Οι βουλευτές να προασπίσουν το Σύνταγμα για το περιβάλλον

Αθήνα, 11-1-2006: Την έντονη ανησυχία μας για την προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, εκφράζουμε οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και WWF Ελλάς.

Σύμφωνα με τους παραπάνω φορείς, η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη του τόπου, όπως ισχυρίζονται οι υπέρμαχοι της αναθεώρησης. Αντιθέτως, σε μια χώρα που εξαρτάται εν πολλοίς από τον τουρισμό η ουσιαστική προστασία του φυσικού μας πλούτου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϋπόθεση για την πραγματικά αειφορική ανάπτυξη της χώρας.

Συγκεκριμένα, είμαστε αντίθετοι προς μια εκ νέου αναθεώρηση του άρθρου 24 για τους εξής λόγους:
1. Στο σκεπτικό της αναθεώρησης δε διαφαίνεται καμία πρόθεση βελτίωσης του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας. Τουναντίον, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πιθανότατα θα διευκολύνουν την προώθηση «έργων» και παρεμβάσεων σε ευαίσθητες περιοχές, δασικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες είναι ασύμβατες με το ισχύον συνταγματικό καθεστώς προστασίας. Σημειώνουμε ότι τα όποια προβλήματα στο περιβάλλον δεν έχουν προκύψει από την ισχύουσα συνταγματική διάταξη, αλλά από την ελλειμματική νομοθεσία και την κακή διοικητική πρακτική.
2. Η έλλειψη συνολικού τομεακού-χωρικού σχεδιασμού – σε συνδυασμό με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου – αποτελούν βασικό κίνητρο για τη διαιώνιση των καταπατήσεων δημόσιας και οικολογικά πολύτιμης γης στη χώρα μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πλούσια σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
3. Οι προτεινόμενες διατάξεις που προβλέπουν την τοποθέτηση του χρονικού ορίου του 1975 για τη συνταγματική κατοχύρωση του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων συνιστούν μείωση του κύρους του Συντάγματος και υποβιβασμό του σε εργαλείο νομιμοποίησης παρανομιών.
Με την ευκαιρία της συζήτησης της 17ης Ιανουαρίου, ζητούμε από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης:
1. να δώσει την πρέπουσα βαρύτητα στη συζήτηση για το μέλλον του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στη χώρα.
2. να αποσαφηνίσει πως η Βουλή των Ελλήνων δε θα επιτρέψει καμία υποβάθμιση του συνταγματικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως των ιδιαίτερα ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων, και των δύο με ισότιμη σημασία.
3. να αποσυρθεί η προτεινόμενη κατάργηση ενός βαθύτατα δημοκρατικού και παραδοσιακού θεσμού, δηλαδή του διάχυτου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, με την βλαπτική προσθήκη μίας ακόμη βαθμίδας στην απονομή δικαιοσύνης, δηλαδή του προτεινόμενου «συνταγματικού δικαστηρίου». Αυτή η προσθήκη σκοπεί ασφαλώς στην παράκαμψη της δυνατότητας συνταγματικού ελέγχου νόμων και διαταγμάτων από το ΣτΕ.
Περισσότερες πληροφορίες:

Γιάννης Μιχαήλ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, sfyp@ellinikietairia.gr, τηλ. 210 3225245 Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, xkappas@ornithologiki.gr, τηλ. 210 8228704 Χριστίνα Θεοχάρη, Επιμελήτρια Μον. Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης ΤΕΕ, c_theoch@otenet.gr, τηλ. 210 8837319 Ηλίας Μπεριάτος, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, τηλ. 6972 213604 Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής WWF Ελλάς, d.karavellas@wwf.gr, τηλ. 210-3314893

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πληθαίνουν οι φωνές για το άρθρο περί δασών. Η αναθεώρηση του «24» και οι αποχαρακτηρισμοί εκτάσεων

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!”

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]