Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου: Ομιλία εις το ρητόν του Παύλου, το, “Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται”, ήτοι, ότι τούτο σκανδαλίζει πολλούς, τούτο όμως εστίν απόδειξις της πίστεως’ ότι η εις Χριστόν πίστις ουκ έστιν έργον ανθρώπων, αλλά της υπερφυσικής του Θεού δυνάμεως κατόρθωμα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

ΛΓ’ Κυριακή

(Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

– Δεν φοβάται ο απ. Παύλος μήπως λέγοντας ότι, όποιος πολιτεύεται κατά τους νόμους της πίστεως θα δεχθεί διωγμούς, κινδύνους, ακόμα και θάνατο, θα αποθήσει τους ανθρώπους από την εις Χριστόν πίστιν;

– Ποιοί είναι αυτοί που μισούν τους κήρυκες της αλήθειας και γιατί τους μισούν;

– Ποιοί ονομάζονται “κόσμος”;

– Ποιά είναι η απόδειξη ότι η εις Χριστόν πίστις δεν είναι έργο ανθρώπινον, αλλά της υπερφυσικής του Θεού δυνάμεως κατόρθωμα;

– Τί υπεσχέθη ο Χριστός σε όσους τον ακολουθούν; Είναι όμως οι υποσχέσεις για πράγματα μέλλοντα, αόρατα και αβέβαια, αρκετές για να πείσουν τους μαθητές Του και να πιστεύσουν εις Αυτόν;

– Τί είναι αυτό που κάνει τους μαθητές του Χριστού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τους φίλους τους και να ακολουθήσουν έναν φτωχό και περιφρονημένο;

– Μπορεί να σωθεί ο άπιστος;

– Ποιά είναι η πηγή και η ρίζα όλων των αρετών; Διαβάστε ολόκληρο το λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 194 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]