Περί βελονισμού (Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Η θέση του μακαριστού γέροντα για την συγκεκριμένη εναλλακτική θεραπεία… “Αξίζει, νομίζομε, στο σημείο αυτό να προστεθή και η αρνη­τική τοποθέτησις του Πατρός προς την ετέραν εναλλακτικήν θεραπείαν του βελονισμού, που είναι και η περισσότερον -μετά την ομοιοπαθητικήν- διαδεδομένη στην χώρα μας. Πέ­ραν από τις σοβαρές σωματικές (βλ. και σελ. 135) επιβλα­βείς επιπτώσεις του που υπεγράμμιζε ο Γέροντας, απεκάλυ­πτε και τις άγνωστες σε πολλούς σκοτεινές μεταφυσικές δια­στάσεις του. Παραθέτομε μίαν περίπτωσιν:

Ερώτησε κάποτε έναν ιατρό με τί ειδικώτερα ασχολείται.

-Με τον βελονισμό, απήντησε εκείνος με φυσικότητα.

-Πώς είπες; Με τον δαιμονισμό; (!) ξαναρώτησε έντονα και εμφανώς στενοχωρημένος ο Γέροντας.”

(Από το βιβλίο “Μαρτυρίες Προσκυνητών. Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης. 1924-1994“, Εκδόσεις “ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ”, Επιμέλεια: Νικόλαος Δ. Ζουρνατζόγλου, Επισμηναγός Ε.Α., Κεφ. Δ’: Μαρτυρίες Αγιορείτου Μοναχού Η., σελ. 120-121)

Διαβάστε από το ίδιο βιβλίο “Περί Ομοιοπαθητικής” και “Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνων

Σχετικό άρθρο: Εναλλακτικές ή συμπληρωματικές ή αναπληρωματικές θεραπευτικές μέθοδοι (Ομοιοπαθητική, Βελονισμός κλπ) (Αθανάσιος Β. Αβραμίδης, Καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)

[Ψήφοι: 6 Βαθμολογία: 4.3]