Μεγάλο χτύπημα εναντίον των Πειραμάτων σε Ανθρώπινα Έμβρυα: μέσα στὶς 3 πιο επιτυχημένες, η Πανευρωπαϊκή Δράση “One Of Us”

one of us 01

Χαιρετίζουμε μὲ πολλὴ χαρὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς πανευρωπαϊκῆς δράσης One Of Us (Ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς). Ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια σὲ ὅσους συνετέλεσαν στὴν ἐπιτυχία της καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν Πρεσβυτέρα – Δρ Θεολογίας – Φιλόλογο Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καὶ στὸ Σύλλογο «Ἀγκαλιά».

Μὲ τὴ δράση αὐτὴ διακηρύχθηκε σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο (μὲ παγκόσμια ἀπήχηση) ἡ ἀναγνώριση τῆς πανθομολογούμενης ἀλήθειας ὅτι κάθε κυοφορούμενο ἔμβρυο εἶναι πλήρης ἄνθρωπος, σὰν «Ἕνας ἀπό μᾶς», “One Of Us (1)

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (European Commission) ἡ δράση αὐτὴ κατατάσσεται ὡς 3η ἐπιτυχημένη σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο. Τό ζήτημα θά συζητηθεῑ ὲκ νέου στό ΕΚ μέσα στό ἔτος 2017 καί θά καταβληθεῑ κάθε προσπάθεια νά σᾶς κρατήσουμε ἐνήμερους.

Ὑπευνθυμίζουμε ὅτι, μὲ βάση τὴ Συνθήκη τῆς Λισαβόνας, γιὰ κάθε ζήτημα γιὰ τὸ ὁποῖο συγκεντρώνονται 1.000.000 ὑπογραφὲς εὐρωπαίων πολιτῶν, αὐτὸ ὁδηγεῖται πρὸς συζήτηση στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν ἐν λόγῳ δράση.

Προσδοκοῦμε, ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ νὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ νὰ προωθηθοῦν καὶ ἄλλες παρόμοιες δράσεις καὶ πρωτοβουλίες, ὅπως εἶναι καὶ ἡ δράση «Μαμά, μπαμπάς, παιδιά», γιὰ τὴν στήριξη τῆς θεοσύστατης καὶ ὑγιοῦς μορφῆς τῆς οἰκογένειας.

Ὅσοι συμφωνοῦμε μὲ τὴ δράση αὐτή, ἄς ὑπογράψουμε κι ἄς διακηρύξουμε μὲ τὴν ὑπογραφή μας, ὅτι ἀποδεχόμαστε καὶ συμφωνοῦμε μὲ τὴν ὕπαρξη μόνο τῆς φυσιολογικῆς μορφῆς τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ φυσιολογικοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου. Ἡ προθεσμία λήγει στὶς 11.12.2016 :

Η συλλογή υπογραφών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ δράση μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει, ἐὰν τὴν ὑποστηρίξουμε σύσσωμοι, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἑνότητα.

_________________

(1) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EL/1-2014-355-EL-F1-1.Pdf

(Πηγή: tideon.org)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3.5]