Παιδιά και χαζοκούτι

Τις βλαπτικές επιδράσεις της τηλεόρασης και της πληθώρας προσφερόμενων μέσων επικοινωνίας καταδεικνύει μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε δυο αμερικανικά ιατρικά πε­ριοδικά, την «Αμερικανική Παιδιατρική» και τα «Αρχεία Εφη­βικής και Παιδιατρικής». Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα είναι ότι στο δωμάτιο του παιδιού καλό είναι να μην υπάρχει και τηλεόρα­ση και υπολογιστής και βίντεο γκέιμ, ενώ η παρακολούθηση τηλεόρασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία με δυο ώ­ρες ημερησίως, ακόμη και σε επιλεγμένα προγράμματα. Τα παιδιά κάτω των δυο ετών πρέπει να αποθαρρύνονται από το να στήνονται μπροστά στο χαζοκούτι, το οποίο επιβάλλεται να κλείνει κατά τη διάρκεια του φαγητού ή όταν κανείς δεν παρακολουθεί. Στατιστικά, 6 ώρες και 21 λεπτά αφιερώνουν καθημερινά παιδιά και έφηβοι από 8 έως 18 ετών, το 68% των παιδιών έχει τηλεόραση στο δωμάτιο του, το 31 % ηλε­κτρονικό υπολογιστή, για το 50% δεν υφίστανται κανόνες για το τι θα βλέπουν και τι όχι στην τηλεόραση και μόλις σε ένα στα πέντε νοικοκυριά επιβάλλονται. Τα παιδιά αφροαμερικανικής καταγωγής εκτίθενται περισσό­τερο από ό,τι άλλα σε διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφών. Τις ώρες που τα παιδιά έχουν επιστρέψει από το σχολείο, το τη­λεοπτικό κανάλι Black Entertainment Television, μεταδίδει περισσότερες διαφημίσεις για φαστ φουντ, ζαχαρούχα ρο­φήματα, αναψυκτικά και σνακ από ό,τι το WB και το Disney Channel. Όσο περισσότερη τηλεόραση παρακολουθούσαν τα παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών, τόσο συχνότερα ζητούσαν από τους γονείς να τους αγοράσουν τροφές, ροφήματα και παιχνίδια που έβλεπαν να διαφημίζονται. Η μελέτη συνδέει την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριό­τητας των εφήβων με το είδος, την ποσότητα και τη συχνό­τητα με την οποία εκτίθενται στα ΜΜΕ. Νέοι μεταξύ 12 και 14 ετών που «κατανάλωναν» μεγάλες δόσεις τηλεοπτι­κών προγραμμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως και ανάλογη μουσική, ταινίες και περιοδικά, είχαν διπλάσιες πι­θανότητες να ξεκινήσουν σεξουαλική δραστηριότητα στα 14 και τα 16 αντίστοιχα, από ό,τι οι έφηβοι που συνολικά είχαν μικρότερη έκθεση σε τέτοια προγράμματα. Οι έγχρω­μοι έφηβοι, σύμφωνα με τη μελέτη, επηρεάζονταν περισ­σότερο από τις προσδοκίες των γονιών τους και τη συμπε­ριφορά του φιλικού τους περιβάλλοντος, παρά από τα Μέ­σα. Επιπροσθέτως, για τους εφήβους κάτω των 16 ετών που παρακολουθούσαν τηλεόραση για δυο ή περισσότε­ρες ώρες την ημέρα και οι γονείς τους δεν ενέκριναν το σεξ, ήταν πιο πιθανό να ξεκινήσουν σεξουαλική δραστη­ριότητα μέσα σε ένα χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο παιδιά μεταξύ 6 και 12 ετών έβλε­παν βίαια τηλεοπτικά προγράμματα με φίλους, τόσο λιγότε­ρο χρόνο αφιέρωναν σε δραστηριότητες εκτός τηλεόρασης. Όμως όσο περισσότερο παρακολουθούσαν άλλα προγράμ­ματα μαζί τους, αυξανόταν και ο χρόνος που περνούσαν κά­νοντας άλλες δραστηριότητες παρέα. Όσο περισσότερη τηλεόραση παρακολουθούν τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τόσο περισσότερες θερμίδες καταναλώνουν, ιδιαίτερα υπό μορφήν τσιπς, ποπ κορν, γλυκών, μπισκότων και άλλων τροφών που διαφημίζονται ευρέως στην τηλεόραση. Ο κίνδυνος να γίνουν παχύσαρκα τα παιδιά τριών ετών αυξάνεται όταν η τηλεόραση παραμένει ανοικτή στο δωμάτιο για δύο ή περισ­σότερες ώρες την ημέρα. Οι πιθανότητες δεν μειώνονται, α­κόμη και αν οι γονείς επιλέξουν εκπαιδευτικά προγράμματα.

(Πηγή: “Καθημερινή” 30/8/2006)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]