Μήνυμα Χριστουγέννων του καθηγουμένου της Ι. Μ. Γρηγορίου Αγ. Όρους Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη

«Προσκυνοῦμεν σου τήν Γένναν Χριστέ».

Μέ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου θά κληθοῦμε ἀπό τήν Ἁγία Ἐκκλησία νά προσκυνήσουμε ὡς «παιδίον» εἰς τάς ἀγκάλας τῆς ἁγίας Μητρός Του Αὐτόν πού εἶναι «ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος» (Ἀποκ. α΄ 8), ὁ «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος», ὁ «ἐξουσιαστής», ὁ «ἄρχων τῆς εἰρήνης», ὁ «πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6).

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του γέροντα πατώντας εδώ

(Πηγή: agioros.blogspot.com)
[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]