής που είναι αφιερωμένη σε Αυτόν.
  - Όταν ο άνθρωπος αφιερώσει την ψυχή του στον Θεόν, τότε αυτή με την δύναμη της Θείας Χάριτος οδηγεί το σώμα προς την υπηρεσία πάσης αρετής και αγαθοεργίας. Πώς όμως μπορεί ο άνθρωπος να αφιερώσει τον νουν, την καρδίαν και την ψυχήν του στο Θεό;
  - Περί του θανάτου, της ζωής, της κρίσεως, της κολάσεως και της δόξης.
  - Η κτίσις βοηθός στον άνθρωπο για να στοχαστεί την παντοδυναμία τού Θεού.
  - Πώς μποροούν οι εν τω κόσμω άνθρωποι να αφιερώσουν όλον το νου τους στο Θεό, όταν προσηλώνονται στο επάγγελμα και τις εργασίες που απαιτούνται για να ζήσουν;

  Διαβάστε την ερμηνεία και τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 70 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 2.0 MiB, Ανακτήσεις: 754, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί συκοφαντίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΣΤ' Λουκά: Ομιλία περί συκοφαντίας, και τίνι τρόπω δει απολογείσθαι κατά των συκοφαντούντων ημάς

  (Γαλ. α', 11-19)

  - Γιατί πρέπει να είναι απόλυτη η αποχή μας από το φοβερό αμάρτημα της συκοφαντίας;
  - Τί είναι προτιμότερο ως αντίδραση. Να επαινέσω και να ευλογήσω τον συκοφάντη μου ή να σιωπήσω; Εάν σιωπήσω και δεν απολογηθώ δεν είναι σαν να μην έχω απολογία και σαν να δέχομαι την ψευδή κατηγορία; Είναι η απολογία αμαρτία; Πώς απολογήθηκε ο Χριστός όταν τον εσυκοφάντησαν; Ο Κύριός μας απολογήθηκε σε κάθε συκοφαντία;
  - Ποιοί βλάπτονται από την συκοφαντία;
  - Ποιές είναι οι συνέπειες σε όσους πιστεύουν τις συκοφαντίες;
  - Οι βαθμοί της συκοφαντίας.
  - Η συκοφαντία θυγάτηρ του μίσους και του φθόνου.

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 32 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 464.5 KiB, Ανακτήσεις: 771, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί αχαριστίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Κυριακή ΣΤ' Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Λουκ. η' 27-39)

  - Τί δηλώνουν τα λόγια "Εκ χρόνων ικανών" και το "Δέομαί σου, μη με βασανίσης";
  - Γιατί το δαιμόνιο οδηγούσε τον δαιμονιζόμενο στις ερημιές;
  - Γιατί ο Ιησούς ρώτησε για το όνομα του δαιμονίου; Δε γνώριζε;
  - Γιατί ο ένας ευαγγελιστής ομιλεί για λίμνη ενώ ο άλλος για θάλλασα;
  - Γιατί οι παριστάμενοι, με την εκδίωξη των δαιμονίων, εφοβήθησαν;
  - Γιατί ζήτησαν από τον Ιησούν να φύγει, ενώ ο ιαθείς άνθρωπος Τον παρακαλούσε να μείνει μαζί του;
  - Γιατί ο Ιησούς είπε: "διηγού ὀσα εποίησέ σοι ο Θεός" και όχι "όσα εποίησά σοι εγώ";
  - Ο ευεργέτης χρέος έχει να μην ζητή αμοιβή παρά του ευεργετηθέντος και ο ευεργετηθείς χρέος έχει να αγωνίζεται να ανταμείψη την ευεργεσία.
  - Με ποιούς τρόπους οι άνθρωποι φαίνονται αχάριστοι προς τους ευεργέτες τους; Ποιά είναι η χειρότερη τάξη των αχαρίστων και ποιά είναι η αμαρτία τους; (αμαρτάνουν κατά της φύσεως, κατά του ορθού λόγου και κατά του Θεού).
  - Ο Θεός έχει ανάγκη την ευχαριστία των ευεργετηθέντων και οργίζεται κατά των αχαρίστων; Εάν όχι, γιατί ζητεί την ευχαριστία και αγανακτεί με την αχαριστία;
  - Με ποιό τρόπο οι άνθρωποι γίνονται αχάριστοι προς τον Θεό;
  - Μήπως ο ασθενής, ο φτωχός, ο δυστυχής, δεν χρωστούν ευχαριστίας ανταπόδοση στον Θεό, γιατί δεν έλαβαν καμία ευεργεσία;

  Διαβάστε την ερμηνεία και τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 57 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 2.0 MiB, Ανακτήσεις: 771, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Περί του προσώπου τού Αναδόχου εις το Μυστήριον του Βαπτίσματος

  Σεβ. Μητροπ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος

  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος ἀπηύθυνεν ἐγκύκλιον προς ὅλους τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, μέ τήν ὁποίαν ἀναδεικνύει τά πνευματικά προσόντα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχουν οἱ Ἀνάδοχοι διά τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

  (Μέγεθος: 8.2 KiB, Ανακτήσεις: 764, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί ελεημοσύνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ' Λουκά (B΄ Κορινθ. 9, 6-11)

  - Ελεημοσύνη: νομοθεσία Θεού, αρετή αρεστή στο Θεό και δια αυτήν λαμβάνουμε πολλές ανταποδόσεις
  - Ποιές παγίδες στείνει ο διάβολος στους ελεήμονες για να χάσουν τον μισθό τους από την άσκηση της αρετής;
  - Για ποιά λύπη μιλούσε ο θείος απόστολος όταν παρέδωσε τους περί ελεημοσύνης κανόνες; Ποιά λύπη μολύνει της ελεημοσύνης την θυσία;
  - Η ντροπή ή η ενόχληση από πτωχόν μπορεί να αποτελούν αιτίες ελεημοσύνης; Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελεημοσύνη ευπρόσδεκτη από τον Θεό;
  - Γιατί η ντροπή ως αιτία ελεημοσύνης είναι στην πραγματικότητα αδικία;
  - Ποιά εντολή παραβαίνουμε όταν αιτία της ελεημοσύνης είναι η ενόχληση απ'τον πτωχόν;
  - Η ελεημοσύνη δώρο Θεού που ανταποδίδουμε.
  - Τί σημασία έχει η αιτία της ελεημοσύνης από την στιγμή που ο πτωχός παρηγορείται και η ανάγκη του καλύπτεται;
  - Ποιός είναι ο πραγματικός σκοπός της ελεημοσύνης; 

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 5 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 352.0 KiB, Ανακτήσεις: 777, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2012)
 •    Έχεις… ταμπού; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

  Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ «taboo» καὶ εἶναι ἐξευρωπαϊσμὸς ἀντίστοιχου Πολυνησιακοῦ ὅρου. Πρόκειται γιὰ κάθε πρόσωπο ἢ ἀντικείμενο ποὺ θεωρεῖται φορέας κάποιας ὑπερφυσικῆς δύναμης, λατρεύεται, ἀντικρίζεται μὲ δέος καὶ ἀπαγορεύεται νὰ τὸ πλησιάσουμε! Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἔννοια «ταμποὺ» ἦταν συνηθισμένη στοὺς πρωτογόνους.

  (Μέγεθος: 9.8 KiB, Ανακτήσεις: 674, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί του ότι άπαντες χρεωστούμεν γενέσθαι άγιοι και περί του πώς τοιούτοι γινόμεθα

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β' Λουκά: Ομιλία περί του ότι άπαντες χρεωστούμεν γενέσθαι άγιοι και περί του πώς τοιούτοι γινόμεθα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Β΄ Κορ.. στ' 16 - ζ΄ 1)

  - Ο θεόπνευστος Παύλος παραγγέλει να γίνουμε άγιοι. Όχι μόνο οι μοναχοί και οι ασκητές, αλλά και όσοι ζούμε μέσα στο θόρυβο του κόσμου βυθισμένοι στις φροντίδες.
  - Πώς όμως μπορεί κανείς να γίνει άγιος; Είναι κάτι το δύσκολο ή ακατόρθωτο;
  - Μπορεί το σώμα να είναι καθαρό πάσης σωματικής αμαρτίας αλλά η ψυχή πλήρης πάσης ακαθαρσίας. Το αντίθετο ουδέποτε συμβαίνει. Δηλαδή, ουδέποτε το σώμα αμαρτάνει όταν η ψυχή καθαρεύη από των πονηρών εννοιών και αντικρούη και απωθή τις επιθυμίες του σώματος. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
  - Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τον κακό λογισμό; Τα στάδια των λογισμών (προσβολή, συνηδυσμός, πάλη, συγκατάθεση).
  - Μάταια προφασιζόμαστε άλλος μεν την νεότητα, άλλος δε το γήρας, άλλος μεν τον πλούτον, έτερος δε την πτωχείαν, άλλος το αξίωμα και άλλος την ιδιωτικήν κατάσταση. Μάταια προβάλουμε τις δυσκολίες για την ανάβαση της κλίμακας της αγιότητος. Όλες οι δικαιολογίες σβήνουν μπρος στα αγαθά που περιμένουν τους αγίους στον ουρανό.

  Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 301 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 416.2 KiB, Ανακτήσεις: 736, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Ομιλία περί της προς τους εχθρούς αγάπης (Αρχιεπ. Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Κυριακή Β' Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου και Ομιλία περί της προς τους εχθρούς αγάπης


  (Λουκά στ΄ 31-36)

  - Το "αγαπάτε τους εχθρούς ημών" εντολή του Θεού ή συμβουλή;
  - Ποιά εντολή φυλαττομένη αναβιβάζει τον άνθρωπο εις τα ύψη της τελειότητος;
  - Το να αγαπώ τους εχθρούς μου δεν είναι αντίθετο με την φύση μου και άρα αδύνατον;
  - Μα όποιος αγαπά και ευεργετεί τον εχθρό του δε νομίζεται μωρός και δε γίνεταο όνειδος όλου του κόσμου;
  - Είναι όμως η αγάπη προς τους εχθρούς μας έργο δίκαιον;
  - Εάν η αγάπη προς τους εχθρούς μας είναι στη φύση μας, γιατί η καρδιά μας ζητά την εκδίκηση κατά των εχθρών μας;
  - Έχουν οι άνθρωποι εξουσία ή δικαίωμα ή λόγο για να μην υπακούσουν το Θείο πρόσταγμα, επειδή η εφαρμογή του είναι δύσκολη;

  Διαβάστε την ερμηνεία και τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 13 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 1.2 MiB, Ανακτήσεις: 747, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Γνωρίζομε άραγε τί είναι το Μυστήριο του Γάμου; (Σεβ. Μητροπ. Πατρών Χρυσόστομος)

  Ἐπειδὴ τὰ τελευταῖα χρόνια στὴ χώρα μας ἔχει γίνει ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς μας, τὸ ὅλο κλῖμα ἐπηρέασε καὶ αὐτὴ τὴν στάση πολλῶν ἀνθρώπων ἔναντι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ Ἱερὰ Μυστήρια νὰ θεωροῦνται ἁπλὲς τελετὲς ἢ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις.

  (Μέγεθος: 7.6 KiB, Ανακτήσεις: 659, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Φως εις το σκότος του Βατικανού (Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης)

  AΣΧΕΤΩΣ ἐάν ὁρισμένοι ἐκκλησιαστικοί ταγοί δέν παραδέχονται ὅτι ὁ παπισμός ἀποτελεῖ αἵρεση, ὑπάρχουν ἄλλοι πού τεκμηριωμένα τονίζουν τό ἀντίθετο. Ἡ λεγόμενη «ἁγία ἕδρα», τό γνωστό Βατικανό, ἔρχεται σέ ὀξεῖα ἀντίθεση μέ τόν εὐαγγελικό χριστιανισμό. Ὁ Χριστός δίδαξε τήν ἀγάπη, την ταπείνωση, τήν ἄσκηση, τήν ἐγκράτεια, τή λιτότητα, τήν ἁπλότητα, τήν ἀδοξία καί ἀφάνεια. Τό πλούσιο κι ἐπηρμένο Βατικανό ἀποτελεῖ σίγουρα ἕνα θεοκρατικό κράτος. Τό καθεστώς του εἶναι δικτατορικό, καθαρά ἀπολυταρχικό καί μοναρχικό. Ἀποτελεῖ κράτος, μέ κυβέρνηση, ὁπλισμένη ἀστυνομία, μυστικές ὑπηρεσίες καί λοιπά. Ἔχει οἰκονομική ἰσχύ, διασυνδέσεις, διπλωματίες καί ὑψηλές γνωριμίες, ἐπηρεάζει τίς ἐξελίξεις ξένων χωρῶν. Μάλιστα ἔχει τράπεζα οἰκονομική, την ὁποία δέν ντρέπεται νά ὀνομάζει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

  (Μέγεθος: 6.9 KiB, Ανακτήσεις: 667, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού: Ιστορικό εορτής, θεολογική σημασία, περιγραφή εικόνος

  14η Σεπτεμβρίου εἶναι γνωστή εἰς τούς Χριστιανούς ὡς ἡμέρα «τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Εἶναι ἡμέρα ἀργίας καί νηστείας, διά νά δυνηθοῦν οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν «τό ζωομύριστον ξύλον» καί τόν «θαυμάτων θησαυρόν», τόν «συνθετοτρισόλβιον» Σταυρόν καί «χαρίτων παροχέα» (α’ Οἶκος εἰς τόν τίμιον Σταυρόν).

  (Μέγεθος: 11.0 KiB, Ανακτήσεις: 704, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Εις την γέννησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου (Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας)

  8 Σεπτεμβρίου

  ...ἡ πανάμωμη Παρθένος, χωρὶς νὰ ἔχη γιά πόλη της τὸν οὐρανό, χωρὶς νὰ ἔχη γεννηθῆ ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπό αὐτὸ τὸ ξεπεσμένο γένος, ποὺ ξέχασε τὴν ἴδια του τὴ φύση- καὶ κατὰ τὸν ἲδιο μὲ ὅλους τρόπο, μόνη αὐτὴ ἀπὸ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν ἀντιστάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος σὲ κάθε κακία. Ἀπέδωκε ἔτσι στὸν Θεὸ ἀμόλυντη τὴν ὡραιότητα ποὺ χάρισε στὴ φύση μας καὶ χρησιμοποίησε, αὐτὴ μόνη, ὅλα τά ὅπλα καὶ ὅλη τὴ δύναμη ποὺ ἔβαλε μέσα μας. Μὲ τὸν ἔρωτα ποὺ εἶχε γιά τὸν Θεό, μὲ τὴ ρωμαλεότητα τῆς σκέψεώς της, τὴν εὐθύτητα τῆς θελήσεως καὶ τὴ μεγαλειώδη σωφροσύνη της ἔτρεψε σὲ φυγὴ κάθε ἁμαρτία κι ἔστησε τρόπαιο νίκης τέτοιο, ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ τίποτε νὰ συγκριθῆ. Μὲ ὅλα αὐτὰ φανέρωσε τὸν ἂνθρωπο τέτοιον ποὺ ἀληθινὰ δημιουργήθηκε, φανέρωσε δὲ καὶ τὸν Θεό, τὴν ἂφατη σοφία καὶ τὴν ἀπέραντη φιλανθρωπία Του.

  (Μέγεθος: 35.2 KiB, Ανακτήσεις: 742, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Λατρεύοντες τους γκουρού ως θεούς (Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος)

  Γκουρού ὀνομάζεται συνήθως στόν Ἰνδουϊσμό ἕνας πνευματικός δάσκαλος – καθοδηγητής. Ὁ Γκουρού δείχνει στούς μαθητές και ὀπαδούς του τό δρόμο τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς λύτρωσης μυώντας τους στίς διαδικασίες καί τίς τεχνικές αὐτολύτρωσης, ὅπως τοῦ διαλογισμοῦ στά πλαίσια τῆς γιόγκα, δίνοντας ταυτοχρόνως ἕνα μάντρα, μιά μυστική "ἱερή" λέξη ἤ συλλαβή ἐνῶ οὐσιαστικά πρόκειται για μαγική φόρμα. (Τά μάντρας δίνονται στά πλαίσια τῆς γιόγκα, καί μάλιστα εἶναι μυστικά γιά κάθε ὀπαδό. Ὁ μυστικός καί μή κοινοποιήσιμος χαρακτήρας τῶν μάντρα σέ πολλές γκουρουϊστικές κινήσεις εἶναι ὑποχρεωτικός καί ἀπαράβατος κανόνας. Πολλές φορές τά μάντρας εἶναι ἐπίκληση – ἐπανάληψη ὀνομάτων θεοτήτων τοῦ Ἰνδουϊστικοῦ πάνθεου. Τά μάντρας ἔχουν, κατά τίς ἀντιλήψεις τους, θεῖο χαρακτήρα). Ἡ ὑποταγή στόν Γκουρού εἶναι γιά τούς ὀπαδούς του ἀπαράβατος κανόνας καί μάλιστα πρέπει να εἶναι ἀπόλυτη.

  (Μέγεθος: 7.1 KiB, Ανακτήσεις: 647, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αθανασίου ηγουμένου της μονής του Οσίου Συμεών του Στυλίτου

  Από το Συναξάρι - Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αθανασίου ηγουμένου της μονής του Οσίου Συμεών του Στυλίτου εν Μπρεστ-Λιτόβσκ

  5 Σεπτεμβρίου

  Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γεννήθηκε στὴν Βίλνα (σημερινὴ πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας) τῆς Μικρορωσίας τὸ 1596, τὸν ἴδιο χρόνο ποὺ ἔγινε στὸ Μπρὲστ - Λιτὸβσκ ἡ ψευδοένωσις μεταξὺ τῆς Ρώμης καὶ ὡρισμένων Ρώσων ἐπισκόπων. Υἱὸς εὐγενοῦς στὴν καταγωγὴ Λιθουανοῦ, ἀρκετὰ πτωχοῦ παρὰ ταῦτα, ἔλαβε εὐρεῖα καὶ σπάνια μόρφωσι γιὰ τὴν ἐποχή του. Ἦταν κάτοχος πολλῶν ξένων καὶ ἀρχαίων γλωσσῶν καὶ βαθὺς γνώστης τόσο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καὶ τῶν φιλοσόφων καὶ θεολόγων τῆς Δύσεως.

  (Μέγεθος: 7.7 KiB, Ανακτήσεις: 660, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Τα παράδοξα φαινόμενα των Γκουρού (Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος)

  Στίς διάφορες γκουρουϊστικές κινήσεις θά συναντήσει κάποιος τήν ὕπαρξη διαφόρων παραδόξων φαινομένων, πού ἐκ πρώτης ὄψεως ἐντυπωσιάζουν ἤ δέν ἑρμηνεύονται εὔκολα μέ τήν λογική. Τέτοια φαινόμενα εἶναι γνωστά στην Ἰνδουιστική θρησκευτικότητα ὡς Σίντις (Siddhis). Ὁ ὅρος Σίντις εἶναι σανσκριτικός ὅρος καί ἀναφέρεται στίς παραφυσικές καταστάσεις και τά ἀσυνήθιστα φαινόμενα, πού πραγματοποιοῦνται σέ προχωρημένο στάδιο στά πλαίσια τῆς Γιόγκα. Σ᾽ αὐτά ἀνήκουν ἡ διόραση, ἡ τηλεπάθεια, ἡ αἰώρηση, οἱ ὑλοποιήσεις, ἡ ἐξωσωματική προβολή κ.ἄ 1. Ἀντίστοιχα φαινόμενα ὑπάρχουν καί στό Βουδισμό.

  (Μέγεθος: 8.4 KiB, Ανακτήσεις: 640, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Το διαζύγιο ως ρήγμα στην ενότητα του ανθρώπινου προσώπου (Κορναράκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής)

  Κορναράκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Τὸ διαζύγιο, ὡς γεγονὸς διαρρήξεως μιᾶς, πρωταρχικῆς σημασίας γιὰ τὴν ὑπαρξιακὴ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου, συζυγικῆς διαπροσωπικῆς σχέσεως, πλήττει τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, σὲ μία σειρὰ ἁλυσιδωτῶν σχέσεων ἀτόμων ἐμπλεκομένων, οὕτως ἢ ἄλλως, συγγενικῶς μὲ τοὺς ἀρχικοὺς συντελεστὲς τῆς διαρρήξεως αὐτῆς!

  (Μέγεθος: 6.5 KiB, Ανακτήσεις: 658, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Ομιλία κατά των εν ταις καθ΄ημάς ημέραις απίστων (Αρχιεπ. Αστραχάν & Σταυρουπόλ. Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΒ' Ματθαίου


  (Α΄ Κορ.. 15, 1-11)

  - Εάν ρωτήσει κανείς όσους πολεμούν τον Χριστιανισμό, γιατί επιδεικνύουν τόσο ζήλο για τον αφανισμό της χριστιανικής πίστεως, απαντούν ότι σκοπός τους είναι να φωτίσουν τους ανθρώπους. Αλλά το είδος αυτού του φωτισμού το μαρτυρεί ο βίος και το πολίτευμά τους.
  - Αποδείξεις του απ. Παύλου περί της αναστάσεως του Ιησού Χριστού: α) προφητικά βιβλία. Μήπως όμως όσα προείπαν οι προφήτες είναι δημιουργήματα των Χριστιανών ή μήπως τα Ευαγγέλια γράφτηκαν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα προφητικά βιβλία και όχι με βάση την πραγματικότητα; β) Μάρτυρες που μαρτυρούν ότι είδαν τον Χριστόν μετά την εκ νεκρών ανάστασή Του. Πώς γνωρίζουμε όμως ότι αυτό που είδαν δεν ήταν ένα ψευδές πλάσμα που έπλασαν οι ίδιοι; Μήπως το φαντάστηκαν από φανατισμό; Πώς όμως επείσθησαν από μωρούς, φανατικούς και φαντασιόπληκτους τόσα πλήθη σε όλη την ανθρωπότητα;
  - Τα πάθη εμπόδιο για τον άνθρωπο να γνωρίσει την αλήθεια.

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 240 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 664.5 KiB, Ανακτήσεις: 685, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Πως πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας (Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης)

  ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ», ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ´)
  Ἀνάγκη μεγάλη εἶναι νὰ κυβερνᾷ κάποιος ὅπως πρέπει τὴν γλῶσσα του καὶ νὰ τὴν χαλιναγωγῇ. Γιατὶ, κάθε ἕνας κλίνει πολὺ στὸ νὰ τὴν ἀφήνῃ νὰ τρέχῃ καὶ νὰ ὁμιλῇ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ δίνουν εὐχαρίστησι στὶς αἰσθήσεις μας· πολυλογία, τς περισσότερες φορές, προέρχεται π τν περηφάνεια, π τν ποία, φανταζόμενοι μες πς γνωρίζουμε πολλά, κα κανοποιώντας τ γνώμη μας, πιεζόμαστε μ πολλς παναλήψεις τν λόγων μας, ν τυπώσουε τν γνώμη μας ατ στς καρδις τν λλων, γι ν τος κάνουμε τν δάσκαλο, σὰν νὰ ἔχουν ἀνάγκη νὰ μάθουν ἀπὸ μᾶς· καὶ μάλιστα τὴν ἴδια ὑπερηφάνεια δείχνουμε ὅταν τοὺς διδάσκουμε χωρὶς αὐτοὶ νὰ μᾶς ρωτήσουν πρῶτα.

  (Μέγεθος: 17.0 KiB, Ανακτήσεις: 617, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2012)
 •    Τά όνειρα (Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

  Οἱ δαίμονες χρησιμοποιοῦν τὰ ὄνειρα γιὰ νὰ ἐνοχλήσουν καὶ νὰ πληγώσουν τὶς ἀνθρώπινες ψυχές. Μὲ παρόμοιο τρόπο οἱ ἄπειροι στὸν πνευματικὸ ἀγώνα Χριστιανοὶ ποὺ δίδουν σημασία στὰ ὄνειρα κάνουν κακὸ στὸν ἑαυτό τους. Εἶναι, ἔτσι, σημαντικὸ νὰ διακρίνουμε τὴν ἀκριβῆ σημασία τῶν ὀνείρων σὲ κάποιο πρόσωπο ποὺ ἡ φύση του δὲν ἔχει ἀνανεωθεῖ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

  (Μέγεθος: 11.6 KiB, Ανακτήσεις: 618, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Ομιλία περί του κατά Θεόν ζήλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΑ' Ματθαίου

  Ο ζήλος γεννάται εκ της αγάπης, διευθύνεται υπό της διακρίσεως και στηρίζεται υπό της υπομονής και σταθερότητος

  - Όταν αυξηθεί η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας δια της χάριτος, γεννάται ο ζήλος. Και όπως η φωτιά μπορεί να θερμάνει αλλά και να κάψει, έτσι και ο ζήλος μπορεί να ωφελήσει αλλά και να βλάψει. Ανάλογα αν είναι διακριτικός ή αδιάκριτος. Και αδιάκριτος είναι ο ζήλος όταν με σφοδρότητα ορμάμε για να διαπράξουμε άνομα και άδικα έργα, μη διακρίνοντας ότι είναι τέτοια, νομίζοντας ότι είναι νόμιμα και δίκαια.
  - Ο ζήλος είναι διακριτικός και επομένως ωφελιμότατος όταν η ψυχή έχει την επίγνωση της αληθείας και την ορθή των πραγμάτων διάκριση.
  - Όμως ο διακριτικός ζήλος έχει ανάγκη επιμονής και σταθερότητος, επειδή χωρίς αυτήν δεν διαρκεί πολύ καιρό και μετά από λίγο σβήνει.
  - Ο ζηλωτής άνθρωπος αντιμάχεται κατά παντός είδους ανομίας, αγωνιζόμενος και λόγω και έργω και με κάθε τρόπο, για να εξαλείψει την κακία από την ρίζα της, και στην θέση της να φυτέψει στις καρδιές των ανθρώπων την αρετή.
  - Πολλοί περιφρονούν τον ζηλωτή άνθρωπο όταν νουθετεί και διδάσκει ως φλύαρο. Αλλοι τον κατηγορούν ως ασύνετο. Αλλοι τον συκοφαντούν ότι δήθεν ταράσσουν την ησυχία της πόλεως.
  - Η σταθερότητα είναι τόσο αναγκαία για την στερέωση του ζήλου, ώστε, εάν λείψει, ο ζήλος μεταβάλλεται σε φόβο και ο ζηλωτής γίνεται δειλός και παντός έργου αγαθού αργός και άπρακτος.
  - Ο ζήλος είναι κατ’ επίγνωση όταν είναι υπέρ της λατρείας του αληθινού Θεού. Όταν ο Θεός είναι Αυτός που οδηγεί τον ζηλωτή σε όλα του τα έργα.
  - Ο ζήλος είναι σταθερός και επίμονος όταν ούτε οι επιβουλές, ούτε οι έλεγχοι, ούτε οι φοβερισμοί σβήνουν την φλόγα του θείου ζήλου.
  - Κανείς άλλος δεν στήριξε τόσο την θεοσέβεια στο γένος του Ισραήλ, όσο των προφητών ο ζήλος. Κανείς άλλος δεν επέστρεψε τόσο από της πλάνης των ειδώλων τα έθνη, και εισήγαγε αυτά στην αλήθεια της πίστεως, όσο των αποστόλων ο ζήλος. Κανείς άλλος δεν έλεγξε τόσο των αιρετικών τις βλασφημίες, όσο των θείων πατέρων ο ζήλος.
  - Μεγάλη αρετή ο ζήλος και μεγάλα τα κατορθώματά του, πλην όμως σπανίως ευρίσκεται καθαρός από της αδιακρισίας. Η δε αδιακρισία φθείρει την αρετή αυτού και πολλές φορές την μεταβάλλει σε κακία!
  - Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν ζήλο θερμό όπως η φωτιά για τα σφάλματα των άλλων, ενώ για τα δικά τους ψυχρό σαν χιόνι! Αυτός ο ζήλος είναι αδιάκριτος.
  - Για να έχω διακριτικό ζήλο θα πρέπει να διακρίνω πρώτα τα δικά μου σφάλματα και να καθαρίζω από αυτά την ψυχή μου και έπειτα να επιχειρώ την διόρθωση των άλλων.
  - Πολλοί που έχουν ζήλο αλλά δεν διακρίνουν τα όντως καλά από τα κακά, διαπράττουν μεγάλα αμαρτήματα, νομίζοντας ότι πράττουν μεγάλες αρετές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι σχισματικοί και οι εσχισμένοι. Αυτοί υπό του αδιακρίτου ζήλου εσκοτισμένοι, νομίζουν ως αρετή τον χωρισμό τους από την Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή της ψυχής τους τον αφανισμό.
  - Πόσοι έχουν ζήλο, αλλά μη γνωρίζοντες ότι είναι μέλη της Εκκλησίας , αυθαδιάζουν κατ’ αυτών των προεστώτων, ελέγχοντας αυτούς και νομίζουν ότι ποιούν αρετή, ενώ εργάζονται κακία δηλαδή παρακοή και ανυποταξία; Πόσοι έχουν μεν ζήλο για την διόρθωση των αδελφών αλλά δεν λειτουργούν με διάκριση και ελέγχουν αυτούς με αυστηρότητα και αντί ωφέλειας προξενούν βλάβη και αντί αρετής ποιούν αμαρτία;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 228 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 473.1 KiB, Ανακτήσεις: 687, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Περί του αγγέλου μας κατά την βάπτιση

  Ἐρώτηση: Ὁ φύλακας Ἄγγελος στὸν κάθε ἄνθρωπο δίδεται ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἐμψύχωση ἢ στὸ μυστήριο τῆς Βαπτίσεως;

  (Μέγεθος: 3.5 KiB, Ανακτήσεις: 690, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Η Κοίμησις της Θεοτόκου: «Επί σοι Χαίρει, Κεχαριτωμένη. Πάσα η κτίσις» (Φώτης Κόντογλου)

  «Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ ψαυέτω μηδαμώς χειρ αμυήτων. χείλη δε πιστών τη Θεοτόκω ασιγήτως φωνήν του αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλλιάσει βοάτω: Όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις, Παρθένε αγνή». «Εσένα που είσαι ζωντανή κιβωτός του Θεού, ας μη σε αγγίζει ολότελα χέρι άπιστο, αλλά χείλια πιστά ας ψάλλουνε δίχως να σωπάσουνε τη φωνή του αγγέλου (ο υμνωδός θέλει να πει τη φωνή του αρχαγγέλου Γαβριήλ, που είπε «ευλογημένη συ εν γυναιξί») κι ας κράζουνε: «Αληθινά, είσαι ανώτερη απ’ όλα Παρθένε αγνή».

  Αλλοίμονο! Αμύητοι, άπιστοι, ακατάνυχτοι, είμαστε οι πιο πολλοί σήμερα, τώρα που έπρεπε να προσπέσουμε με δάκρυα καυτερά στην Παναγία και να πούμε μαζί με το Θεόδωρο Δούκα το Λάσκαρη, που σύνθεσε με συντριμένη καρδιά τον παρακλητικό κανόνα: «Εκύκλωσαν αι του βίου με ζάλαι ώσπερ μέλισσαι κηρίον, Παρθένε». «Σαν τα μελίσσια που τριγυρίζουνε γύρω στην κερήθρα, έτσι κ’ εμένα με ζώσανε οι ζαλάδες της ζωής και πέσανε απάνω στην καρδιά μου και την κατατρυπάνε με τις φαρμακερές σαγίτες τους. Άμποτε, Παναγiα μου, να σε βρω βοηθό, να με γλύτώσεις από τα βάσανα». Μα ποιος από μας γυρεύει βοήθεια από την Παναγία, από τον Χριστό κι' από τους αγίους; Γυρεύουμε βoήθεια από το κάθε τι, παρεκτώς από το Θεό. Αλλά τι βοήθεια μπορούνε να δώσουνε στον άνθρωπο τα είδωλα τα λεγόμενα «επιστήμη» και «τέχνη»; Ο άγιος Ισαάκ ο αναχωρητής λέγει: «Σ' όλους τους δρόμους που πορεύονται oι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο δεv βρίσκουνε σε κανένα την ειρήνη, ως που vα σιμώσουμε στην ελπίδα του Θεού. Mα αλλοίμονοΙ οι πιο πολλοί άvθρωποι είναι «οι μη έχοντες ελπίδα» όπως λέγει ο Παύλος. Όποιος δεν έχει την πίστη μέσα στην καρδιά του, τι ελπίδα μπορεί νάχει; Όπου ν' ακουμπήσει όλα είναι σάπια. Γι' αυτό κι' ο υμνογράφος που είπαμε, λέγει στην Παναγία: «Απορήσας εκ πάντων, οδυνηρώς κράζω σοι. Πρόφθασον, θερμή προστασία, και την βοήθειαν δός μοι τω δούλω σου τω ταπεινώ και αθλίω». «Όλα, λ.έγει τα δοκίμασα, μα κανένα πράγμα δε μπόρεσε vα με ξαλαφρώσει. Για τούτο φωνάζω Εσένα με θρήνο πικρόν, και λέγω: Πρόφταξε και δόσε τη βοήθεια σου σε μένα τον ταπεινό κι' άθλιο δούλο σου».

  (Μέγεθος: 9.9 KiB, Ανακτήσεις: 615, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Ομιλία εις το ρητόν, Μιμηταί μου γίνεσθε (Αρχιεπ. Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ι' Ματθαίου
  - Ο Χριστός πρωτότυπο παράδειγμα πάσης αρετής και τελειότητος. Παράδειγμα αναμαρτησίας, αληθείας και ειλικρινείας. Παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, μακροθυμίας, πραότητος, ανεξικακίας. Παράδειγμα δικαιοσύνης, υπερτέλείας αγάπης και ευσπλαχνίας.
  - Ο πιστός άνθρωπος όσο αγιώτερο παράδειγμα έχει, τόσο θεοπρεπέστερα εργάζεται το έργο του.
  - Πώς λοιπόν ο απόστολος Παύλος αντικατέστησε τον εαυτό του αντί του Χριστού ως παράδειγμα λέγοντας: "Μιμηταί μου γίνεσθε; Γιατί δεν παραγγέλει τη μίμηση του αρχετύπου που είναι ο Χριστός; Είναι αποτέλεσμα υπερηφάνειας αυτό;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 215 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 368.6 KiB, Ανακτήσεις: 674, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Όχι στην αυτοκτονία! Ναι στην μετάνοια και στην εξομολόγηση! (Ιερομόναχος Σάββας Αγιορείτης)

  «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».
  Ρωτήσανε τόν Γέροντα Παΐσιο, γιατί κάποιοι πού συναντοῦν δυσκολίες αὐτοκτονοῦν. Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε, ὅτι αἰτία εἶναι ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία [2]. Ὁ διάβολος ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ ἀνθρώπου «ἐν καιρῷ θλίψεως» ὅτι ὅλα τελείωσαν κι ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε πιά γιά τό πρόβλημά του. Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα τοῦ διαβόλου, πού μᾶς πολεμᾶ μέ τό ἰσχυρότερο ὅπλο του, τήν ἀπελπισία.

  (Μέγεθος: 6.9 KiB, Ανακτήσεις: 705, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Η εικόνα της Μεταμορφώσεως (Χρήστος Γκότσης)

  Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, πού δείχνει τὴν θεότητά Του, τὴν μεγαλειότητα καὶ τὴν δύναμίν Του, εἶναι ἡ Μεταμόρφωσίς Του. Δι’ αὐτὴν ὁμιλοῦν οἱ τρεῖς πρῶτοι Εὐαγγελισταί, ὁ Ματθαῖος, ὁ Μάρκος καὶ ὁ Λουκᾶς, καθὼς καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς αὐτόπτες Μαθητές τοῦ  Κυρίου, ὁ Πέτρος.
  Τὰ ὅσα λέγουν, ἀκούονται κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς (6 Αὐγούστου) καὶ μᾶς μεταφέρουν εἰς τὸ ὅρος Θαβώρ, ἐπί τοῦ ὁποίου κατὰ τὴν παράδοσιν ἔλαβε χώραν τὸ γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως.

  (Μέγεθος: 11.1 KiB, Ανακτήσεις: 699, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Λόγος στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Αγ. Λουκάς Κριμαίας)

  μεγάλη γιορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; Τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. Πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί. εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι» (Ἰωάν. 14, 10-11).

  (Μέγεθος: 7.0 KiB, Ανακτήσεις: 642, Ημ/νία προσθήκης 21 Αυγούστου, 2012)
 •    Eπιστολή για τη νηστεία, την εγκράτεια και τη δίαιτα (Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός)

  11/9/88, Μονὴ Βατοπαιδίου
  Σεμνοπρεπεστάτη Μ.,
  ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ μας μετὰ τοῦ πνεύματός σου.
  Πῆρα τὸ γράμμα σου καὶ διάβασα τὸ περιεχόμενο μὲ προσοχή. Ἀξιέπαινα εἶναι ὄχι τὰ θέματα καθ’ ἑαυτὰ ποὺ προβάλλετε ὅσο ἡ καλή σας θέληση καὶ ἀπόφαση γιὰ ἀκριβεστέρα ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ περὶ τούτου πάντοτε εὔχομαι ἀτελείωτη προκοπή.

  (Μέγεθος: 3.5 KiB, Ανακτήσεις: 583, Ημ/νία προσθήκης 2 Αυγούστου, 2012)
 •    Ομιλία περί του, τἰνα τα πείθοντα, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής και θεοπαράδοτος

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Η' Ματθαίου: Ομιλία περί του, τἰνα τα πείθοντα, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής και θεοπαράδοτος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Α΄ Κορ.. 1, 10-17)

  Τέσσερις τρόποι υπάρχουν για να πεισθεί κανείς στα θελήματα κάποιου άλλου: δύο καλοί και επαινετοί δηλαδή η μαρτυρία και η απόδειξις & δύο κακοί και επίμεμπτοι δηλαδή η δυναστεία και η απάτη.
  Κανένας όμως από αυτούς τους τρόπους δεν ενήργησε εις το κήρυγμα του ευαγγελίου.
  Οι πιστεύσαντες εις το ευαγγελικό κήρυγμα δεν επίστευσαν ούτε από πολλές μαρτυρίες, ούτε από αποδείξεις, ούτε με τη βία, ούτε με εξαπάτηση. Κι αυτό γιατί όταν ξεκίνησαν οι απόστολοι να κηρύττουν δεν υπήρχε πλήθος μαρτύρων να μαρτυρήσουν τα περί του Ιησού Χριστού. Λίγοι οι απόστολοι για ολόκληρη την οικουμένη. Θα μπορούσαν βέβαια οι λίγοι να πείσουν τους πολλούς με λόγο αποδεικτικό ή με την τέχνη της ρητορικής και της ευφράδειας του λόγου. Όμως ποια μαθηματική απόδειξη ή σοφιστική τέχνη ή διαλέκτου ευφράδεια ή ρητορική τέχνη είχε ο λόγος των αποστόλων; Ήσαν αγράμματοι και όσα εκήρυτταν ήταν μωρία για τους Εθνικούς και σκάνδαλο για τους Ιουδαίους.
  Αλλά μήπως άσκησαν βία; Μήπως εφοβέρισαν, μήπως εφόνευσαν; Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν μαρτυρείται ούτε από τους εχθρούς του Χριστού. Αντιθέτως οι ίδιοι εδιώχθησαν, εβασανίσθησαν και θανατώθηκαν.
  Μήπως, τέλος, εξαπάτησαν υποσχόμενοι πλούτο, δόξα ή ηδονή; Ούτε αυτό συνέβη γιατί αυτοί εδίδασκαν όχι τα αρεστά στα πάθη, αλλά πτωχεία, ταπείνωση, μαρτύρια, παθήματα ακόμα και θάνατο για την πίστη του Κυρίου.
  Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι καμία δύναμη κοσμική δεν θα μπορούσε να μετατρέψει μυριάδες ανθρώπους -πάσης τάξεως και καταστάσεως- και να δεχθούν μια τέτοια νομοθεσία και να υπομείνουν βάσανα, παιδευτήρια ακόμα και τον θάνατον. Μόνο ενεργούσα υπερφυσική δύναμις στο κήρυγμα των αποστόλων θα έπειθε τις καρδιές των ακροατών.
  Μόνο εσκοτισμένος και ανόητος νους δεν μπορεί να διακρίνει ότι το αποτέλεσμα του κηρύγματος των αποστόλων ήταν τέτοιο λόγω της συνέργειας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 191 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 418.4 KiB, Ανακτήσεις: 659, Ημ/νία προσθήκης 2 Αυγούστου, 2012)
 •    Το μάθημα των θρησκευτικών και η αστασίαστη θέση του στην εθνική μας Παιδεία (Πρωτοπρ. Γ Μεταλληνός)

  [Εἰσήγησις Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012]

  Ἡ πεῖρα τῶν δεκαετιῶν, πού κουβαλῶ στούς ὢμους μου, ἡ ἐπί 42 συναπτά ἒτη διακονία μου στόν χῶρο τῆς Παιδείας καί, κυρίως, ἡ κατά τήν τριετία τῆς κοσμητείας μου (2004-2007) συνεχής ἐπαφή καί -συνήθως- θηριομαχία μου μέ ὑπεύθυνα στελέχη τῆς διανόησης καί τῆς πολιτικῆς, μέ ἒχουν πείσει, ὃτι ὑπάρχει, κυρίως στούς χώρους αὐτούς, μόνιμη ἡ διάθεση νά διακοπε κάθε σχέση το Λαο μας μέ τήν παράδοση καί τήν ταυτότητά μας. Στὀ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐπιδίωξης ἐντάσσεται καί ξωση τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τά Προγράμματα τῆς Ἐκπαίδευσής μας. Αὐτό  δηλαδή, πού οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, ἒζησαν στό Σοβιετικό καθεστώς τους, ἀπειλεῖ ἐμᾶς μέσα στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη τοῦ ἐνθεΐζοντος Φραγκισμοῦ.
  Εἰς πεῖσμα ὃμως ὃλων τῶν τεκταινομένων εἰς βάρος τοῦ Μ.τ.Θ., ἀκόμη καί ἀπό ἐπαγγελματίες Θεολόγους, θά τολμήσω νά μιλήσω γιά τήν ἐθνική σημασία τοῦ μαθήματος, γνωρίζοντας ὃτι ἰσχύει καί γιά τόν ὁμιλοῦντα, ὁ σχετιζόμενος μέ παρόμοιες περιπτώσεις λόγος τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου: «Καί δόξω καταγέλαστος εἶναι τῶν τοιούτων ἐπιλαμβανόμενος». Ὃπως ὃμως ἐκεῖνος, θά συγχωρηθεῖ νά ἐπαναλάβω καί ἐγώ: «Ἀλλ᾿ ὃμως οὐ παύσομαι λέγων»...

  (Μέγεθος: 16.3 KiB, Ανακτήσεις: 575, Ημ/νία προσθήκης 2 Αυγούστου, 2012)
 •    Οδηγός προς την πανθρησκεία το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών

  Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
  Η πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμμστος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών κατά το σχολικό έτος 2011-2012 δημιουργεί δικαιολογη­μένα αντιδράσεις. Το νέο μάθημα των θρησκευτικών δεν έχει πια Ορθόδοξο Χριστιανικό χαρακτήρα, δεν βοηθεί τους μαθητάς να γνωρίσουν την Χριστια­νική τους Πίστη, δεν οικοδομεί την θρησκευτική, την εθνική και την πολιτισμι­κή ταυτότητα των ελληνοπαίδων, θεολόγοι και άλλοι επιστήμονες που εκπροσωπούν θεολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς αγωνιούν και διαμαρτύρονται επί δεκαετίες τόσο για την ενδεχόμενη κατάργησι του μαθήματος των θρησκευτικών στην δημόσια εκπαίδευσι όσο και για την μετατροπή του σε θρησκειολογικό...

  Διερωτάται κανείς εάν μπορεί οι θεολόγοι αυτοί να θεωρούνται μέλη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας όταν εν τοις πράγμασι υπονομεύουν το διδακτικό της έργο στις ευαίσθητες ακόμη ψυχές τών μαθητών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να είναι εντός του περιβόλου της Εκκλησίας δεν μπορούν να είναι μέλη του Σώματος του Χριστού, εφ όσον το υποσκάπτουν…

  (Μέγεθος: 11.6 KiB, Ανακτήσεις: 566, Ημ/νία προσθήκης 2 Αυγούστου, 2012)
 •    Ομιλία περί ομονοίας (Αρχιεπ. Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ζ' Ματθαίου
  (Ρωμ. 15, 1-7)
  - Γιατί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ζητά από τον Πατέρα του να είναι ενωμένοι όσοι πιστεύουν εις Αυτόν;
  - Αφού δεν μπορούμε να είμαστε ένα κατά το σώμα και την ψυχή, με ποιόν τρόπο μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να είμαστε ένα;
  - Η ταυτότης της γνώμης, της διαθέσεως της καρδιάς και της θελήσεως, γεννά την μεταξύ των ανθρώπων αληθινή και ειλικρινή αγάπη.
  - Η ετεροφροσύνη γεννά την διχόνοια, την φιλονικία και τον χωρισμό.
  - Η ασυμφωνία των φρονημάτων γεννά αιρέσεις.
  - Η ομοφροσύνη -για την οποία εδεήθη ο μονογενής Υιός του Θεού- είναι χάρισμα υπό του Θεού, άνωθεν πεμπόμενον εις όσους Αυτός ευδοκήσει.
  - Βαστάζουμε τον θυμόν και την οργήν όσων μας υβρίζουν, όπως μας διδάσκει ο Κύριός μας; Βαστάζουμε τον φθόνο και το μίσος όσων μας συκοφαντούν; Υποδεχόμαστε τον προδότη μας όπως υποδέχθηκε ο Κύριός μας τον Ιούδα; Εμείς ούτε έναν πικρό λόγο δεν μπορούμε να υποφέρουμε! Πώς λοιπόν θα γίνουμε μέτοχοι του θείου δώρου της ομοφροσύνης; Και εστερημένοι της ομοφροσύνης πώς θα δούμε ομόνοια στις πόλεις μας, στα σπίτια μας, στο περιβάλλον μας; Μόνο σκάνδαλα αλληλομαχίες, πολέμους και χίλια άλλα δυστυχήματα.
  - Η ομόνοια στηρίζει και την πολιτική διοίκηση. Μήπως βρισκόμαστε μπροστά στη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου των πολιτικών;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 179 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 363.6 KiB, Ανακτήσεις: 700, Ημ/νία προσθήκης 2 Αυγούστου, 2012)
 •    Περί «ομοιοπαθητικής» (Κωνσταντίνος Γ. Καρακατσάνης, Καθηγ. Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολ Α.Π.Θ)

  Πρόλογος
  Ἀφορμή για την παροῦσα ἐνασχόληση με το θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» (ΟΠ, στο ἑξῆς) μᾶς ἔδωσε ἕνα δημοσίευμα τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐνοριακή Εὐλογία» (τ. 118, σελ. 184-190), στο ὁποῖο δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Ἱερομονάχου π. Χρυσοστόμου «Τρ.». Στο ἄρθρο αὐτό ὁ π. Χρυσόστομος ἰσχυρίζεται ὅτι: α) ἡ ΟΠ δεν εἶναι ἀντίθετη προς την χριστιανική πίστη β) ἡ ΟΠ «ἐνεργεῖ…στηριζόμενη σε νόμο πού ὁ Θεός ἔβαλε στην φύση γ) «ἡ ὁμοιοπαθητική, για την ὁποία ὁμιλοῦν αὐτοί πού θέλουν να ἀποτρέψουν ἀπό αὐτήν, δεν εἶναι ἡ ἀληθινή ὁμοιοπαθητική» δ) ἔχει ἀρχαία προέλευση ἡ ΟΠ και ε) ἡ ΟΠ «ὑποστηρίχθηκε και ἐφαρμόσθηκε ἀπό πολλούς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀκόμη ὁ π. Χρυσόστομος ἀπορρίπτει τα «ἄλλα πρόσωπα πού εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπό ἀνατολικές δοξασίες και ἀποκρυφιστικές τάσεις σχετικά με την ἑρμηνεία τοῦ τρόπου με τον ὁποῖον ἡ ὁμοιοπαθητική ἐνεργεῖ». Περαιτέρω ὁ π. Χρυσόστομος, ἐμμέσως πλην σαφῶς, ἀπορρίπτει τον θεωρούμενο ἱδρυτή τῆς ΟΠ Hahhneman και ὅσους ἀκολουθοῦν τον τελευταῖο, ξένους και Ἕλληνες ὁμοιοπαθητικούς.
  Πριν ὑποβάλλωμε στον π. Χρυσόστομο -ἀλλά και σε Ὀρθοδόξους Θεολόγους και κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐγκρίνουν, συνιστοῦν και ἐφαρμόζουν ἐνδεχομένως την ὁμοιοπαθητική «θεραπευτική»- ὁρισμένες καίριες ἐρωτήσεις, κρίνομε ἀπαραίτητο να παρουσιάσωμε περιληπτικῶς τις γενικές ἀρχές τῆς ΟΠ, το φιλοσοφικό της ὑπόστρωμα, τον τρόπο με τον ὁποῖον ἀντιλαμβάνονται οἱ ὁμοιοπαθητικοί την ἔννοια τῆς «ζωτικῆς δύναμης», την ἄποψή τους περί «μιασμάτων», την θεραπευτική προσέγγιση και τον τρόπο δράσεως τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων, τα πειράματά τους –provings- με τα ὁποῖα διαπιστώνουν τα χαρακτηριστικά «της ψυχής» ἤ «προσωπικότητας» τῶν διαφόρων «θεραπευτικῶν» οὐσιῶν (ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων), ὅπως και να γνωστοποιήσωμε και την ἄποψη τῶν ὁμοιοπαθητικῶν ὅτι «η ομοιοπαθητική σώζει πραγματικά ψυχές με αυτό τον τρόπο… Η ομοιοπαθητική μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθά τον άνθρωπο να έλθει σε επαφή με τον Θεό»[1] (ημέτερη η υπογράμμιση με τα παχέα στοιχεῖα).

  (Μέγεθος: 26.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,963, Ημ/νία προσθήκης 16 Ιουλίου, 2012)
 •    Οι Χιλιαστές και ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Λέκτορας Θεολογικής)

  Ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ γιά κάθε χριστιανό, ἔκφραση ἀστείρευτης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τό πλάσμα του (Ἰωαν 3, 14-15. 12, 32-33. Κολ 1, 20),  καύχημα τῆς κατά Χριστόν ἀθλήσεως του (Γαλ 6, 14) καί ἀνίκητο ὅπλο κατά τῶν διαβολικῶν ἐπιβουλῶν.

  Ἀναφέρει μέ τή χαρακτηριστική του σαφήνεια και ἀκρίβεια ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ὅτι: «Πᾶσα  μέν οὖν πρᾶξις καί θαυματουργία Χριστοῦ μεγίστη καί θεία και θαυμαστή, ἀλλά πάντων ἐστί θαυμαστότερον ὁ τίμιος αὐτοῦ σταυρός». (Ἐκδοσις Ἀκριβής 4, 11, PG 94, 1128D). Καί ὁ Μέγας Φώτιος συμπληρώνει: «Τρόπαιον ἐστιν ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ διαβόλου ἱστάμενον· καί τροπαίων τό λαμπρότατον». (Ἀμφιλόχια. Ἐρώτησις 24, 9, PG 101, 185 D).
  Ἀντίθετοι ὅμως στήν ἐν Ἁγίω Πνεύματι διδασκαλία καί πρακτική τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ (Φιλιπ. 3, 18). Σ’ αὐτούς συγκαταλέγονται καί οἱ “Mάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ“.

  (Μέγεθος: 7.0 KiB, Ανακτήσεις: 601, Ημ/νία προσθήκης 16 Ιουλίου, 2012)
 •    Η Ελληνική φύση κι οι γυάλινοι άνθρωποι (Φώτης Κόντογλου)

  Υστερα ἀπὸ πολλὴ ἀπαντοχή, ἦρθε τέλος πάντων ἡ ἄνοιξη. Ἄρχισε ἡ γλυκύτητα τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἥλιος! Χαρὰ Θεοῦ! Ὅλα εἶνε χαρούμενα, ὁ οὐρανός, ἡ στεριά, ἡ θάλασσα, τὰ βουνά, τὰ δέντρα, τὰ ζῶα, τὰ πουλιά, οἱ ἄνθρωποι. Ἀκόμα κ᾿ οἱ ἄψυχες καὶ ψυχρὲς πέτρες σὰν νὰ μιλοῦνε, σὰν νὰ τραγουδοῦνε ἀπὸ χαρά. Τώρα δὲν ὑπάρχει κανένα ἄψυχο. Εὐχαριστοῦνε τὸν ζωοδότη ποὺ τοὺς δίνει τὴ ζωή, γιὰ νὰ χαίρουνται. Εὐχαριστοῦμε κ᾿ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τὸν Χριστὸ ποὺ ἀναστήθηκε, γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο τῆς ζωῆς ποὺ μᾶς χάρισε καὶ γιὰ τὴ φλέβα τῆς χαρᾶς ποὺ ἀναβρύζει μέσα στὴν καρδιά μας, κ᾿ εὐφραινόμαστε ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ πλάση του, μαζὶ μ᾿ ὅλα τὰ πλάσματά του. Σήμερα, σὰν νὰ μεταμορφωθήκαμε ὅλοι σὲ Ἀγγέλους, καὶ δοξολογοῦμε τὸν Κύριο, ποὺ εἶπε στὸν Ἰώβ: «Τὸν καιρὸ ποὺ γινήκανε τὰ ἄστρα, μὲ ὑμνήσανε μὲ τὶς φωνές τους ὅλοι οἱ Ἄγγελοί μου». Τώρα, τὸν ὑμνοῦν ὄχι μοναχὰ οἱ Ἄγγελοι, ποὺ τότε μονάχα ἐκεῖνοι εἴχανε πλασθῆ, ἀλλὰ κ᾿ οἱ ἄνθρωποι, κι᾿ ὅσα ἄλλα πλάσματα, πλασθήκανε ὕστερα ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους.

  (Μέγεθος: 9.1 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 16 Ιουλίου, 2012)
 •    Υπάρχει Θεός; (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  Ἐπιστολή σέ πνευματικό του παιδί
  Ένας συνάδελφός σου σού ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς: "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!" Καί αἰσθάνεσαι σά νά σέ χτυπᾶ μέ μαστίγιο.
  Κι ἐσύ ἀγωνιᾶς γιά τήν ψυχή του καί τή ζωή του. Καί καλά σκέφτεσαι.
  Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ Ζῶν κι ὁ Παντοδύναμος Θεός κι ἄν δέν εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τό θάνατο, τότε ὁ θάνατος εἶναι ὁ μοναδικός κυρίαρχος.
  Καί ἡ κάθε ζωντανή ὕπαρξη δέν εἶναι παρά ἕνα κλωτσοσκούφι τοῦ θανάτου. Ἕνα ποντικάκι στό στόμα τῆς γάτας.

  Μία φορά, ἀντικρούοντας τόν, τοῦ εἶπες: "Ὁ Θεός ὑπάρχει. Γιά σένα δέν ὑπάρχει". Καί δέν ἔσφαλες. Γιατί ἐκεῖνοι πού ἀποκόπτονται ἀπό τόν Αἰώνιο καί Ζωοδότη Κύριο ἐδῶ στήν γῆ, ἀποκόπτονται ἀπό τή ζωή τήν πραγματική. Καί ἔτσι οὔτε ἐδῶ, οὔτε στήν ἄλλη ζωή θά γευθοῦν τό μεγαλεῖο του Θεοῦ καί τῆς πλάσης Του. Καί καλύτερα νά μήν εἴχαμε γεννηθεῖ, παρά νά εἴμαστε ἀποκομμένοι ἀπό τόν Θεό.
  Ἄν ἤμουν στή θέση σου, θά τοῦ ἔλεγα τά ἑξῆς:

  (Μέγεθος: 4.9 KiB, Ανακτήσεις: 600, Ημ/νία προσθήκης 16 Ιουλίου, 2012)
 •    Γέροντας Παΐσιος: Τί να το κάνω το δεξί ή το αριστερό χέρι, αν δεν κάνει σταυρό

  Στὰ θέματα τῆς Πατρίδος δὲν ἤθελε οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. Πολὺ λυπόταν ποὺ ἔβλεπε πνευματικοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιζητοῦν νὰ βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πατρίδα. Ὁ καημός του καὶ ἡ ἀπορία τοῦ ἦταν πὼς οἱ ὑπεύθυνοι δὲν ἀντιλαμβάνονται ποὺ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπὸ παλαιὰ διέβλεπε τὴν σημερινὴ κατάσταση καὶ ἀνησυχοῦσε, ἀλλὰ δὲν διέσπειρε τὶς ἀνησυχίες του στὸν κόσμο. Ἔλεγε: «Ἀπό το κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα θὰ βγεῖ μεγάλο καλό».

  (Μέγεθος: unknown, Ανακτήσεις: 608, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Ορθοδοξία και Έθνος (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

  (Κατὰ τὸ Μητροπολίτη Κιέβου Ἀντώνιο Χραποβίτσκυ)


  Οἱ ἀληθινοὶ Ὀρθόδοξοι δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι σωβινιστές. Θυμοῦμαι κάποτε τὸ 1926 σὲ μία συζήτηση ποὺ εἶχα μὲ τὸ Μητροπολίτη Ἀντώνιο ὅτι μοῦ διηγήθηκε τὸ ἑξῆς: «Στὸ Ἅγιον Ὅρος ὑπάρχει τὸ τυπικὸ ὅτι ἕνας μοναχὸς ποὺ δὲν συγχωρεῖ τὰ «ὀφειλήματα» κανονίζεται νὰ παραλείπει τὰ λόγια «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἠμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» ἀπὸ τὴν ἀπαγγελία τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, μέχρι τὸν καιρὸ ποὺ θὰ ἔχει συγχωρέσει τὸ ἀδίκημα ποὺ τοῦ ἔγινε. Κι ἐγὼ ἔχω εἰσηγηθεῖ» πρόσθεσε ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος «ὅτι οἱ σωβινιστὲς ἐθνικιστὲς δὲν πρέπει νὰ ἀπαγγέλλουν τὸ ἔννατο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως» (σημ. Μ.: δηλαδὴ τὸ ἄρθρο ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ἐκκλησία).

  (Μέγεθος: 9.0 KiB, Ανακτήσεις: 566, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Μητροπολίτης Δράμας Παύλος: «Τί κρύβεται πίσω απ΄τις λεγόμενες “Εορτές της γης"»;

  Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
  Π Α Υ Λ Ο Σ


  Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας, προς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

  Ὑπακούοντας στήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητή του Τίτο πού λέγει «Ἐσύ, ὅμως νά διδάσκεις ὅ,τι συμφωνεῖ μέ τή σωστή διδασκαλία», σᾶς παρακαλῶ νά ἀκούσετε μέ προσοχή τά ἑπόμενα γιατί με πολλούς τρόπους ἐπιχειρεῖται στά χρόνια μας ἡ ἀποστασία ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη τῶν πατέρων μας, ἡ κατάργηση τῶν ἑορτῶν τοῦ ἑορτολογίου μας καί ἡ ἀντικατάστασή τους μέ νέες, πού ἐκφράζουν τό πνεῦμα τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς».

  (Μέγεθος: 6.3 KiB, Ανακτήσεις: 589, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β' Ματθαίου(Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Ομιλία περί του, ότι τα λόγια του Παύλου στηρίζουσι τους εναρέτους και ποιούσιν αναπολογήτους τους αμαρτωλούς (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Ρωμ. Β' 10-16)

  - Ποια είναι η δόξα της αρετής και ποια η δόξα του κόσμου;
  - Με ποιο τρόπο τιμώνται οι ένδοξοι της γης που στερούνται αρετής και με ποιο τρόπο οι ενάρετοι;
  - Ποια είναι τα ήδη της ειρήνης και πότε ειρηνεύει πραγματικά ο άνθρωπος;
  - Είναι δυνατόν ο μη ενάρετος άνθρωπος να ειρηνεύει είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά;
  - Μπορεί να γίνουν αιτία αφαιρέσεως της εσωτερικής ειρήνης του ενάρετου, οι επιβουλές, τα σκάνδαλα ή οι διωγμοί;
  - Υπάρχουν ανταποδόσεις σε όσους εργάζονται την αρετή και ποιού είδους;
  - Ποιες είναι οι ανταποδόσεις σε όσους πράττουν έργα πονηρά και άνομα;
  - Είναι ο Θείος νόμος ενάντιος στο νόμο της φύσεως;
  - Πώς όμως λειτουργούν όσοι δεν γνωρίζουν τον Θείο νόμο;
  - Ποια είναι η διαφορά του νόμου της σαρκός και του νόμου του νοός, του φυσικού νόμου και του Θείου νόμου;
  - Ποια δικαιολογία θα έχουμε εμπρός στον Θεό όταν παρακούμε το νόμο της φύσεως, παραβαίνουμε τον εν Σινά νόμο, αθετούμε το Ευαγγέλιο και κλείνουμε την θύρα της Θείας Χάριτος;

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 123 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 407.8 KiB, Ανακτήσεις: 708, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Απορρύθμιση και πνευματική ρύθμιση (Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος)

  Ο ἄνθρωπος τῆς σύγχρονης κοινωνίας μοιάζει μέ μία μηχανή, ἡ ὁποία φαίνεται νά ἔχει ἀπορρυθμισθεῖ. Ἀσθμαίνει, ταλαιπωρεῖται, ἀγωνιᾶ, φοβᾶται, ἀγχώνεται, συγκρούεται. Θεοποιεῖ τήν ἁμαρτία καί δικαιολογεῖ συνεχῶς τήν ὅλο καί αὐξανόμενη κακία, πού δημιουργεῖται μέσα στή ζωή του. Εἶναι ἄρρωστος πνευματικά καί τό χειρότερο ἀγνοεῖ τήν ἀρρώστια του. Θά ἤθελα στή συνέχεια νά ἀναφερθῶ ἀφ’ ἑνός σ’ αὐτή τήν πνευματική ἀπορρύθμιση καί ἀφ’ ἑτέρου στήν πνευματική ρύθμιση. Ἄλλωστε, ἡ ζωή, γιά νά ἔχει νόημα, πρέπει νά εἶναι πνευματικά ρυθμισμένη.
  (Πηγή: Παγκύπρια Ένωση Γονέων)

  (Μέγεθος: 143.1 KiB, Ανακτήσεις: 722, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Εγκώμιο στους Αγίους Πάντες, που μαρτύρησαν σ' όλο τον κόσμο (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Δεν πέρασαν ακόμη επτά μέρες, από τότε που γιορτάσαμε την ιερή πανήγυρη της Πεντηκοστής, και πάλι μας πρόφθασε χορός μαρτύρων ή καλύτερα στρατιά μαρτύρων και παράταξη, που δεν είναι καθόλου κατώτερη από τη στρατιά των αγγέλων, την οποία είδε ο πατριάρχης Ιακώβ, αλλά είναι ίδιας αξίας και τάξης με αυτή. Γιατί μάρτυρες και άγγελοι διαφέρουν μόνο στα ονόματα, στα έργα τους όμως ταυτίζονται. Στον ουρανό κατοικούν οι άγγελοι, στον ουρανό και οι μάρτυρες. Αιώνιοι και αθάνατοι είναι εκείνοι, το ίδιο θα γίνουν και οι μάρτυρες. Αλλ᾽ εκείνοι έλαβαν και ασώματη φύση; Και τι σημασία έχει αυτό; Γιατί οι μάρτυρες, αν και έχουν σώμα, όμως είναι αθάνατο ή καλύτερα και πριν από την αθανασία ο θάνατος του Χριστού στολίζει τα σώματά τους περισσότερο από την αθανασία. Δεν είναι τόσο λαμπρός ο ουρανός, που στολίζεται με το πλήθος των αστεριών, όσο είναι τα σώματα των μαρτύρων, που στολίζονται με το λαμπρό αίμα των τραυμάτων. Ώστε επειδή πέθαναν γι᾽ αυτό και είναι ανώτεροι, και βραβεύτηκαν πριν από την αθανασία παίρνοντας τα στεφάνια από την ώρα του θανάτου τους.

  (Μέγεθος: 15.2 KiB, Ανακτήσεις: 579, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Μεσογαίας Νικόλαος: «Η παιδεία μας χωρίς αγωγή, η ιστορία μας χωρίς δόξα…»

  Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την Εορτή της Πεντηκοστής 2012

  (Μέγεθος: unknown, Ανακτήσεις: 603, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    (Λαθρο) Μεταναστευτικό: Η βραδυφλεγής βόμβα για την Ελλάδα (Σεβ. Μητροπ. Πατρών Χρυσόστομος)

  Τό πιό μεγάλο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας σήμερα καί θά ἔχῃ πολλές συνέπειες γιά τό μέλλον, εἶναι δυστυχῶς τό μεταναστευτικό, τό ὁποῖο παρά τίς ὅποιες συζητήσεις καί προβληματισμούς, παραμένει ἄλυτο. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα τό ἀντιμετωπίζει, ἐξαιρέτως ὅμως κάποιες πόλεις πού λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς τους θέσης εἶναι πύλες εἰσόδου, ἤ ἐξόδου, ὅπως εἶναι ἡ δική μας πόλη ἡ Πάτρα.

  (Μέγεθος: 8.9 KiB, Ανακτήσεις: 638, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Παιδεία και ελευθερία κατά τον Αγιο Κοσμά (Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Φωτόπουλος)

  Εἰσήγησις Πρωτοπρ. π. Λάμπρου Φωτόπουλου, Θεολόγου Νομικοῦ, Mr. Κανονικοῦ Δικαίου, τέως δικηγόρου παρ᾽ Αρείῳ Πάγῳ: στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012

  (Μέγεθος: 15.4 KiB, Ανακτήσεις: 650, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Ομιλία περί πίστεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Πεντηκοστής

  (Πράξ. 2, 1-11)

  - Η πίστις ούτε το νου αναγκάζει, ούτε την θέληση βιάζει. Ενώ η απόδειξη αναγκάζει το νου για να πεισθεί και επομένως αρπάζει την εξουσία της θελήσεως.
  - Τα πιστευόμενα ως υπερφυή και υπερούσια δεν επιδέχονται υλικές αποδείξεις γι' αυτό όποιος πιστεύει γίνεται μακάριος.
  - Εάν η απόδειξη μας έπειθε να πιστέψουμε θα πιστεύαμε αναγκαστικώς και όχι προαιρετικώς.
  - Το ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κατανοούμε δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν.
  - Παραλληλισμός του λόγου και της τριαδικότητος του Θεού.
  - Είναι λάθος να ζητούμε φυσική απόδειξη για τα υπέρ φύσιν και βεβαιότητα αισθητή για τα υπέρ την αίσθησιν.
  - Η αγιότητα των αποστόλων εγγύηση αλήθειας όσων εμαρτύρησαν και έγραψαν.
  - Όσο ο άνθρωπος μελετά τα θεία λόγια της Αγίας Γραφής τόσο ο νους του φωτίζεται και κατανοεί τα θεία πράγματα. Μάταιη η κατανόηση δια του νου των θείων πραγμάτων χωρίς την πίστη.

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 99 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 363.3 KiB, Ανακτήσεις: 682, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Στην αγία Πεντηκοστή (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  1. Είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρησε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσομε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν εορτάσαμε το σταυρό, το πάθος, την ανάσταση, ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών, φθάσαμε στη μητρόπολη των εορτών, βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου. «Γιατί αν εγώ φύγω», λέγει, «θα σας στείλω άλλον Παράκλητο και δε θα σας αφήσω ορφανούς» (Ιω. 16, 7).

  (Μέγεθος: 15.6 KiB, Ανακτήσεις: 608, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    "Πάτερ ημών...": Ερμηνεία στην Κυριακή Προσευχή (Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης)

  Διάλεξα ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο, από την Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα το «Πάτερ ημών», γιατί νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική προσευχή, εφ᾿ όσον είναι «Κυριακή» προσευχή, η προσευχή που μας έδωσε ο Κύριος.
  Και νομίζω ότι ο Κύριος μας δίδαξε την προσευχή που Εκείνος έκανε, μας έδωσε τη ζωή που Εκείνος έζησε και μας δίδαξε τον ίδιο τον εαυτόν Του· κι αυτό είναι η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και όπως μας είπε άλλη φορά «Εγώ ειμί η άμπελος, υμείς τα κλήματα» (Ιω. ιε´ 5)· όπως η σχέση του κλήματος και της αμπέλου είναι μια σχέση οργανική και αθόρυβα προχωρά ο χυμός της αμπέλου προς τα κλήματα, έτσι και ο Κύριος μας έδωσε όλη την ύπαρξή Του, οπότε, μέσα στην προσευχή αυτή - αν την κάνουμε συνειδητά και αν την ζούμε - νομίζω ότι ζούμε εν Χριστώ Ιησού.
  Αλλά ας αρχίσουμε να διαβάζουμε την προσευχή αυτή και νά την παρακολουθούμε φράση προς φράση.

  (Μέγεθος: 19.4 KiB, Ανακτήσεις: 656, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Οι αιρετικοί και η Αγία Γραφή - Χρυσοστομικαί επισημάνσεις (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος)

  Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀνήκει στίς πλέον ἐπιφανεῖς καί ἐξέχουσες πατερικές προσωπικότητες. Ὑπῆρξε σύν τοῖς ἄλλοις ὁ ἀνυπέρβλητος ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ὁ γάρ τῶν τοῦ Θεοῦ ἀποῤῥήτων σοφός ὑποφήτης» κατά τόν ἅγιο Ἰσίδωρο τόν Πηλουσιώτη (PG 78, 288 Β).
  Τό ἑρμηνευτικό του ἔργο εἶναι μοναδικό μέσα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τόσο γιά τόν ὄγκο του, ὅσο καί γιά τό βάθος, τόν πλοῦτο, τό ρεαλισμό καί τή σαφήνειά του (Βλ. H. F. von Campenhausen,Griechische Kirchenvater, 8η κδ, 1993, σ. 137. B. Altaner - A. Stuiber, Pαtrologie, Sonderausgabe, 1993, σ. 324). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος δέν ὑστέρησε φυσικά καί στήν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐναντίον τῶν διαφόρων αἱρετικῶν. Ἡ πτυχή αὐτή τοῦ ἔργου του μαρτυρεῖται μέ σαφήνεια καί στίς ἑρμηνευτικές του παρατηρήσεις σέ διάφορα χωρία τῆς Ἁγ. Γραφῆς, πού διαστρέβλωναν οἱ αἱρετικοί τῆς ἐποχῆς του.

  (Μέγεθος: 9.7 KiB, Ανακτήσεις: 588, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Ομιλία περί του των εκκλησιαστικών προεστώτων χρέους (Αρχιεπ. Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου: Ομιλία περί του των εκκλησιαστικών προεστώτων χρέους (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


  (Πράξ. 20, 16-18, 28-36)

  - Ο θείος Απόστολος Παύλος τύπος και κανόνας του αληθινού και τέλειου ποιμένα των λογικών του Ιησού Χριστού προβάτων.
  - Ο ποιμένας ακόμα κι αν είναι καθαρός πάσης αμαρτίας, ακόμα κι αν έχει ανεβεί σε υψηλά όρη αρετής, δεν μπορεί να σωθεί αν δεν δείξει υπέρ της ποίμνης τόση προσοχή όση δείχνει υπέρ της δικής του σωτηρίας.
  - Τί σημαίνει όμως "προσοχή"; 
  - Ο ποιμένας μάταια θα προσπαθεί να φωτίσει το ποίμνιό του εάν πρώτα δεν καθαριστεί από τις αμαρτίες, δεν αγιασθεί και δεν φωτισθεί πρώτα ο ίδιος.
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 87 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 353.2 KiB, Ανακτήσεις: 590, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2012)
 •    Ομιλία εις την Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Ποιὰ εἶναι ἡ σημερινὴ ἑορτή; Εἶναι σεπτὴ καὶ μεγάλη, ἀγαπητέ, καὶ ὑπερβαίνει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ εἶναι ἀντάξια τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Θεοῦ πού τὴν καθιέρωσε. Γιατί σήμερα ἔγινε συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Σήμερα διαλύθηκε ἡ παλιὰ ἔχθρα καὶ τελείωσε ὁ μακροχρόνιος πόλεμος. Σήμερα ἐπανῆλθε κάποια θαυμάσια εἰρήνη πού ποτὲ δὲν τὴν περίμεναν προηγουμένως οἱ ἄνθρωποι. Γιατί ποιὸς θὰ ἔλπιζε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπρόκειτο νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο; Ὄχι ἐπειδὴ ὁ Κύριος μισοῦσε τὸν ἄνθρωπο, ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ ὑπηρέτης ἦταν ἀδιάφορος· οὔτε ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἦταν σκληρός, ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ δοῦλος ἦταν ἀχάριστος.

  (Μέγεθος: 25.2 KiB, Ανακτήσεις: 596, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Πορίσματα ημερίδος με θέμα: «Θρησκευτικά: Ορθόδοξη Παιδεία ή Πανθρησκειακή προπαγάνδα;»

  Πολεμικό Μουσεῖο 19 Μαΐου 2012

  Ἔπειτα ἀπό τή συγκροτημένη παρουσίαση τῶν θεμάτων τῶν δέκα εἰδικῶν ὁμιλητῶν τῆς ἡμερίδος, πού διαπραγματεύθηκαν τό ὡς ἄνω φλέγον θέμα ἀπό ὅλες τίς πλευρές του καί τή γόνιμη συζήτηση πού ἐπακολούθησε διατυπώθηκαν καί ἐγκρίθηκαν ἀπό τό πολυπληθές ἀκροατήριο τά κάτωθι πορίσματα:

  (Μέγεθος: 7.4 KiB, Ανακτήσεις: 537, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Ερμηνεία εις τας Πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή του Τυφλού

  Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

  (Πραξ. 16, 16-34)

  - Τί είναι το πνεύμα του Πύθωνος που αναφέρεται στην αποστολική περικοπή;
  - Πώς ο διάβολος - ο πατήρ του ψεύδους - έλεγε την αλήθεια (ότι οι απόστολοι ήσαν δούλοι του Θεού) και πώς δεν φοβόταν μήπως όσοι τον ακούσουν πιστέψουν στο Αποστολικό κήρυγμα;
  - Ο διάβολος μπορεί να κηρύξει την αλήθεια μόνο για να βλάψει τους ακροατές του.
  - Γιατί ο απ. Παύλος δεν εκδίωξε από την πρώτη ημέρα το δαιμόνιο;
  - Το παράδειγμα των Αποστόλων που αν και τραυματισμένοι, δεμένοι και φυλακισμένοι προσεύχονταν, μας διδάσκει να προσευχόμαστε και να δοξάζομε τον Θεό και στις θλιβερότατες περιστάσεις.
  - Οι απόστολοι δεν ζητούν την ίαση των πληγών τους ούτε την ελευθερία τους αλλά δοξάζουν τον Θεό και Αυτός τους παρέχει ότι χρειάζονται.
  - Πώς ο Παύλος μέσα στην φυλακή και με σκοτάδι μέσα και έξω από αυτήν, είδε την απόπειρα του δεσμοφύλακα να θανατωθεί; Και πώς κατάλαβε τον λόγο της απόπειρας;
  - Γιατί προηγήθηκε η κατήχησις και το βάπτισμα της οικογένειας του δεσμοφύλακα και έπειτα ακολούθησε η τράπεζα;

  Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 66 - Έκδοσις 1854)

  (Μέγεθος: 511.4 KiB, Ανακτήσεις: 546, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Κυριακή του εκ γενετής τυφλού: Ομιλία εις τον τυφλόν (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  (Ἰω. 9, 1-5)

  «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί του, λέγοντες· Διδάσκαλε, ποῖος ἥμαρτεν, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, ὥστε νά γεννηθῇ τυφλός;»

  «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς». Ἐπειδή εἶναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος καί φροντίζει διά τήν σωτηρίαν μας καί θέλων νά κλείσῃ τά στόματα τῶν ἀχαρίστων, δέν παραλείπει νά κάνῃ ἀπό ἐκεῖνα πού ἔπρεπε νά κάνῃ καί ἄν ἀκόμη κανείς δέν τόν ἐπρόσεχεν. Αὐτό λοιπόν γνωρίζων καλά καί ὁ προφήτης ἔλεγεν· «Διά νά δικαιωθῇς μέ τούς λόγους σου καί νά νικήσῃς μέ τήν κρίσιν σου» (Ψαλμ. 50, 6).
  Διά τοῦτο λοιπόν καί ἐδῶ, ἐπειδή δέν ἐδέχθησαν τό ὑψηλόν νόημα τῶν λόγων του, ἀλλά τόν ὠνόμασαν καί δαιμονισμένον καί ἐπεχείρουν καί νά τόν φονεύσουν, ἀφοῦ ἐξῆλθεν ἀπό τόν ναόν, θεραπεύει τόν τυφλόν, καί καταπραύνων τήν ὀργήν των μέ τήν ἀπουσίαν του καί μέ τήν πραγματοποίησιν τοῦ θαύματος μαλακώνων τήν σκληρότητα καί τήν ἀσπλαχνίαν των καί κάμνων πιστευτούς τούς λόγους του· καί τό θαῦμα πού κάμνει δέν εἶναι τυχαῖον, ἀλλά τότε συνέβη διά πρώτην φοράν. Καθ̉ ὅσον λέγει· «Ποτέ πρίν δέν ἠκούσθη, ὅτι ἤνοιξε κάποιος τούς ὀφθαλμούς τυφλοῦ ἐκ γενετῆς» (Ἰω. 9, 32)· διότι ἴσως κάποιος νά ἤνοιξε τούς ὀφθαλμούς τυφλοῦ, ἐκ γενετῆς ὅμως ὄχι ἀκόμη. Καί τό ὅτι ἐξελθών ἀπό τόν ναόν, ἦλθεν ἐπίτηδες νά κάνῃ τό θαῦμα γίνεται φανερόν ἀπό τό ἑξῆς· αὐτός δηλαδή εἶδε τόν τυφλόν, καί δέν προσῆλθε πρός αὐτόν ὁ τυφλός, καί μέ τόσην προσοχήν τόν εἶδεν, ὥστε καί εἰς τούς μαθητάς νά κάνῃ ἐντύπωσιν.

  (Μέγεθος: 17.4 KiB, Ανακτήσεις: 546, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Ομιλία περί του τί δηλοί το όνομα Χριστιανός (Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Πράξ. 11, 19-30)

  - Πότε ονομάστηκαν Χριστιανοί οι πιστεύσαντες στον Χριστό;
  - Γιατί εδόθη αυτό το όνομα; Και πόσο σπουδαίο είναι αυτό για κάθε Χριστιανό;
  - Ο άνθρωπος πριν την πτώση του έλαβε δύο εξουσίες από τον Δημιουργό του. Βασιλέας της κτίσεως και των παθών κύριος.
  - Με την σταύρωση και την ανάστασή Του ο Χριστός επανέφερε στο αρχαίο αξίωμα τον άνθρωπο που είχε απωλέσει μετά την πτώση του. 
  - Το όνομα Χριστιανός είναι ενδοξότερο από το άρχων, ηγεμών, δεσπότης, βασιλεύς και οποιοδήποτε άλλο αξίας σημαντικόν όνομα.
  - Τί έκανε ο διάβολος όταν οι μαθητές τού Χριστού ονομάστηκαν Χριστιανοί;
  - Αρκεί όμως μόνο το άγιον όνομα "Χριστιανός" για την σωτηρία του ανθρώπου;
  - Σε ποιά περίπτωση το όνομα "Χριστιανός" θα μας κατακρίνει;

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 61 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 349.3 KiB, Ανακτήσεις: 564, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Περί της Σαμαρείτιδος και ότι πρέπει να καταφρονούμε τα παρόντα (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

  Ὅλη αὐτή τήν περίοδο πού διανύομε τώρα, ἐπεκτεινομένη σέ πενήντα ἡμέρες, ἑορτάζομε τήν ἀπό τούς νεκρούς ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δεικνύοντας μέ αὐτή τήν παράτασι τήν ὑπεροχή της ἀπέναντι στίς ἄλλες ἑορτές. ῎Αν καί βέβαια αὐτή ἡ περίοδος τῶν ἡμερῶν περιλαμβάνει καί τήν ἐπέτειο μνήμη τῆς ἐπανόδου στούς οὐρανούς, ἀλλά καί αὐτή δεικνύει τή διαφορά τοῦ ἀναστάντος Δεσπότου πρός τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού κατά καιρούς ἔχουν ἀναβιώσει.

  (Μέγεθος: 31.0 KiB, Ανακτήσεις: 557, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Αιδώς - Αναίδεια (Ιερομόναχος Σάββας Αγιορείτης)

  Ὁμιλία σὲ γονεῖς

  Η ΑΙΔΩΣ (ΝΤΡΟΠΗ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΘΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

  Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, δι’ εὐχῶν τοῦ Γέροντος ἂς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὴν αἰδῶ καὶ τὴν ἀναίδεια. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε: «Τώρα αὐτὸ εἶναι κυρίως γιὰ τὸ ὁποῖον πρέπει πολὺ νὰ κλαῖμε, ὅτι, ἐπειδὴ οἱ κακοὶ ἔγιναν πολλοί, τὰ κακὰ δὲν προκαλοῦν ντροπὴ σ’ ἐκείνους πού τὰ διαπράττουν». Ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. ἡ αἰδὼς εἶχε ἀρχίσει νὰ χάνεται διότι εἶχε πλεονάσει ἡ ἁμαρτία.

  (Μέγεθος: 31.4 KiB, Ανακτήσεις: 624, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Ομιλία περί του ότι μεγάλη της ελεημοσύνης η δύναμη (Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής του Παραλύτου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Πράξ. 9, 32-42)

  - Ποιά ήταν η αιτία που η Ταβιθά επιλέχθηκε από τους Αποστόλους για να αξιωθεί της χάριτος και εξαιρέσεως της αναστάσεώς της;
  - Η χάρις της ελεημοσύνης υπερβαίνει την χάριν πάσης θυσίας!
  - Η ελεημοσύνη δεν είναι δωρεά όπως νομίζουν κάποιοι. Είναι δάνειο. Ποιός είναι εγγυητής αυτού του δανείου;
  - Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, που έχει άπειρα χρέη προς τον Θεόν, διά της ελεημοσύνης να καθιστά τον Θεό χρεώστη;
  - Ποιές είναι οι ανταποδόσεις της ελεημοσύνης; Ποιοί ωφελούνται από την ελεημοσύνη;
  - Για ποιά άλλη αρετή υπεσχέθη ο Θεός τόσες ανταμοιβές όσες υπεσχέθη για την ελεημοσύνη;


  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 48 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 285.0 KiB, Ανακτήσεις: 558, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2012)
 •    Το θαύμα τής Ορθοδόξου Πίστεώς μας και οι σύγχρονοι θαυματοποιοί (Μοναχός Πέτρος Γρηγοριάτης)

  Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κοριθ. Α΄ ἐπιστολή του (κεφ. ιβ΄ 7-11) ἀναφερόμενος στά ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδόμενα πνευματικά χαρίσματα, λέγει ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά ἔχουν ἄγνοια οἱ Κορίνθιοι σχετικῶς μέ αὐτά. Γι᾿αὐτό προβαίνει σέ ὡρισμένες ἐπεξηγήσεις. Αὐτές σήμερα μᾶς εἶναι πολύτιμες, διότι πάντοτε ὑπάρχουν ἀναλογικά παρόμοιες  περιστάσεις μέ τήν ἐποχή ἐκείνη καί ἔτσι πάντοτε διδασκόμαστε ὥστε νά πορευώμαστε ὀρθόδοξα καί νά μή πλανώμαστε.

  (Μέγεθος: 30.7 KiB, Ανακτήσεις: 628, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Από την «κοινωνία τού θεάματος» στον «πολιτισμό τής εικόνας» (Δημήτρης Μπαλτάς)

  Εἶναι γνωστή ἡ κριτική πού ἔχει ἀσκηθεῖ κατά καιρούς στήν λεγόμενη «κοινωνία τοῦ θεάματος», στό πολυπληθές τμῆμα τῶν παλαιοτέρων (λ.χ. τῆς ρωμαϊκῆς κοινωνίας) ἀλλά καί τῶν συγχρόνων (λ.χ. τῆς κοινωνίας τῶν Μ.Μ.Ε) κοινωνιῶν πού ἱκανοποιεῖται ἀπό τό θέαμα. Δυστυχῶς τίς περισσότερες φορές τό θέαμα χαρακτηρίζεται ἀπό πράξεις ὑποβιβασμοῦ, φανεροῦ ἤ συγκεκαλυμμένου, τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἐπειδή γίνεται λόγος γιά τόν «πολιτισμό τῆς εἰκόνας», στήν σημερινή κατάθεση θά διατυπώσω ὁρισμένες παρατηρήσεις πάνω σ’ αὐτήν τήν νέα κυρίαρχη ἀντίληψη, τάση καί πρακτική συμπεριφορά.

  (Μέγεθος: 5.5 KiB, Ανακτήσεις: 546, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Με την τεχνολογία χάνουμε την ανθρωπιά μας! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

  Ἡ ραγδαία ἐξελισσόμενη τεχνολογία, ὑπόσχεται σήμερα τὰ πάντα. Ἀπ’ τὸ ὅτι θὰ κάνει καλύτερη τὴν καθημερινότητά μας, ὡς τὸ ὅτι θὰ διαμορφώσει πρὸς χάριν μας ἕνα καλύτερο κόσμο. Μὲ ἀνέσεις, ἀγαθά, ἀπολαύσεις, ὑγεία, μακροζωία… Τέτοια! Λειτουργεῖ κάπως σὰν μεσσίας, ποὺ ὑπόσχεται νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν δική της «γῆ τῆς ἐπαγγελίας»!
  Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ πολλοί, ὄχι μόνο δὲν ἔχουν καμμιὰ ἐπιφύλαξη γι΄ αὐτήν, ἀλλὰ καὶ ἀφήνονται στὶς ἐξελίξεις της, ζοῦν γι΄ αὐτές, λατρεύουν – λὲς – τὴν ἴδια, κάνουν καὶ δίνουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὰ προϊόντα της καὶ νὰ ζήσουν τὰ ἐπιτεύγματά της!

  Ὡστόσο, ὅπως θὰ δοῦμε, λειτουργεῖ κατὰ ἕνα παράξενο τρόπο. Ἀντιστρατεύεται τὴν ὅποια ἀνθρωπιὰ ἔχουμε μέσα μας!

  (Μέγεθος: 14.9 KiB, Ανακτήσεις: 573, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Αληθινή και όχι ψεύτικη χαρά (Φώτης Κόντογλου)

  «Ἀληθινὴ κι᾿ ὄχι ψεύτικη χαρὰ νοιώθει μονάχα ὅποιος ἔχει τὸν Χριστὸ μέσα του, κ᾿ εἶναι ταπεινός, πρᾶος, γεμάτος ἀγάπη. Ἀληθινὴ χαρὰ ἔχει μονάχα ἐκεῖνος ποὺ ξαναγεννήθηκε στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Κι᾿ αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ χαρὰ βγαίνει ἀπὸ καρδιὰ ποὺ πονᾶ καὶ θλίβεται γιὰ τὸν Χριστό, καὶ βρέχεται ἀπὸ τὸ παρηγορητικὸ δάκρυο τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνωρίζουνε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, κατὰ τὸν ἅγιο λόγο ποὺ εἶπε τὸ στόμα τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται» (Ματθ. ε´ 4), «Καλότυχοι ὅσοι εἶναι λυπημένοι, γιατὶ αὐτοὶ θὰ παρηγορηθοῦνε.» Κι᾿ ἀλλοῦ λέγει:… «Καλότυχοι ὅσοι κλαῖτε τώρα, γιατὶ θὰ γελάσετε.» (Λουκ. στ´ 21).

  (Μέγεθος: 5.2 KiB, Ανακτήσεις: 521, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Ομιλία περί ανεξικακίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Μυροφόρων
  (Πράξ. 5, 12-20)
  - Ποιές ήταν οι αιτίες όπου τόσοι πολλοί, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, επίστευσαν στον Χριστό μετά την Ανάστασή Του;
  - Πώς ενεργούν οι αρετές κάποιων ανθρώπων σε άλλους πιστούς ανθρώπους και πώς σε απίστους;
  - Τί ήταν αυτό που συγκινούσε τους ακροατές των Αποστόλων και συνεργούσε στον φωτισμό τους;
  - Πώς αποδεικνύεται η αγάπη των Αποστόλων στον Ιησού Χριστό;
  - Πού φαίνεται το μεγαλείο της ανεξικακίας των αποστόλων;
  - Πώς ενεργούμε εμείς όταν κάποιος αδικήσει τους ηγαπημένους οικείους μας ή βλάψει τους φίλους μας;
  - Οι Απόστολοι αφιέρωσαν όλες τους τις δυνάμεις για να ευεργετήσουν τους εχθρούς και διώκτες και φονείς του Ιησού Χριστού, νουθετώντας και διαδάσκοντάς τους.
  - Πώς αντέδρασαν οι Απόστολοι στις διώξεις τους.
  - Πώς αντιδρούμε εμείς όταν επιχειρούμε να ευεργετήσουμε κάποιον και αυτός ανταποδίδει κακία;
  - Πώς η αρετή της ανεξικακίας έγινε η αιτία της σωτηρίας μας;
  - Αιτία πάντων των κακών στον κόσμο η απουσία ανεξικακίας από τις καρδιές μας, όπου την θέση της πήρε η μνησικακία και το πνεύμα εκδικήσεως.
  - Ποιός είναι Αυτός που μπορεί να φυτεύσει στις καρδιές των ανθρώπων την αρετή της ανεξικακίας;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 36 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 427.4 KiB, Ανακτήσεις: 571, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Η θέση των ναζί έναντι του Χριστού (Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Λέκτωρας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

  Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ναζισμός ἀνήκει στίς πλέον ἐγκληματικές ἰδεολογίες, πού γνώρισε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Στό παρόν ἄρθρο μας, ἐρχόμαστε νά παρουσιάσουμε συνοπτικά, πῶς οἱ Ναζί τοποθετήθηκαν ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου τόσο σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ πρακτικό, στό πῶς δηλαδή προσπάθησαν να ἐπιβάλλουν τίς ἰδέες τους.

  (Μέγεθος: 9.5 KiB, Ανακτήσεις: 554, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Ομιλία περί θείου και δαιμονικού και αδιακρίτου ζήλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικη

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής του Αντιπάσχα (Θωμά)
  (Πράξ. 5, 12-20)
  - Τα δύο είδη ζήλου: Ο θεϊκός και ο δαιμονικός. Πού "κατοικεί" ο καθένας από αυτούς;
  - Υπάρχει ζήλος ευπρόσδεκτος και ζήλος αποτρόπαιος για τον Θεό;
  - Ποιός είναι ο αδιάκριτος ζήλος και πώς γεννάται;
  - Πότε ο ζήλος μας μπορεί να προξενήσει βλάβη;
  - Πολλές φορές ο ζήλος μας όχι μόνο αδιάκριτος είναι, αλλά και υπό των παθών μας μεμολυσμένος.
  - Η υπερηφάνεια, ο φθόνος και η δοξομανία είναι πολλές φορές η αφετηρία του ζήλου μας.
  - Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ζήλος θεϊκός, ποιος δαιμονικός, ποιος διακριτικός και ποιος αδιάκριτος; Πόσο εύκολο είναι αυτό;

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 24 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 404.7 KiB, Ανακτήσεις: 575, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Ομιλία στην Καινή Κυριακή και στον Απόστολο Θωμά (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Ἔρχομαι νά καταβάλλω χωρίς ἄλλο τήν ὀφειλή μου. Γιατί κι ἄν εἶμαι φτωχός ὅμως θέλω νά ἀποσπάσω βίαια τήν εὐγνωμοσύνη σας. ῎Εδωσα τήν ὑπόσχεση νά σᾶς φανερώσω τήν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ καί τώρα ἔρχομαι νά τήν ἐκπληρώσω. Τίς πρῶτες ὀφειλές πρῶτα βιάζομαι νά ἐξοφλῶ, γιά νά μή μέ πνίξουν οἱ τόκοι πού μαζεύονται. Συνεργαστῆτε καί σεῖς στήν καταβολή τοῦ χρέους μου καί ἱκετέψετε τό Θωμᾶ, νά βάλη στά χείλη μου τό ἅγιο χέρι του, πού ἄγγιξε τήν πλευρά τοῦ Κυρίου, νά νευρώση τή γλῶσσα μου, γιά νά σᾶς ἐξηγήση ὅσα ποθῆτε. Κι ἐγώ παίρνοντας θάρρος ἀπό τίς πρεσβεῖες τοῦ ἀποστόλου καί μάρτυρα Θωμᾶ διαλαλῶ τήν πρώτη του ἀπιστία καί τήν ὕστερη ὁμολογία, πού εἶναι τῆς ᾿Εκκλησίας κρηπῖδα καί θεμέλιο.

  (Μέγεθος: 16.5 KiB, Ανακτήσεις: 592, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2012)
 •    Πασχαλινό μήνυμα έτους 2012, Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους

  ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ
  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
  «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν Αἴτιον» (Κανών τοῦ Πάσχα).
  Νίκησε ὁ Χριστός μέ τόν Σταυρό Του τόν θάνατο καί ἐμεῖς γευόμαστε τίς ἀπαρχές τῆς νέας ζωῆς πού ἐξέβλυσε ἀπό τήν λογχευθεῖσα πλευρά Του.
  Ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία καί δοξολογεῖ τόν Αἴτιο τῆς νέας βιοτῆς μας, διότι ὁ Χριστός εἶναι ὅλος ἡ ζωή μας, εἶναι ἡ Αἰώνιος Ζωή μας.
  Νικήθηκε ὁ θάνατος, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ νέα ζωή, ἀλλά ἐμεῖς δέν εἴμα­στε οὔτε πάντοτε οὔτε ὅλοι μέτοχοι αὐτῆς τῆς ζωῆς. Περιφέρουμε δυστυχῶς τόν θάνατο, στόν βαθμό πού τόν φέρουμε μέσα μας.

  (Μέγεθος: 6.8 KiB, Ανακτήσεις: 540, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Η ερμηνεία της εικόνας της Αναστάσεως (Χρήστος Γκότσης)

  Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει δύο τύπους: Ὁ ἕνας εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη, ὁ δεύτερος εἰκονογραφικὸς τύπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ εἰκονίζει ἄλλοτε τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰωάννη στὸ κενὸ Μνημεῖο καὶ ἄλλοτε τὸν ἄγγελο ποὺ «ἐπὶ τὸν λίθο καθήμενος» ἐμφανίστηκε στὶς Μυροφόρες.

  (Μέγεθος: 127.2 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Ομιλία περί της Χριστού Αναστάσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής του Πάσχα
  (Πράξεις των Αποστόλων κεφ. α' 1-9)
  - Ποιές είναι οι δύο δημιουργίες του Θεού;
  - Ποιά είναι η σχέση της πρώτης μέρας δημιουργίας και της ημέρας της Αναστάσεως του Χριστού;
  - Γιατί εορτάζεται κάθε Κυριακή η Ανάστασις;
  - Θεμέλιον της πίστεως η Ανάστασις του Κυρίου.
  - Ποιά εἰναι της Αναστάσεως τα σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη και ποιές οι προφητείες;
  - Οι φανερώσεις και τα θαύματα του Ιησού Χριστού μετά την Ανάσταση, μια από τις πολλές αποδείξεις ότι ανέστη εκ των νεκρών.
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 12 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 406.1 KiB, Ανακτήσεις: 607, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Η κάθοδος του Χριστού εις τον Αδην (Αγ. Επιφάνιος Αρχιεπ. Κωνσταντίας Κύπρου)

  Ἐκεῖνος πού χθές, μέσα στήν ἄπειρη συγκατάβασί Του, δέν ἐκαλοῦσε νά τόν βοηθήσουν οἱ λεγεῶνες τῶν Ἀγγέλων, λέγοντας στόν Πέτρο, ὅτι εἶναι στό χέρι μου νά παρατάξω τώρα ἀμέσως, περισσότερες ἀπό δώδεκα λεγεῶνες Ἀγγέλων (Ματθ. κστ´ 53), σήμερα κατέρχεται μέ τόν θάνατό Του κατά τοῦ ἅδου καί τοῦ θανάτου, τοῦ τυράννου, ὅπως ταιριάζει σέ Θεό καί Κυρίαρχο, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀθανάτων καί ἀσωμάτων στρατευμάτων καί τῶν ἀοράτων ταγμάτων, ὄχι μέ δώδεκα μόνο λεγεῶνες, ἀλλά μέ μύριες μυριάδες καί χίλιες χιλιάδες Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, Ἐξουσιῶν, Θρόνων, Ἐξαπτερύγων, Πολυομμάτων, οὐρανίων ταγμάτων, τά ὁποῖα, ὡς Βασιλέα καί Κύριό τους, προπέμπουν, δορυφοροῦν καί τιμοῦν τόν Χριστό. Ὄχι, ὅτι συμμαχοῦν καί συμπολεμοῦν μαζί Του. Ὄχι, ποτέ! Γιατί ἀπό ποιά συμμαχία ἔχει ἀνάγκη ὁ παντοδύναμος Χριστός; Τόν συνοδεύουν γιατί χρωστοῦν πάντοτε καί ποθοῦν νά εἶναι κοντά στόν Θεό τους.

  (Μέγεθος: 11.4 KiB, Ανακτήσεις: 578, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Για τους χιτώνες τού Κυρίου (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος)

  Μὲ ῥωτᾶς, σεβαστὴ ἀδελφή, γιά τοὺς τρεῖς χιτῶνες μὲ τοὺς ὁποίους ἦταν ντυμένος καὶ σκεπασμένος ὁ Κύριος κατά τὸ διάστημα ἀρκετῶν ὡρῶν τή Μεγάλη Παρασκευή. Γιατὶ ὁ Πιλᾶτος τὸν ἔντυσε μὲ πορφυρὸ χρῶμα; Γιατὶ ὁ Ἡρώδης τὸν ἔντυσε μὲ λευκὸ χρῶμα; Καὶ γιατὶ οἱ ἐκτελεστὲς ἐπίσης λίγο πρὶν Τὸν θανατώσουν Τὸν ἔντυσαν πάλι μὲ τὸν δικὸ Του χιτῶνα;
  Ὅλα ὅσα συνέβησαν κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἔχουν μεγάλη σημασία, ὅλα ἀποκαλύπτουν κάποια ἀλήθεια καὶ χρησιμεύουν ὡς δίδαγμα στούς ἀνθρώπους. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ διδάγματα εἶναι ἄμεσα καὶ ἐμφανῶς ἀντιληπτά, ἐνῶ κάποια ἄλλα εἶναι ἔμμεσα καὶ μὲ παραστάσεις πού χρήζουν ἑρμηνείας. Τὸ σκέπασμα τοῦ Χριστοῦ μὲ τρεῖς χιτῶνες ἀνήκει σ’ αὐτὴν τή δεύτερη κατηγορία διδαγμάτων.

  (Μέγεθος: 6.3 KiB, Ανακτήσεις: 510, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Λίγα λόγια για τη Θ. Ευχαριστία (Ι. Μ. Σαγματά)

  Θεία Εὐχαριστία
  Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Ἡσαΐας, περιγράφει στὸ βιβλίο του μίαν ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία του, ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα. Εἶδε, μᾶς λέει, τὸν Θεὸ νὰ κάθεται σ᾿ ἕνα θρόνο ψηλό, πλημμυρισμένο ἀπὸ δόξα. Γύρω ἀπὸ τὸν θεϊκὸ αὐτὸ θρόνο, στέκονταν ἄγγελοι καὶ ἔψαλλαν τὸν γνωστὸ ὕμνο: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ». Ὁ Ἡσαΐας παρακολουθοῦσε μὲ ἔκπληξη καὶ θαυμασμό. Σὲ κάποια στιγμὴ εἶπε: «Ὢ ταλαίπωρος ἐγώ! Ἔχω συγκλονιστεῖ ὁλόκληρος! Γιατὶ ἐνῶ εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς καὶ ἔχω ἀκάθαρτα χείλη καὶ κατοικῶ μέσα σὲ λαὸ ποὺ ἔχει ἐπίσης ἀκάθαρτα χείλη, ἀξιώθηκα νὰ δῶ τὸν βασιλιὰ Κύριο Σαβαώθ». Μόλις εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια, ἕνας ἄγγελος πῆρε μὲ μιὰ λαβίδα ἕνα ἀναμμένο κάρβουνο, τὸ ἔβαλε στὸ στόμα τοῦ Ἡσαΐα καὶ τοῦ εἶπε: « Νὰ αὐτὸ τὸ ἀναμμένο κάρβουνο ἄγγιξε τὰ χείλη σου καὶ θὰ ἀφαιρέσει τὶς ἀνομίες σου καὶ θὰ καθαρίσει τὶς ἁμαρτίες σου». Ὁ Ἡσαΐας πῆρε μεγάλη δύναμη ἀπὸ τὴ φωτιὰ αὐτὴ ποὺ τὸν ἄγγιξε καὶ ξεκίνησε τὴν μεγάλη ἀποστολή του.
  Αὐτὸ τὸ ἐκπληκτικὸ γεγονὸς συμβολίζει τὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, ποὺ μεταγγίζει στὸν ἄνθρωπο τὸ πῦρ τῆς θεότητος. Εἶναι ὁ ἀνεκτίμητος θησαυρὸς ποὺ κατέχουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ ποὺ δυστυχῶς τὸν ἀγνοοῦν ἢ τὸν περιφρονοῦν.

  (Μέγεθος: 13.3 KiB, Ανακτήσεις: 528, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Το ποτήριο του Χριστού (Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

  Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: «Είμαστε έτοιμοι να πιούμε το ποτήριο που πρώτος ο Χριστός ήπιε; Εάν η απάντηση είναι θετική, τότε στο κείμενο που ακολουθεί θα διαβάσετε την λύση στο πρόβλημα των θλίψεων που προκαλούνται και από την σημερινή κρίση».
  Δύο ἀγαπημένοι μαθητές ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο θρόνους δόξης
  – Αὐτός τούς ἔδωσε τό Ποτήριό Του (Μτ. κ΄, 23).
  Τό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ ὀδύνες.
  Σέ ὅσους τό πίνουν ἐδῶ στή γῆ, τό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ ὑπόσχεται μετοχή στή Βασιλεία τῆς χάρης τοῦ Χριστοῦ· προετοιμάζει γι’ αὐτούς τίς καθέδρες τῆς ἐπουράνιας αἰώνιας δόξης.
  Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ, δέν μπορεῖ κανείς οὔτε νά παραπονεθεῖ γι’ αὐτό, οὔτε νά τό ἀπορρίψει· γιατί Αὐτός πού μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά τό γευτοῦμε, πρτος διος τό πιε.

  (Μέγεθος: 17.1 KiB, Ανακτήσεις: 547, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Ο προδότης Ιούδας (Αγ Νικόλαος Βελιμίροβιτς Επίσκοπος Αχρίδος)

  πιστολή στόν σιδερ αντοσάββα Ι., γιά τν προδότη ούδα
  Ῥωτᾶς: «Θὰ συγχωρηθεῖ, ἄραγε, στόν Ἰούδα ἡ ἁμαρτία τῆς προδοσίας τοῦ Διδασκάλου καὶ Κυρίου του Ἰησοῦ Χριστοῦ;». Δὲν γνωρίζω γιά ποιό λόγο σὲ ἐνδιαφέρει κάτι τέτοιο. Γιά μᾶς ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη μέριμνα αὐτό, τὸ νά μὴν προδώσουμε ἐμεῖς τὸν Χριστὸ μὲ τίς ἀνομίες μας. Καὶ ἀκόμα πιὸ σημαντικό• τό πῶς νά σώσουμε τίς ψυχὲς μας. Γιατὶ δές, τὸ ῥολόι τῆς ζωῆς μας μετράει γοργὰ τὶς μέρες καὶ τὶς ὦρες ὑπενθυμίζοντάς μας τὴν ἐπικείμενη ἔξοδο ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο. Ὅλοι ἐμεῖς θὰ βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ αἰώνιου Κριτή, ὁ Ὁποῖος θὰ ἐκφέρει τὴ δίκαιη Κρίση Του γιά ὅλα ἐκεῖνα πού πράξαμε στή ζωὴ μας, ἐνώπιον ὅλων τῶν οὐρανίων ἀνθρώπων.

  (Μέγεθος: 7.3 KiB, Ανακτήσεις: 518, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    «Τα τάλαντα…» (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Πρόσεξε δέ ὅτι παντοῦ δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως αὐτά πού ἐνεπιστεύθη. Διότι εἰς τήν παραβολήν τοῦ ἀμπελῶνος (Ματθ. 21, 33), ἀφοῦ τόν παρέδωκεν εἰς τούς γεωργούς, ἀπεδήμησε. Καί ἐδῶ ἐνεπιστεύθη τά τάλαντα καί ἀπεδήμησε. Διά νά μάθῃς μ᾽ αὐτό τήν μακροθυμίαν Του. Ἐγώ δέ νομίζω ὅτι λέγοντας αὐτά ὑπαινίσσεται καί τήν Ἀνάστασιν. Μόνον πού ἐδῶ δέν ἀναφέρονται πλέον γεωργοί καί ἀμπελών, ἀλλά ὅλοι εἶναι ἐργάται. Διότι δέν ἀναφέρεται μόνον στούς ἄρχοντας, οὔτε στούς Ἰουδαίους, ἀλλά σέ ὅλους. Καί ἐκεῖνοι μέν πού προσφέρουν ὁμολογοῦν μέ εὐγνωμοσύνη καί τά ἰδικά τους, ἀλλά καί ὅσα τούς ἔδωκεν ὁ δεσπότης. Ἔτσι ὁ μέν ἕνας λέγει: «Κύριε, πέντε τάλαντα μοῦ ἔδωσες», ὁ δέ ἄλλος λέγει «δύο», δεικνύοντες ὅτι ἀπό Ἐκεῖνον ἔλαβαν τό κεφάλαιον τῆς ἐργασίας των, καί Τοῦ ἀναγνωρίζουν μεγάλην χάριν, καί ἀποδίδουν τό πᾶν εἰς Αὐτόν.

  (Μέγεθος: 15.5 KiB, Ανακτήσεις: 532, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Η ξηρανθείσα συκιά (Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός)

  Μέ ὠθεῖ νά μιλήσω ὁ ἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς πατρικούς κόλπους καί κυοφορήθηκε ἀπερίγραπτα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου. Αὐτός πού ἔγινε γιά μένα ὅ,τι ἐγώ εἶμαι, Αὐτός πού εἶναι ἀπαθής ὡς πρός τήν θεότητά Του καί περιβλήθηκε ὡστόσο ὁμοιοπαθές μέ ἐμένα σῶμα. Αὐτός πού στόν οὐρανό ἐποχεῖται πάνω στά χερουβικά ἅρματα καί πάνω στή γῆ καβαλικεύει σέ γαϊδουράκι (πρβλ. Ματθ. 11, 7-9). Ὁ βασιλιάς τῆς δόξας, Αὐτός πού μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Πνεῦμα εὐφημεῖται ἀπό τά Σεραφίμ ὡς ἅγιος καί δέχεται τά ψελλίσματα τῶν παιδιῶν ἀπό τήν ἄκακη γλώσσα τους. Αὐτός πού εἶναι Θεός καί ἔχει τή μορφή δούλου καί πού ἔλαβε τή μορφή τοῦ δούλου. Αὐτός πού εἶναι ἄυλος καί ἀόρατος Θεός καί δέχτηκε νά λάβει ὁρατό καί ψηλαφητό σῶμα. Αὐτός πού βάδισε ἀκούσια στό πάθος, γιά νά μοῦ χαρίσει τήν ἀπάθεια. Αὐτός ὁ Ὁποῖος βλέποντας τόν ἄνθρωπο, πού ἔπλασε σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα Του καί τήν ὁμοίωσή Του, τό πλάσμα τῶν χεριῶν Του, νά ἔχει δελεαστεῖ ἀπό τήν ἀπάτη τοῦ φιδιοῦ, ἐκεῖνον νά ἔχει πέσει στήν παράβαση τῆς ἐντολῆς Του καί νά ἔχει γίνει ὑποχείριος τῆς φθορᾶς καί ὑπόλογος θανάτου, δέν ἄντεξε.

  (Μέγεθος: 12.5 KiB, Ανακτήσεις: 555, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Οι λίθοι κεκράξονται (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος)

  Όταν ο Χριστός επήγε για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα, ο λαός βγήκε σε προϋπάντησή Του. Αναρίθμητα μάτια Τον κοίταζαν. Και αμέτρητα στόματα εφώναζαν με ενθουσιασμό: Ωσαννά Υιέ Δαβίδ! Ευλογημένος ο ερχόμενος… Ο Βασιλεύς του Ισραήλ! Μα αυτό έκαμε τους Φαρισαίους και πρασίνισαν από το κακό τους! Και είπαν στο λαό, να μην κραυγάζει! Απάντησε ήρεμα ο Χριστός: «Αν αυτοί σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται».

  (Μέγεθος: 6.0 KiB, Ανακτήσεις: 587, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Περιγραφή της εικόνας 'Η Έγερσις του Λαζάρου' (Γκότσης Χρήστος)

  Η παράσταση μας μεταφέρει έξω από την πόλη, σε βράχους. Σ' έναν από αυτούς, όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι, ήταν λαξευμένο το μνήμα του Λαζάρου. Δεσπόζει κι εδώ η μορφή του Χριστού.

  (Μέγεθος: 85.7 KiB, Ανακτήσεις: 690, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Ομιλία περί χαράς, και περί του, τίς εστιν ο δυνάμενος χαίρειν πάντοτε

  Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Βαΐων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)
  (Προς Φιλιππησίους Παύλου Επιστολή κεφ. δ' 4-9)
  - Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρόσταγμα του Αποστόλου Παύλου, να χαιρόμαστε αδιάκοπα, όταν είμαστε περικυκλωμένοι από πλήθος κακών και θλίψεων;
  - Για ποιά χαρά μιλάει ο Απόστολος και ποιός μπορεί να έχει αυτή τη χαρά;
  - Ποιά κακά είναι βαρύτερα; Αυτά που προξενεί η φύσις ή αυτά που προξενεί η προαίρεσις;
  - "Η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται΄ η δε υπομονή, δοκιμήν΄ η δε δοκιμή, ελπίδα΄ η δε ελπίς ου καταισχύνει"
  - Πώς, ενώ κατά την διδασκαλία του Παύλου οι ενάρετοι χαίρονται πάντοτε, έχουμε περιπτώσεις στην Αγία Γραφή αντίθετες;
  - Αρετή και κοσμική λύπη είναι πράγματα ασυμβίβαστα.
  - Μπορεί να συνυπάρξει Θεός και λύπη;
  - Μάταια οι άνθρωποι αναζητούμε την χαρά εις τα κοσμικά πράγματα. Εις τον πλούτον, εις τους προβιβασμούς, εις τα αξιώματα, εις τις διασκεδάσεις, εις τις τροφές και τα ποτά. Όλα αυτά για λίγο ευφραίνουν και έπειτα γεμίζουν την ψυχήν πίκρα. Η αμαρτία προξενεί βραχύτατη ηδονήν, όταν όμως ολοκληρωθεί φέρει φόβον, ντροπή και έλεγχο.

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 304 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 461.4 KiB, Ανακτήσεις: 580, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Ο Τεκτονισμός εις την «καθ' ημάς Ανατολήν» (πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός)

  Ὁ Τεκτονισμὸς/Μασονία εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ παρασιτεῖ στὸ σῶμα της, μὲ συνέπειες ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ ταυτότητά της. Τὸ σημαντικότερο: Ὁ Τεκτονισμὸς εἶναι τοκετὸς ξένων ὠδίνων, ξένος τελείως πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ Γένους/Ἔθνους μας, καὶ μάλιστα στὴν οὐσία του μὴ συμβατὸς μὲ αὐτήν. Ἔτσι, ἐνεργεῖ τὸν ἰδεολογικὸ διαμελισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, κυρίως στὰ «ὑψηλότερα» κοινωνικὰ στρώματά της, συμβάλλοντας στὴ διαιώνιση καὶ τὸ βάθεμα τοῦ ἰδεολογικοῦ μας διχασμοῦ. Ἡ δράση του (ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα) στὸν δικό μας γεωγραφικὸ χῶρο ἐθεμελίωσε τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ Μασονία ταυτίζεται μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴν σκοτεινότητα λειτουργίας καὶ ἐνέργειας, κάτι ποὺ ὑποστασιώνεται στὴ γνωστὴ στὰ Ἰόνια Νησιὰ καὶ ἀπαξιωτικὴ γιὰ κάποιον διατύπωση’ «σὰν μασόνος»...

  (Μέγεθος: 11.7 KiB, Ανακτήσεις: 536, Ημ/νία προσθήκης 18 Απριλίου, 2012)
 •    Ομιλία περί του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας (Αρχιεπ. Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Ε' Κυριακής των Νηστειών: Ομιλία περί του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ότι όσον εστίν ακατάληπτον εις την δύναμιν του νοός, τόσον αναγκαίον εστί δια την σωτηρίαν της ψυχής (Αρχιεπ. Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Προς Εβραίους Παύλου Επιστολή κεφ. θ' 11-14)

  - Αναβιβάζει τον νου μας η αναγνωσθείσα επιστολή του θεόφρονος Παύλου εις την περί του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διδάσκει αυτός αποδεικτικώς την δύναμιν του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέγων, ότι αυτό καθαρίζει την ψυχήν ημών από των αμαρτιών μας.
  - Ποία νοός δύναμις καταλαμβάνει, πως δια της μεταλήψεως του μυστηρίου της Θ. Ευχαριστίας ενώνεται ο Χριστός μετά του μεταλαμβάνοντος και μένει με αυτόν.
  - Στα περί του μυστηρίου τούτου ουδέ η απόδειξις χωρεί, ουδέ η έρευνα ευρίσκει τόπον. Πίστεως μόνης εστί χρεία, και πίστεως θερμής, ίνα νικά και του νοός την ένστασιν, και αυτάς τας προσβολάς.
  - Γιατί ο Θεός ηθέλησε να μην καταλαβαίνουμε εκείνα τα πράγματα, από τα οποία εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας;
  - Όσο ακατανόητα είναι τα πιστευόμενα, ενάντια στην κρίση του νοός, και των σωματικών αισθήσεων, τόσο η πίστη είναι ισχυρότερη και θερμότερη και επομένως άξια πολλών μισθών και στεφάνων.
  - Γιατί όρισε ο Θεός καταδίκη, όλεθρο ψυχής και στέρηση αιωνίου ζωής, σε αυτόν που δεν μεταλαμβάνει του Θείου Μυστηρίου;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 292 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 471.5 KiB, Ανακτήσεις: 602, Ημ/νία προσθήκης 4 Απριλίου, 2012)
 •    Ομιλία εις την Ε΄ Κυριακήν των νηστειών (1965) (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

  Εις το Όνομα του Πατρός και του Υἱού και του Αγίου Πνεύματος.

  Ιδού η πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Κυριακή [που σφραγίζει την εβδομάδα] των μεγάλων αγρυπνιών και των μεγάλων ασκήσεων, την εβδομάδα των μεγάλων θρήνων και αναστεναγμών, η Κυριακή της πιο μεγάλης μεταξύ των αγίων γυναικών Αγίας, της οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας...

  (Μέγεθος: 10.5 KiB, Ανακτήσεις: 558, Ημ/νία προσθήκης 4 Απριλίου, 2012)
 •    Αποστολή: καταστρέψτε την οικογένεια (Δημ. Νατσιός, Δάσκαλος)

  «Οἱ πρόγονοί μας φύτευαν ἐλιές, ἂν καὶ ἤξεραν ὅτι δὲν θὰ τὶς δοῦν νὰ καρπίζουν»
  Κορνήλιος Καστοριάδης

  Κάποτε πλησίασε τὸν τροπαιοῦχο νομπελίστα μας ποιητὴ Γιῶργο Σεφέρη, ἕνας ξένος διαπρεπὴς συνομιλητής, «πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων»: «Μὰ πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι εἶστε πραγματικὰ ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα καὶ τοῦ Θεμιστοκλῆ;». Ἀπαντᾶ ὁ Σεφέρης: «Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι μονάχα τῆς μάνας μας, ποὺ μᾶς μίλησε Ἑλληνικά, ποὺ προσευχήθηκε ἑλληνικά, ποὺ μᾶς νανούρισε μὲ παραμύθια γιὰ τὸν Ὀδυσσέα, τὸν Ἡρακλῆ, τὸν Λεωνίδα καὶ τὸν Παπαφλέσσα, καὶ ἔνιωσε τὴν ψυχή της νὰ βουρκώνει τὴν Μεγάλη Παρασκευή, μπροστὰ στὸ ξόδι τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου». (Τὸ ἀπόσπασμα περιέχεται στὸ βιβλίο τῆς Μερόπης Σπυροπούλου, «Οἰκογένεια ὥρα μηδέν», ἔκδ. «Ἀρχονταρίκι», σελ. 131). Δὲν ξέρουμε ἂν κατάλαβε ὁ… «πειραστὴς» ξένος τὴν ἀπάντηση τοῦ ποιητῆ, ὁ ὁποῖος ἐξυμνεῖ τὴν μάνα τὴ Ρωμηὰ καὶ τὴν οἰκογένεια, πρὶν αὐτὴ ἀνοίξει τὰ πορτοπαράθυρά της καὶ εἰσβάλουν στὸ εὐλογημένο καταφύγιο τοῦ Γένους, ὁ μαγαρισμένος ἀγέρας τοῦ δῆθεν ἐξευρωπαϊσμοῦ μας. Καὶ ἡ κρίση «τηγανίζει» καὶ ταλανίζει κυρίως τὴν οἰκογένεια
  Δὲν σκοπεύω νὰ γράψω γιὰ τὴν σπουδαιότητα καὶ ἱερότητα τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ. Αὐτὸ ἀκόμα καὶ οἱ ἀνίατα προοδευτικοὶ τὸ κατανοοῦν. Τὸ βλέπω στὸ σχολεῖο. Γιὰ τὰ δικά τους βλαστάρια γίνονται κέρβεροι. Ἀπαιτοῦν καὶ πειθαρχία καὶ καλὴ παιδεία, ἐπιλέγουν τὰ καλύτερα καὶ ἀκριβότερα κολέγια. Τὶς προοδευτικὲς σαχλαμάρες καὶ ψευτοδημοκρατικότητες τὶς ἀφήνουν γιὰ τὰ παιδιά τοῦ, δηκτικῶς λεγομένου, κοσμάκη. Καὶ οἱ ἀφελεῖς ζητωκραυγαστές τους πιστεύουν καὶ τοὺς ψηφίζουν.

  (Μέγεθος: 11.5 KiB, Ανακτήσεις: 568, Ημ/νία προσθήκης 4 Απριλίου, 2012)
 •    Η γλώσσα τής Εκκλησίας (Γανωτής Κωνσταντίνος, Φιλόλογος)

  Ἡ ἁγία μας ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της εἶναι ἡ μάννα, ποὺ ταΐζει τὰ τέκνα της οὐράνια τροφή, γιὰ νὰ γίνουν ὅμοια μὲ τὸν Πατέρα τους. Ἡ τροφὴ αὐτὴ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ δύναμη τῶν θαυμάτων, εἶναι ἀκόμα τὸ παράδειγμα τῶν μαρτύρων.
  Πέρα, ὅμως, ἀπ’ αὐτὰ ἤ μᾶλλον στὴν πράξη πρὶν ἀπ’ αὐτὰ εἶναι ὁ λόγος. Ὁ λόγος κατηχεῖ, διδάσκει ἀλλὰ καὶ τελετουργεῖ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὅλα τὰ μυστήρια.

  (Μέγεθος: 5.7 KiB, Ανακτήσεις: 519, Ημ/νία προσθήκης 4 Απριλίου, 2012)
 •    Ομιλία περί μετανοίας (Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Γ' Κυριακής των Νηστειών: Ομιλία περί μετανοίας και περί της παντοδυνάμου μεσιτείας του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Προς Εβραίους Παύλου Επιστολή κεφ. δ' 14 - ε' 6)

  - Σε όλα τα σημεία της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι ο πολυεύσπλαγχνος Θεός προσκαλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια και υπόσχεται την εξάλειψη των αμαρτιών και την σωτηρία της ψυχής αυτών.
  - Ο Θεός δέχεται τους μετανούντας περιχαρώς και συγχωρεί τα αμαρτήματά τους πανευσπλάγχνως.
  - Αμφιβάλλεις ότι εάν προσέλθης προς τον Θεόν εν μετανοία και εξομολογήσει, λαμβάνεις την άφεσιν των αμαρτιών και της ψυχής σου την σωτηρίαν;
  - Ποιός είναι ο αρμόδιος καιρός για να ζητήσουμε το έλεος του Θεού;
  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 269 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 409.4 KiB, Ανακτήσεις: 540, Ημ/νία προσθήκης 22 Μαρτίου, 2012)
 •    Ομιλία περί των αμελούντων της ψυχικής αυτών σωτηρίας (Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αποστολικό ανάγνωσμα Β' Κυριακής των Νηστειών: Ομιλία περί των αμελούντων της ψυχικής αυτών σωτηρίας και ότι οι τοιούτοι ευλόγως συνετάχθησαν υπό του αποστόλου μετά των παραβατών και παρηκόων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως

  (Προς Εβραίους Παύλου Επιστολή κεφ. α' 10 - β' 3)
  - Γιατί αυτοί που δεν εργάζονται την αρετή και αμελούν την σωτηρία της ψυχής τους καταδικάζονται, έστω κι αν δεν παραβαίνουν τις εντολές του Θεού και δεν παρακούουν τα θεία προστάγματα;
  -Ποιές εντολές παραβαίνει αυτός ο οποίος δεν φροντίζει για την ψυχική του σωτηρία;

  Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 254 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 399.2 KiB, Ανακτήσεις: 606, Ημ/νία προσθήκης 13 Μαρτίου, 2012)
 •    Ομιλία περί νηστείας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  ήτοι πόσον αμαρτάνει, όστις καταφρονεί της νηστείας τους νόμους, και πόσον καρποφορεί της νηστείας η αρετή, και πόση η υπό Θεού υπέρ αυτής ανταπόδοσις

  Αποστολικό ανάγνωσμα Α΄ Κυριακής των Νηστειών - Ορθοδοξίας

  (Εβρ. ια' 24-26, 32-40)
  - Τί είναι η αμαρτία; Ποιά είναι η πρώτη εντολή του Θεού και γιατί αυτή δεν γράφτηκε στις πλάκες του νόμου;
  - Η εντολή της νηστείας μήπως δεν έχει ισχύ σήμερα;
  - Σχετίζεται η νηστεία με τον μαρασμό των παθών;
  - Φθείρει η νηστεία το σώμα;
  - Διατί ο Ιησούς ενήστευσε;
  - Η νηστεία κίνημα και καρπός του Αγίου Πνεύματος.
  - Η νηστεία καταβιβάζει απ' ουρανού τους αγγέλους προς υπηρεσίαν των ανθρώπων!
  - Αυτός που δεν νηστεύει μιμητής του χοϊκού ανθρώπου. Αυτός που νηστεύει μιμητής του επουρανίου ανθρώπου.

  Νηστεύσωμεν ουν, αδελφοί, προθύμως την τεσσαρακονθήμερον νηστείαν κατά μίμησιν του υπέρ ημών νηστεύσαντος τεσσαράκοντα ημέρας, και τεσσαράκοντα νύκτας, ίνα καταξιωθώμεν μετά παρρησίας ακατακρίτως εορτάσαι το άγιον πάσχα, και προσκυνήσαι αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, απολαύσαι δε και της θείας αυτού βασιλείας, χάριτι αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
  Διαβάστε τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 242 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 406.2 KiB, Ανακτήσεις: 613, Ημ/νία προσθήκης 13 Μαρτίου, 2012)
 •    Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Τυροφάγου: Ομιλία περί κατακρίσεως και πόσον το βάρος αυτής

  (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)
  (Προς Ρωμαίους Παύλου Επιστολή κεφ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 20)

  - Η κατάκρισις είναι αδικία και ανομία μεγάλη
  - Πώς αδικούμε αυτόν που κατακρίνουμε;
  - Όταν κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας, κατακρίνουμε τον Πλάστη μας, Κριτή μας και Σωτήρα μας.
  - Πώς κανείς πλήρης ελαττωμάτων, παθών και αμαρτιών τολμά να κρίνει ως αμαρτολόν το πλάσμα του Θεού;
  - Γιατί η κατάκρισις είναι παράβασις πάντων των ευαγγελικών νόμων;
  - Γιατί η κατάκρισις μας καθιστά αναπολόγητους έμπροσθεν του Κυρίου;
  - Είναι η κατάκρισις χαλινός της αμαρτίας; Μπορεί να γιατρέψει κανείς το κακόν δια τουκακού; Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από την κατάκριση;
  - Πότε και με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να ελέγξει τον αδελφό του; Πότε αυτός ο έλεγχος είναι ευάρεστος στον Κύριον;
  Διαβάστε απόσπασμα του λόγου από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 232 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 398.4 KiB, Ανακτήσεις: 639, Ημ/νία προσθήκης 1 Μαρτίου, 2012)
 •    Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Απόκρεω: Ομιλία περί κοιλιοδουλείας και των ταύτης ειδών

  Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης
  (Α΄ Κορ. η' 8 - θ' 2)
  Επειδή την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγουν της εγκράτειας τα προπύλαια και είναι εβδομάδα προκαθάρσιμος και της νηστείας πρόδρομος, για αυτό προβάλλει την Κυριακή στους πιστούς η αγία του Θεού εκκλησία το μέρος της επιστολης του Παύλου περί των τροφών.
  - Τα 3 είδη της κοιλιοδουλείας: α) λαιμαργία, β) γαστριμαργία, γ) αδδηφαγία
  - Γιατί η κοιλιοδουλεία εκτός από το σώμα βλάπτει και την ψυχή.
  - "Παχεία γαστήρ λεπτόν ου τίκτει νόα"
  - Γιατί ο απόστολος ονόμασε εχθρούς του σταυρού τους κοιλιόδουλους

  [από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 220 - Έκδοσις 1840)]

  (Μέγεθος: 400.5 KiB, Ανακτήσεις: 711, Ημ/νία προσθήκης 23 Φεβρουαρίου, 2012)
 •    Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής του ασώτου υιού: Ομιλία περί του αμαρτήματος της πορνείας

  Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

  (Προς Κορινθίους Παύλου Α΄ Επιστολή κεφ. στ΄, 12 - 20)

  - Γιατί ο απόστολος Παύλος μίλησε με τέτοιο ζήλο και τέτοια σφοδρότητα για την πορνεία όσο για κανένα άλλο αμάρτημα;
  - Γιατί το αμάρτημα της πορνείας στρέφεται και εναντίον του Δημιουργού και καθιστά τον άνθρωπο που έπεσε σε αυτό, χειρότερο και από τους σταυρωτές του Χριστού;
  - Τί γράφει ο Απόστολος των Εθνών για το αν έχουμε εξουσία επί του σώματός μας.

  [απόσπασμα του λόγου από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 209 - Έκδοσις 1840)]

  (Μέγεθος: 2.5 MiB, Ανακτήσεις: 632, Ημ/νία προσθήκης 23 Φεβρουαρίου, 2012)
 •    Μετενσάρκωση (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος)

  Μιά ἀπό τίς πιό διαδεδομένες ἰδέες τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (New Age), πού προβάλλεται κατά τρόπο συστηματικό ἀπό τήν τηλεόραση και τά ποικίλα κοσμικά περιοδικά σχετικά μέ τήν μετά θάνατον ζωή, εἶναι ἡ πλάνη τῆς μετενσάρκωσης.
  Σέ δημοσκόπηση, πού δημοσιεύθηκε σ’ ἑβδομαδιαῖο περιοδικό, ἔνθετο μεγάλης ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας (ΝΕΑ. Ταχυδρόμος. Αρ. 264/19-3-2005) ἀναφέρεται σύν τοῖς ἄλλοις , ὅτι τό 33% τῶν Ἑλλήνων ἀποδέχεται τήν ἀντιχριστιανική ἰδέα τῆς μετενσάρκωσης.
  Τό ἐν λόγῳ ποσοστό ἀναδεικνύει γιά μιά ἀκόμα φορά τό μεγάλο ἔλλειμα ἐπαρκοῦς κατήχησης και γνώσης τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, πού παρατηρεῖται στους χριστιανούς μας, μέ φυσική συνέπεια, οἱ νεοεποχίτικες και ἀντιχριστιανικές ἀντιλήψεις νά διαβρώνουν σιγά-σιγά, ὕπουλα και μεθοδευμένα τό φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων.

  (Μέγεθος: 6.6 KiB, Ανακτήσεις: 697, Ημ/νία προσθήκης 26 Ιανουαρίου, 2012)
 •    Ερμηνεία εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην την Κυριακή του ΙΒ' Λουκά

  Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

  (Κολ. γ' 4-11)

  Γιατί η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία;
  Οργίζεται ο Θεός;
  Υπάρχει διαφορά μεταξύ θυμού και οργής;
  Ποιός είναι ο παλαιός άνθρωπος και ποιός ο νέος;
  Ποιόν άραγε σκοπό είχε ο Παύλος προβάλλων τον Έλληνα και τον Ιουδαίο, τον περιτετμημένο και τον απερίτμητον, τον βάρβαρο και τον Σκύθη, τον δούλο και τον ελεύθερο;

  Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 138 - Έκδοσις 1854).

  (Μέγεθος: 679.5 KiB, Ανακτήσεις: 605, Ημ/νία προσθήκης 18 Ιανουαρίου, 2012)
 •    «…La curiosite du public» (Η περιέργεια του κοινού) (Παύλος Νιρβάνας)

  Περί του ήθους του Παπαδιαμάντη

  O Παύλος Νιρβάνας αφηγείται το παρακάτω περιστατικό, όταν τράβηξε την γνωστή φωτογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

  (Μέγεθος: 160.2 KiB, Ανακτήσεις: 609, Ημ/νία προσθήκης 4 Ιανουαρίου, 2012)
 •    Περί μεταμοσχεύσεων (Εμμανουήλ Παναγόπουλος, Επ. Καθηγ. Χειρουργικής)

  Επιστολή καθηγητού χειρουργικής στον "Ορθόδοξο Τύπο" για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων

  (Μέγεθος: 4.0 KiB, Ανακτήσεις: 624, Ημ/νία προσθήκης 12 Δεκεμβρίου, 2011)
 •    Η συμμετοχή στον πόνο των άλλων (Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης)

  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πονάη γιὰ τὸν συνάνθρωπο του, ὁ Θεὸς κατὰ κάποιον τρόπο συγκινεῖται, χαίρεται, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει, συγγενεύει μαζί Του, καὶ τοῦ δίνει θεία παρηγοριά. Ἀλλιῶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀντέξη τὸν πόνο γιὰ τὸν συνάνθρωπό του.

  (Μέγεθος: 122.0 KiB, Ανακτήσεις: 739, Ημ/νία προσθήκης 8 Δεκεμβρίου, 2011)
 •    Παιδαγωγικά θέματα (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Δὲν εἶναι ἀξιοπερίεργο τὸ ὅτι στέλνουμε τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο νὰ μάθουν γράμματα καὶ τέχνες καὶ ἐξαντλοῦμε ὅλες μας τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ καὶ δὲν ἐνδιαφερόμαστε νὰ τὰ ἀναθρέψουμε συγχρόνως καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ;

  (Μέγεθος: 6.5 KiB, Ανακτήσεις: 545, Ημ/νία προσθήκης 6 Δεκεμβρίου, 2011)
 •    Το πνεύμα της αυτοκαταστροφής (Αρχιμ. Ανθιμος Ηλιόπουλος)

  Ἐν Ἑλλάδι κάθε χρόνο μαρτυροῦνται περίπου 350 χιλιάδες ἐκτρώσεις. Δηλαδὴ, κάθε χρόνο 700 χιλιάδες, κατὰ τεκμήριο νέοι, δηλητηριάζονται μὲ τὸ δηλητήριο τῶν ἐκτρώσεων· φέρουν δηλαδὴ στὴν ψυχή τους, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἤ θὰ ζήσουν τὸν μαρτυρικὸ δρόμο τῆς μετάνοιας, τὸ δηλητήριο ποὺ τοὺς ποτίζει ἡ σκληρὴ αὐτὴ ἁμαρτία.
  Οἱ οἰκογένειες στενάζουν κάτω ἀπὸ τὴν διαλυτικὴ παρουσία τῆς μοιχείας καὶ τοῦ κενοῦ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Ἡ πορνεία θερίζει τὰ νιᾶτα, ἀκόμα καὶ τὰ ἄγουρα τοῦ γυμνασίου. Ἔγινε κάτι σὰν ἄθλημα. Νέοι καὶ νέες συναγωνίζονται σὲ μιὰ ἀδιέξοδη, ἀλλὰ καὶ καταστροφικὴ πορεία. Γέρνουν τὰ νιᾶτα σὰν μαραμένα κλωνάρια ζώντας τὸν ἀφύσικο μονόδρομο πρὸς τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν ἐναλλαγὴ συντρόφων.
  Ἡ ψυχὴ τῶν νεοελλήνων συμπιέζεται κάτω ἀπὸ τὸ βάρος ποὺ ἀσκεῖ ἡ φιλοχρηματία καὶ ἡ ἡδονὴ γιὰ ἐξουσία καὶ κυριαρχία. Μικροὶ καὶ μεγάλοι ὀνειρεύονται τὴν ἐπέκτασή τους, τὴν ἀνέλλιξή τους μὲ κάθε μέσον, πατώντας πάνω στὸν διπλανό τους. Ἀποτέλεσμα· σπάνια βλέπεις χριστιανὸ Ἕλληνα νὰ μετανοεῖ καὶ νὰ πονᾶ ποὺ ζήτησε μεσολάβηση πολιτικοῦ γιὰ νὰ ὑποσκελίσει τὸν συνάνθρωπό του καὶ νὰ τακτοποιηθεῖ ὁ ἴδιος ἤ τὰ παιδιά του. Κατάντησε ἐν Ἑλλάδι φυσιολογικὴ δημοκρατικὴ λειτουργία ἡ ἐμπορία τῆς ψήφου.

  (Μέγεθος: 4.2 KiB, Ανακτήσεις: 610, Ημ/νία προσθήκης 5 Δεκεμβρίου, 2011)
 •    Κρίσις (οικονομική;) (Αρχιμ. Τιμόθεος Παπασταύρου, ιεροκ. Ι. Μ. Πατρών)

  Ὅλοι τοῦτο τὸν καιρό, μιλοῦν ἤ μᾶλλον παραμιλοῦν γιὰ τὴν οἰκονομική κρίση. Εἶναι δέ, τέτοιος ὁ τρόπος πού ἀναφέρονται σ΄ αὐτή, πού νομίζει κανείς, ὅτι γι' αὐτή, εὐθύνονται κάποιοι συγκεκριμένοι ἄρχοντες ποὺ σέ συνεργασία μέ ξένες καί ἀντίχριστες δυνάμεις μᾶς τήν ἐπέβαλαν.
  Ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ λοιπόν νά κάνω κάποιες ἐπισημάνσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ.

  (Μέγεθος: 5.3 KiB, Ανακτήσεις: 549, Ημ/νία προσθήκης 3 Δεκεμβρίου, 2011)
 •    Ομιλία περί του ότι ο Χριστός εστιν η ειρήνη ημών και ότι αυτός εστιν ο δοτήρ της αληθινής ειρήνης

  Ομιλία περί του ότι ο Χριστός εστιν η ειρήνη ημών και ότι αυτός εστιν ο δοτήρ της αληθινής ειρήνης και ότι υπόσχεται και ο κόσμος ειρήνην, πλην άλλη εστί η ειρήνη του κόσμου και άλλη η του Θεού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)
  Ομιλία εις τον Απόστολο της ΙΓ' Κυριακής του Λουκά
  (Προς Εφεσίους Παύλου Επιστολή κεφ. β', 14 - 22)

  Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 77 - Έκδοσις 1840)

  (Μέγεθος: 419.0 KiB, Ανακτήσεις: 580, Ημ/νία προσθήκης 29 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)

  Εάν το δένδρο αναγνωρίζεται από τον καρπό, και το καλό δένδρο παράγει επίσης καλό καρπό, η μητέρα της αυτοαγαθότητος, η γεννήτρια της αιώνιας καλλονής, πως δεν θα υπερείχε ασύγκριτα κατά την καλοκαγαθία από κάθε αγαθό εγκόσμιο και υπερκόσμιο; Διότι η δύναμη που καλλιέργησε τα πάντα, ο προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος, από ανέκφραστη φιλανθρωπία και ευσπλαχνία γιά χάρη μας θέλησε να περιβληθεί τη δική μας εικόνα, για να ανακαλέσει τη φύση πού σύρθηκε στον άδη και να την ανακαινίσει, γιατί είχε παλαιωθεί και να την αναβιβάσει προς το υπερουράνιο ύψος της βασιλείας και θεότητός του. Και βρίσκει αυτήν την αειπάρθενη η οποία υμνείται από μας σήμερα που γιορτάζουμε την παράδοξη είσοδό της στα άγια των αγίων και την εκλέγει ανάμεσα από όλους ανά τους αιώνες εκλεκτούς και θαυμαστούς και περιβόητους για την ευσέβεια και σύνεση και σε λόγια και σε έργα.

  (Μέγεθος: 13.6 KiB, Ανακτήσεις: 554, Ημ/νία προσθήκης 21 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Ο «σύγχρονος άνθρωπος» (Πρεσβύτερος Εµµανουήλ Νιράκης)

  Κάθε φορά που μιλάμε για τον «σύγχρονο άνθρωπο» αναφερόμαστε με καμάρι στην πρόοδο και στα επιτεύγματά του. Και είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν άλματα προόδου σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Από την καθημερινότητά μας μέχρι τις πιο σύνθετες δράσεις της ζωής μας τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα και πιο απλά χάριν στην πρόοδο που ο «σύγχρονος άνθρωπος» πέτυχε μετά από πολυετείς προσπάθειες και αγώνες. Βέβαια λησμονούμε...

  (Μέγεθος: 5.7 KiB, Ανακτήσεις: 575, Ημ/νία προσθήκης 17 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Η αγάπη πρώτη εις την Αγιοπνευματικήν αξιολόγησιν (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός)

  Ο Χριστιανισμός ως Ορθοδοξία δεν αναφέρεται σε «αξίες» -καρπό ανθρώπινης αξιολόγησης, αλλά σε «αγιοπνευματικές αρετές», καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα στην «καθαρν καρδίαν» (Ψαλμ. 50, 12) του ανθρώπου. Αυτό λέγει ο Απ. Παύλος. «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5, 22). Με αυτή την έννοια η πρώτη χριστιανική «αξία» είναι η αγάπη, που πραγματώνεται ως ανθρωπιά, φιλανθρωπία.

  (Μέγεθος: 11.6 KiB, Ανακτήσεις: 533, Ημ/νία προσθήκης 10 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Ομιλία περί του ότι η αρετή εστι κατά φύσιν, παρά φύσιν δε η κακία (Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Ομιλία εις τον Απόστολο της Ζ' Κυριακής του Λουκά (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Προς Γαλάτας Παύλου Επιστολή, β' κεφ., 16-20)
  Τα μεν σαρκικά πάθη είναι κατά φύσιν, η δε νέκρωσις αυτών και η αρετή είναι πράγματα υπέρ φύσιν; Αποδείξεις για το αντίθετο.

  Η αμαρτία έσπειρε στον άνθρωπο την διάθση και την κλίση εις το κακό.
  Έχει ο άνθρωπος κατά φύσιν της αρετής τα σπέρματα.
  Ο νόμος του Θεού είναι γεγραμμένος στις καρδιές των ανθρώπων;
  Εάν η φύσις διδάσκει και οδηγεί προς την αποστροφήν από της κακίας, και προς την κατόρθωση της αρετής, ποιά είναι η χρησιμότητα των θείων νόμων;
  Η αρετή αντιφέρεται στα ιδιώματα της φύσεως;
  [από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 43 - Έκδοσις 1840)]

  (Μέγεθος: 417.2 KiB, Ανακτήσεις: 584, Ημ/νία προσθήκης 5 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Πάσα δυστυχία και οδύνη εκ Θεού εστίν (Νικηφόρος Θεοτόκης)

  Αυτή η πληροφορία γίνεται βάλσαμον θεραπευτικόν πάσης οδύνης και θλίψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)
  Ομιλία εις τον Απόστολο της Ε' Κυριακής του Λουκά
  (Β' προς Κορινθίους Παύλου Επιστολή ια' 31 - ιβ΄ 9)

  Από πού γνωρίζουμε ότι ο Θεός επέτρεψε την θλίψη μας;

  Γιατί επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις και τις συμφορές;
  [
  από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 18 - Έκδοσις 1854)]

  (Μέγεθος: 694.2 KiB, Ανακτήσεις: 589, Ημ/νία προσθήκης 5 Νοεμβρίου, 2011)
 •    Η αποποινικοποίησις της χρήσεως των ναρκωτικών (Αθανάσιος Αβραμίδης)

  Αφιερώνεται εις τους πολυτέκνους, οι οποίοι δημιουργούν και την υγιεστέραν ενδοοικογενειακήν κοινωνίαν

  (Μέγεθος: 17.1 KiB, Ανακτήσεις: 642, Ημ/νία προσθήκης 29 Οκτωβρίου, 2011)
 •    Η Ορθόδοξη ανθρωπολογία και η ανθρωπολογία της Επιστήμης

  μοναχός Δαμασκηνός Αγιορείτης
  Περί τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐπιστήμης περί τοῦ ἀνθρώπου, καί περί τοῦ ὅτι ἡ γνῶσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνθρωπολογίας εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τήν ὀρθή τοποθέτησι σέ θέματα βιοηθικῆς

  (Μέγεθος: 375.5 KiB, Ανακτήσεις: 1,018, Ημ/νία προσθήκης 29 Οκτωβρίου, 2011)
 •    Ενδυμασία - Καλλωπισμός (π. Φιλόθεος Ζερβάκος)

  Ἡ ἄσεμνη ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν - Ὅταν χαθεῖ ἡ αἰδὼς (ἡ ντροπή) ἀπὸ τὶς γυναῖκες - Στὸ ἑξῆς νὰ πάψεις νὰ βάφεσαι

  (Μέγεθος: 33.2 KiB, Ανακτήσεις: 651, Ημ/νία προσθήκης 29 Σεπτεμβρίου, 2011)
 •    Ο μόνος φιλάνθρωπος (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

  Το χειρότερο πράγμα για τους ανθρώπους είναι ο θάνατος: το να γίνω λάσπη, να μεταβληθώ σε σκουλήκια, σε πηλό! Αξίζει τάχα να είναι κανείς άνθρωπος; Γιατί να σε αγαπήσω, Θεέ μου, αφού αύριο θα μεταβληθώ σε σκουλήκια και πηλό;

  (Μέγεθος: 12.5 KiB, Ανακτήσεις: 612, Ημ/νία προσθήκης 12 Σεπτεμβρίου, 2011)
 •    Τη α΄ του μηνός Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου εκκλησιαστικού έτους

  Τι σημαίνει Ινδικτιών.
  Γιατί ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του Εκκλησιαστικού έτους.
  Μνήμη τῶν ἁγίων ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ καί ΑΜΜΟΥΝ τοῦ διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν.

  (Μέγεθος: 102.7 KiB, Ανακτήσεις: 880, Ημ/νία προσθήκης 5 Σεπτεμβρίου, 2011)
 •    Εις την Πάνδοξον Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου

  Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας
  Kανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκωμιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξη από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήση τα καθιερωμένα και πρέποντα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκωμίων προς την Παρθένο, πλην όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκώμιά τους στο μεγαλείο της πραγματικότητας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορήσουν για τόλμη. Γιατί πού υπάρχει τόλμη; Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπη την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήττας δεν θα ήταν λογικό. Πράγματι κανείς απολύτως δεν θα μπορούσε να κατηγορήση όσους υστέρησαν στον αγώνα τον οποίο κανείς δεν είναι δυνατόν να κερδίση. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθή υποχώρηση ή ήττα ό,τι είναι έκτος ευθύνης και κατηγορίας; Αφού λοιπόν προσήρμοσα το λόγο με τις δυνάμεις μου, θα πλέξω το εγκώμιο της Παρθένου, προσθέτοντας ότι δεν το επιχειρώ αυτό για να κάμω γνωστές στους ακροατές τις χάριτες της Παρθένου που τυχόν αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε ν' αγνοή το κοινό αγαθό, αλλά για να κάμω, με την ανάμνηση της αιτίας της σωτηρίας μου, καλύτερη την ψυχή, σε όσους βέβαια είναι τούτο δυνατόν, αφού θυμηθώ και τη δική μου σωτηρία. Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι όλοι ύμνησαν την Παναγία και δεν υπάρχει κανείς που να μην έκαμε αυτόν τον αγώνα, επιτυγχάνοντας βέβαια άλλος λιγώτερο και άλλος περισσότερο το σκοπό του. Γιατί είναι πολυύμνητη η Παρθένος όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαρισθή στους ανθρώπους.

  (Μέγεθος: 47.8 KiB, Ανακτήσεις: 558, Ημ/νία προσθήκης 20 Αυγούστου, 2011)
 •    Η Κοίμησις (Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής)

  Τώρα με την Χάριν της θα ομιλήσωμε περί της εξόδου και της Μεταστάσεως αυτής από τον παρόντα κόσμον εις την αιώνιον Βασιλείαν του Υιού της. Είναι όντως φαιδρά και χαρμόσυνος για την ακοήν των φιλοθέων η τοιαύτη διήγησις.

  (Μέγεθος: 440.2 KiB, Ανακτήσεις: 634, Ημ/νία προσθήκης 20 Αυγούστου, 2011)
 •    Ασκητές μέσα στον κόσμο: Μικρός με διορατικό χάρισμα

  Τον Σεπτέμβριο κάποιου έτους στο ογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο μικρός Δημητράκης ζητούσε επειγόντως τον ιερέα του Νοσοκομείου. Ήθελε οπωσδήποτε να κοινωνήσει. Ήταν 13 ετών. Ενάμιση περίπου χρόνο βρισκόταν στην συγκεκριμένη κλινική. Ένας μικρός πονοκέφαλος τον οδήγησε εκεί. Οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο του εγκεφάλου. Η καταγωγή του ήταν από το Φίερι της Αλβανίας. Οι γονείς του αβάπτιστοι. Έμεναν αρκετά χρόνια στην Πάτρα.

  (Μέγεθος: 40.8 KiB, Ανακτήσεις: 665, Ημ/νία προσθήκης 20 Αυγούστου, 2011)
 •    Υπάρχουν θαυματουργοί εικόνες; (Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989))

  Ημείς οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύομεν τας Εικόνας, ούτε τους Αγίους, ούτε τους Αγγέλους, ούτε αυτήν την Παναγίαν Μητέρα του Κυρίου. Μόνον τον εν Τριάδι Θεόν λατρεύομεν. Τον Πατέρα, τον Υιόν και το Αγιον Πνεύμα. Τιμώμεν και δοξάζομεν τους Αγίους, τους Αγγέλους, και περισσότερον πάντων την «Τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ», την Αειπάρθενον και Παναγίαν Μητέρα του Σωτήρος μας, αλλά λατρείαν δεν απονέμομεν ούτε εις τα πρόσωπά των ούτε εις τας Εικόνας των. Αλλο η τιμή και ο σεβασμός και άλλο η λατρεία.

  (Μέγεθος: 10.8 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 9 Αυγούστου, 2011)
 •    Ομιλία εις την Θείαν Μεταμόρφωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού (Αγ. Γρηγόριος)

  Η παρούσα ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (ΛΕ') εκφωνήθηκε κατά τη λειτουργία της Μεταμορφώσεως.
  Το θείο φως αν και άκτιστο, δεν είναι το ίδιο με την ουσία του Θεού...
  Το φως μερίζεται βέβαια σύμφωνα με την αξία αυτών που το δέχονται, αλλά άλλοι λαμβάνουν πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι καθόλου και άλλοι λαμβάνουν μέρος τώρα και μέρος ύστερα. Αλλ' όμως η ουσία δεν είναι κοινή σε Θεό και ανθρώπους. Το φως είναι καρπός της τριαδικής θεότητας από τη μία τρισυπόστατη φύση...

  (Μέγεθος: 96.8 KiB, Ανακτήσεις: 528, Ημ/νία προσθήκης 5 Αυγούστου, 2011)
 •    Μήπως η άγνοια της αλήθειας οδηγεί σε επικίνδυνες θεωρίες παραλόγου; (Μαρία Γκιουρτζιάν, ιατρός)

  Ανοικτή επιστολή σχετικά με τις Μεταμοσχεύσεις οργάνων από χαρακτηρισμένους «εγκεφαλικά νεκρούς» δότες 

  (Μέγεθος: 35.8 KiB, Ανακτήσεις: 534, Ημ/νία προσθήκης 4 Αυγούστου, 2011)
 •    Ο Μέγας Παρακλητικός Κανών. Ένας αυτοκράτορας ικέτης της Θεοτόκου (Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός)

  Τα γλυκά βράδια του Δεκαπενταύγουστου ψάλλονται στις Εκκλησίες μας εναλλάξ οι δύο κατανυκτικοί Παρακλητικοί Κανόνες, ο Μικρός και ο Μέγας. Δυο ύμνοι πασίγνωστοι, δημοφιλείς, που έχουν καταστεί ηδύτατο «άκουσμα και λάλημα» των ελληνοφώνων Ορθοδόξων, ταπεινή εξομολόγηση αμέτρητων ψυχών, θρηνητική και παρακλητική αναφορά του πληρώματος των πιστών στην Κυρία και Δέσποινα του κόσμου, την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο δεύτερος από τους Κανόνες αυτούς, ο και Μέγας ονομαζόμενος, είναι ποίημα του Αυτοκράτορα της Νικαίας Θεοδώρου B΄ του Λασκάρεως, του Βασιλιά που τίμησε και ύμνησε όσο λίγοι την Παναγία.

  (Μέγεθος: 21.0 KiB, Ανακτήσεις: 580, Ημ/νία προσθήκης 3 Αυγούστου, 2011)
 •    Περί ατεκνίας (Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης)

  Δυσκολίες στην τεκνοποιία - Περιπτώσεις ατεκνίας - Η αξιοποίηση της ατεκνίας

  (Μέγεθος: 36.5 KiB, Ανακτήσεις: 2,099, Ημ/νία προσθήκης 3 Αυγούστου, 2011)
 •    Η τραγική και επίπονη κρίση (Μοναχός Αλέξιος Καρακαλληνός)

  Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να πω μερικά λόγια στην αγάπη σας για την τραγική και επίπονη κρίση εξαιτίας της  οποίας σήμερα πάσχει η Ελλάδα και κάθε Έλληνας ξεχωριστά. Και εγώ, αν και γεννημένος στην Αμερική, αγαπώ και πονάω πάρα πολύ την Ελλάδα μας την οποία επέλεξα από όλες τις άλλες χώρες της γης για ένα πολύ σημαντικό λόγο, τον οποίο μερικοί προκλητικά περιφρονούν και αυτός είναι ο θεϊκός πλούτος της, είναι η ίδια η Ορθοδοξία. Όπως ξέρουμε όλοι, οι οικονομικές λύσεις είναι ανύπαρκτες και μη αποδοτικές, άσχετα με τις λύσεις που δίδει η Ευρώπη σήμερα ή που θα μας προτείνει του χρόνου. Όμως, και το τονίζω αυτό, υπάρχουν πνευματικές λύσεις που άνωθεν έχουν φοβερή δύναμη και μπορούν πολύ εύκολα να μετατρέψουν την πιο απελπιστική κατάσταση σε ένα μέλλον γεμάτο με ελπίδα, αισιοδοξία και χάρη Θεού, αλλά χρειάζονται ταπείνωση, αυτογνωσία και έπειτα μετάνοια για να γίνει αυτό το πανέμορφο όραμα πραγματικότητα.

  (Μέγεθος: 141.1 KiB, Ανακτήσεις: 576, Ημ/νία προσθήκης 3 Αυγούστου, 2011)
 •    Τα καλλυντικά

  Εἶναι γνωστό πόσο ἀνθεῖ διεθνῶς ἡ βιομηχανία καλλυντικῶν καί πόσα ξοδεύει ὁ γυναικεῖος κόσμος στά λεγόμενα ‘ἰνστιτοῦτα αἰσθητικῆς’. Καί ὅλα αὐτά, γιά νά καταπολεμηθῆ ὁ μεγάλος «ἐχθρός»: ...οἱ ρυτίδες καί ἡ φυσική φθορά τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος!
  ἁγία ὁσιομάρτυς Παρασκευή, τῆς ὁποίας τήν μνήμη γιορτάζουμε στίς 26 Ἰουλίου, ἦταν μιά νέα κοπέλα· καί θά ἦταν πολύ φυσικό νά ἐνδιαφερόταν γιά τήν ὀμορφιά της. Ἐπειδή ὅμως εἶχε χωνέψει καλά ὅτι ἡ ὀμορφιά τοῦ σώματος ἔχει... ἡμερομηνία λήξεως, γι’ αὐτό φρόντιζε - πρῶτα ἀπό ὅλα - γιά τήν ὀμορφιά, πού δέν μαραίνεται: τἠν ὀμορφιά πού χαρίζουν οἱ ἀρετές καί ἡ ὁλόψυχη ἀγάπη πρός τόν Χριστό. Ἡ καρδιά της εἶχε «τρωθῆ» ἀπό τό κάλλος καί τόν πόθο τοῦ Χριστοῦ.

  (Μέγεθος: 13.6 KiB, Ανακτήσεις: 512, Ημ/νία προσθήκης 27 Ιουλίου, 2011)
 •    Υπάρχουν πολλοί θάνατοι ή ένας οριστικός και αμετάκλητος θάνατος του ανθρώπου; (Αθανάσιος Αβραμίδης)

  Από τα προβλήματα των μεταμοσχεύσεων


  (Μέγεθος: 484.3 KiB, Ανακτήσεις: 543, Ημ/νία προσθήκης 8 Ιουλίου, 2011)
 •    Περί Θείας πρόνοιας (Αρχ. Μελέτιος Βαδραχάνης)

  Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά ούχ υμείς μάλλον διαφέρετε αὐτών;» (Ματθ. 6, 26-27)

  Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής των ανθρώπων, είναι και η μέριμνα προς εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών αγαθών, που απαιτούνται δια την ζωή των ανθρώπων. Ο άνθρωπος μεριμνά και φροντίζει, με ζήλο και πόθο και προσπάθεια, για την τροφή του, το ποτό του, το ένδυμά του, την κατοικία του, τις υλικές ανάγκες του γενικά. Και βέβαια, μια λογική φροντίδα και μέριμνα, είναι κάτι το φυσιολογικό και δεν το απαγορεύει ο Θεός. Εφ’ όσον έχουμε σώμα με υλικές ανάγκες και μάλιστα ο Θεός μας έπλασε έτσι, ώστε να εξαρτώμεθα και από τα υλικά αγαθά, απαιτείται ο άνθρωπος να φροντίζει και να ενδιαφέρεται δια τα προς το ζην.

  (Μέγεθος: 33.4 KiB, Ανακτήσεις: 536, Ημ/νία προσθήκης 1 Ιουλίου, 2011)
 •    «Εγκεφαλικός Θάνατος». Ο Έσχατος Πειρασμός (Δάφνη Βαρβιτσιώτη, Ιστορικός)

  Οι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών της Ε.Ε., προκειμένου να αντιμετωπίσουν την δραματική μείωση του αριθμού εθελοντών δωρητών οργάνων σώματος, κατέστησαν δωρητές σώματος όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες τους, δια νόμου, και από την γέννησή τους!

  Στην Ελλάδα, ο νόμος «περί δωρεάς και μεταμοσχεύσεων οργάνων και άλλες διατάξεις» ψηφίσθηκε την 16.6.2011, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία, από ένα Κοινοβούλιο, πολιορκούμενο από πλήθος Ελλήνων πολιτών, «αγανακτισμένων» για την πλήρη εξαθλίωση στην οποίαν τους οδηγεί το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο. Ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι «αγανακτισμένοι» ανά την χώρα, πληροφορήθηκαν το γεγονός. Διότι, στην συντριπτική πλειονότητά τους, τα ΜΜΕ, ιδίως τα ηλεκτρονικά, τήρησαν σιγήν ιχθύος πάνω στο θέμα αυτό.

  (Μέγεθος: 69.5 KiB, Ανακτήσεις: 561, Ημ/νία προσθήκης 27 Ιουνίου, 2011)
 •    Επιστολές σε αδελφό που βρίσκεται σε πειρασμό (Αββάς Δωρόθεος)

  - ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ
  - ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ
  - ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΑΣΑΝΙΖΑΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

  (Μέγεθος: 59.5 KiB, Ανακτήσεις: 640, Ημ/νία προσθήκης 27 Ιουνίου, 2011)
 •    Αληθινή ομορφιά η σεμνότης (Μιχαήλ Μιχαηλίδης, θεολόγος)

  Ο καλλωπισμός φθείρει την ψυχήν
  Το κάλλος, η ομορφιά, είναι και ωραίο και καλό. Δημιουργός του κάλλους είναι ο ίδιος ο Θεός. Όπου κι αν στρέψουμε τη ματιά μας θ’ αντικρύσουμε την ομορφιά και τη σοφία του Θεού. Στον ουρανό, στη γη, στα βουνά, τις θάλασσες, τα πουλιά, τα λουλούδια... Παντού. Στο κάθε μας βήμα. Την κάθε στιγμή. Όλα πλασμένα «καλά λίαν».

  (Μέγεθος: 59.7 KiB, Ανακτήσεις: 581, Ημ/νία προσθήκης 21 Ιουνίου, 2011)
 •    Περιγραφή της εικόνος 'Η φιλοξενία του Αβραάμ' (Χρήστος Γκότσης)

  Για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, εκτός από τας ρητάς μαρτυρίας της Καινής Διαθήκης, έχομεν και υπαινιγμούς εις την Παλαιάν Διαθήκην. Ένας από αυτούς τους υπαινιγμούς είναι και η εμφάνισις του Θεού εις τον Αβραάμ υπό την μορφήν τριών ανδρών.

  (Μέγεθος: 149.5 KiB, Ανακτήσεις: 528, Ημ/νία προσθήκης 14 Ιουνίου, 2011)
 •    Γνώση του Θεού (Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

  Ο Πατέρας μας αγάπησε τόσο, που μας έδωσε τον Υιό Του. Αλλά και ο Ίδιος ο Υιός θέλησε και ενσαρκώθηκε κι έζησε μαζί μας στη γη. Κι οι Άγιοι Απόστολοι και ένα πλήθος ανθρώπων είδαν τον Κύριο κατά σάρκα, αλλά δεν τον εγνώρισαν όλοι ως Κύριο. Σ᾿ εμένα δε, τον γεμάτον αμαρτίες, δόθηκε από το Αγιο Πνεύμα να γνωρίσω πως ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός.
  Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και εμφανίζεται σ᾿ αυτόν, όπως ο Ίδιος ευδοκεί. Και η ψυχή, όταν δη τον Κύριο, ευφραίνεται ταπεινά για την ευσπλαγχνία του Δεσπότη και δεν μπορεί πια ν᾿ αγαπήση τίποτε άλλο τόσο, όπως αγαπά τον Δημιουργό της. Κι αν ακόμα όλα τα βλέπη κι όλους τους αγαπά, όμως πάνω απ᾿ όλους θα αγαπά τον Κύριο.
  Η ψυχή γνωρίζει αυτή την αγάπη, δεν μπορεί όμως να την μεταδώση με λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα.

  (Μέγεθος: 344.3 KiB, Ανακτήσεις: 548, Ημ/νία προσθήκης 14 Ιουνίου, 2011)
 •    Ερμηνεία της εικόνας της Πεντηκοστής (Χρήστος Γκότσης)

  Πεντήκοντα ημέρας μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας εορτάζει την Πεντηκοστήν εις ανάμνησιν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος επί τους αγίους Μαθητάς του Κυρίου. Η επιφοίτησις αυτή έγινε την ημέραν που οι Ιουδαίοι εώρταζον την εορτήν της Πεντηκοστής. Οι Ιουδαίοι με την εορτήν αυτήν ηυχαρίστουν τον Θεόν δια την συγκομιδήν των σιτηρών. Δια τούτο η Πεντηκοστή ελέγετο και εορτή του θερισμού ή των πρώτων καρπών. Κατά τους χρόνους όμως του Κυρίου είχε και άλλην σημασίαν. Ήτο εορτή αναμνηστική της παραδόσεως υπό του Θεού του Νόμου εις τον Μωϋσήν, που έγινε την 50ήν ημέραν μετά το Πάσχα.

  (Μέγεθος: 106.0 KiB, Ανακτήσεις: 532, Ημ/νία προσθήκης 14 Ιουνίου, 2011)
 •    Ερμηνεία της εικόνας της Αναλήψεως (Χρήστος Γκότσης)

  Η εορτή της Αναλήψεως είναι το επισφράγισμα του λυτρωτικού έργου του Χριστού και το θριαμβευτικόν επιστέγασμα των όσων έπραξεν ο Κύριος υπέρ των ανθρώπων. Όπως λέγει το Κοντάκιον της εορτής: «Την υπέρ υμών πληρώσας οικονομίαν και τα επί γης ενώσας τοις επουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών τοις αγαπώσί σε· Εγώ ειμι μεθ΄ υμών και ουδείς καθ᾿ υμών». Ο Χριστός δηλαδή, που είναι Θεός μας, ανελήφθη εν δόξη, όταν συμφώνως προς το θείον σχέδιον συνεπλήρωσε και ωλοκλήρωσε τα όσα υπέρ ημών έπραξεν. Αυτά ήνωσαν την γην με τον ουρανόν, τους ανθρώπους με τον Θεόν. Η Ανάληψις δεν εσήμαινε βεβαίως και χωρισμόν του Κυρίου από τους ηγαπημένους Του Μαθητάς. Με αυτούς ο Διδάσκαλος παρέμεινεν ηνωμένος συμφώνως προς την υπόσχεσίν Του: «Και ιδού εγώ μεθ᾿ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν» (Ματθ. 28, 20).
  Το έργον του Κυρίου μετά την Ανάληψίν Του εις τους ουρανούς συνέχισε και συνεχίζει η Εκκλησία. Αυτή, με την δύναμιν που της έδωκεν ο Ιδρυτής της, διδάσκει, θαυματουργεί, αγιάζει και σώζει τους πιστούς. Οι πιστοί είναι δια της Εκκλησίας και εις την Εκκλησίαν ηνωμένοι με τον Αρχηγόν των.

  (Μέγεθος: 113.2 KiB, Ανακτήσεις: 560, Ημ/νία προσθήκης 1 Ιουνίου, 2011)
 •    Απάντησις σε αστοχίες άρθρου περί των μυστικών ευχών (αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης)

  Εις το τεύ­χος μη­νός Φε­βρου­α­ρί­ου 2011 του πε­ρι­ο­δι­κού «Εφη­μέ­ρι­ος», ε­δη­μο­σι­εύ­θη άρ­θρον του ανα­πλη­ρω­τού Κα­θη­γη­τού του Α.Π.Θ. κ. Πα­να­γι­ώ­του Σκαλ­τσή, υ­πό τον τίτ­λον: «Ιω­άν­νης Φουν­τού­λης και μυ­στι­κή Λα­τρεία». Ε­πι­τρέ­ψα­τέ μου, πα­ρα­κα­λώ, να εκ­θέ­σω επ’ αυ­τού, ό­σον δύ­να­μαι ε­πι­γραμ­μα­τι­κώς, κά­ποι­ες α­πό­ψεις. Σε­βό­με­νος τον χώρον του πε­ρι­ο­δι­κού, θα πε­ρι­ο­ρι­σθώ μό­νον εις τις κυ­ρι­ώ­τε­ρες α­να­κρί­βει­ες του εν λό­γω άρ­θρου, ι­κα­νές, κα­τά την άπο­ψίν μου, να δη­μι­ουρ­γή­σουν λαν­θα­σμέ­νες αν­τι­λή­ψεις.

  (Μέγεθος: 155.1 KiB, Ανακτήσεις: 595, Ημ/νία προσθήκης 30 Μαΐου, 2011)
 •    Έφθα­σε η ώ­ρα να δρέ­ψω­με τους πι­κρούς καρ­πούς του «ευ­ρω­πα­ϊ­κού εκ­συγ­χρονισμού» μας...

  Ως γνω­στόν, η Γαλ­λία εί­ναι ίσως το μό­νον ε­πι­σή­μως α­να­κη­ρυ­γμέ­νον «λα­ϊ­κόν (κο­σμι­κόν) κρά­τος» της Ευρώ­πης. Πώς όμως μία χώ­ρα, με μα­κράν χρι­στι­α­νι­κήν πα­ρά­δο­σιν, κα­τήν­τη­σε να ε­πι­ση­μο­ποι­ή­ση σή­με­ρα έ­να άθρη­σκον (ά­θε­ον) κα­θε­στώς;

  (Μέγεθος: 19.5 KiB, Ανακτήσεις: 571, Ημ/νία προσθήκης 25 Μαΐου, 2011)
 •    Επιστολή π. Σεραφείμ Ρόουζ στους γονείς του

  Στις 14 Ιουνίου του 1964, μία εβδομάδα αφότου κατέθεσε τη διπλωματική του εργασία, ο π. Σεραφείμ Ρόουζ έγραψε στους γονείς του αυτό το γράμμα με σκοπό να τους εξηγήσει τους λόγους για το σχέδιό του.

  (Μέγεθος: 60.2 KiB, Ανακτήσεις: 562, Ημ/νία προσθήκης 23 Μαΐου, 2011)
 •    Ομοφυλοφιλία: «Παράνομος και παρά φύσιν» (Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, θεολόγος)

  Ο Νόμος του Θεού δεν καταδικάζει μονάχα την πορνεία και τη μοιχεία αλλά και την ομοφυλοφιλία. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστι» (Λευιτ. ΙΗ΄ 22). Να μη έχεις σαρκική σχέση με άντρα, σαν να είναι γυναίκα, γιατί αυτή η πράξη είναι μισητή και σιχαμερή.

  (Μέγεθος: 118.9 KiB, Ανακτήσεις: 528, Ημ/νία προσθήκης 17 Μαΐου, 2011)
 •    Ομιλία εις την Κυριακήν του Παραλύτου (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

  Στο χρυσωρυχείο ούτε την πιο ασήμαντη φλέβα δεν θα δεχόταν να περιφρονήση κανένας κι ας προξενή πολύν κόπο η έρευνά της. Έτσι και στις θείες Γραφές δεν είναι χωρίς βλάβη να προσπεράσης ένα γιώτα ή μια κεραία. Όλα πρέπει να εξετάζωνται. Το άγιο Πνεύμα τα έχει πει όλα και τίποτα δεν είναι ανάξιο σ' αυτές. Πρόσεξε λοιπόν τι λέει ο Ευαγγελιστής κι εδώ: Αυτό πάλι ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς, πηγαίνοντας από την Ιουδαία στην Γαλιλαία. Και δεν πρόσθεσε βέβαια έτσι απλά τη λέξη «δεύτερο», αλλά τονίζει ακόμα περισσότερο το θαύμα των Σαμαρειτών. Δείχνει ότι, μόλο που έγινε και δεύτερο σημείο, δεν είχαν φτάσει ακόμα στο ύψος εκείνων που τίποτα δεν είδαν (των Σαμαρειτών) αυτοί που έχουν δει πολλά και θαυμάσει. Ύστερ' απ' αυτά ήταν εορτή των Ιουδαίων. Ποιά εορτή; Η εορτή της Πεντηκοστής, νομίζω, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Συστηματικά τις γιορτές βρίσκεται στην πόλη. Απ' τη μια για να φανή πως εορτάζει μαζί τους, απ' την άλλη για να τραβήξη κοντά του τον απλό λαό. Γιατί αυτές τις μέρες γινόταν περισσότερη συρροή των πιο απλών. Υπάρχει στα Ιεροσόλυμα η προβατική κολυμβήθρα, Βηθεσδά με το Εβραϊκό όνομά της, με πέντε στοές. Σ' αυτές ήσαν πεσμένοι άρρωστοι πλήθος - κουτσοί, τυφλοί, ξηροί, που περίμεναν την ταραχή του νερού. Τί σημαίνει αυτός ο τρόπος της θεραπείας; Τίνος μυστηρίου κάνει υπαινιγμό; Αυτά δεν έχουν γραφή απλά και τυχαία αλλά εικονίζει και υποτυπώνει όσα ανάγονται στο μέλλον. Μ' αυτόν τον τρόπο, τον υπερβολικά παράξενο, όταν συνέβαινε ολότελα απροσδόκητα, δε θα κατάστρεφε μέσα στις ψυχές των πολλών τη δύναμη της πίστης. Ποιό είναι λοιπόν αυτό που εικονίζει;

  (Μέγεθος: 328.7 KiB, Ανακτήσεις: 540, Ημ/νία προσθήκης 17 Μαΐου, 2011)
 •    Ποιός είμαι εγώ; (Αρης Ζεπάτος)

  Αμέτρητες φορές λέμε εγώ και θεωρούμε πασίδηλη την έννοιά του. Έτσι πολύ εύκολα προχωράμε πιο πέρα. Όμως εδώ κρύβεται κάτι το άγνωστο που μας αφορά άμεσα. Ανάγκη λοιπόν να ρωτήσουμε. Τί είναι το λεγόμενο εγώ; Ποιός λέγει εγώ; Αν δεν προσδιορίσουμε ποιός λέγει εγώ δεν μπορούμε να μελετήσουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βελτιωθούμε γιατί πάντα θα μας διαφεύγει η απάντηση στα ερωτήματα ποιός θα βελτιωθεί; ποιός θα μάθει; ποιός θα ερευνήσει; Αλήθεια ποιοί είμαστε; Ποιός αναρωτιέται ποιός είναι; (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ)

  (Μέγεθος: 215.4 KiB, Ανακτήσεις: 670, Ημ/νία προσθήκης 11 Μαΐου, 2011)
 •    Ενημερωτικό φυλλάδιο για την εταιρία 'Σκοπιά' των 'Μαρτύρων του Ιεχωβά'

  Ολόκληρο το νέο βιβλιάριο της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης σε μορφή κειμένου PDF, με συμπυκνωμένες πληροφορίες και δογματική αναίρεση για την εν λόγω αίρεση. Πρόκειται για το πρώτο μέρος αυτού του έργου.

  (Μέγεθος: 4.1 MiB, Ανακτήσεις: 616, Ημ/νία προσθήκης 9 Μαΐου, 2011)
 •    Η εικόνα της Αναστάσεως

  Οι εικόνες για την Εκκλησία δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία, όπως συμβαίνει στην Δύση. Είναι δόγμα και μέσα αναγωγής προς σωτηρία των ψυχών μας. Η σωτηρία μας όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την ορθή πίστη που αποδεικνύεται με την τήρηση της παραδόσεως και των πατερικών διδαχών.

  (Μέγεθος: 91.9 KiB, Ανακτήσεις: 625, Ημ/νία προσθήκης 4 Μαΐου, 2011)
 •    «Πιστεύω σε μια ανώτερη Δύναμη...»! Και λοιπόν αρκεί; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

  Ένας μαθητής έγραψε μεταξύ άλλων:
  «Σαν ελεύθερος άνθρωπος, πιστεύω στην ύπαρξη κάποιας ανώτερης Δύναμης με απέραντη και αδιανόητη για μας σοφία. Δεν δίνω όνομα ούτε “καλούπι” σ αυτή την Δύναμη. Έτσι δεν κινδυνεύω να πέσω στην παγίδα, που πέφτουν οι άνθρωποι, πλάθοντας πολλές φορές τον Θεό κατ εικόνα και ομοίωσή τους (!) και όχι το αντίθετο (που ίσως δεν συνέβηκε ποτέ). Εξάλλου δεν έχουμε “χειροπιαστές” αποδείξεις (δεν μου αρκεί το “πίστευε και μη ερεύνα”), γι αυτό η θέση μου είναι αυτή, προς το παρόν...”.
  Το κείμενο αυτής της επιστολής, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Τούτες τις σκέψεις τις κάνουν πολλοί σήμερα. Όσοι πραγματικά δεν πιστεύουν στον Θεό! Ή η πίστη τους είναι… πρωτόγονη! Γι’ αυτό λέμε να το σχολιάσουμε διεξοδικά, καταλήγοντας σε κάποια ουσιώδη συμπεράσματα.

  (Μέγεθος: 533.9 KiB, Ανακτήσεις: 562, Ημ/νία προσθήκης 4 Μαΐου, 2011)
 •    Ανάσταση του Χριστού, νέκρωση του θανάτου (Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομοτ. Καθηγ. Θεολογικής)

  Το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας: Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς, ενώ κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αναστημένος Χριστός. «Ανάσταση του Χριστού» σημαίνει θέωση και ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως και ελπίδα της θέωσης και ανάστασης της δικής μας υποστάσεως. Αφού βρέθηκε το φάρμακο, υπάρχει ελπίδα ζωής.

  (Μέγεθος: 96.1 KiB, Ανακτήσεις: 554, Ημ/νία προσθήκης 28 Απριλίου, 2011)
 •    Ο Αναστάς Κύριος Ελευθερωτής μας (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου)

  «ΕΞΗΓΟΡΑΣΑΣ ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω σου αίματι· τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις, Σωτήρ ημών δόξα σοι» (Κάθισμα ΙΕ΄ Αντιφώνου Μ. Παρασκευῆς).

  (Μέγεθος: 133.9 KiB, Ανακτήσεις: 542, Ημ/νία προσθήκης 26 Απριλίου, 2011)
 •    Προς Εμμαούς (Λέβ Ζιλλέ)

  «...Και ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κώμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, η όνομα ᾿Εμμαούς ... Και εγένετο εν τω ομιλείν αυτοὺς και συζητείν και αυτὸς ο Ιησούς εγγίσας συνεπορεύετο αυτοίς...» (Λουκ. κδ΄, 13-15)


  Αξίζει πράγματι να μελετήσωμε, να εξετάσωμε καλύτερα τον τρόπον, με τον οποίον ο Ιησούς Χριστός επλησίασε τον Κλεόπα και τον άλλον μαθητὴν καθ’ οδόν προς Εμμαούς.

  (Μέγεθος: 112.7 KiB, Ανακτήσεις: 545, Ημ/νία προσθήκης 26 Απριλίου, 2011)
 •    Η ευτυχία να είσαι γονιός (Κωνσταντίνος Γανωτής)

  Όταν είδε ο Θεός, τον κόσμο, που δημιούργησε, είδε ότι είναι καλός και μάλιστα, όταν τον είδε μετά τη δημουργία του ανθρώπου, ο κόσμος ήταν "καλός λίαν", πολύ ωραίος.
  Μέσα στα "λίαν καλά" της δημιουργίας, ασφαλώς και η γονική λειτουργία των ανθρώπων. Κι επειδή η θέα του καλού κόσμου του Θεού κινεί τον άνθρωπο στη δοξολογία του Θεού, η δωρεά αυτή του Θεού στον άνθρωπο να γίνεται γονιός είναι αιτία χαράς, ισόβιας χαράς, δηλαδή ευτυχίας.

  (Μέγεθος: 116.4 KiB, Ανακτήσεις: 555, Ημ/νία προσθήκης 26 Απριλίου, 2011)
 •    Περί φιλαυτίας και ελευθερίας (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμ. Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου)

  Απομαγνητοφωνημένη (με κάποιες τροποποιήσεις) ομιλία, εις την Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών, μετά την τέλεσιν της Ακολουθίας του Μ. Αποδείπνου, τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή του έτους 1988.

  (Μέγεθος: 619.7 KiB, Ανακτήσεις: 577, Ημ/νία προσθήκης 26 Απριλίου, 2011)
 •    Ο Ακάθιστος Ύμνος εις την Κωνσταντινούπολιν (Υπό Ακακαίου του Σαββαΐτου)

  Υ­πήρ­χεν εις την Κων­σταν­τι­νού­πο­λιν κά­ποιο αν­δρώ­ον μο­να­στή­ρι­ον λε­γό­με­νον του Α­βάσ­σου. Η ο­νο­μα­σία του αυ­τή ί­σως να προ­έρ­χε­ται από το ό­νο­μα του κτί­το­ρος, ό­μως ήταν α­φι­ε­ρω­μέ­νον εις την Υ­πε­ρέν­δοξον Δέ­σποι­ναν η­μών, την Θε­ο­τό­κον, η ο­ποία εκεί ονο­μά­ζε­ται «Α­βασ­σι­ώ­τισ­σα» και ε­πι­τε­λεί πάμ­πολ­λα θαύ­μα­τα. Συ­νή­θι­ζαν λοι­πόν ό­λοι οι καλ­λί­φω­νοι ψάλ­ται να με­τα­βαί­νουν ε­κεί, δια την αγρυ­πνί­αν του «Α­κα­θί­στου», ως λέ­γε­ται. Προ­κα­λού­σαν όμως θό­ρυ­βον και με­γά­λην ανα­τα­ρα­χήν εις το μο­να­στή­ρι­ον. Οι μο­να­χοί θέ­λον­τες, κα­τά την τά­ξιν, να δι­α­φυ­λά­ξουν την κα­τά­νυ­ξιν της α­γί­ας Τεσ­σα­ρα­κο­στής, α­γα­να­κτού­σαν. Το έ­θος ό­μως ήτο πα­λαι­όν, και οι μο­να­χοί δεν εί­χαν τι να κά­μουν.

  (Μέγεθος: 299.2 KiB, Ανακτήσεις: 596, Ημ/νία προσθήκης 26 Απριλίου, 2011)
 •    Η ωφέλιμος παιδεία και το ελληνικόν σχολείον (Ιωάννης Β. Κογκούλης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής)

  Εισήγησις εις την Διημερίδα της ΠΕΘ. 12–13 Μαρτίου 2011

  (Μέγεθος: 528.3 KiB, Ανακτήσεις: 526, Ημ/νία προσθήκης 11 Απριλίου, 2011)
 •    Ομιλία εις την Δ' Κυριακήν των Νηστειών (1965) (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)

  Κυριακή του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος!
  Γιατί η Εκκλησία τοποθετεί αυτόν τον Αγιο στο μέσον της νηστείας, ωσάν την πιο άγια εικόνα, ώστε να ατενίζουν όλοι σε Αυτόν;
  Ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ποιός είναι αυτός;

  (Μέγεθος: 173.1 KiB, Ανακτήσεις: 532, Ημ/νία προσθήκης 1 Απριλίου, 2011)
 •    Πνεύμα αργολογίας (Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Θεολόγος)

  Από τον πόλεμον των παθών

  Όποιος ελέγχει τον εαυτό του, είναι προσεκτικός στα λόγια του. Ούτε πολυλογεί, ούτε αργολογεί. Ούτε πολυμιλάει, αλλ’ ούτε απερίσκεπτα βγαίνουν απ’ τα χείλη του τα λόγια που λέει.

  (Μέγεθος: 81.6 KiB, Ανακτήσεις: 545, Ημ/νία προσθήκης 31 Μαρτίου, 2011)
 •    «...Ίνα τί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ѱεύδος;» (Ψαλμ. δ´, στ. 3) (Πρεσβ. Αθανάσιος Μ

  Ο Σατανάς, ψεύτης και ανθρωποκτόνος απ’ αρχής, μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Στόχος του είναι να καταστρέѱει την δημιουργία του Θεού.
  Ο υποκριτής άνθρωπος, θύμα του αρχεκάκου όφεως, ενώ είναι λύκος, παρουσιάζεται σαν δήθεν πρόβατο, για να ξεγελάσει και να εκμεταλλευθεί τον συνάνθρωπο.
  Ο σημερινός πολιτισμός, η σύγχρονη τεχνολογία και με ένα λόγο, το φρόνημα, που στις ημέρες μας καλλιεργείται και παραδίδεται από γενιά σε γενιά, είναι μεταλλαγμένο και αφύσικο. Του λείπει ο Χριστός. Καταντά ά-Χριστο. Είναι δρόμος χωρίς Φως, Αλήθεια, και Ζωή.

  (Μέγεθος: 66.2 KiB, Ανακτήσεις: 593, Ημ/νία προσθήκης 29 Μαρτίου, 2011)
 •    Η Ορθοδοξία και το φρόνημα της Νέας Εποχής (Πρωτοπρ. Σωτήριος Αθανασούλιας)

  Η Εκκλησία του Χριστού στη μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων. Η Εκκλησία, βέβαια, όχι ως Θεανθρώπινος οργανισμός, ως Σώμα Χριστού, αλλά τα επί μέρους μέλη της, που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων, που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και σήμερα η απειλή αυτή είναι υπαρκτή, αφού και σήμερα δρουν εκατοντάδες αιρέσεις, κάποιες από τις οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Πιο επικίνδυνο, όμως, φαίνεται να είναι ένα άλλο φαινόμενο των ημερών μας, που επιχειρεί να αλώσει την Εκκλησία εκ των έσω, δηλ. ύπουλα και αθόρυβα, χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Πρόκειται για το φαινόμενο της Νέας Εποχής.

  (Μέγεθος: 38.6 KiB, Ανακτήσεις: 589, Ημ/νία προσθήκης 14 Μαρτίου, 2011)
 •    Ασκητές μέσα στον κόσμο: Λαμπρινή Βέτσιου

  Αυτή η ασήμαντη εξωτερικώς γιαγιά δέχθηκε χαρίσματα από τον Χριστό που μόνο μεγάλοι Αγιοι είχαν. Κατέβαζε με τις προσευχές της τον ουρανό και τους Αγίους κάτω, συνομιλούσε με την Θεοτόκο, έβγαινε από το σώμα της και με την ψυχή της ταξίδευε σε Παράδεισο και κόλαση, φθάνοντας σε μέτρα απίστευτα για την εποχή μας. Γιαγιά Λαμπρινή πρέσβευε υπέρ ημών...

  (Μέγεθος: 563.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,354, Ημ/νία προσθήκης 14 Μαρτίου, 2011)
 •    Η εγκράτεια στην χριστιανική ζωή (Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών)

  «Εγκρατεία την σάρκα ταπεινώσαι
  πάντες σπουδάσωμεν, το θείον υπερχόμενοι
  στάδιον της αμώμου νηστείας...».
  (1ο Προσόμοιο του Τριωδίου Εσπερινού Κυριακής της Τυρινής)

  Το έλεος και η αγάπη του Θεού μας αξιώνει κι εφέτος να εισέλθουμε στην ιερή περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
  Απόψε βρισκόμαστε στο κατώφλι της. Και συνήλθαμε στον ιερό τούτο ναό

  * για να υμνήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
  * Να συγχωρηθούμε μεταξύ μας.
  * Να ευχηθούμε ο ένας στον άλλον Καλή Τεσσαρακοστή, που σημαίνει ν' αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού να διανύσουμε την ιερή περίοδο, αγωνιζόμενοι με ζήλο τον καλόν αγώνα της πίστεως.

  (Μέγεθος: 177.0 KiB, Ανακτήσεις: 506, Ημ/νία προσθήκης 8 Μαρτίου, 2011)
 •    Η μετάφρασις των ιερών κειμένων αποτελεί βεβήλωσιν και εξοβελισμόν (Σεβ. Μητροπ. Γόρτυνος)

  Σεβ. Μητροπ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου

  1. Η πίστη μας, αγαπητοί μου, έχει ιερά κείμενα και αυτό είναι το μεγαλείο της. Ιερώτατο δε κείμενο, ανώτερο όλων των άλλων, είναι η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο αυτό είναι θεόπνευστο και έχει την θέση του πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκεί που έχει την θέση του και το Αγιο Ποτήριο. Και όπως κοινωνούμε από το Αγιο Ποτήριο το Σώμα και το Αίμα του σαρκωθέντος στην κοιλία της Αγίας Θεοτόκου Υιού του Θεού, έτσι, λέγουν οι Πατέρες, κοινωνούμε και από την Αγία Γραφή τον λόγο του Θεού. Την Αγία Γραφή πρέπει να την αγαπήσουμε και να την κάνουμε το πολυφίλητο καθημερινό μας ανάγνωσμα.

  (Μέγεθος: 106.7 KiB, Ανακτήσεις: 493, Ημ/νία προσθήκης 8 Μαρτίου, 2011)
 •    Γνωρίζοντας 'Το μυαλό του Θεού' (Βασ. Πετρουλέας, Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος)

  Όταν το 1988 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Το χρονικό του χρόνου» (“Α Brief History Of Time”) του Stephen Hawking, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί την τεράστια κυκλοφορία που θα είχε. Έξι εκατοµµύρια αντίτυπα πωλήσεις, εννέα εκατοµµύρια συνολικά σε κυκλοφορία. Είναι γεγονός ότι η επιστηµονική δραστηριότητα του Hawking, παρά τη βαριά του µυοπάθεια, προκαλεί µεγάλη εντύπωση. Δύσκολα ὅµως αυτό θα εξηγούσε την πώληση έξι εκατοµµυρίων αντιτύπων ενός επιστηµονικού βιβλίου που, παρά την εκλαΐκευσή του, είναι αρκετά δυσνόητο (το πιο διαδεδοµένο και λιγότερο διαβασµένο επιστηµονικό βιβλίο, είπαν µερικοί!). Η εµπορική επιτυχία αποδίδεται από πολλοὺς στις αναφορές του συγγραφέα στον Θεό. Εάν το βιβλίο δεν περιείχε µεταφυσικές προεκτάσεις, ελάχιστοι θα το αγόραζαν. «Ο Θεός εκτόξευσε το βιβλίο του Hawking στην λίστα των bestsellers» παρατήρησε αρθρογράφος της «Guardian»

  (Μέγεθος: 144.2 KiB, Ανακτήσεις: 580, Ημ/νία προσθήκης 24 Φεβρουαρίου, 2011)
 •    Ο Ασωτος υιός (Αλέξανδρος Κοσματόπουλος)

  Οι παραβολές δεν κινούνται στο ψυχολογικό επίπεδο, ούτε αποσκοπούν στην ψυχολογική μας εξέλιξη και αποκατάσταση και την εξ αυτών προερχόμενη αυτοδικαίωσή μας, η οποία είναι συνήθως καρπός της αυταπάτης και των ψευδαισθήσεων. Οι παραβολές αποτελούν παραστάσεις της Βασιλείας του Θεού. Μας ομιλούν για την αγάπη του Θεού και Πατρός προς τα πλάσματά του, και για την προετοιμασία, την αναγωγή, και τη μετάθεση του ανθρώπου σε μιαν άλλη κατάσταση. Έτσι κινούν ταυτόχρονα την ελπίδα μας. Δεν μπορούμε να δούμε την παραβολή του ασώτου, όπως και όλες τις παραβολές, σαν απλές καθημερινές ιστορίες. Ωστόσο διατηρούν τον βαθύ ανθρώπινο χαρακτήρα τους. Στην παραβολή αυτή μας γίνεται γνωστή η δικαιοσύνη του Θεού, το περιεχόμενο της δικαιοσύνης του. Καμιά βία, καμιά εκδικητικότητα, καμιά απαίτηση ικανοποίησης δεν υπάρχει στον πατέρα, αλλά διατρανώνεται η αγάπη και η καλοσύνη του.

  (Μέγεθος: 446.4 KiB, Ανακτήσεις: 705, Ημ/νία προσθήκης 18 Φεβρουαρίου, 2011)
 •    Φιλοσοφία και Παράδοση (Ζήσιμος Λορεντζάτος)

  Από το βιβλίο "Collectanea", εκδ. Δόμος, 2009

  (Μέγεθος: 153.5 KiB, Ανακτήσεις: 583, Ημ/νία προσθήκης 14 Φεβρουαρίου, 2011)
 •    Μέσα στον κόσμο, αλλ’ όχι μέσα μας ο κόσμος (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

  Στη Βιβλική και θεολογική ορολογία, η λέξη «κόσμος» έχει δύο έννοιες. Η μία αναφέρεται στο σύνολο της δημιουργίας, δηλαδή στο σύμπαν. Η άλλη αναφέρεται στις εγκόσμιες δυνάμεις του κακού, που εχθρεύονται και πολεμούν το έργο του Θεού.

  (Μέγεθος: 367.4 KiB, Ανακτήσεις: 516, Ημ/νία προσθήκης 11 Φεβρουαρίου, 2011)
 •    Σημειώσεις για το σχολείο (Σταύρος Ζουμπουλάκης)

  Ένα ρήμα που είχε, απροσδόκητα, πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης τις μέρες της κρίσης του Δεκεμβρίου 2008 ήταν το ρήμα "αφουγκράζομαι" και η προτρεπτική υποτακτική να αφουγκραστούμε τα παιδιά. Να σημαίνει κάτι άραγε τούτη η λεξιλογική και συντακτική επιλογή; Νομίζω πως όσοι την έκαναν εννοούσαν ή υπονοούσαν ότι τα παιδιά έχουν μέσα τους την αλήθεια, είτε την εκφράζουν καθαρά είτε την ψελλίζουν αδέξια, και αν στήσουμε προσεκτικά το αυτί μας θα την ακούσουμε, θα τη συλλάβουμε.

  Τα παιδιά τα ξέρουν όλα, έτσι κι αλλιώς όπως έλεγε και εκείνο το δημοφιλές τραγουδάκι, και δεν απομένει σε μας τους ενήλικους παρά να τα ακούσουμε με προσοχή δηλαδή να τα αφουγκραστούμε. Εν τέλει, τα παιδιά είναι αθώα, τίμια, ειλικρινή σοφά. Ας ενωτισθούμε τη μυστική φωνή τους.
  Ένα άλλο ρήμα ωστόσο που δεν ακούστηκε διόλου και που θα ακούγεται στο εξής όλο και λιγότερο, ανήκει σχεδόν στις απαγορευμένες λέξεις είναι το ρήμα διδάσκω. Όταν όμως μια κοινωνία αφουγκράζεται τα παιδιά μα δεν τα διδάσκει, σημαίνει απλούστατα και τραγικότατα ότι δεν έχει τίποτε να τους πει δεν έχει κάτι να τους παραδώσει.

  (Μέγεθος: 76.8 KiB, Ανακτήσεις: 671, Ημ/νία προσθήκης 4 Φεβρουαρίου, 2011)
 •    Παραινέσεις, περί ήθους και χρηστής πολιτείας (Μέγας Αντώνιος)

  Παραινέσεις του Μεγάλου Αντωνίου εκ της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικών. Από το βιβλίο "Ο Μέγας Αντώνιος", Εκδόσεις Β. Ρηγοπούλου.

  (Μέγεθος: 1.5 MiB, Ανακτήσεις: 564, Ημ/νία προσθήκης 16 Ιανουαρίου, 2011)
 •    Η ευθύνη των πολιτών για την εθνική παρακμή (Φώτης Σχοινάς, Δρ. Φιλοσοφίας)

  Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η Χώρα μας διέρχεται περίοδο γενικευμένης παρακμής σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου, που επηρεάζει καταλυτικά και την προσωπική ζωή των πολιτών. Η αιτία της γενικευμένης αυτής παρακμής αποδίδεται εν πολλοίς - και ομολογουμένως όχι αβάσιμα - στους πολιτικούς και εν γένει στην αήθεια της διαχειρίσεως της πολιτικής εξουσίας από τους ασκούντες αυτήν. Διεφθαρμένοι πολιτικοί διέφθειραν τη Χώρα, τους θεσμούς και τους πολίτες της, λέγεται συχνάκις και κατ᾿ επανάληψιν. Και οι πολίτες απηυδησμένοι και απογοητευμένοι από την διάψευση των προσδοκιών τους από τους πολιτικούς γυρίζουν την πλάτη στους πολιτικούς και την πολιτική. Τα φαινόμενα της ιδιώτευσης, της απαξίωσης της πολιτικής, της αδιαφορίας για τα κοινά και της πολιτικής απάθειας γενικεύονται και κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι οι πολιτικοί φέρουν μεγάλο μέρος -ίσως το μεγαλύτερο- της ευθύνης για την τωρινή γενικευμένη παρακμή είναι αναντίρρητο και πανθομολογούμενο. Όμως θεωρώ -και τούτο αποτελεί το σκοπό που γράφω αυτό το σημείωμα- ότι εξίσου μεγάλη ευθύνη φέρει και ο ελληνικός λαός. Ίσως-ίσως μάλιστα, αν μη μεγαλύτερη, τουλάχιστον καθοριστικότερη είναι η ευθύνη του Ελληνικού Λαού.

  (Μέγεθος: 227.5 KiB, Ανακτήσεις: 576, Ημ/νία προσθήκης 14 Ιανουαρίου, 2011)
 •    Γλώσσα, κοινωνία και λατρεία κατά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (Φώτης Δημητρακόπουλος, καθ. Παν/μίου)

  Η Εισήγηση του  κ. Φωτ. Δημητρακοπούλου, καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών από το βιβλίο «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ “ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ - νοησιαρχία ή μέθεξις”», που εξέδωσε ο Ι. Ναός Αγ. Παρασκευής Αττικής.
  (Πηγή: "Χριστιανική Βιβλιογραφία")

  (Μέγεθος: 108.9 KiB, Ανακτήσεις: 708, Ημ/νία προσθήκης 11 Ιανουαρίου, 2011)
 •    Γονείς ή 'κολλητοί' φίλοι; (Μαρίνα Διαμαντή)

  Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες θέλουν τους γονείς να είναι φίλοι με τα παιδιά από τη βρεφική ακόμα ηλικία, να κατεβαίνουν στο επίπεδο των παιδιών για να τα προσεγγίζουν καλύτερα, να μην τα μαλώνουν για να μην τους δημιουργούν ψυχικά τραύματα και γενικότερα προτείνεται μία ελευθερία και χαλάρωση στην πειθαρχία των παιδιών για να αισθάνονται ελεύθερα και όχι καταπιεσμένα.

  (Μέγεθος: 89.9 KiB, Ανακτήσεις: 573, Ημ/νία προσθήκης 4 Ιανουαρίου, 2011)
 •    Το παιδί κάνει την επιλογή του... (Σαράντος Ι. Καργάκος, Συγγραφέας - Ιστορικός)

  Φθάσαμε στο σημείο όσα προ 30ετίας και κάτι εθεωρούντο ευνόητα, να θεωρούνται σήμερα ακατανόητα, διότι όσα διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο, λόγω αλλεπαλλήλων εκπαιδευτικών αβελτηριών, είναι κατά το πλείστον ανόητα.
  Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι παιδεία είναι αυτό που μας μένει όταν ξεχάσουμε όλα όσα μάθαμε στο σχολείο. Δηλαδή, η ευαισθησία, η καλλιεργημένη φαντασία και κυρίως η γύμναση του νοός, που μαθαίνει το παιδί όχι με τι, αλλά πως να σκέπτεται. Σήμερα αυτό που μένει στα παιδιά όταν φεύγουν από το σχολείο αλλά και όταν μένουν σ’ αυτό είναι μια απέχθεια, με τις ελάχιστες φυσικά τιμητικές εξαιρέσεις. Διότι το σχολείο σκοτώνει ό,τι ωραιότερο και ό,τι ιερώτερο τα παιδιά έχουν μέσα τους.

  (Μέγεθος: 53.2 KiB, Ανακτήσεις: 537, Ημ/νία προσθήκης 30 Δεκεμβρίου, 2010)
 •    Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η μεταπατερική «θεολογία» (μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

  Τελευταία γίνεται πολύ λόγος για "νεοπατερική σύνθεση", για "μεταπατερική θεολογία", για "θεολογία της συνάφειας" και λοιπά φιλόδοξα και κενόδοξα λυπηρά ευφυολογήματα ορισμένων, που επιθυμούν να επικρατήσουν, να πρωτοτυπήσουν και να διαφοροποιηθούν. Όλα αυτά δημιουργούν εκπλήξεις, απορίες, λογισμούς και σκέψεις. Μερικές από αυτές συνοπτικά και ταπεινά παρακάτω θα παρουσιάσουμε, αφού ξανατονίσουμε μερικές γνωστές εκκλησιαστικές θέσεις.

  (Μέγεθος: 78.1 KiB, Ανακτήσεις: 588, Ημ/νία προσθήκης 20 Δεκεμβρίου, 2010)
 •    Μορφές και εκφράσεις του συγχρόνου αποκρυφισμού

  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΒ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

  (Μέγεθος: 12.4 KiB, Ανακτήσεις: 674, Ημ/νία προσθήκης 26 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Υπόμνημα Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

  Υπόμνημα Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις "συναφειακές", "μεταπατερικές" και άλλες "θεολογικές" αναζητήσεις σε συνέδριο της Θεολογικής Ακαδημίας του Βόλου

  (Μέγεθος: 26.6 KiB, Ανακτήσεις: 591, Ημ/νία προσθήκης 26 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Οικουμενικός Πατριάρχης: "Δια του Φιλιόκβε εδημιουργήθησαν νέαι κακοδοξίαι, σχίσματα και αιρέσεις"

  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επραγματοποίησεν επίσημον ειρηνικήν επίσκεψιν εις το Ορθόδοξον Πατριαρχείον της Ρουμανίας. Κατά την επίσκεψίν του παρευρέθη και ωμίλησεν εις την Ιεράν Σύνοδον του Πατριαρχείου της Ρουμανίας. Κατά την ομιλίαν του, αφού ανεφέρθη εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά του Πατριαρχείου Ρουμανίας, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής

  (Μέγεθος: 135.9 KiB, Ανακτήσεις: 535, Ημ/νία προσθήκης 16 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Οι θρήνοι για το περιβάλλον (Κωνσταντίνος Σ. Γανωτής)

  Δεν συμμερίζομαι τους θρήνους και κοπετούς των πολιτικών μας και των διαφόρων «φορέων» για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα δάκρυά τους δεν είναι ειλικρινή, γιατί κανένας πολιτικός δεν πονάει και δεν τολμά να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς ούτε κι εμείς, άτομα και λαοί, είμαστε πρόθυμοι να κάνομε κάτι για το περιβάλλον μας.

  (Μέγεθος: 81.1 KiB, Ανακτήσεις: 554, Ημ/νία προσθήκης 11 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Αγαπημένοι τόποι της συγχρόνου Ορθοδόξου θεολογίας (Παναγιώτης Γκουρβέλος, θεολόγος)

  «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιβ΄ 13), διακηρύσσει ο άγιος Απόστολος Παύλος. Επομένως και η Ορθόδοξη πίστη, ως «άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις» (Ιούδα 3), παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Βέβαια, κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, που προσλαμβάνει και βιώνει την ἲδια πάντοτε εξ Αποκαλύψεως παράδοση με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Και τούτο είναι και φυσικό και καλό: Ο Χριστιανισμός δεν είναι ένας ισοπεδωτικός και ομοιόμορφος τρόπος ζωής, αλλά αντίθετα σέβεται πλήρως την ανθρώπινη ελευθερία, αρκεί βεβαίως αυτή να μη εκτρέπεται από την Ορθόδοξη πίστη και να μη εκπίπτει σε αίρεση.
  Έτσι, και κάποιες τάσεις, που ανέκαθεν παρουσίαζε αλλά και σήμερα παρουσιάζει η Χριστιανική Θεολογία είναι καλές και άγιες, καθότι αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα των ανθρωπίνων προσώπων. Όμως, οι ιδιαίτερες αυτές προτιμήσεις δεν πρέπει επ’ ουδενί να απολυτοποιούνται και να αναπτύσσονται εις βάρος της όλης («της καθολικής») αλήθειας της Εκκλησίας, διότι τότε καταντούν κακοδοξία και αίρεση. Τέτοιες τάσεις, κατ’ αρχήν καλές, έχει να επιδείξει και η σύγχρονη Ορθόδοξη Θεολογία.

  (Μέγεθος: 253.4 KiB, Ανακτήσεις: 686, Ημ/νία προσθήκης 10 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Σχετικά με το ψεύδος (Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ)

  Mια φορά, πρόσφατα, σε βαγόνι, έτυχε ν’ ακούσω ολόκληρη πραγματεία για τον αθεϊσμό. Ο ομιλητής ήταν ένας κύριος από εκείνους τους κοσμικούς και τεχνοκρατικούς κύκλους, που κατά τα άλλα είχε τη σκυθρωπή, αλλά αρρωστημένη δίψα για ακροατές.

  (Μέγεθος: 127.5 KiB, Ανακτήσεις: 544, Ημ/νία προσθήκης 8 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Μεταμοσχεύσεις - «Εγκεφαλικά Νεκροί» δότες. Οι θέσεις των συγχρόνων αγίων γερόντων:

  Παϊσίου - Πορφυρίου - Σωφρονίου (Αγιορείτη Μοναχού Ησαΐα)

  Προ ημερών ήλθε στα χέρια μου το βιβλίον "Πέρα από τα σύννεφα" του μοναχού Γρηγορίου, το ασχολούμενο με το πρόβλημα του λεγομένου "εγκεφαλικού θανάτου" και των λεγομένων "πτωματικών" μεταμοσχεύσεων.

  (Μέγεθος: 60.1 KiB, Ανακτήσεις: 643, Ημ/νία προσθήκης 4 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Ποιός άνθρωπος είναι ελεύθερος; (Αγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  Η μεγάλη είδηση που καθημερινά ευαγγελίζεται στον κόσμο ο χριστιανισμός, είναι ότι ένα πράγμα αξιολογείται πλήρως ως προς την αξία του, αν κρίνεται όχι κατά τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά κατά την ουσία του.
  Να αξιολογείτε τα πράγματα, όχι ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα τους, αλλά ανάλογα με το νόημά τους. Να αξιολογείτε τον κάθε άνθρωπο όχι κατά την ιδιότητα και την περιουσία του, κατ’ όψιν δηλαδή, αλλά κατά την καρδιά του – εκεί, όπου τα αισθήματα, ο νους και η βούλησή του ενώνονται.
  Με αυτό το μέτρο (που αποτελεί πάντοτε ένα νέο δίδαγμα για τον κόσμο), εκείνος που εξωτερικά είναι υποδουλωμένος δεν είναι δούλος, και εκείνος που έχει εξωτερική -σωματική- ελευθερία, δεν είναι ελεύθερος.

  (Μέγεθος: 113.2 KiB, Ανακτήσεις: 570, Ημ/νία προσθήκης 3 Νοεμβρίου, 2010)
 •    Μήπως περνούσαμε καλύτερα τότε που περνούσαμε χειροτέρα; (Γιάννης Σχίζας)

  Διάλεξα αυτή την παράδοξη φράση σαν τίτλο, διότι δια μέσου της παραδοξότητάς της μπορεί να εμβάλλει σε σκέψεις. Διότι μπορεί να προκαλέσει έναν αναστοχασμό δραστηριοτήτων του παρελθόντος, που είχαν ποιότητα, που αγαπήθηκαν αλλά που όμως εκδιώχθηκαν από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα μέσα από διάφορες διαδικασίες. Μια από αυτές τις διαδικασίες ήταν και η «εκσυγχρονιστική»:

  (Μέγεθος: 130.4 KiB, Ανακτήσεις: 557, Ημ/νία προσθήκης 24 Οκτωβρίου, 2010)
 •    H κρίση της οικονομίας ως κρίση του ηγούμενου λόγου (Γιώργος Καστρινάκης)

  "Στην ουσία της, η εν Ελλάδι οικονομική κρίση δεν είναι παρά η κρίση εκείνης της νοοτροπίας η οποία είχε καταξιώσει ως «ζωή» τη «μαγκιά»: Της νοοτροπίας ότι προκύπτει απλό να γίνει ένα άτομο ή μια κοινωνία οικονομικά επιτυχημένη - αρκεί μοναχά να καταστεί ηθικά… ασυνείδητη".

  (Μέγεθος: 100.1 KiB, Ανακτήσεις: 547, Ημ/νία προσθήκης 21 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Η φωνή των πατέρων (Β. Ν. Τατάκη)

  Ενοχλεί γενικά τον άνθρωπο η σκέψη ότι αυτό που είναι, αυτό που έχει, το οφείλει στους "πατέρες" στις γενεές που πέρασαν. Θέλει να αισθάνεται την ανάγκη να βεβαιώνη την δική του ύπαρξη, να αυτοβεβαιώνεται, να χαίρεται την δική του συμβολή. Μικροχαρής η στάση αυτή...

  (Μέγεθος: 41.9 KiB, Ανακτήσεις: 599, Ημ/νία προσθήκης 19 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Χριστόφιλος ή Χριστομάχος (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

  «Eν τούτ γινώσκετε το πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστι· και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και τούτό εστι το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται και νυν εν τω κόσμω εστιν ήδη». (Ιωάννου Α΄ 4:2)

  Στην πραγματικότητα όλα τα πνεύματα καταλήγουν σε δύο είδη: σ’ εκείνα που είναι από τον Θεό και σ’ εκείνα που είναι από τον διάβολο. Από τον Θεό είναι εκείνα που αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός Λόγος, Κύριος και Σωτήρας· ενώ από τον διάβολο είναι εκείνα που δεν Τον αναγνωρίζουν.

  (Μέγεθος: 95.3 KiB, Ανακτήσεις: 593, Ημ/νία προσθήκης 17 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Δάσκαλος: λειτούργημα ή δουλειά; (Νατσιός Δημήτρης, δάσκαλος)

  «Εσύ που πήρες την απόφαση να γίνεις δάσκαλος, έτσι κι έτσι έχεις δώσει, ως τώρα, πολλές εξετάσεις. Θυμήσου, προτού ν’ αρχίσεις την δουλειά σου, να κάμεις και μια τελευταία εξέταση, όχι μπροστά σε επιτροπές και καθηγητές, παρά μονάχος, ολομόναχος με τον εαυτό σου. Ρίξε μια ματιά στην ψυχή σου και κοίταξε: Καίει εκεί μέσα άσβηστη κι ασάλευτη η λαχτάρα για τον άνθρωπο; Τότε πάει καλά κι ευλογημένη η απόφασή σου. Αν όμως βρεις πως όλος ο πόθος σου είναι πότε να ελευθερωθείς απ’ αυτόν και συλλογίζεσαι μόνον πως και πότε θα πλουτίσεις, τότε άλλαξε το ταχύτερο απόφαση, εν όσω είσαι ακόμη νέος, γιατί βρίσκεσαι σε στραβό δρόμο. Ό,τι ελπίζεις, δεν θα σου το φέρει το επάγγελμά σου. Κι ο ίδιος το βλέπεις, η Πολιτεία δεν είναι γενναία στους μισθούς της… Αν όμως η ψυχή σου μοιάζει κάπως με την ψυχή της Μάνας, που κι όταν το γεννήσει το παιδί εξακολουθεί, με την αδιάκοπη τρεμούλα και λαχτάρα, ολοένα να το δημιουργεί και να το φτιάχνει, τότε να είσαι βέβαιος, πως δεν θα γκρεμισθείς από τα ύψη, που ανέβασες τον εαυτό σου με την απόφασή σου να γίνεις δάσκαλος και τη ζωή σου θα περάσεις ανθρωπινά… Σαν την ψυχή της Μάνας πρέπει κι η δική σου ψυχή να είναι υπό αδιάκοπη λαχτάρα φλογισμένη. Τότε πήγαινε με θάρρος μπροστά, αλλιώς γύρισε πίσω, επειδή η ζωή σου θα είναι πάντα δυστυχισμένη».

  (Μέγεθος: 91.2 KiB, Ανακτήσεις: 537, Ημ/νία προσθήκης 15 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Πατρότητα (Χρήστος Γιανναράς)

  Aπό τη σκοπιά του άντρα: Μια εφήμερη ολιγόμηνη δυσμορφία στο σώμα της γυναίκας, κάποιες ώρες αγωνίας για την ιατρική επέμβαση, και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα ζωντανό πλασματάκι, που πρέπει να πεισθείς ότι είναι «δικό σου», ότι σπάρθηκε από το κορμί σου.
  Η καινούργια παρουσία κατακλύζει την εικοσιτετράωρη καθημερινότητά σου. Όλα υποτάσσονται στις προτεραιότητες που επιβάλλει ο μικροσκοπικός εισβολέας, μέρα και νύχτα. Ο σωματικός κόπος πολύς, έγνοιες και φροντίδες για εντελώς πρωτόγνωρα πράγματα.

  (Μέγεθος: 85.1 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 13 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Κοινωνία καταναλωτική ανθρώπων (Μερόπη Ν. Σπυροπούλου)

  Ο όρος «καταναλωτική κοινωνία», που συχνά συμπληρώνεται ή εναλλάσσεται με τον όρο «κοινωνία της αφθονίας», καθιερώθηκε για να προσδιορίσει τη μεταβιομηχανική κοινωνία, στην οποία η απόκτηση υλικών αγαθών, κυρίως αναλώσιμων, που ικανοποιούν αποκλειστικά τις αισθήσεις του ανθρώπου -όπως είναι, για παράδειγμα, τα είδη ρουχισμού, διατροφής και ψυχαγωγίας - προβάλλεται ως αξία , σχεδόν εξ ίσου σημαντική με την αξία της ίδιας της ζωής. Οι πολίτες αυτής της κοινωνίας χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές, στους οποίους, η αντίστοιχη καταιγιστική και συνεχής διαφήμιση των προϊόντων αυτών, καταλήγει στο να επιφέρει μια πειθαναγκαστική πλύση του εγκεφάλου τους, που τελικώς αλλοιώνει την κρίση τους τόσο, ώστε να μεταφράζουν αδιακρίτως όλες τις επιθυμίες τους σε ανάγκες.

  (Μέγεθος: 45.0 KiB, Ανακτήσεις: 555, Ημ/νία προσθήκης 8 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Tα κατά δικά μας σφάλματα (Πρωτοπρ. Μιλτιάδης Ζέρβας)

  "Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας και η απώθηση του τρόπου του σταυρού αποτελούν τις μήτρες εκείνες που γέννησαν στην πατρίδα μας την κρίση, είναι εκείνες που μαρτυρούν ποιοι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από αυτή την αθλιότητα: είμαστε εμείς οι ίδιοι...".

  (Μέγεθος: 326.5 KiB, Ανακτήσεις: 562, Ημ/νία προσθήκης 5 Οκτωβρίου, 2010)
 •    Σημεία των καιρών (Γέροντας Παϊσιος Αγιορείτης)

  Μετά από την μπόρα την δαιμονική, θα έλθη η λιακάδα η Θεϊκή.


  Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής “ελευθερίας” της έλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, στους μεγαλυτέρους, γονείς, και διδασκάλους, που έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος, και η αναρχία, που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην ψυχική και σωματική καταστροφή.
  Δείτε το χειρόγραφο κείμενο πατώντας εδώ

  (Μέγεθος: 50.8 KiB, Ανακτήσεις: 639, Ημ/νία προσθήκης 30 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    «Παχεία γαστήρ λεπτόν ου τίκτει νόον» (Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης)

  Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό κι αυτὸ θα σας σώσει. Εκείνο που κάνει άγιο τον άνθρωπο είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί... Και προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ασκήσεις, να κάνει τέτοια πράγματα και να καταπονεί τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού.

  (Μέγεθος: 76.2 KiB, Ανακτήσεις: 532, Ημ/νία προσθήκης 30 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Vera Faith Lord: «...δεν μου επιτράπηκε να θρηνήσω...»

  Συγγραφέας του κειμένου που ακολουθεί δεν είναι ο π. Ιωάννης Μπρεκ. Με την ευαισθησία όμως που τον διακρίνει στα βιοηθικά ζητήματα, το περιέλαβε στη σειρά των άρθρων του έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο Ορθόδοξο αμερικανικό κοινό. Το παραθέτουμε αυτούσιο.
  Η παρακάτω μαρτυρία δεν έχει ανάγκη από εξηγήσεις. Είναι μια από τις πιο εύγλωττες καταθέσεις των τελευταίων ετών πάνω στο κρίσιμο ζήτημα των αμβλώσεων και αξίζει την απερίσπαστη προσοχή μας.

  (Μέγεθος: 107.7 KiB, Ανακτήσεις: 534, Ημ/νία προσθήκης 26 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Νεοπατερική, μεταπατερική καί συναφειακή «θεολογία» (Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος)

  Μελετώντας κανείς τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, διαπιστώνει ότι η βάση της ορθόδοξης θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε στους Προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες δια μέσου των αιώνων. Είναι χαρακτηριστική η αρχή της προς Εβραίους Επιστολής: «Πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο Θεός λαλήσας τοις πατράσιν εν τοις προφήταις, επ εσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν υιώ» (Εβρ. α', 1).
  Έτσι, οι Άγιοι είναι οι θεόπνευστοι θεολόγοι, οι οποίοι διατυπώνουν την εμπειρία τους σε όρους για να την διαφυλάξουν από την αίρεση και την διαστρέβλωση. Οπότε, οι όροι-δόγματα είναι σημαντικό στοιχείο της παραδόσεώς μας και δέν μπορεί κανείς να τα κλονίση χωρίς να χάση τον δρόμο προς την σωτηρία του.
  Είναι σημαντική η φράση της ησυχαστικής Συνόδου του 14ου αιώνος, όπως εκφράζεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας, ότι πορευόμαστε «κατά τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα». Οι Άγιοι δεν εκφράζουν δική τους θεολογία, αλλά διατυπώνουν, με τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους, την αποκάλυψη την οποία βίωσαν εν Αγίω Πνεύματι. Έξω από αυτήν την προοπτική όχι μόνον δεν υπάρχει ορθόδοξη θεολογία, αλλά κλονίζεται σοβαρώς το θεμέλιο της σωτηρίας.

  (Μέγεθος: 155.0 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 26 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Η «Φιλοκαλία» και «Το αδιανόητο τίποτα» (μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

  Ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος με το νέο του βιβλίο "Το αδιανόητο τίποτα. Φιλοκαλικά ριζώματα του νεοελληνικού μηδενισμού" αμφισβητεί τη φιλοκαλική προσφορά!
  Διαβάστε την βιβλιοκρισία του π. Μωυσή που έγραψε για την "Χριστιανική Βιβλιογραφία"

  (Μέγεθος: 64.6 KiB, Ανακτήσεις: 582, Ημ/νία προσθήκης 26 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Περί της αληθινής πατρίδος (Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός)

  Μια διδαχή του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού περί της αληθινής πατρίδος των Χριστιανών. Απλή και συμπυκνωμένη όλη η πατερική διδασκαλία, που έχει την δύναμη να σοφίσει τον άνθρωπο.
  Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα από το βιβλίο "Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές" (και βιογραφία) υπό Ιω. Μενούνου, εκδόσεις "ΤΗΝΟΣ"

  (Μέγεθος: 49.2 KiB, Ανακτήσεις: 582, Ημ/νία προσθήκης 26 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Ο ρόλος της μητέρας στην αγωγή των παιδιών (π. Σάββας Αγιορείτης)

  Σήμερα με την Χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα μιλήσουμε για την συμβολή της μητέρας στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

  (Μέγεθος: 180.1 KiB, Ανακτήσεις: 594, Ημ/νία προσθήκης 15 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Ο Θάνατος του Θεού και Ανάσταση του ανθρώπου (Παναγιώτης Νέλλας)

  Ο θάνατος του Θεού είναι ένα από τα κεντρικά θέματα όχι μόνο της σύγχρονης δυτικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, αλλά και της ίδιας της θεολογίας. Τα τελευταία χρόνια γράφτηκαν χιλιάδες σελίδες σχετικές μ᾽ αυτό, ανέβηκαν έργα στο θέατρο, γυρίσθηκαν ταινίες, το θέμα ξέφυγε από τα μελετητήρια των ειδικών και απασχολεί το ευρύτερο κοινό. Το σύντομο αυτό δοκίμιο έχει σκοπό να δώσει, στην αρχή μια γενική ενημέρωση και μια ερμηνεία για το φαινόμενο, και να προσπαθήσει στη συνέχεια, αφού το τοποθετήσει με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια, να σκιαγραφήσει τη συμβολή, που θα μπορούσε να προσφέρει η Ορθοδοξία συμμετέχοντας στη σχετική συζήτηση.

  (Μέγεθος: 478.4 KiB, Ανακτήσεις: 569, Ημ/νία προσθήκης 9 Σεπτεμβρίου, 2010)
 •    Θεραπευτική των Ιερών Κανόνων (Αρχιμ. Σαράντη Σαράντου)

  Ομιλία που εκφωνήθηκε στα πλαίσια της ημερίδος "Οι Ιεροί Κανόνες ισχύουν σήμερα;", που διοργάνωσαν οι Ιεροί Ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού με ομιλητές: τον Πρωτ. Ι. Φωτόπουλο με θέμα: "Ιερά Παράδοση και ιεροί Κανόνες", τον Πρωτ. Γ. Διαμαντόπουλο με θέμα: "Η νηπτικὴ θεολογία ως προϋπόθεση ερμηνείας των Ι. Κανόνων", τον Αρχιμ. Σαράντη Σαράντο με θέμα: "Θεραπευτικὴ των Ιερών Κανόνων", και τον Πρωτοπρ. Λάμπρο Φωτόπουλο με θέμα: "Σχέση Ι. Κανόνων και κοσμικών νόμων".


  (Πηγή ηλ. κειμένου: "Αντιαιρετικό Εγκόλπιο")

  (Μέγεθος: 232.9 KiB, Ανακτήσεις: 535, Ημ/νία προσθήκης 26 Αυγούστου, 2010)
 •    Ο Χριστός και το κοινωνικό πρόβλημα (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγ. Ι. Μ. Οσ. Γρηγορίου Αγ. Όρους)

  Όσο καθαρίζεται ο άνθρωπος από τα πάθη, τόσο αποκτά τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με το Θεό και τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα.
  Όσοι βλέπουν τον άνθρωπο ρομαντικά και εξωτερικά μεταθέτουν το κακό από τα πρόσωπα στην κοινωνία, γι’ αυτό και πρεσβεύουν ότι η βελτίωση της κοινωνίας θα φέρει και βελτίωση των προσώπων. Αλλά οι Ορθόδοξοι χωρίς να αρνούμεθα τη σημασία της κοινωνικής επιδράσεως στα πρόσωπα, δίνουμε την προτεραιότητα στη μεταμόρφωση του προσώπου δια της μετανοίας και της Θ. Χάριτος.
  Είναι μεγάλη πλάνη να θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία χωρίς να αγωνισθούμε, να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύουμε ότι η αλλαγή μερικών κοινωνικών θεσμών θα φέρει και την αλλαγή των ανθρώπων χωρίς μετάνοια.

  (Πηγή: "Αγία Ζώνη")

  (Μέγεθος: 94.3 KiB, Ανακτήσεις: 533, Ημ/νία προσθήκης 25 Αυγούστου, 2010)
 •    Μοναχισμός και Θέα του Ακτίστου Φωτός (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμ. Ι. Μ. Γρηγορίου Αγ. Όρους)

  Εισήγησις εις το Παμμοναστικόν Συνέδριον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τα Αγια Μετέωρα (12-14 Σεπτεμβρίου 2000), ωργανωθέν εις τα πλαίσια των εορτασμων της Εκκλησίας της Ελλάδος δια τα 2000 χρόνια από της Γεννήσεως του Κυρίου.

  (Πηγή ηλ. κειμένου: nektarios.gr)

  (Μέγεθος: 870.0 KiB, Ανακτήσεις: 604, Ημ/νία προσθήκης 18 Αυγούστου, 2010)
 •    Η θεολογική σκέψις του Οσίου Ιουστίνου (Πόποβιτς) του Νέου (Jean-Louis Palierne)

  Το πα­ρόν κεί­με­νον ε­δη­μο­σι­εύ­θη, εν πα­ραρ­τή­μα­τι και ά­νευ τίτ­λου, εις το βι­βλί­ον: Père Justin Popovitch, Philosophie Orthodoxe de la Vérité, Dogmatique de l’Eglise Orthodoxe, tome 5, traduit du serbe par Jean-Louis Palierne, éd. «L’Age d’Homme», Lausanne 1997, σ. 457-464. Με­τε­φρά­σθη δε υ­πὸ του αρ­χι­μαν­δρί­του Νι­κο­δή­μου Μπα­ρού­ση και, λό­γω της επι­σή­μου πλέ­ον α­να­κη­ρύ­ξε­ως της αγι­ό­τη­τος του Σέρ­βου ι­ε­ρο­μο­νά­χου Ι­ου­στί­νου (Πό­πο­βιτς), αν­τί της προ­σφω­νή­σε­ως: «πα­τὴρ Ι­ου­στίνος» ανα­φέ­ρε­ται αυ­τός ως: «ά­γι­ος Ι­ου­στί­νος».

  (Μέγεθος: 145.6 KiB, Ανακτήσεις: 575, Ημ/νία προσθήκης 4 Αυγούστου, 2010)
 •    Οι γονείς και οι ελεύθερες σχέσεις (Ιερομόναχος π. Σάββας Αγιορείτης)


  Απομαγνητοφωνημένη ομιλία - Κυριακή του τυφλού (9/5/2010)

  (Μέγεθος: 697.4 KiB, Ανακτήσεις: 564, Ημ/νία προσθήκης 29 Ιουλίου, 2010)
 •    Τα σκουπίδια († Βασίλειος Μανάδης, Φιλόλογος - Ιστορικός)

  Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της εποχής μας είναι και τα σκουπίδια. Όσο περισσότερα σκουπίδια παράγει και πετάει ένα άτομο, μία πόλη, ένα κράτος, τόσο περισσότερο ανεβασμένο είναι το βιοτικό του επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευημερία του. Δείγμα πολιτισμού και ευημερίας θεωρούνται τα σκουπίδια.

  (Μέγεθος: 36.5 KiB, Ανακτήσεις: 555, Ημ/νία προσθήκης 27 Ιουλίου, 2010)
 •    Η Ορθόδοξος παράδοσις και ο σύγχρονος κόσμος (Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης (+))

  (Από ομιλία που είχε κάμει στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 1981)

  Τώρα που ευρισκόμεθα εις τον 20ον αιώνα, εις τον κόσμον αυτόν με τας συγχρόνους αντιλήψεις του, με τας ιδιότυπους δομάς του, με την αλλοφροσύνην του, με την σύνεσίν του, με την αλογίαν του και την λογικήν του, η Εκκλησία δεν έχει να πη τίποτε νεώτερον απ' ό,τι είπε. Απλώς μπορεί να χρησιμοποιή μεθόδους διαφόρους αι οποίαι επιβάλλονται λόγω των συνθηκών του συγχρόνου κόσμου. Ό,τι όμως είπε δια των Αγίων Πατέρων, συνεχίζει να το λέγη και σήμερα εις τον κόσμον. Εάν ακολουθώμεν τους βίους των Αγίων μας και την εν Αγίω Πνεύματι διδασκαλίαν των αγωνιζόμενοι να οικειοθώμεν αυτήν δια πείρας, τότε θα καταλάβωμεν τι θησαυρούς έχει η αγία μας Εκκλησία.

  (Μέγεθος: 195.5 KiB, Ανακτήσεις: 566, Ημ/νία προσθήκης 27 Ιουλίου, 2010)
 •    Ο τρόπος που λειτουργεί η Θεία πρόνοια (Αρχ. Μελέτιος Βαδραχάνης)

  Η μορφή του Θεού όπως μας την παρουσιάζει η αγία Γραφή, είναι η μορφή ενός πατέρα που επαγρυπνεί πάνω στα δημιουργήματά του και μεριμνά για τις ανάγκες τους. «Οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσι, και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις συ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώον ευδοκίας (Ψαλμ. 144, 15). Και στον προοιμιακό ψαλμό που διαβάζουμε στον εσπερινό –τον 103- λέγει' «Πάντα προς σε προσδοκώσι, δούναι την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτοίς, συλλέξουσι» (Ψαλμ. 103, 27). Αυτή η άγρυπνη φροντίδα του Θεού για τον άνθρωπο και ολόκληρη την δημιουργία, το πατρικό ενδιαφέρον και η μέριμνα που λαμβάνει, στη γλώσσα της θεολογίας ονομάζεται θεία πρόνοια. Η θεία πρόνοια εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας δούμε ειδικώτερα αυτές τις εκδηλώσεις της.

  (Μέγεθος: 39.7 KiB, Ανακτήσεις: 712, Ημ/νία προσθήκης 5 Ιουλίου, 2010)
 •    Κριτική επί της Λειτουργικής θεολογίας του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν (πρωτοπρ. Μιχαήλ Πομαζάνσκυ + 1987)

  Στους περασμένους αιώνας ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Εκκλησία του Χριστού προήλθε από ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι αφωρίσθησαν και κατεδικάσθησαν εξ αιτίας των δογματικών τους πλανών. Τοιουτοτρόπως οι παλαιοί Πατέρες και οι Σύνοδοι κατεδίκασαν τον Αρειανισμό, τον Νεστοριανισμό, τον Μονοφυσιτισμό, την Εικονομαχία κτλ. Αλλά ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου δεν καθεύδει, και στις ημέρες μας έχει εμπνεύσει ποικίλα ρεύματα "ανακαινισμού" εντός της Εκκλησίας τα οποία προσβάλλουν κυρίως την ζωή και πρακτική της παραδοσιακής Ορθοδοξίας· από τον καθαρό Προτεσταντισμό της "Ανακαινισμένης" ή "Ζώσης" Εκκλησίας στην Ρωσσία στα 1920, έως τους πολυαρίθμους επιδόξους μεταρρυθμιστάς τους οποίους μπορεί κανείς να βρη σχεδόν σε κάθε τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.
  Στο άρθρον αυτό κρίνεται με προσοχή και επισημαίνεται η "μεταρρυθμιστική" τάσις του επί της λειτουργικής θεολογίας έργου ενός πολύ γνωστού και ευρύτατα σεβαστού συγχρόνου Ρώσσου θεολόγου. Για να είμεθα δίκαιοι θα πρέπη να σημειώσουμε ότι ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν πιθανώς δεν βλέπει τον εαυτόν του ως έναν "μεταρρυθμιστή", και επαφίεται αναμφιβόλως σε άλλες, λιγότερο ευαίσθητες ψυχές, σε μίαν άλλη γενεά αποστασιοποιημένη από την αυθεντική Ορθόδοξη ζωή, να εξαγάγη τα αναπόφευκτα εικονοκλαστικά συμπεράσματα από τις ήδη Προτεσταντικές απόψεις του π. Σμέμαν.
  Ο συγγραφεύς του άρθρου αυτού, Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Πομαζάνκσυ, ένας εκ των τελευταίων ζώντων θεολόγων που απεφοίτησαν από τις θεολογικές ακαδημίες της προ–Επαναστατικής Ρωσσίας εδίδαξε θεολογία σε γενεές Ορθοδόξων ιερέων, και τώρα διδάσκει και διαμένει στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στο Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης.

  π. Σεραφείμ Ρόουζ

  (Μέγεθος: 231.3 KiB, Ανακτήσεις: 619, Ημ/νία προσθήκης 28 Ιουνίου, 2010)
 •    Σκέψεις για τη μετάφραση των κειμένων της Λατρείας (Αρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος)

  Πριν καν αρ­χί­σου­με να συ­νει­δη­το­ποι­ού­με τι ση­μαί­νει για τον κα­θέ­να μας και για την πα­τρίδα μας η οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση στην ο­ποί­α αρ­χί­ζου­με να δι­ο­λι­σθαί­νου­με και ποι­ες οι πι­θα­νές μελ­λον­τι­κές πα­ρε­νέρ­γει­ές της στις ποι­κί­λες πτυ­χές του εθνι­κού αλ­λά και του εκ­κλη­σι­α­στι­κού μας βί­ου, βρε­θή­κα­με αίφ­νης ενώ­πιον ενός άλ­λου μεί­ζο­νος προ­βλή­μα­τος. Κά­ποι­ες φω­νές, μέ­σα από την Εκ­κλη­σί­α, ζη­τούν ε­πι­μό­νως και επει­γόν­τως τη με­τά­φρα­ση των εκ­κλη­σι­α­στι­κών κει­μέ­νων. Πι­στεύ­ουν μάλ­λον πως, αν αυτό συμ­βεί, θα γε­μί­σουν οι να­οί από κό­σμο, και ι­δι­αί­τε­ρα α­πό νέ­ους αν­θρώ­πους. Σε ώ­ρες που η ε­θνι­κή σύμ­πνοι­α εί­ναι α­ναγ­καί­α ό­σο πο­τέ, α­νοί­γουν έ­να ε­σω­τε­ρι­κό μέ­τω­πο εν­τά­σε­ων και συγ­κρού­σε­ων. Μή­πως άρα­γε προ­τί­θεν­ται να θέ­σουν οσο­νού­πω επί τά­πη­τος και άλ­λα θέ­μα­τα ε­νώ­πιον των ο­ποί­ων τα ζη­τή­μα­τα τα σχε­τι­κά με τη γλώσ­σα θα ω­χριούν; Για το θέ­μα των με­τα­φρά­σε­ων θα εκ­θέ­σου­με τα­πει­νά ε­λά­χι­στες σκέ­ψεις.

  (Μέγεθος: 49.7 KiB, Ανακτήσεις: 551, Ημ/νία προσθήκης 14 Μαΐου, 2010)
 •    Ο προσανατολισμός εν τη Λατρεία (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγ. Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών)

  Το πρόβλημα της θέσεως του λειτουργού και των πιστών κατά την τέλεσιν της θείας Ευχαριστίας δύναται να εύρη ικανοποιητικὴν απάντησιν, όταν αυτό τεθή εντός του γενικωτέρου πλαισίου της λατρευτικής τοποθετήσεως των χριστιανών.

  (Μέγεθος: 158.9 KiB, Ανακτήσεις: 574, Ημ/νία προσθήκης 6 Μαΐου, 2010)
 •    Διευκρινίσεις περί των ''μεταφράσεων'' της λειτουργικής γλώσσης στο ''Οδοιπορικόν'' της Αιθερίας

  Αρχιμ. Νικοδήμου Μπαρούση, Ηγουμένου Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριστίσσης Νεζερών

  Προ ολίγων ημερών (30.04.2010) υπό του ηλεκτρονικού πρακτορείου εκκλησιαστικών ειδήσεων romfea.gr εδημοσιεύθη άρθρον υποστηρίζον την «μετάφραση» των λειτουργικών κειμένων και ειδικότερον ότι δια την εφαρμογήν της δεν απαιτείται συνοδική έγκρισις. Η γνώμη δε αυτή εστηρίχθη μεταξύ άλλων επί ιστορικών στοιχείων αντληθέντων από του Οδοιπορικού της Αιθερίας, εις την ελληνικήν έκδοσιν του οποίου παραπέμπεται ο αναγνώστης (Οδοιπορικόν των Αγίων Τόπων και Σινά, εκδ. «Τήνος», 1989, σ. 105)
  Επί της συγκεκριμένης όμως παραπομπής απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις προς σχηματισμόν πληρεστέρας αντιλήψεως των πραγματικών διαστάσεων του όλου θέματος και αποφυγήν παρανοήσεων.

  (Μέγεθος: 42.2 KiB, Ανακτήσεις: 636, Ημ/νία προσθήκης 6 Μαΐου, 2010)
 •    Τα πορίσματα της ημερίδος ''Γλώσσα και Λατρεία - νοησιαρχία ή μέθεξις;''

  διοργανωθείσης υπό της Ενορίας Αγ. Παρασκευής Αττικής, την 17η Απριλίου 2010, επί παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β´.

  (Μέγεθος: 53.0 KiB, Ανακτήσεις: 568, Ημ/νία προσθήκης 30 Απριλίου, 2010)
 •    Ναι ή όχι στην μετάφραση της Λειτουργικής Γλώσσας: Ένα ερωτηματολόγιο (π. Αθανάσιος Λαγουρός)

  Ο π. Αθανάσιος Στ. Λαγουρός είναι πτυχ. Νομικής, εφημέριος του Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής (ομων. δήμου) της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πατέρας τριών παιδιών.
  Τα ερωτήματα αποτελούν «περίληψη» μικρού βιβλίου με τον ίδιο τίτλο, που έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδ. «ΤΗΝΟΣ».

  (Μέγεθος: 245.4 KiB, Ανακτήσεις: 548, Ημ/νία προσθήκης 30 Απριλίου, 2010)
 •    Οι ιστορικές ανακρίβειες της ταινίας 'Agora' (Ειρήνη Α. Αρτέμη, Πτ. Θεολογίας – Φιλολογίας)

  Η ταινία «Agora» διαπραγματεύεται τη ζωή της Αλεξανδρινής φιλοσόφου Υπατίας μέσα στην ταραγμένη περίοδο του τέλους του 4ου αιώνα και αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αλεχάντρο Αμεναμπάρ, σκηνοθέτης της ταινίας είναι άθεος. Κατά δική του ομολογία γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε μία χριστιανική οικογένεια, μετά έγινε αγνωστικιστής και στη συνέχεια άθεος. Αυτό σημειώνεται, για να γίνει κατανοητό, γιατί ενώ φαίνεται ότι η ταινία επιφανειακά δεν στρέφεται εναντίον της χριστιανικής θρησκείας, στην πραγματικότητα παρουσιάζει τους χριστιανούς φονταμενταλιστές, σκοταδιστές, αδαείς, φανατικούς και τελειώνει αφήνοντας υπονοούμενο ότι ένας σημαντικός άγιος του Χριστιανισμού, ο Κύριλλος πατριάρχης Αλεξανδρείας, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας φανατικός κληρικός και ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της Υπατίας.

  (Μέγεθος: 247.7 KiB, Ανακτήσεις: 588, Ημ/νία προσθήκης 18 Φεβρουαρίου, 2010)
 •    Ένα διαδεδομένο πάθος (Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ)

  Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο αββάς Δωρόθεος.

  (Μέγεθος: 99.1 KiB, Ανακτήσεις: 583, Ημ/νία προσθήκης 14 Ιανουαρίου, 2010)
 •    Σχέση Ιερών Κανόνων και κοσμικών νόμων (Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Φωτόπουλος)

  Ομιλία που εκφωνήθηκε στα πλαίσια της ημερίδος "Οι Ιεροί Κανόνες ισχύουν σήμερα;", που διοργάνωσαν οι Ιεροί Ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού με ομιλητές: τον Πρωτ. Ι. Φωτόπουλο με θέμα: "Ιερά Παράδοση και ιεροί Κανόνες", τον Πρωτ. Γ. Διαμαντόπουλο με θέμα: "Η νηπτικὴ θεολογία ως προϋπόθεση ερμηνείας των Ι. Κανόνων", τον Αρχιμ. Σαράντη Σαράντο με θέμα: "Θεραπευτικὴ των Ιερών Κανόνων", και τον Πρωτοπρ. Λάμπρο Φωτόπουλο με θέμα: "Σχέση Ι. Κανόνων και κοσμικών νόμων".

  (Μέγεθος: 155.9 KiB, Ανακτήσεις: 763, Ημ/νία προσθήκης 13 Δεκεμβρίου, 2009)
 •    Αντιμέτωποι με την κατάθλιψη (Μοναχή Ειρήνη)

  Η κατάθλιψη είναι μια πάθηση, που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους στην εποχή μας. Ανθρώπους που είτε πάσχουν οι ίδιοι από κατάθλιψη, είτε έχουν να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη κάποιου αγαπημένου τους προσώπου, που επίμονα αρνείται ή αδυνατεί να κάνει κάτι, προκειμένου να βοηθήσει τον εαυτό του.

  (Μέγεθος: 178.7 KiB, Ανακτήσεις: 1,083, Ημ/νία προσθήκης 7 Δεκεμβρίου, 2009)
 •    Greeklish: διολίσθηση προς τον γρυλισμό (Αυγουστίνου Ευδοξία, Φιλόλογος, Θεολόγος)

  Έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (κατά τη σχολική χρονιά 2008-09) σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κοζάνης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) και καθηγητές φιλολόγους, καταδεικνύει ότι η διαδεδομένη χρήση των greeklish (= ανάμειξη ελληνικών και αγγλικών λέξεων) ξεκινά από το Δημοτικό και οδηγεί στην αύξηση των ορθογραφικών λαθών στα γραπτά του σχολείου. Οι μαθητές παραλείπουν τον τονισμό, τα σημεία στίξης, χρησιμοποιούν αγγλικά σημεία στίξης, συνδυάζουν ελληνικά και λατινικά γράμματα στην ίδια λέξη, κάνουν ορθογραφικά λάθη (π.χ. ο αντί για ω), φωνητικά λάθη (κυρίως στους φθόγγους π.χ. κσ αντί για ξ), καθώς, επίσης, σύντμηση λέξεων (π.χ. tespa αντί τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα, dld αντί για δηλαδή κ.ά.).

  (Μέγεθος: 241.7 KiB, Ανακτήσεις: 584, Ημ/νία προσθήκης 2 Δεκεμβρίου, 2009)
 •    ΕΡΕΙΣΜΑ: "Το πνεύμα της θείας Λατρείας" (Ιωάννης Φουντούλης)

  Νέο τεύχος από το περιοδικό "Έρεισμα". Έκδοσις υπό των πατέρων της Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών.

  α) Η χριστιανική θεία λατρεία είναι λατρεία υπερκόσμιος
  β) Ο ασκητικός χαρακτήρ της θείας λατρείας
  γ) Ο μυστηριακός χαρακτήρ της θείας λατρείας
  δ) Ο ιερατικός χαρακτήρ της χριστιανικής λατρείας

  (Μέγεθος: 1.4 MiB, Ανακτήσεις: 663, Ημ/νία προσθήκης 2 Σεπτεμβρίου, 2009)
 •    Εις κοινήν πλάνην ο άκριτος ζηλωτισμός και ο συγκρητιστικός οικουμενισμός

  Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ απέστειλε επιστολήν προς τον κ. Δημήτριον Χατζηνικολάου, Αναπληρωτήν Καθηγητήν Οικονομικών Επιστημών εις το Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, δια της οποίας του απαντά επί του περιεχομένου επιστολής, η οποία εδημοσιεύθη εις τον «Ο.Τ.» δια το «Πάτριον Ημερολόγιον». Εις την επιστολήν αυτήν ο Μητροπολίτης Πειραιώς υποστηρίζει ότι: Ο συγκρητιστικός Οικουμενισμός και ο άκριτος ζηλωτισμός αποτελούν όψεις του αυτού νομίσματος της πλάνης. Παραλλήλως ο Πειραιώς εξηγεί, διατί δεν διακόπτει το μνημόσυνον των Οικουμενιστών, ενώ δικαιολογεί μερικώς την συμπεριφοράν του Οικουμενικού Πατριαρχείου (παρά το γεγονός ότι διαφωνεί), το οποίον ευρίσκεται υπό την αιχμαλωσίαν του βαθέος Κεμαλικού Κράτους και επιζητεί στήριξιν εις τα διεθνή fora. Ολόκληρον το κείμενον της επιστολής έχει ως ακολούθως:

  (Μέγεθος: 85.9 KiB, Ανακτήσεις: 588, Ημ/νία προσθήκης 18 Αυγούστου, 2009)
 •    Το βαθύ μυστήριο της Ορθοδοξίας. Ας το διαφυλάξουμε (Φώτης Κόντογλου)

  Μεγάλο, πολύ μεγάλο και σπουδαίο είναι ένα ζήτημα που δεν του δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχή οι περισσότεροι Έλληνες. Κι αυτό είναι το ότι από καιρό αρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοί να θέλουν και να επιδιώκουν να δέσουν στενές σχέσεις με τους παπικούς, που επί τόσους αιώνες μας ρημάξανε. Γιατί, στα αληθινά, δεν υπάρχει πιο μεγάλος αντίμαχος της φυλής μας, κι επίμονος αντίμαχος, που, σώνει και καλά, θέλει να σβήσει την Ορθοδοξία. Οι δεσποτάδες που είπα πως τους έπιασε, άξαφνα κι αναπάντεχα, ο έρωτας με τους Λατίνους, λένε πως το κάνουνε από «αγάπη». Μα αυτό είναι χονδροειδέστατη δικαιολογία και καλὰ θα κάνουνε να παρατήσουνε αυτά τα ροσόλια της «αγάπης», που την κάνανε ρεζίλι. Ο διάβολος, άμα θελήσει να κάνει το πιο πονηρό παιγνίδι του, μιλά, ο αλιτήριος για αγάπη. Ό,τι είπε ο Χριστός, το λέγει κι αυτός κάλπικα, για να ξεγελάσει. Τώρα, στα καλά καθούμενα, τους ρασοφόρους μας στην Πόλη, τους έπιασε παροξυσμός της αγάπης για τους Ιταλιάνους, που στέκουνται, όπως πάντα, κρύοι και περήφανοι και δεν γυρίζουνε να τους δούνε αυτούς τους «εν Χριστώ αδελφούς», που όσα τους κάνανε από τον καιρὸ των Σταυροφόρων ίσαμε τώρα, δεν τους τάκανε μήτε Τούρκος, μήτε Τάταρος, μήτε Μωχαμετάνος. Ίσως και οι δικοί μας να κάνουν από παρεξηγημένη καλωσύνη.

  (Μέγεθος: 44.9 KiB, Ανακτήσεις: 626, Ημ/νία προσθήκης 18 Αυγούστου, 2009)
 •    Το ζήτημα της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων κατά τους Ιερούς Κανόνες

  Δημοσιεύθηκε στο δελτίο ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (τεύχ. 699/30.4.09, σ.σ. 11-33) άρθρο του Καθηγητού Βλασίου Φειδά με τίτλο «το ζήτημα της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων κατά τους ιερούς Κανόνες». Όπως αναφέρει ο συντάκτης, το άρθρο αυτό αποτελεί απάντηση–γνωμοδότηση σε ερώτημα που του απευθύνθηκε.
  Η δημοσίευση τόσο μεγάλης εργασίας (23 σελίδες) στο επίσημο δελτίο του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης) και η προσωπικότητα και οι πολλές και κρίσιμες ιδιότητες του συντάκτου καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος των συμπροσευχών με ετεροδόξους στη σύγχρονη διορθόδοξη και διαχριστιανική συνεργασία.
  Στο άρθρο ο καθηγητής συμπεραίνει ότι όχι μόνο δεν απαγορεύεται η συμπροσευχή με τους ετεροδόξους στα πλαίσια της Οικουμενικής Κινήσεως, αλλά αντιθέτως οι Ι. Κανόνες  ενθαρρύνουν την κοινή προσευχή με τις άλλες ομολογίες, η δε κανονική απαγόρευση περιορίζεται αποκλειστικά στη Θ. Λειτουργία.
  Είναι όμως σωστό αυτό το συμπέρασμα;

  (Μέγεθος: 326.9 KiB, Ανακτήσεις: 675, Ημ/νία προσθήκης 24 Ιουνίου, 2009)
 •    Ο «Μικροαστός» (Πρεσβ. Αθανάσιος Λαγουρός)

  Ένα ερωτηματολόγιο περί της «μεταφράσεως» λειτουργικών κειμένων

  (Μέγεθος: 82.0 KiB, Ανακτήσεις: 642, Ημ/νία προσθήκης 19 Μαΐου, 2009)
 •    Το "πρόβλημα" της αναγνώσεως των ευχών (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης)

  Ως μη ώφειλεν, επανέκαμψε το ζήτημα του τρόπου της αναγνώσεως των ευχών εις την θείαν Λειτουργίαν. Καίτοι είναι γνωστὸν πλέον ότι όλοι οι Πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας ανεγίνωσκον εκ πεποιθήσεως τις ευχές μυστικώς, δηλαδή εις επήκοον μόνον των συλλειτουργών, εν τούτοις κάποιοι επιμένουν εθελοτυφλούντες να υποστηρίζουν το αντίθετον, επικαλούμενοι μάλιστα δύο γνωστούς καθηγητάς της λειτουργικής, τους μακαριστούς ήδη Παναγιώτην Τρεμπέλαν και Ιωάννην Φουντούλην. Όμως η μαρτυρία των σεβαστών καθηγητών, αν και επ’ ουδενὶ είναι ισοστάσιος των αγίων Πατέρων, ουδόλως δικαιώνει αυτούς, διότι:

  (Μέγεθος: 91.3 KiB, Ανακτήσεις: 647, Ημ/νία προσθήκης 17 Μαΐου, 2009)
 •    Οικουμενιστικά βήματα από τη Ραβέννα έως την Ελούντα (Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος)

  Διάλεξις η οποία εδόθη εις την αίθουσαν της "Αρχαιολογικής Εταιρείας" την 24ην Νοεμβρίου 2008, επί τη συμπληρώσει 50 χρόνων από της ιδρύσεως της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως.

  (Μέγεθος: 118.4 KiB, Ανακτήσεις: 594, Ημ/νία προσθήκης 6 Απριλίου, 2009)
 •    Κλασσικός έρως και Χριστιανικόν δέος (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας)

  Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων

  Ο Δωρικός Έφηβος ετραυματίσθη από την εισβολήν της Χριστιανικής Γραμματείας. Προς τον Έφηβον αντιστοιχεί ο Έρως. Ο Χριστιανισμός εκόμισε την Αγάπην επί της οποίας ανηγέρθη το Δέος προς τον Θεόν.
  Του ερώντος τέκνον είναι το αισθητόν κάλλος, η συμμέθεξις προς την ύλην δια της οποίας εξασφαλίζεται η ανάτασις προς το ιδεώδες. Ο Έρως συνυπάρχει με το Αντικείμενον, είναι η ορμή της συνευρέσεως με πλαστικάς αξίας, σημαίνει προσπάθειαν κατακτήσεως του ποθουμένου, όπερ ίσταται μακράν.

  (Μέγεθος: 88.1 KiB, Ανακτήσεις: 637, Ημ/νία προσθήκης 11 Ιανουαρίου, 2009)
 •    Περί της θεωρίας της εξελίξεως

  "200ή επέτειος από τη γέννηση του Δαρβίνου και έτσι το 2009 ονομάστηκε και Ετος Δαρβίνου". Με αφορμή αυτό το γεγονός, δημοσιεύουμε σήμερα το παρακάτω άρθρο.

  Ποικίλα δημοσιεύματα, κατά καιρούς, υπεραμύνονται της "Θεωρίας της εξελίξεως" ως συμβατής με την πατερική ανθρωπολογία, απορρίπτοντας ταυτοχρόνως την αντι-εξελικτική ερμηνεία της δημιουργίας του ανθρώπου ως "παπική θεωρία", και άρα "αντιπατερική και αντορθόδοξη". Το ζήτημα βεβαίως είναι τεράστιο και γι' αυτό θα αρκεσθώ να διατυπώσω μόνον κάποιους προβληματισμούς.

  (Μέγεθος: 70.6 KiB, Ανακτήσεις: 692, Ημ/νία προσθήκης 7 Ιανουαρίου, 2009)
 •    Χριστιανός Ορθόδοξος Ανάδοχος (Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυκας)

  Όπως όλοι γνωρίζουμε και ζούμε, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, το Σώμα δηλ. του Χριστού, είναι Εκκλησία των Μυστηρίων.
  Το πρώτο από τα μυστήρια, το εισαγωγικό μυστήριο, που μας εισάγει και μας κάνει οργανικά μέλη της Εκκλησίας, είναι το μυστήριο του Βαπτίσματος.

  (Μέγεθος: 36.3 KiB, Ανακτήσεις: 692, Ημ/νία προσθήκης 5 Ιανουαρίου, 2009)
 •    Η παγίδα της δωρεάς οργάνων και η αλήθεια της Εκκλησίας

  του Πρεσβ. Ευθυμίου Μουζακίτη, εφημέριου Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου


  Στη σημερινή εποχή των ιατρικών επιτευγμάτων και της παραπληροφόρησης, κυκλοφορεί  μία λανθασμένη αντίληψη ότι η δωρεά οργάνων σώματος είναι η μεγαλύτερη προσφορά, η μεγαλύτερη απόδειξη ανθρωπιάς και μεγαλοψυχίας. Μ’ αυτό το επιχείρημα προτείνουν στους ανθρώπους να γίνουν δωρητές οργάνων...

  (Μέγεθος: 66.7 KiB, Ανακτήσεις: 959, Ημ/νία προσθήκης 19 Μαΐου, 2008)
 •    Ένα κείμενο περί Εξομολογήσεως

  Από το βιβλίο "Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού" σελ. 165, εκδ. Παπαδημητρίου.

  (Μέγεθος: 31.0 KiB, Ανακτήσεις: 689, Ημ/νία προσθήκης 15 Μαΐου, 2008)
 •    Ερωτήσεις σχετικές με συνήθειες κατά την Θ. Λειτουργία

  Αν ευκολύνεστε να μου καταθέσετε την άποψή σας για ορισμένες απορίες σχετικά με κάποιες συνήθειες των μελών των αδελφοτήτων:

  1) Επιτρέπεται λαϊκός να κάνει κήρυγμα μέσα στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας;
  2) Γιατί υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να τελεστεί Λειτουργία χωρίς την παρουσία έστω και ενός λαϊκού όταν και ο Αγιος Σπυρίδων λειτουργούσε μόνος του αλλά και ο π. Επιφάνιος Θεοδορώπουλος, από ότι έχω διαβάσει, αναφέρει ότι μπορεί να τελέσει ακόμη και μόνος του ο ιερέας Λειτουργία;
  3) Η Λειτουργία γίνεται, όπως λένε, μόνο με σκοπό να κοινωνήσει ο πιστός ἤ και για  άλλους λόγους (ενίσχυση Αγίων, νεκρών, ελαχιστοποίηση επιρροής από τον πονηρό, συγχώρεση αμαρτιών κ.τ.λ.);
  4) Επιτρέπεται λαϊκοί και μάλιστα αφιερωμένοι (δεν μιλάμε για μικρά παιδάκια) να μπαινοβγαίνουν στο Ιερό;

  (Μέγεθος: 78.6 KiB, Ανακτήσεις: 754, Ημ/νία προσθήκης 2 Μαΐου, 2008)
 •    Περί Ηδονής (Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)

  Δεν υπάρχουν ισχυρότεροι μαγνήτες και θελκτικότεροι εξουσιαστές και ποθεινότερες αλυσίδες για την καρδιά του ανθρώπου, από τις ηδονές των πέντε αισθήσεων. Πόσο αρεστές και πόσο βλαβερές είναι! Και ο καλύτερος ρήτορας δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει ποτέ την κακία τους και την βλάβη που προξενούν στην ψυχή. Αν ο διάβολος μας έδινε το φαρμάκι του με κάποιο πικρό βότανο, δεν θα το πίναμε. Επειδή όμως μας το δίνει με το μέλι των ηδονών, το παίρνουμε ευχάριστα.

  (Μέγεθος: unknown, Ανακτήσεις: 665, Ημ/νία προσθήκης 20 Απριλίου, 2008)
 •    Τα παρασκήνια μιας 'εβδομάδος' (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

  Η καθιερωμένη, εδώ και χρόνια, «Εβδομάς Εξωτερικής Ιεραποστολής»* διοργανώθηκε και πάλι από την Αποστολική Διακονία με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου. Ποιοί είναι οι σκοποί αυτής της εβδομάδος; Το ερώτημα είναι ουσιαστικό και πρέπει να τεθεί κάτω από το στόχαστρο της ματιάς του ιεραποστολικού ταξιδευτή.

  (Μέγεθος: 26.8 KiB, Ανακτήσεις: 657, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαρτίου, 2008)
 •    Επιστολή της Ι. Μ. Γλυφάδας προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων

  Κριτική αξιολόγησις του «επί της ηθικής των Μεταμοσχεύσεων» κειμένου

  (Μέγεθος: 39.4 KiB, Ανακτήσεις: 671, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαρτίου, 2008)
 •    Όνειρα oνειροπόλου ρεαλιστού μη φαντασιόπληκτου αντιρομαντικού (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

  Δεν είμαι ρομαντικός. Δεν είμαι καθόλου ρομαντικός. Δεν μ’ αρέσει να φαντάζομαι. Τα νηπτικά κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για τη φαντασία. Μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε δρόμους πλάνης. Ούτε και τα όνειρα μπορούν να στηρίξουν το ρεαλισμό της ορθόδοξης βιοτής.

  Ολα αυτά δε μ’ εμποδίζουν να σχεδιάζω στο νου μου το επιθυμητό μέλλον της Ορθόδοξης ιεραποστολῆς. Επειδή όμως η λέξη «σχεδιασμός» έχει φθαρεί κάτω από τη φόρτιση των τεχνολογικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τη λέξη «όνειρο» και τη λέξη «ονειροπόλος» στη θέση των τεχνοκρατικών όρων «σχέδιο» και «προγραμματισμός».
  Μπορώ τώρα, πλέον, να αναπτύξω, λιτά, τα ιεραποστολικά μου ονειροπολήματα.

  (Μέγεθος: 26.8 KiB, Ανακτήσεις: 592, Ημ/νία προσθήκης 14 Φεβρουαρίου, 2008)
 •    Τί έκανες στον πόλεμο μπαμπά; (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

  Στο μπαμπά όλων των εποχών
  Στο μπαμπά των παιδιών των σταυροφόρων
  Στο μπαμπά των παιδιών όλων των ιμπεριαλιστών
  Στο μπαμπά της νέας τάξης πραγμάτων
  Στο μπαμπά του Ευρωπαίου Ορθοδόξου

  (Πηγή: www.floga.gr)

  (Μέγεθος: 31.3 KiB, Ανακτήσεις: 690, Ημ/νία προσθήκης 24 Ιανουαρίου, 2008)
 •    Ο σύλλογος 'Ευτοκία' ή πως εγκυμονεί η Νέα Εποχή (Πρεσβ. Βασίλειος Σπηλιόπουλος)

  Μεγάλη εντύπωση μας προκάλεσε η είδηση ότι ο Δήμος Αμαρουσίου φιλοξενεί στις 31 Οκτωβρίου 2007 στις αίθουσές του το Σύλλογο ΕΥΤΟΚΙΑ.  Συγκεκριμένα θα μιλήσει ο Γάλλος μαιευτήρας, συγγραφέας και ποιητής Frederick Leboyer. Γνωρίζει άραγε ο κος δήμαρχος, ο κος Πατούλης, τι είδους σύλλογος είναι η ΕΥΤΟΚΙΑ; Ο κος Πατούλης τυγχάνει να είναι ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας και γιατρός ο οποίος, μάλιστα, πολλές φορές έδωσε δημοσίως καίριες απαντήσεις σε διαφόρους εκπροσώπους των λεγομένων εναλλακτικών θεραπειών.  Θέλουμε, λοιπόν, να πιστεύουμε ότι ο κος  δήμαρχος και το επιτελείο του δεν είναι ενημερωμένο για τους πραγματικούς σκοπούς τού εν λόγω Συλλόγου και ότι οι της ΕΥΤΟΚΙΑΣ επέλεξαν να πλησιάσουν τον κο Πατούλη και να βρούν βήμα απ’ αυτόν αφ’ ενός μεν για να λάβουν μια σχετικώς επίσημη αναγνώριση και αφ’ ετέρου την «συμμαρτυρία» ενός διακεκριμένου γιατρού που ως δήμαρχος δεν διστάζει να τους φιλοξενήσει.

  Τί ακριβώς όμως είναι ο Σύλλογος ΕΥΤΟΚΙΑ;

  (Μέγεθος: 48.5 KiB, Ανακτήσεις: 667, Ημ/νία προσθήκης 2 Ιανουαρίου, 2008)
 •    Το νόημα της ευτυχίας (Αρχ. Μελέτιος Βαδραχάνης)

  Και πάλι φέτος, βρισκόμαστε στην είσοδο του νέου χρόνου. Και πάλι στεκόμαστε στο κατώφλι της νέας χρονιάς, γεμάτοι ελπίδες και όνειρα για τις μέρες που θ’ ακολουθήσουν. Οι ευχές παίρνουν και δίδουν. «Χρόνια πολλά», «Καλή χρονιά», «Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος». Κι όλος ο κόσμος περιμένει μία αλλαγή προς το καλύτερο. Με αφορμή τις ευχές αυτές και τις ελπίδες που έχει ο κόσμος για μία ευτυχισμένη νέα χρονιά, για μία χρονιά όλο χαρά, για μία χρονιά χωρίς θλίψεις και βάσανα, θα ήταν καλό σήμερα να προβληματιστούμε ποιο είναι πράγματι το νόημα της λέξεως ευτυχία. Πώς επιτυγχάνεται άραγε η ειρήνη, η ευφορία, η ψυχική ηρεμία, η αισιοδοξία, η συνεχής και αμείωτος χαρά; Και ποια πράγματι είναι η βαθύτερη έννοια των λέξεων αυτών, που τόσο συχνά τις χρησιμοποιούμε στις ευχές μας και τις έχουμε κάνει καραμέλα;

  (Μέγεθος: 35.2 KiB, Ανακτήσεις: 619, Ημ/νία προσθήκης 1 Ιανουαρίου, 2008)
 •    Αστρολογία: Θρησκεία ή επιστήμη; (Μ. Δανέζης, Σ. Θεοδοσίου, καθηγητές Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών)

  Ποιος θα μπορούσε να φαντασθεί ότι στο λυκόφως του 20ου αιώνος (τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο), ο καυχώμενος για τη μόρφωσή του άνθρωπος, θα έφθανε στο θλιβερό σημείο να επιστρέψει σε παλαιές μορφές προλήψεων και δεισιδαιμονιών!

  Γιατί, τί άλλο φανερώνει και το γεγονός, ότι ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων καταφεύγει για στήριγμα στους αστρολόγους, ή εξαρτά το «πως θα πάει η μέρα του» από την πρόβλεψη του ωροσκοπίου που δημοσιεύεται σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες και τα περιοδικά και εκπέμπεται από αρκετούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς;

  (Μέγεθος: unknown, Ανακτήσεις: 760, Ημ/νία προσθήκης 4 Οκτωβρίου, 2007)
 •    Μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων (π. Κων/νος Στρατηγόπουλος)

  Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, που έγινε στα πλαίσια των κατηχητικών αναλύσεων του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο χωρίο Κεφάλαιο 10, στίχοι 17-18, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικών Γλυφάδας, την Πέμπτη 28-02-2002.
  (Η απομαγνητοφώνηση έγινε από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό τον Καρακαλληνό και πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θεοδρομία, τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2003).

  (Μέγεθος: 55.7 KiB, Ανακτήσεις: 731, Ημ/νία προσθήκης 26 Σεπτεμβρίου, 2007)
 •    Εθνεγερσία, σύγκρουση δύο οραμάτων (Χρήστος Γιανναράς)

  "Ασκήσεις κριτικής σκέψης", Ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΚΑΙ, 25-3-2007)

  (Μέγεθος: 655.3 KiB, Ανακτήσεις: 653, Ημ/νία προσθήκης 6 Ιουνίου, 2007)
 •    Η Μαγεία (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)

  Τα είδη της μαγείας είναι πολλά
  1. Η καθαυτό μαγεία
  2. Η μαντεία
  3. Η γοητεία
  4. Η φαρμακεία
  5. Η οιωνοσκοπία
  6. Η αστρολογία
  7. Τα φυλαχτά
  8. Οι κλήδονες
  Γιατί ο Θεός απαγορεύει τα μαγικά;
  Γιατί οι Χριστιανοί έπεσαν στα μαγικά
  Οι δαίμονες δεν θεραπεύουν αλλά θανατώνουν
  α) Μόνο ο Θεός θεραπεύει αληθινά
  β) Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα απόκρυφα
  γ) Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να φοβούνται το διάβολο και τους δαίμονες
  Πως τιμωρεί ο Θεός τους μάγους και όσους προστρέχουν σ’ αυτούς
  Πως να φυλάγονται οι Χριστιανοί από τα μαγικά

  (Μέγεθος: unknown, Ανακτήσεις: 896, Ημ/νία προσθήκης 20 Φεβρουαρίου, 2007)
 •    Οι λαϊκοί στο διήγημα του Τσέχωφ: ''Ο Φοιτητής'' (Ιερομόναχος Λεόντιος Κοζλώφ)

  Θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μικρό, αλλά πολύ περιεκτικό διήγημα του Αντωνίου Τσέχωφ - ενός μεγάλου Ρώσσου συγγραφέως, που έζησε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνος. Ονομάζεται «Ο Φοιτητής». Δεν ξέρω εάν υπήρχε ποτέ κάποια νεοελληνική μετάφραση αυτού του έργου, αλλά το μετέφρασα και εγώ. Ο Ρώσσος διανοούμενος και θεολόγος πρωθιερέας Σέργιος Μπουλγάκωφ έλεγε, γι’ αυτό το αριστούργημα του Τσέχωφ, ότι «είναι ένα πολυτιμότατο μαργαριτάρι, που σε τρεις σελίδες εμπεριέχει απέραντα νοήματα». Και ο ίδιος ο συγγραφέας αγαπούσε αυτό το διήγημα και το θεωρούσε καλύτερο από πολλά άλλα μεγάλα έργα του.

  (Μέγεθος: 392.1 KiB, Ανακτήσεις: 704, Ημ/νία προσθήκης 2 Νοεμβρίου, 2006)
 •    Το πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων (Νικόλαος Ντανυλέβυτς, Φοιτητής Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας)

  Το κίνη­μα των Κολ­λυ­βά­δων, ή ό­πως το ονο­μά­ζει ο Σέρ­βος αρ­χιμ. Αμ­φι­λό­χι­ος Ρά­ντο­βιτς, (νυν Μη­τρο­πο­λί­της Μαυ­ρο­βου­νί­ου), η "Φι­λο­κα­λι­κή α­να­γέν­νη­σις" , έ­δω­σε την ορ­θό­δο­ξη α­πά­ν­τη­ση στις α­παι­τήσεις και το πνεύ­μα της ε­πο­χής: στον Δι­α­φω­τι­σμό και τον δυ­τι­κό ορ­θο­­λο­γι­σμό, δι­και­ώ­νο­ντας την γε­νι­κή προσ­δο­κί­α της α­να­γεν­νή­σε­ως της ζω­ής της Εκ­­­κλη­σί­ας.

  (Μέγεθος: 27.2 KiB, Ανακτήσεις: 729, Ημ/νία προσθήκης 2 Νοεμβρίου, 2006)
 •    ''Λειτουργική αναγέννηση'' ή Λειτουργική αγωγή; (Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

  Κριτική στο βιβλίο του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, με τίτλο ""Λειτουργική αναγέννηση" ή Λειτουργική αγωγή;" (Έκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, Χανιά 2005) .

  (Μέγεθος: 40.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,044, Ημ/νία προσθήκης 28 Αυγούστου, 2006)
 •    Νικολάου Βελιμίροβιτς: Πάτερ Ημών

  Μετάφραση, επιμέλεια: Πέτρος Μπότσης

  (Μέγεθος: 86.8 KiB, Ανακτήσεις: 753, Ημ/νία προσθήκης 29 Ιουλίου, 2006)
 •    Ενώπιον του θανάτου (Άγιος Κυπριανός Καρθαγένης)

  "Δεν πρέπει να θλιβώμεθα, αγαπητοί χριστιανοί από την εκδημία των αδελφών μας προς τον Θεό, αφού γνωρίζομε καλά ότι δεν έχουν χαθή, αλλά ότι απλώς προηγούνται από εμάς. Ξέρομε πράγματι ότι δεν μας εγκαταλείπουν παρά για να προπορευθούν, όπως κάνουν συχνά οι ταξιδιώτες και οι ναυτικοί. Μπορούμε να λυπούμεθα, χωρίς όμως να θρηνούμε την απώλειά τους..."

  (Μέγεθος: 35.5 KiB, Ανακτήσεις: 773, Ημ/νία προσθήκης 1 Ιουλίου, 2006)
 •    Η Κυριακή Προσευχή (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων)

  Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων (Δ' αι.) σε μια από τις μυσταγωγικές του Κατηχήσεις, ερμηνεύει με απλότητα, αλλά και βαθύτητα, το "Πάτερ ημών...", βοηθώντας μας να το κατανοήσωμε καλύτερα.

  (Μέγεθος: 47.5 KiB, Ανακτήσεις: 975, Ημ/νία προσθήκης 1 Ιουλίου, 2006)
 •    Η Άλλη Όψις ενός πολέμου

  Διάλογος με τον σοφό αγιορείτη Γέροντα π. Θεόκλητο Διονυσιάτη (+ 2006)

  (Μέγεθος: 26.4 KiB, Ανακτήσεις: 914, Ημ/νία προσθήκης 26 Ιουνίου, 2006)
 •    Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και οι ευχές της Θ. Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

  Εις την εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" (αρ. φ. 1643, σ. 5) μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας "απλώς αναφέρει την συνήθεια, που τότε είχε επικρατήσει, να μη ακούγωνται οι ευχές". Επ' αυτού θα ήθελα να διατυπώσω συμπληρωματικώς κάποιες απόψεις...

  (Μέγεθος: 50.1 KiB, Ανακτήσεις: 770, Ημ/νία προσθήκης 26 Ιουνίου, 2006)
 •    Ένα οδοιπορικό στο Κοσυφοπέδιο

  Από τον κύκλο άρθρων για την εκτός Ελλάδος Ορθoδοξία.

  (Μέγεθος: 117.2 KiB, Ανακτήσεις: 740, Ημ/νία προσθήκης 20 Ιουνίου, 2006)
 •    Περί του Αποστόλου Μακράκη

  Κριτική

  (Μέγεθος: 80.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,707, Ημ/νία προσθήκης 13 Ιουνίου, 2006)
 •    Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Περί μυστικής θεολογίας

  Βιβλιοκρισία

  (Μέγεθος: 31.5 KiB, Ανακτήσεις: 935, Ημ/νία προσθήκης 8 Ιουνίου, 2006)
 •    Περί του τρόπου αναγνώσεως των ευχών της Θ. Λειτουργίας

  Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης
  (Απάντησις εις τον κ. Γ. Φίλιαν)
  Από το περιοδικό 'ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ' Ιουλ.-Σεπ. 2003, έτ. Ε΄, τ. 3, σελ.351-367

  (Μέγεθος: 118.0 KiB, Ανακτήσεις: 856, Ημ/νία προσθήκης 29 Μαΐου, 2006)
 •    Το σκάνδαλο του μονοτονικού (Σαράντος Καργάκος)

  Άρθρο γραμμένο το Σεπτέμβριο του 1991

  (Μέγεθος: 144.5 KiB, Ανακτήσεις: 876, Ημ/νία προσθήκης 28 Μαΐου, 2006)
 •    Διά την απαγγελίαν των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

  Απάντηση στις θέσεις του κ. Φίλια περί ανάγνωσης των ευχών που διατυπώνονται στο περιοδικό Σύναξη τ.95

  (Μέγεθος: 32.2 KiB, Ανακτήσεις: 780, Ημ/νία προσθήκης 25 Μαΐου, 2006)
 •    Η ανάγνωση των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

  Απάντηση στις θέσεις του π. Βασιλείου Θερμού περί ανάγνωσης των ευχών που διατυπώνονται στο βιβλίο "Το ξεχασμένο μυστήριο"

  (Μέγεθος: 129.5 KiB, Ανακτήσεις: 1,192, Ημ/νία προσθήκης 25 Μαΐου, 2006)
 •    Η ανάγνωσις των ευχών της Θείας Λειτουργίας

  Αρχιμ. Νικοδήμου Μπαρούση, Ηγουμένου της Ι. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών Πατρών).

  Ομιλία εκφωνηθείσα εις το Θεολογικόν Λειτουργικόν Συνέδριον: 'Τό μεγαλείο της θείας Λατρείας. (Παράδοσις ή ανανέωσις;)', διοργανωθέν υπό της 'Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών' εν Θεσσαλονίκη, τη 27η, 28η Φεβρ. και 1η Μαρτ. 2002.

  (Μέγεθος: 394.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,312, Ημ/νία προσθήκης 25 Μαΐου, 2006)
 •    Η στολή η πρώτη. Μια θεολογική θεώρηση του ενδύματος

  Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΕΡΕΙΣΜΑ» που εκδίδεται από τους πατέρες της Ι. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερά Πατρών.
  Διασκευή σε άρθρο του Eric Peterson: “Pour une theologie du vetement”, (Λυών Γαλλίας, 1943)

  (Μέγεθος: 152.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,108, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2006)
 •    Η "Λειτουργική Κίνησις" της δύσεως και ο Οικουμενισμός (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης)

  Εισήγησις εκφωνηθείσα εις το Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο: 'Οικουμενισμός. Γένεση - Προσδοκίες - Διαψεύσεις', το οποίο διοργανώθη εις την Θεσσαλονίκην, την 20-24 Σεπτεμβρίου 2004, υπό της 'Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών'.

  (Μέγεθος: 277.5 KiB, Ανακτήσεις: 1,029, Ημ/νία προσθήκης 24 Μαΐου, 2006)
 •    Δημιουργικότης και μοναχική αγιότης στην σκέψι και το έργο του Αντρέι Ταρκόφσκι (Edwin Carels)

  Ο ρώσ­σος Α­ντρέϊ Ταρ­κόφ­σκι, ο 'ποι­η­τής του κι­νη­μα­το­γρά­φου', ένας α­πό τους ση­μα­ντι­κο­τέ­ρους σύγ­χρο­νους σκη­νο­θέ­τες, εγεν­νήθη το 1932 κο­ντά στην Μόσχα. Η α­ξία των έρ­γων του, η αι­σθη­τι­κή και η πνευ­μα­τι­κή, εί­ναι τό­σο μεγά­λη, που σπά­νι­α συ­να­ντά­ται, όχι μό­νο στον κι­νη­μα­το­γρά­φο, αλ­λά και στην πα­γκό­σμι­α τέχνη. Ε­νώ ο ίδι­ος συ­χνά πα­ρε­πο­νεί­το: 'Θα ή­θε­λα να γυ­ρί­ζω δυο ται­νί­ες τον χρόνο', μέσα σε 23 χρό­νι­α γύρι­σε μό­νον 7 ται­νί­ες: 'Τα παιδικά χρόνι­α του Ι­βάν' (1962), 'Α­ντρέϊ Ρου­μπλι­ώφ' (1966), που προεβλήθη πε­ρι­κε­κομ­μέ­νη το 1971 και ο­λόκλη­ρη το 1987 στη Μό­σχα και το 1973 στο ε­ξω­τε­ρι­κό, 'Σολάρις' (1971), 'Ο κα­θρέ­φτης' (1974), 'Στάλ­κερ' (1979), 'Νο­σταλ­γί­α' (1983) και 'Η θυ­σία' (1985). Σι­γά - σι­γά, η δι­ε­θνής αναγνώρι­ση, τα βρα­βεί­α και οι δι­α­κρίσεις συ­νόδευ­σαν ό­λα του τα έρ­γα. Όμως, μέσα στην πα­τρίδα του, μετά την ται­νία γι­α την ζω­ή του με­γάλου ρώσσου αγι­ο­γράφου Αντρέϊ Ρουμπλιώφ (15ος αι.), ή­ταν έ­νας ανε­πι­θύμη­τος, έ­νας κυ­νη­γη­μέ­νος, κά­τι σαν 'μία­σμα'. Έτσι το 1984 α­να­γκάσθη­κε να αυτοεξο­ρι­σθή στην Δύ­ση, θρη­νώ­ντας γι­α την α­γα­πη­μένη του Ρωσ­σία και λέγο­ντας: 'Αυ­τή είναι η χει­ρότε­ρη στι­γμή της ζω­ής μου'. Πέθα­νε σε η­λι­κί­α 54 ετών α­πό καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων, στις 29 Δε­κεμ­βρίου του 1986, στο Πα­ρίσι κι ε­τά­φη στο νε­κρο­τα­φεί­ο της α­γί­ας Ζενεβι­έ­βης του Δά­σους, κο­ντά σε άλ­λους ρώσ­σους εξό­ρι­στους και μετανάστες.

  (Μέγεθος: 107.5 KiB, Ανακτήσεις: 947, Ημ/νία προσθήκης 23 Μαΐου, 2006)
 •    Η πίστις σήμερα (Σέργιος Αβέριντσεφ)

  Ο Σέργιος Αβερίντσεφ ήταν ρώσσος θεολόγος, ποιητής και φιλόσοφος, ειδικευμένος στην αρχαία και μεσαιωνική λογοτεχνία, και μέλος της Ρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών. Απέθανε το έτος 2004 σε ηλικία 66 χρόνων. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα απάνθισμα ομιλίας του στην Λυών της Γαλλίας, τον Αύγουστο του 1994, λίγο μετά την κατάρρευσι του κομμουνισμού στην Ρωσσία, το οποίον εδημοσιεύθη στο γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ, τ. 192, Νοέμ. 1994.

  (Μέγεθος: 63.5 KiB, Ανακτήσεις: 1,372, Ημ/νία προσθήκης 23 Μαΐου, 2006)
 •    Ποια είναι η ηθική αξία του εμβρύου στα αρχικά του στάδια;

  Ηλία Π. Παντελίδη, eye MD MSc., MRCOphth., EBOM, MA Χειρουργού Οφθαλμιάτρου

  (Μέγεθος: 61.0 KiB, Ανακτήσεις: 938, Ημ/νία προσθήκης 13 Μαΐου, 2006)
 •    Βιοηθικές προκλήσεις στη νέα χιλιετία. Μια ορθόδοξη απάντηση

  του αιδεσ. John Breck, Καθηγητού της Βιοηθικής

  Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί περίληψη ενός εκτεταμένου άρθρου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «St. Vladimir’ s Theological Quarterly» (46/4· 315-29, Νοέμβριος 2002) και ασχολείται με το επίκαιρο πάντα θέμα των βιοηθικών προκλήσεων του καιρού μας. Το άρθρο είναι γραμμένο από τον Ορθόδοξο Αμερικανό Ιερέα και Καθηγητή της Βιοηθικής π. Ιωάννη Μπρέκ (John Breck). Το άρθρο κρίνεται αξιόλογο όχι μόνο για τον προβληματισμό του, αλλά κυρίως για τις θεολογικές του θέσεις, οι οποίες, κατά τον π. Ιωάννη, αποτελούν και τη μόνη κατάλληλη Ορθόδοξη απάντηση στις βιοηθικές προκλήσεις του καιρού μας.

  (Μέγεθος: 83.5 KiB, Ανακτήσεις: 1,292, Ημ/νία προσθήκης 13 Μαΐου, 2006)
 •    Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Του Αρχιμ. Νικοδήμου Μπαρούση)

  Μεταφράσεις Λειτουργικών Κειμένων

  (Μέγεθος: 97.0 KiB, Ανακτήσεις: 1,199, Ημ/νία προσθήκης 7 Μαΐου, 2006)
 •    Το Εκλογάδιον ή πορεία προς το βαθύ της αμαθείας σκοτάδιον

  Μεταφράσεις Λειτουργικών Κειμένων

  (Μέγεθος: 100.0 KiB, Ανακτήσεις: 980, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2006)
 •    Διεθνής Ημέρα Περιβάλλοντος (Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος)

  Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την ημέρα του περιβάλλοντος, που εκφράζει την διαφορετική αφετηρία της Εκκλησίας μας για την οικολογική συνείδηση που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας.

  (Μέγεθος: 30.5 KiB, Ανακτήσεις: 799, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2006)
 •    Συνέδριο ματαιότητος

  Επιστολή κληρικών προς τον Αρχιεπίσκοπο, για το συνέδριο του Π. Σ. Ε., που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τον Μάϊο στην Αθήνα.

  (Μέγεθος: 99.0 KiB, Ανακτήσεις: 874, Ημ/νία προσθήκης 3 Μαΐου, 2006)