Περί του προσώπου τού Αναδόχου εις το Μυστήριον του Βαπτίσματος (Σεβ. Μητροπ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος ἀπηύθυνεν ἐγκύκλιον προς ὅλους τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, μέ τήν ὁποίαν ἀναδεικνύει τά πνευματικά προσόντα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχουν οἱ Ἀνάδοχοι διά τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο πατώντας εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΟΨΕΩΣ:

"Σχετικά με την φράση της εγκυκλίου: "ΔΕΝ υφίσταται κώλυμα συνάψεως γάμου μεταξύ αναδεκτών βαπτισμένων από τον ίδιο ανάδοχο" θα πρέπει να καταγράψουμε και την θέση που σημειώνεται στο Ιερό Πηδάλιο, η οποία δεν συμφωνεί με την παραπάνω άποψη:

Ανίσως δε δύω παιδία αρσενικόν και θηλυκόν, μη έχοντα συγγένειαν σαρκικήν, βαπτισθούν από ένα ανάδοχον, ταύτα δεν παίρνονται (σημ. δεν παντρεύονται), διατί είναι αδελφοί πνευματικοί, κατά τον αγιώτατον Σισίννιον και β΄  βαθμού”. (Ιερόν Πηδάλιον, εκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Κεφ. η΄ Περί της έκ του Αγ. Βαπτίσματος Συγγενείας, σελ. 753). (Οι πληροφορίες ελήφθησαν από το Ιστολόγιο katanixis.blogspot.gr)
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]