Οικουμενισμός, Νεοειδωλολατρία και Νέα Εποχή (π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης Δρ Θ. – Πτ. Φ.)

εκδ. Παρακαταθήκη, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2006, σσ. 88, σχ. 12×20.5

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφεύς δημοσιεύει δύο εισηγήσεις του σε ισάριθμα συνέδρια που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2003 και το 2004 αντιστοίχως.

Στο πρώτο με γενικό θέμα «Φαινόμενα Νεοειδωλολατρία. Δωδεκαθεϊσμός – Υποτίμηση Παλαιάς Διαθήκης – Ολυμπιακοί αγώνες» εισηγήθηκε το θέμα «Νεοειδωλολατρία και Νέα Εποχή», ενώ στο δεύτερο με γενικό θέμα «Οικουμενισμός. Γένεση – Προσδοκίες- Διαψεύσεις» εισηγήθηκε το θέμα «Οικουμενισμός και Νέα Εποχή. Διαθρησκειακές Συναντήσεις και Διάλογοι».

Με την εξειδίκευση που έχει ο συγγραφεύς στα θέματα που σχετίζονται με τη λεγομένη Νέα Εποχή, πραγματοποιεί τεκμηριωμένες αναλύσεις με τρόπο νηφάλιο και συνάμα πειστικό, καταδεικνύοντας αφ’ ενός την ένταξη του ρεύματος της νεοειδωλολατρίας στή Νέα Εποχή και αφ’ ετέρου τή χρησιμοποίηση των θρησκειών στο πλαίσιο του διαθρησκειακού οικουμενισμού για την εξυπηρέτηση των σχεδίων της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης της Νέας Εποχής.

(Πηγή: ‘Παρακαταθήκη’)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]