Ο τρόπος που λειτουργεί η Θεία πρόνοια (Αρχ. Μελέτιος Βαδραχάνης)

Η μορφή του Θεού όπως μας την παρουσιάζει η αγία Γραφή, είναι η μορφή ενός πατέρα που επαγρυπνεί πάνω στα δημιουργήματά του και μεριμνά για τις ανάγκες τους. «Οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσι, και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις συ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώον ευδοκίας (Ψαλμ. 144, 15). Και στον προοιμιακό ψαλμό που διαβάζουμε στον εσπερινό –τον 103- λέγει’ «Πάντα προς σε προσδοκώσι, δούναι την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτοίς, συλλέξουσι» (Ψαλμ. 103, 27). Αυτή η άγρυπνη φροντίδα του Θεού για τον άνθρωπο και ολόκληρη την δημιουργία, το πατρικό ενδιαφέρον και η μέριμνα που λαμβάνει, στη γλώσσα της θεολογίας ονομάζεται θεία πρόνοια. Η θεία πρόνοια εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας δούμε ειδικώτερα αυτές τις εκδηλώσεις της.

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]