Ο ολισθηρός ορισμός του θανάτου

“Με τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην τεχνολογία υποστήριξης της ζωής και στην μεταμόσχευση οργάνων, οι νεκροί σήμερα έχουν πραγματικά πολλή ‘πρωτεΐνη’ να μας προσφέρουν — υπό τη μορφή οργάνων και μελών. Είμαστε οι ‘Νεο-κανίβαλοι.'” Kathleen Stein, Περιοδικό Omni. 22

Ορισμοί του θανάτου

Τα βάθη των ανεξερεύνητων νερών στα οποία ορμήσαμε, υποδεικνύονται από το γεγονός ότι ούτε οι λέξεις “ζωή” και “θάνατος” έχουν πλέον σταθερή σημασία.

Ο όρος “θάνατος” παραδοσιακά και λογικά σήμαινε την ολική και μη αναστρέψιμη παύση της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Το Νοσοκομείο Loma Linda Hospital και άλλες ιατρικές ομάδες θα ήθελαν τώρα να δημιουργήσουν ένα νέο ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο ανθρώπινες υπάρξεις που αναπνέουν και έχουν χτύπο καρδιάς θα διατηρούνται με μόνο σκοπό τη λεηλασία των οργάνων τους, και ωστόσο θα χαρακτηρίζονται ‘νεκρές’.

Αυτός ο νέος ορισμός, που συνήθως καλείται ‘εγκεφαλικός θάνατος’, είναι η “…μη αναστρέψιμη παύση όλων των λειτουργιών ολόκληρου του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού στελέχους”, και χρησιμοποιείται “όταν οι αναπνευστικές συσκευές και άλλες θεραπείες κάνουν το παραδοσιακό πρότυπο αναξιόπιστο.”

Οι “Νέοι Νεονεκροί”

Το Νοσοκομείο Loma Linda, άλλα υγειονομικά ιδρύματα και πολλοί ηγετικοί ‘βιοηθικολόγοι’ μπορούν τώρα να δικαιολογήσουν τον επαναχαρακτηρισμό των νεογνών με ανεγκεφαλία και άλλων νηπίων που αναπνέουν και οι καρδιές τους χτυπούν ως “νεκρών”. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος και οι ενήλικες που βρίσκονται σε κώμα και οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτή την περιγραφή να μην ενταχθούν στη μοίρα των ‘νέων μη ζώντων’.

Οι δυνατότητες χρήσης νέας γλώσσας και παραπλανητικών εκφράσεων στο νέο αυτό πεδίο είναι σχεδόν απεριόριστες.

Σε ένα άρθρο με κωμικό τίτλο “Προτάσεις ένταξης των νεκρών στην έρευνα”, ο Jim Detjen προτείνει τους εξής νέους ‘ορισμούς’: 23

Νεονεκρός: Σώμα που διατηρείται τεχνητώς στη ζωή από συστήματα διατήρησης της ζωής για να χρησιμοποιηθεί για φαρμακευτικές έρευνες, ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών, εξάσκηση νέων χειρούργων και ως χώρος αποθήκευσης αίματος και οργάνων.

Νεονεκροτομεία: Χώροι αποθήκευσης των σωμάτων των εγκεφαλικώς νεκρών διότι τέτοιοι χώροι αποθήκευσης θα έλυναν το δίλημμα της αποθήκευσης ορισμένων οργάνων έξω από τα σώματα.”

Ο Willard Gaylin, πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου της Κοινωνίας, της Ηθικής και των Επιστημών της Ζωής (“Hastings Institute”), θα ήθελε να δει τους ενήλικες που βρίσκονται σε κώμα (“νεονεκρούς”) στοιβαγμένους σε ειδικούς χώρους (“βιοκαταστήματα” – “bioemporiums”) με σκοπό την λήψη οργάνων και τον πειραματισμό σε ζώντα οργανισμό. 24

Ένας άλλος συγγραφέας περιγράφει τους στόχους του Gaylin: “Θα μπορούσαν να προκληθούν διάφορες ασθένειες στους νεονεκρούς, και να δοκιμαστούν διάφορες θεραπείες, και έτσι θα προστατεύονταν οι ζώντες ασθενείς από το να γίνουν “πειραματόζωα” σε πειραματικές επεμβάσεις και θεραπείες… Οι νεονεκροί θα μπορούσαν να παρέχουν σταθερή πηγή αίματος, εφ’ όσον θα μπορούσαν να υποβάλλονται τακτικά σε αφαίμαξη… Θα ήταν δυνατή η λήψη μυελού των οστών, χόνδρων και δέρματος, καθώς και η κατασκευή ορμονών, αντιτοξινών και αντισωμάτων στους νεονεκρούς… Για να γίνει αυτό, σημειώνει [ο Gaylin], θα πρέπει να δεχθούμε την έννοια “υπόστασης προσώπου” ως διαφορετική της έννοιας “ύπαρξης ζωής” για τους ενήλικες, όπως κάνουμε τώρα με τα έμβρυα.” 24

Ίσως ο Dr. Robin Cook ήταν επηρεασμένος από την τρομακτική φύση των απόψεων του Gaylin όταν έγραψε το ιατρικό του μπεστ-σέλλερ θρίλερ “Κώμα”.

Η εκπρόσωπος του Αμερικανικού Συμβουλίου Ασφάλειας Ζωής Ronna Klingenberg έχει δηλώσει ότι το 2000 η χώρα θα διαθέτει αφθονία “νεονεκρών” γιατί θα έχουμε δικαίωμα να πωλούμε τα όργανά μας όταν πεθάνουμε έτσι ώστε να παράγουμε χρήματα για να διασκεδάζουμε πιο πολύ στη ζωή τώρα. Είπε επίσης ότι σύντομα οι άνθρωποι θα έχουν δικαίωμα να “διαλέξουν ανώδυνο θάνατο με άφθονη χρήση ηρωίνης και τεχνικών ελέγχου του νου” και ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία θα προσφέρουν “περιπετειώδεις θανάτους”. Αυτό σημαίνει ανθρώπους που θα αυτοκτονούσαν ηρωικά σε ένα εντυπωσιακά στημένο σκηνικό. Τέτοια σενάρια θα σχεδιάζονταν από ένα “μηχανικό μελέτης του στυλ ζωής.” 25

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: [22] Kathleen Stein. “Last Rights.” Omni Magazine, Σεπτέμβριος 1987, σελίδα 34.

[23] Jim Detjen. “Proposals to Enlist the Dead in Research”. Philadelphia Enquirer, 12 Αυγούστου 1986.

[24] “Fetuses in War Testing”, Mother Jones, Ιούνιος 1977, σελίδα 5.

[25] William Lambdin. Doublespeak Dictionary. Los Angeles: Pinnacle Books, 1979., σελίδα 174.

(Πηγή: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]