Ναι ή όχι στην «Μετάφραση» της Λειτουργικής Γλώσσης – Ένα ερωτηματολόγιο – π. Αθανάσιος Λαγουρός

Ἕνα βιβλίο μικρὸ μὲν σὲ σχῆμα, ἀλλὰ γραμμένο μὲ μεγάλη πνοὴ καὶ ζωντανὸ παλμὸ, ἐκυκλοφορήθη πρὸ ἔτους. Τότε εἶχε σχεδιασθῆ καὶ καταγραφῆ ἡ παροῦσα βιβλιοκρισία, ἀλλὰ παρέμεινε ἡμιτελὴς καὶ ἀδημοσίευτη· ἐπειδή, ὅμως, τὸ ἀντικείμενό της παραμένει ἐπίκαιρο, δὲν θὰ ἦταν μάταιο νὰ παρουσιασθῇ σήμερα…

Διαβάστε την βιβλιοκρισία πατώντας εδώ

Διαβάστε μια περίληψη του βιβλίου πατώντας εδώ

Διαβάστε τα πρακτικά καθώς και αποσπάσματα εισηγήσεων του συνεδρίου "ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ", στο οποίο αναφέρεται η βιβλιοκρισία, πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]