Ποιοί Είμαστε

Αγαπητοί αναγνώστες της «ΑΛΛΗΣ ΟΨΕΩΣ»,

Σε απάντηση πολλών μηνυμάτων σχετικά με την προέλευση, την θέση και τους στόχους αυτής της ιστοσελίδας, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους επισκέπτες της ότι ο τόπος αυτός προέκυψε από την επιθυμία κάποιων φίλων λαϊκών – μέλη όλοι τους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος – να ανταλλάσσουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάποια ενδιαφέροντα κείμενα που είχαν σχέση κυρίως με την θεολογική όψη κοινωνικών ζητημάτων που μας αφορούσαν ως ορθοδόξους χριστιανούς και πολίτες την Ελληνικής κοινωνίας.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η ανάγκη, αυτά τα άρθρα να κατηγοριοποιηθούν και να μπουν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ώστε να έχει κανείς πρόσβαση, όποτε ήθελε, στο σύνολο των θεμάτων.

Έτσι γεννήθηκε «Η Αλλη Όψις» η οποία δεν εκπροσωπεί κάποια ομάδα ή κάποιο επίσημο φορέα. Είναι μια προσπάθεια που σαν στόχο έχει την διάδοση απόψεων, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αποκλεισμένες από τα ΜΜΕ όπου έχουν πρόσβαση πολλοί άνθρωποι. Επιθυμούμε αυτός ο ιστότοπος να λειτουργήσει ως ελάχιστο αντίβαρο μιας ολοκληρωτικής λογικής που επιχειρεί να αλλοιώσει τις συνειδήσεις μας. Η θεματολογία της δεν διεκδικεί απόλυτη αντικειμενικότητα και πληρότητα.

Θέτουμε αυτές τις απόψεις στην κρίση του κάθε επισκέπτη, ώστε να προκληθεί πιθανόν ένας ευρύτερος διάλογος και να εξαχθούν προσωπικά μεν αλλά ελεύθερα συμπεράσματα.

Όπως ίσως έχει διαφανεί η ιστοσελίδα αποφεύγει πολιτικές θέσεις, όχι γιατί δεν έχει, άλλα γιατί εκτιμούμε πως δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται κάποιες καίριες απόψεις έστω από την υπόνοια κομματικών τοποθετήσεων.

«Η Αλλη Όψις» θέλει τέλος να ευχαριστήσει όλους όσους επικοινωνούν συνυπογράφοντας ή διατυπώνοντας διαφορετική άποψη για κάποια θέματα, καθώς επίσης όσους ενισχύουν αυτήν την προσπάθεια.

Ο Διαχειριστής