Ο Χριστός της αγάπης († μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

…Ὁ Χριστὸς δύο χιλιετίες ἀπὸ τὸν ἐρχομό Του παραμένει σχεδὸν ἄγνωστος στὸν κόσμο  ἢ παραποιημένος ἢ μεταρρυθμισμένος ἢ ἀνανεωμένος καὶ διορθωμένος ἀπὸ μερικοὺς ἢ ἀρκετούς. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς δυνάστης, ἀφέντης… Δὲν εἶναι ὁ μακάρια ἀναπαυόμενος στοὺς οὐρανούς, ὁ μακρυνός, ὁ δύσκολος, ὁ ἀδιάφορος, ὁ βαθύς, ὁ βαρύς, ὁ ξένος, τοῦ οὑμανισμοῦ, τοῦ ὀρθολογισμοῦ …

Γιὰ νὰ διαβάσετε ὁλόκληρο τὸ κείμενο πατῆστε ἐδῶ: O XΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μωυσέως Μοναχοῦ Ἁγιορείτου: «Ο ΕΙΡΗΝΟΔΟΤΗΣ, ΖΩΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ», σειρά: «ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ» τ. 11, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 2004)

 

 

 

 

 

 

 

  (Πηγή ηλ. κειμένου: christianvivliografia.wordpress.com)

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 3]