Οικουμενικός Πατριάρχης: “Δια του Φιλιόκβε εδημιουργήθησαν νέαι κακοδοξίαι, σχίσματα και αιρέσεις”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επραγματοποίησεν επίσημον ειρηνικήν επίσκεψιν εις το Ορθόδοξον Πατριαρχείον της Ρουμανίας. Κατά την επίσκεψίν του παρευρέθη και ωμίλησεν εις την Ιεράν Σύνοδον του Πατριαρχείου της Ρουμανίας. Κατά την ομιλίαν του, αφού ανεφέρθη εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά του Πατριαρχείου Ρουμανίας, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ


[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]