Οι γκουρού του διαλογισμού και του τσαρλατανισμού και η ιδεολογία της ‘Νέας Εποχής’ (Χρήστος Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών)

Η υπόθεση του πρόσφατου θανάτου ενός ανθρώπου σε σεμινάριο του γνωστού γκουρού-διαλογιστή Α. Καλογήρου, έφερε στην επιφάνεια ένα νέο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, που τρο­φοδοτεί και τροφοδοτείται από τα πνευματικά αδιέξοδα των πολιτών, και συμβαδίζει με έναν εν εξελίξει ανορθολογικό πνευματικό ολοκληρωτισμό. Ορατό σημάδι του είναι η ανά­πτυξη στις Δυτικές κοινωνίες μιας απίστευτης ποικιλίας αποκρυφιστικών δεισιδαιμονιών και τσαρλατανισμού. Απίθανες «εναλλακτικές θεραπείες» και «μέθοδοι» ψυχο-διαλογισμού και μελλοντολογίας προβάλλονται καθημερινά από τα ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Αυτό όμως που δεν έχουμε συνει­δητοποιήσει είναι ότι όλος αυτός ο μεταφυσικός αχταρμάς, του οποίου πολλοί έχουν γίνει ακούσιοι αναμε­ταδότες, αποτελεί κρίσιμο συστατι­κό ενός ακροδεξιού ιδεολογικού κινήματος, της «Νέας Εποχής». Η φιλοσοφία του προωθείται από τις διεθνείς οικονομικο-πολιτικές ελίτ (κυρίως των ΗΠΑ) διότι διευκολύνει την εγκαθίδρυση της πα­γκόσμιας Νέας Τάξης τους. Το κίνη­μα της «Νέας Εποχής» θα αναδυθεί στη Δύση την δεκαετία του ’60, κυρίως μέσα από μια επιχειρηματι­κή ομάδα ανατολιτών δασκάλων της «εσωτερικής σοφίας» και της «εσω­στρεφούς πνευματικής αναζήτησης» (π.χ. Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι). Η μεταφυσική φιλοσοφία του προβάλει τον ατομισμό, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγ­ματικότητα παρά μόνο βιωματική γνώση· ότι οι κοινωνίες μπορούν να γίνουν δίκαιες όταν τα άτομα «μετα­βούν» σε καταστάσεις ανώτερου πνευματισμού, και αποτελέσουν μέρος μιας «συμπαντικής συνείδη­σης» -συστατικά του Θεού [1]. Αυτό υποτίθεται ότι θα επιτευ­χθεί με τη βοήθεια «ολιστικών», «υπερβατικών» ψυχο-μεθόδων (π.χ. διαλογισμός, power γιόγκα, νιρβάνα, μετενσάρκωση, θετική σκέψη, μέθοδος Silva, μαγείες, αστρολο­γία), καθώς και «εναλλακτικών» ψυχο-σωματικών «θεραπειών» (π.χ. ομοιοπαθητική, βελονισμός, αγιουβέρδα, θεραπευτικό άγγιγμα, ρεφλεξολογία, κρύσταλλοι/πυραμίδες, βοτανοθεραπείες). Αυτές οι ψευδο-επιστημονικές «θεραπείες», νομιμοποιούνται στη συνείδηση της κοινής γνώμης από τις πολιτικές ελίτ, μέσω της ανοχής του βιοϊατρικού πανεπιστημιακού κατεστημένου, και της υπόθαλψής τους από μερίδα του, είτε λόγω επι­στημονικής άγνοιας ή/και οικονομι­κών συμφερόντων. Συνέπεια αυτού είναι να ασκείται στη χώρα μας η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός ακόμα και από για­τρούς (με έγκριση των Υπουργείου Υγείας-ΕΟΦ), παρά την απόρριψή τους από τα πανεπιστήμια ως ιατρι­κές ειδικότητες. Το κίνημα της «Νέας Εποχής» θα θεμελιωθεί πάνω στη διάψευση των προσδοκιών των λαών για την άρση των οξύτατων κοινωνικών ανισοτή­των, που προκάλεσε η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και η κατάρ­ρευση του «υπαρκτού σοσιαλι­σμού». Επίσης, και από την οικονομική αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση στα επιτεύγματα των βιοϊατρικών επιστημών για την αντιμετώπιση των ψυχοσωματικών τους προβλημάτων, με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα των ψευδο-επιστημόνων τσαρλατάνων. Η ανορθολογική αντιμετώπιση της σχέσης του ατόμου με την κοι­νωνία έχει ριζώσει σε όλα τα στρώ­ματα ανεξαρτήτως πνευματικού επι­πέδου. Για δε την «υψηλή κοινωνία», οι «υπερβατικές», «εναλλακτικές» ψυχοσωματικές μέθοδοι αποτελούν διέξοδο στον πνευματικά ρηχό καταναλωτικό πολιτισμό της. Στο νέο ζοφερό κοινωνικό πλαίσιο, το πρότυπο του ορθολογικού, πολιτι­κά ταξικού ατόμου αντικαθίσταται από αυτό του ιδεολογικά ανερμάτι­στου ατόμου, που καθοδηγείται για λύσεις προς μια ολιστική «κοινωνία των πολιτών» και των «κοινωνικών κινημάτων». Το κίνημα της «Νέας Εποχής» συ­γκροτείται από ένα διεθνές δίκτυο ασύνδετων και ετερόκλητων λεσχών, στοών, αποκρυφιστικών οργανώσεων κ.λπ., με επιρροή σε κάθε θεσμό των Δυτικών κοινωνιών [2]. Ενδει­κτικά αναφέρονται η Νεκροκεφαλή και Οστά (με μέλη από την πολιτικο-οικονομική ελίτ των ΗΠΑ: π.χ. ο Μπους) [3], Πλανητική Πρωτοβουλία για τον Κόσμο της Επιλογής Μας, Συμμαχία Νέου Κόσμου, Παγκόσμια Καλή Διάθεση, Λέσχη Ρώμης, Μασονισμός, Ρόταρυ, Λάιονς, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ (με μέλη και από την Ελλάδα). Στο μύλο της φιλοσοφίας του ρίχνουν νερό διεθνείς πολιτικο­οικονομικοί οργανισμοί (π.χ. ΟΗΕ, UNESCO, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, ΠΟΕ) και «μη κυβερνητικές» οργανώσεις του «φιλανθρωπικού» καπιταλισμού (π.χ. Γκρινπίς [4], Διεθνής Αμνηστία). Στη χώρα μας, η νεοεποχική φιλοσοφία διαχέεται στην κοινή γνώμη από οργανώσεις μυστικιστι­κού (εξωγήινου) αρχαιοελληνισμού και εθνικισμού (π.χ. Νέα Ακρόπολη, Ομάδα Έψιλον), διαλογισμού-αστρολογίας (π.χ. Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών, Αρμο­νική Ζωή, Σταγόνες Σοφίας, ΟΜΑΚΙΟ, Esoterica), ειδικές βιβλιοεκδόσεις (π.χ. Οδηγός Σύγχρονης Θεραπευτικής-Μedicam), διεθνείς αλυσίδες κέντρων αδυνατί­σματος (π.χ. DΝΑ, SΡΑ: παρέχουν «εναλλακτικές Θεραπείες», γιόγκα κ.ά.), κέντρα πολεμικών τεχνών (π.χ. Universal Studios), επαγγελ­ματικούς συλλόγους ψυχο-διαλογισμού και «εναλλακτικών θεραπειών» κ.α. Αντιπροσωπευτικότερος των τελευταίων είναι η Διεθνής Ακαδη­μία Ομοιοπαθητικής, ο γκουρού της οποίας, Γ. Βυθούλκας, αυτο-προδίδει την νεοεποχική και ψευδο-επιστημονική ταυτότητά της, χαρακτη­ρίζοντας την ομοιοπαθητική «κίνη­μα» [5] (η επιστήμη μόνο κίνημα δεν είναι). Βασικοί πολιτικοί στόχοι της «Νέας Εποχής» είναι η εγκαθίδρυση Παγκόσμιας Νέας και Οικονομικής Τάξης, Πιστωτικού Συστήματος, Αρχής Τροφίμων και Νερού, Υγείας, Φορολογίας και Στρατολόγησης, υπό έναν Ηγέτη (Μεσσία), μία κυβέρνηση, γλώσσα και θρησκεία [1]· στόχοι, που ταυτίζονται με τις πολιτικές επιδιώξεις της οικονομικο-πολιτικής ελίτ των ΗΠΑ (αλλά και της ΕΕ). Για την επίτευξη αυτών των στό­χων οι ελίτ έχουν δημιουργήσει μια υπερεθνική πολιτισμική χοάνη πνευματικής ομογενοποίησης της κοινής γνώμης με τη φιλοσοφία της «Νέας Εποχής». Σημαντικά γρανάζια της είναι π.χ. τα διεθνή ΜΜΕ, το Χόλιγουντ (με ταινίες καλλιέργειας μεταφυσι­κών αντιλήψεων, ακόμα και σε παι­δάκια π.χ. Χάρρυ Πόπερ), εκδοτι­κοί οργανισμοί μεταφυσικών βιβλίων (π.χ. Tara Center), διεθνή καλλιστεία και μουσικοί διαγωνι­σμοί (π.χ. Γιουροβίζιον), δισκογρα­φικές εταιρείες προώθησης της νεο-εποχικής μουσικής (και Ελλήνων συνθετών διεθνούς φήμης, π.χ. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Yanni [6]), διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Μέχρι και το αγωνιστικό σκέλος των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αλλοιωθεί από αθλήματα «ολιστικής αρμονίας» όπως π.χ. το τέι κβον ντο. Τα γρανάζια της νεοεποχικής χοάνης συμπληρώνονται από καθημερινές δόσεις ουφολογίας, αστρολογίας, μέντιουμ, τηλεοπτικών εκπο­μπών εξωγήινου μυστηρίου και μαγείας (π.χ. Αθέατος Κόσμος, X-Files) και βιντεοπαιχνιδιών, κλπ. Ο υποπολιτισμικός φαύλος κύκλος κλείνει με ένα συνονθύλευμα «εναλλακτικών θεραπειών» και μεθόδων «υπερβατικής» πνευματικής διαμόρφωσης ετεροκαθορισμένων πολιτών, για την ήδη ορατή Οργουελική κοινωνία της Νέας Τάξης.

Παραπομπές-Σχόλια: 1. Berry J. H., What they believe, ΒΤΤΒ, 1990. 2. Branch C., The New Age Movement, WPProfile, 1996. 3. Βοοκ Νews, 03-03. 4. Προβάλλει «εναλλακτικές θεραπείες» (βλέπε http://archive.greenpeace.org/others/newagep&alt.shtml). 5. Βήμα, 16-02-03. 6. http://geocities.com/Yosemite/Gorge/7220

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]