Μπαίνεις στο διαδίκτυο! Αλλά πώς βγαίνεις; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Νεανικά ζητήματα

Ἡ πρόσβαση στὸ διαδίκτυο, καλοί μου φίλοι, εἶναι βέβαια σήμερα πανεύκολη. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Ὅλες δὲ οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις πρὸς το ποῦ κατατείνουν; Μὰ στὸ νὰ γίνεται κάθε φορά ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη ἡ πρόσβαση αὐτή! Οἱ ταχύτητες αὐξάνονται, οἱ συσκευὲς πληθαίνουν, ὅπως καὶ οἱ ἐφαρμογὲς τῶν συσκευῶν αὐτῶν.
Οἱ ὑπολογιστὲς ἔγιναν προσωπικοί, φορητοὶ καὶ τώρα ταμπλέτες.
Ἀκόμη κι αὐτὰ τὰ κινητὰ μεταβλήθηκαν σὲ θύρες πρόσβασής μας στὸ διαδίκτυο. Μάλιστα ἡ προσωπικὴ τεχνολογία, ὅπως ἀποκαλεῖται αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, οὐσιαστικὰ ἔγινε γιὰ τὸ διαδίκτυο, γιὰ νὰ τὸ ἔχουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ στὰ χέρια μας καὶ στὴν τσέπη μας! Ὡς προσωπικό μας ἀξεσουάρ, ἂς ποῦμε…
Λοιπόν, πανεύκολα καὶ μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ ἤ μὲ τὴν ἁφὴ του πλέον, μπαίνει κανεὶς στὸν ἀπέραντο αὐτὸ εἰκονικὸ κόσμο, τὸν ἀποκαλούμενο καὶ κυβερνοχῶρο. Δὲν ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερες γνώσεις, οὔτε δὲ καὶ ἱκανότητες γι’ αὐτό. Τόσο εὔκολο καὶ προσβάσιμο ἔγινε. Ὅπως καὶ στὴν τηλεόραση, γιὰ παράδειγμα, κι ἀκόμη πιὸ εὔκολα κι ἀπ’ αὐτήν!
Τὸ ἐρώτημα τώρα πού τίθεται, εἶναι τοῦτο: Ἆραγε πῶς βγαίνει κανεὶς ἀπ’ αὐτό; Ἕνα ἐρώτημα ποὺ ἔχει νὰ κάνει μέ:
· Μὲ τὴν εὐκολία καὶ νὰ βγεῖς!
· Μὲ τὸν χρόνο, ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ, μέχρι νὰ βγεῖς!
· Μὲ τὸ τί ἀπεκόμισες ὥσπου νὰ κατορθώσεις νὰ βγεῖς!
Νὰ τί θέλουμε νὰ ποῦμε…

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ


[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]