Νόμιμο το κόμμα των παιδοφίλων στη Ολλανδία!

ΜΕ ΦΡΙΚΗ καὶ ἀποτροπιασμὸ πληροφορούμαστε ὅτι τὸ τοπικὸ δικαστήριο τῆς Χάγης στὴν Ὁλλανδία κήρυξε νόμιμο τὸ Κόμμα τῶν Παιδοφίλων (PNVD), τοῦ ὁποίου ἐκκρεμοῦσε ἡ αἴτηση νομιμοποίησής του!

Μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Τοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ἡ ὁποία βασιζόμενη στὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι, δὲν ἀπαγόρευσε τὴν ἵδρυσή του. Ἔτσι ἡ Ὁλλανδικὴ Κυβέρνηση ἀναγνώρισε πλέον καὶ ἐπίσημα τὸ νεοϊδρυθὲν Κόμμα τῶν Παιδοφίλων

(PNVD). Βασικοὶ στόχοι τοῦ κόμματος εἶναι: 1) Ἡ νομιμοποίηση τῆς σεξουαλικῆς ἐπαφῆς μεταξὺ ἐνηλίκων καὶ ἀνηλίκων ἀπὸ 12 ἐτῶν καὶ 2) Ἡ νομιμοποίηση τῆς κατοχῆς παιδικοῦ πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ γιὰ προσωπικὴ χρήση! Δὲ μπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει ὁ νοῦς μας ὅτι βρέθηκαν δικαστὲς καὶ κυβέρνηση ποὺ νὰ νομιμοποίησαν ἕνα κόμμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς στόχο τὴν ἱκανοποίηση τοῦ πλέον κτηνώδους καὶ τερατώδους πάθους, τῆς σεξουαλικῆς ἐκμετάλλευσης ἀθώων παιδιῶν! Ἀλλὰ σὲ ἕνα κράτος ὅπου οἱ πόρνες ποζάρουν σὲ βιτρίνες καὶ τὰ ναρκωτικὰ πωλοῦνται ἐλεύθερα σκορπίζοντας τὸ θάνατο, ἑπόμενο εἶναι νὰ νομιμοποιεῖ καὶ τὴν σεξουαλικὴ κακοποίηση τῶν παιδιῶν! Διαπιστώνουμε ὀλίγον κατʼ ὀλίγον τὴν ἀφόρητη πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ σήψη τῆς Δύσεως νὰ γίνεται ὁλότελα δυσώδης! Ἀποδεικνύεται περίτρανα ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἀξεπέραστου Ντοστογιέφσκι ὅτι ἡ Δύση εἶναι ἕνα «ἀπέραντο νεκροταφεῖο», πρὸς τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες ἔχουμε στραμμένο τὸ βλέμμα μας, γιὰ νὰ μᾶς ἔρθει ἡ σωτηρία! Ἀλλὰ ἀπὸ ποιούς, ἀπὸ τοὺς λάγνους τῶν ἀθώων παιδικῶν κορμιῶν;
(Πηγή: “Ορθόδοξος Τύπος” 1/6/2012)
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]