ΚΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: Μορφές και εκφράσεις του συγχρόνου αποκρυφισμού

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΒ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ἡ ΚΒ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στό Δημοτικό Ὠδεῖο τῆς Λάρισας, ἀπό 1 ἕως 3.11.2010, μέ τή φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου καί ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, Προέδρου τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων, μέ θέμα: «Μορφές καί ἐκφράσεις τοῦ σύγχρονου Ἀποκρυφισμοῦ», μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:


Ἡ πρόοδος τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί ἡ εἴσοδος τῆς τεχνολογίας στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας δημιούργησαν σέ πολλούς τήν ἄλογη ὑπόνοια, ὅτι οἱ φυσικοί νόμοι δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά παρουσία καί παρέμβαση τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί γιά ὕπαρξη πνευματικοῦ κόσμου. Καί κόσμος, ἕνας γερασμένος κόσμος, φάνηκε νά «συμμορφώνεται» καί νά «ἐκλογικεύεται».


Πολλοί ἄνθρωποι, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν θρησκευτικῶν ἀναζητήσεών τους, πού εἶναι ἔμφυτες καί ἀνεξίτηλες, ἐστράφησαν σέ μιά δῆθεν νέα μορφή θρησκείας, πιό προσιτή στό πνευματικό πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, καί ὁδηγήθηκαν στόν πνευματισμό, στή μαγεία καί σέ ἄλλα θρησκευτικά μορφώματα, πού ὅλα μαζί ὀνομάζονται ἀποκρυφισμός.


Στήν πραγματικότητα βρῆκαν ἀπήχηση μέσα τους θρησκευτικές ἀρχές, ἔκφραση τοῦ νοσηροῦ μυστικισμοῦ τοῦ πνευματισμοῦ, καί ὁ πρωτογονισμός προχριστανικῶν θρησκειῶν, ἐπειδή τάχα προσφέρουν κάτι τό «νέο», μιά ἐναλλακτική λύση στά προβλήματα, πού δῆθεν δημιουργεῖ πίστη στόν Χριστό. Ἐπί πλέον ὠφελιμιστική τακτική ὁρισμένων ὁμάδων ἐπιδεινώνει τό πρόβλημα.


Κατά καιρούς ἔρχονται στή δημοσιότητα τραγικές -ἐγκληματικές καταστάσεις, πού ἀναστατώνουν τήν παγκόσμια κοινή γνώμη. Καί πῶς νά γινόταν διαφορετικά, ἀφοῦ ὅλος αὐτός ὁ χῶρος, ὅπως καί ὅλες οἱ προχριστιανικές θρησκεῖες, ἔχουν γιά πρακτική -λατρευτική ἔκφραση τῆς πίστης τους τήν μαγεία, πού ξεκινώντας ἀπό τό τάχα ἀθῶο καί «εὐεργετικό» περιτύλιγμα τῆς «λευκῆς μαγείας» προχωρεῖ ἀπροκάλυπτα στή «μαύρη μαγεία» καί σέ καθαρά σατανιστικές πρακτικές; Αὐτή τήν πρακτική μαγεία ἀσκεῖ καί ἡ παγκόσμια θρησκεία τῶν μάγων καί μαγισσῶν, ἡ WICCA.


Σέ ὅλες τίς ὅποιας μορφῆς ἐκφάνσεις τῆς μαγείας ἔχομε ἔντονη παρουσία καί ἐνέργεια δαιμονικῶν πνευμάτων, πού ἐνεργοῦν καί στίς λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», ὅπως τό «Ρέϊκι», ἀγγελοθεραπεία, ἡ σαμανιστική θεραπεία κ.ἄ. ἀνάλογα, ἔστω κι ἄν αὐτές, γιά παραπλάνηση, συνήθως αὐτοπροβάλλονται ὡς οὐδέτερες ἤ ἄχρωμες θρησκευτικά.


Στόν ἀποκρυφισμό καί σέ ὅλες σχεδόν τίς ἐκδηλώσεις του (θεοσοφία, πνευματισμό, μαγεία κλπ), τόν γεμάτο καλωσύνη καί στοργή ἀληθινό Θεό πού μᾶς χαρίζει τήν αἰώνια ζωή στήν Βασιλεία Του, Τόν ὑποκαθιστοῦν δαιμονικές δυνάμεις, πού γιά ἀποπροσανατολισμό τῶν ὀπαδῶν τους, διδάσκουν τήν αἰώνια καί ἀέναη μετενσάρκωση.


Συνήθως ὁ προπαγανδισμός τῶν ἀποκρυφιστῶν γιά προσέλκυση ὀπαδῶν γίνεται μέ μιά γλώσσα ἐντελῶς μοντέρνα καί ὅρους παρμένους ἀπό τή σύγχρονη τεχνολογία καί τή σύγχρονη ἀθεϊστική φιλοσοφία. Καί καταλήγει σάν ἔκφραση λατρείας τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους προχριστιανικούς χρόνους μέχρι καί σήμερα, ἀκόμη καί σέ ἀνθρωποθυσίες, πού ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ἐγίνονταν κατά τήν ἑκάστοτε ὄρεξη καί ὁρμή τῶν μάγων.


Ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνουμε, ὅτι ὅλες οἱ μορφές καί ἐκφάνσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ (ἀστρολογία, μαγεία, ἐναλλακτικές θεραπεῖες κ.ἄ.) δέν ἐχουν καμμία ἐπιστημονική τεκμηρίωση καί ἀξία. Καί πολύ περισσότερο οἱ ἡμερομηνίες πού παρουσιάζονται ὡς καθοριστικές γιά τό μέλλον («2012», ἡμερολόγιο τῶν Μάγια) δέν ἔχουν καμμία ἐπιστημονική βάση.


Μέ ἰδιαίτερη ἐπιμονή καί ἔνταση στρέφονται ἐνίοτε στόν ἀποκρυφισμό καί νέοι ἄνθρωποι, πού ἀποκομμένοι ἀπό τήν ἀληθινή χριστιανική πίστη λόγῳ χαλάρωσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῶν ποικίλων προβλημάτων τῆς ἐφηβείας, ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις στά ὑπαρξιακά τους προβλήματα.


Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά λύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου, δηλαδή ὅλες τίς μορφές δαιμονικῆς λατρείας καί μαγείας, καί γιά νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας.


Ἀντίδοτο στή «γοητεία» τῆς μαγείας καί τῆς παραθρησκείας εἶναι ἡ συνειδητή στροφή πρός τόν Χριστό πού εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ὅποιος ἀναζητεῖ τήν Ἀλήθεια καί τή γνωρίζει, ἐλευθερώνεται, γιατί μόνο ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώνει.


Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως
Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελέτιος


Οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον: Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης Μελέτιος

Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας: Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως
Διονύσιος

Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Σακούρ

Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων: Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος

Πατριαρχεῖον Ρωσίας: Ἱερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ

Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας: Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας: Πρεσβύτερος Andrzej Lewczak

 

Διαβάστε περισσότερα για “Αιρέσεις – Ομάδες – Ρεύματα” πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]