Αποστολικό ανάγνωσμα Α΄ Κυριακής των Νηστειών – Ορθοδοξίας: Ομιλία περί νηστείας, ήτοι πόσον αμαρτάνει, όστις καταφρονεί της νηστείας τους νόμους, και πόσον καρποφορεί της νηστείας η αρετή, και πόση η υπό Θεού υπέρ αυτής ανταπόδοσις (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εβρ. ια’ 24-26, 32-40) – Τί είναι η αμαρτία; Ποιά είναι η πρώτη εντολή του Θεού και γιατί αυτή δεν γράφτηκε στις πλάκες του νόμου;

– Η εντολή της νηστείας μήπως δεν έχει ισχύ σήμερα;

– Σχετίζεται η νηστεία με τον μαρασμό των παθών;

– Φθείρει η νηστεία το σώμα;

– Διατί ο Ιησούς ενήστευσε;

– Η νηστεία κίνημα και καρπός του Αγίου Πνεύματος.

– Η νηστεία καταβιβάζει απ’ ουρανού τους αγγέλους προς υπηρεσίαν των ανθρώπων!

– Αυτός που δεν νηστεύει μιμητής του χοϊκού ανθρώπου. Αυτός που νηστεύει μιμητής του επουρανίου ανθρώπου. Νηστεύσωμεν ουν, αδελφοί, προθύμως την τεσσαρακονθήμερον νηστείαν κατά μίμησιν του υπέρ ημών νηστεύσαντος τεσσαράκοντα ημέρας, και τεσσαράκοντα νύκτας, ίνα καταξιωθώμεν μετά παρρησίας ακατακρίτως εορτάσαι το άγιον πάσχα, και προσκυνήσαι αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, απολαύσαι δε και της θείας αυτού βασιλείας, χάριτι αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Διαβάστε τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 242 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

Η Νηστεία (Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου)

Η νηστεία: Το αληθινό νόημα και περιεχόμενό της (Ιερά Μονή Σαγματά)

Νηστεία και εγκράτεια (Αγ. Δημήτριος του Ροστώφ)

«Η νηστεία κάνει θαύματα» (Σεβασμ. Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Πώς καθιερώθηκαν και επικράτησαν οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μαγειρική και νηστεία (μοναχός Μωυσής Αγιορείτης)

Η θεραπευτική της γαστριμαργίας: Η εγκράτεια (Jean Claude Larchet)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]