Μέθοδος Σίλβα – Silva Mind Control (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

Τις ημέρες αυτές διοργανώνονται σεμινάρια για την μέθοδο Σίλβα (Silva Stress Management) σε γνωστό ξενοδοχείο στην Πάτρα και διαφημίζονται στον τοπικό τύπο. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με την συγκεκριμένη μέθοδο τα εξής:  α) Ιστορία Πρόκειται για «ανθίζουσα οικογενειακή επιχείρηση» αυτό υποστηρίζει ο ίδιος ο Jοsé Silva στο βιβλίο που εξέδωσε με τον Φίλιπ Μιέλε «Έλεγχος του νου με τη Μέθοδο Σίλβα» (Αθήνα 1979, σ. 30). Ιδρύθηκε στο Laredο του Τέξας κατά το έτος 1966 και δραστηριοποιείται με διάφορα ονόματα: «Ecumenical Sοcieτy οf psychοrientοlοgy», «Self Management seminary ΡΤΥ LDΤ», «Silva internatiοnal Graduates Assοcia­tiοn» κα. Στην Ελλάδα υπάρχει η «Μέθοδος Σίλβα ΕΠΕ» και «Σύλλογοι Αποφοίτων της Μεθόδου Σίλβα» στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στην Κύπρο.

O Jοsé Silva γεννήθηκε το 1914 στο Laredο και από το 1940 έδειξε ενδιαφέρον για την ψυχολογία, την παραψυχολογία και τις τεχνικές αυτοΰπνωσης. «Μελέτησε πολύ τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι για να θεραπεύουν ασθένειες» (Π. Μεταξάτος, στο άρθρο της Ι. Κολοβού, Ένα 13/24.3.1988). Η όλη θεωρία στηρίζεται στις απόψεις περί «Θετικής Σκέ­ψης», ο ίδιος ο Σίλβα επικαλείται τον Ε. Coué και άλλους «απoστόλoυς» της «θετικής σκέψης» (Βλ. Joseph Silva – Robert Stone, Εσύ ο θεραπευτής, Αθήνα 1990, σ. 125-127).

Η κίνηση έφθασε στην Ελλάδα το 1977. Την έφερε ο Ελληνοαμερικανός Πωλ Γρίβας. Σήμερα διευ­θύνεται από το ζεύγος Μαριάννα και Π. Μεταξάτο. Εκτός από τις «εισαγωγικές διαλέξεις» που γίνονται σε μεγάλα ξενοδοχεία, η κίνηση προσφέρει «Βασικά σεμινάρια», «Σεμινάρια Ultra», «Σεμινάρια Super Mind», «Σεμινάρια Graduata» και άλλες εκδηλώσεις. Τα «Ultimare» πραγματοποιούνται μόνο στο Laredo κάτω από τη διεύθυνση του ίδιου του Σίλβα. Οι τιμές κλιμακώνονται ανάλογα. Το «Βασικό Σεμινάριο», που διαρκεί δύο Σαββατοκύριακα, κοστίζει 30.000 δρχ. (Aύγoυστoς 1990).

β) Η Νέα Εποχή με τη μέθοδο Σίλβα Η κίνηση διαπνέεται από απόλυτη αισιοδοξία. Το περιοδικό της έχει τον τίτλο «Όλο και Καλύτερα Νέα». Υπόσχεται τη λύση όλων ανεξαιρέτως των προβλημά­των. Μπορείτε: «Να κοιμάστε όταν θέλετε, να ξυπνάτε χωρίς ξυπνητήρι.. να απαλλαγείτε από πονοκέφαλους, να κόψετε το κάπνισμα, να μειώσετε το βάρος σας… να λύνετε δύσκολα προβλήματα, να πετυχαίνετε στόχους, να εξαλείφετε τον πόνο όπου κι αν βρίσκεται στο σώμα σας… να διορθώνετε προβλήματα υγείας άλλων» (José Silva – Robert Stone, Εσύ ο θεραπευτής, σ. 29). Ακόμη μπορείτε «να σβήσετε σκιές στους πνεύ­μονες, να απαλλαγείτε από ένα βήχα, να αποβάλλετε μια πέτρα από το νεφρό σας, οραματιζόμενος τον εαυτό σας να την τρίβει στα δάκτυλά του και να την αποβάλ­λει το πρωί…» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 55).

Μπορεί ακόμη να επιτύχουμε ώστε «ο ενοχλητικός γείτονας να φέρεται πιο φιλικά… ο αναποφάσιστος α­γοραστής αποφασίζει να αγοράσει, το επαναστατημένo μέλος της οικογενείας συνετίζεται..» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 347). Αν κανείς αποφοιτήσει από το σεμινάριο Super Mind μπορεί να διπλασιάσει τα έσοδά του, «να ελκύσει αυτούς που του αρέσουν» και να απομακρύνει «αυτούς που δεν του αρέσουν». «Γίνε πλούσιος γρηγο­ρότερα απ’ όσο νομίζεις δυνατόν», «πώς να διπλασιά­σετε τα έσοδά σας ή να γίνετε πλούσιοι – εσείς διαλέ­γετε»; Αυτά είναι δύο τμήματα του σεμιναρίου Super Mind (Όλο και Καλύτερα νέα 31-32/1990, σ. 7-8).

Οι στόχοι που μπορεί να επιτύχει κανείς με τη μέθοδο Σίλβα είναι ατομικοί, αλλά μπορούν να αφορούν και ολόκληρη την ανθρωπότητα, μπορείτε «να κάνετε δυναμικές αλλαγές προς το καλύτερο στην υγεία σας, την προσωπική ανάπτυξη, τη συναισθηματική σας ευμάρεια και την ευημερία σας. Μπορείτε να βοηθήσετε στη μετατροπή του κομματιού του κόσμου όπου ζείτε σε παράδεισο… Μπορείτε ν’ αποκτήσετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε και να γίνετε ό,τι σας ενδιαφέρει να γίνετε…»! (José Silva, Βασική σειρά μαθημάτων, Αθή­να 1983, σ. 9).

Βασική διδαχή του Σίλβα είναι ότι το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τη λογι­κή σκέψη και αποθηκεύει τις εμπειρίες του έξω κό­σμου, που αποκτούνται με τις αισθήσεις. Αντίθετα το δεξιό ημισφαίριο αποθηκεύει εμπειρίες του έσω κό­σμου, που είναι αποτέλεσμα της φαντασίας και του οραματισμού του ανθρώπου. Εδώ έχουμε την πηγή της δημιουργικότητας, των σωστών προβλέψεων και της λύσης όλων των προβλημάτων. «Το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου έχει σχέση με τη δημιουργικότητα και την διαίσθηση και αποθηκεύει εμπειρίες του υποκειμενικού ή πνευματικού κόσμου, εμπειρίες που αποκτήθη­καν με τη χρήση του οραματισμού και της φαντασίας… Το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου δεν περιορίζεται από τη λογική. Δουλεύει με νοερές εικόνες. Αν του δώσετε μία νοερή εικόνα αυτού που επιθυμείτε κι αν έχετε πίστη ότι μπορείτε να το πετύχετε, κι αν μπορέσετε να εμποδίσετε το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου σας να παρεμβάλει λογικές αμφιβολίες, τότε μπορείτε να πετύχετε ό,τι επιθυμείτε» (Βασική σειρά μαθη­μάτων, σ. 22-23.15).

Έτσι η κίνηση διαβολοποιεί τη λογική του ανθρώ­που και μεθοδεύει την είσοδο των οπαδών της στο χώρο των υποκειμενικών εμπειριών, τις οποίες απολυ­τοποιεί, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε απόλυτη εξάρτηση.

Η ανθρωπότητα, λέγει, «κατέβηκε πολύ χαμηλά στον υλικό χώρο που σχετίζεται με το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο και η σχέση μας με τον πνευματικό κόσμο του δεξιού ημισφαιρίου έμεινε πολύ πίσω. Το πρώτο λανθασμένο βήμα έγινε στον κήπο της Εδέμ, όταν ο άνθρωπος έφαγε για πρώτη φορά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτή είναι η στροφή προς την ύλη, όπου αναπτύσσεται το αριστε­ρό ημισφαίριο του εγκεφάλου». Έτσι οι άνθρωποι της πτώσης χαρακτηρίζονται από τον Σίλβα «αριστερό-ημισφαιρικά» άτομα, που αγνοούν συνειδητά «τη Φωνή του Πατέρα μέσα μας» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 342).

Με τη μέθοδο Σίλβα αρχίζει πλέον η «δεύτερη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης σ’ αυτόν τον πλανήτη» και αυτή συνίσταται στην τελειοποίηση των μέσων επικοινωνίας με την εσωτερική διάσταση στην «υποκειμενική επικοινωνία» (Mind Cοntrοl, διαφ. έντυπα). Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του 1990 του περιοδικού της κίνησης εικονίζεται μια ανοιχτή πόρτα, που αφήνει να φαίνεται ένα παραδεισιακό τοπίο και η σχε­τική λεζάντα αναφέρει: «Η πόρτα είναι τώρα ανοιχτή για την ανθρωπότητα να κάνει το πρώτο βήμα προς τη δεύτερη φάση της εξέλιξης του ανθρώπου στον πλανήτη» (Όλο και καλύτερα Νέα 28/1990). Η «ανοιχτή πόρτα» είναι ασφαλώς η μέθοδος Σίλ­βα. Η κίνηση αναφέρει πως «με τις νέες δυνάμεις» που αποκτούν οι οπαδοί της, έχουν και την υπευθυνότητα για τη «βελτίωση της ανθρωπότητας» (Έλεγχος του Νου, σ. 13). «Μπορείτε να φαντασθείτε πώς θα ήταν η ζωή στη γη αν χρησιμοποιούσαν όλοι οι άνθρωποι και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου; Πώς θα επηρεαζόταν η παγκόσμια ειρήνη αν οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα αλλά και στους εκάστοτε ηγέτες – αντιμετω­πίζονταν στην υποκειμενική διάσταση; Ο Ανώτερος Ε­αυτός με τον Ανώτερο Εαυτό… πώς θα ήταν η επιχειρησιακή διοίκηση… το ιατρικό λειτούργημα…» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 333).

Η ανθρωπότητα ακολουθεί μια εξελικτική πορεία. Με τη μέθοδο Σίλβα αρχίζει να βλέπει τον κόσμο «κά­τω από ένα καινούργιο φως: το φως της συνείδησης και της ευφυΐας» και αυτό είναι ίσως «η υπέρτατη Φώ­τιση». Και ακόμη διανύουμε τη «νηπιακή ηλικία». Όταν όμως μάθουμε να χρησιμοποιούμε και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, τότε οι ικανότητές μας «θα συναγωνιστούν τα όνειρα της επιστημονικής φαντασίας» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 335).

Τώρα μόνο το 10% του πληθυσμού της γης είναι «αμφι-ημισφαιρικό». Γι’ αυτό ο Σίλβα λέγει πως πρέπει να περιορισθούμε στο «υφιστάμενο καθεστώς». Όταν όμως το ποσοστό αυξηθεί κατάλληλα, τότε όλοι «θα γνωρίζουν και θα μπορούν». Γι’ αυτό και οι οπαδοί πρέπει να επιταχύνουν την εκπαίδευση όσο γίνεται περισσοτέρων ατόμων στη μέθοδο Σίλβα. Σ’ αυτό το έρ­γο, προσθέτει, πρέπει και οι Εκκλησίες να βοηθήσουν. «Έχουμε χάσει ήδη δύο χιλιάδες χρόνια εξάσκησης, επειδή αγνοήσαμε τη συμβουλή του Χριστού να εισέλθουμε στο Βασίλειο των Ουρανών και να γίνουμε σοφοί και προφήτες για ν’ αποκτήσουμε τα πάντα» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 335-336).

Ο Σίλβα καταλήγει πως με την αύξηση των ατόμων που χρησιμοποιούν τη μέθοδο, το «μορφογεννητι­κό πεδίο» θα προγραμματίζεται για «αμφι-ημισφαιρική, νοητική λειτουργία η οποία θα γίνει τότε για μας τρό­πος ζωής… Θα κατοικούμε σ’ ένα κόσμο που θα επι­κεντρώνεται και στα δύο ημισφαίρια. Θα έχουμε συμ­πληρώσει ένα ακόμη εξελικτικό στάδιο σε τούτο τον πλανήτη» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 337).

γ) Θετική σκέψη – Προγραμματισμός Όπως διακηρύττουν όσοι πιστεύουν στη δύναμη της σκέψης, έτσι και ο Σίλβα κηρύττει πως κάθε σκέψη και κάθε λέξη οδηγεί σε ανάλογο «προγραμματισμό». Οι θετικές σκέψεις οδηγούν σε «θετικό ή επιθυμητό προγραμματισμό» και οι αρνητικές σε αρνητικό (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 25-26).

Θετική σκέψη σημαίνει «να σκέφτεστε και να μι­λάτε για πράγματα που θέλετε και όχι για πράγματα που δεν θέλετε». Αντίθετα, αρνητική σκέψη «είναι το να σκέφτεστε και να μιλάτε για πράγματα που δεν θέλετε» (Βασική σειρά μαθημάτων, σ. 17). Το «κριτήριο» είναι ο κάθε άνθρωπος ατομικά.

Αν κανείς οραματισθεί, αυτό που επιθυμεί, τότε ο Νους δημιουργεί αυτό που απεικονίζει. Όμως πρέπει να βρίσκεται στη «συχνότητα  Άλφα» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 43). Ο Σίλβα ισχυρίζεται πως υπάρχουν 4 «συχνότητες» ή «επίπεδα» «εγκεφαλικών ενεργειακών παλ­μών», όταν είμαστε ξύπνιοι έχουμε 14 έως 21 παλμούς το δευτερόλεπτο βρισκόμαστε στο «επίπεδο βήτα». Όταν χαλαρώνουμε στο κρεβάτι με κλειστά μάτια βρι­σκόμαστε στο επίπεδο ημιεγρήγορσης με 7-14 παλ­μούς, που αποκαλείται επίπεδο άλφα. Στον ύπνο τα εγκεφαλικά κύματα παρουσιάζουν 6 παλμούς. Τότε βρι­σκόμαστε στο επίπεδο θήτα. Ο βαθύτερος ύπνος, με κάτω από 4 παλμούς το δευτερόλεπτο μας μεταφέρει στο επίπεδο δέλτα (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 26).

Στόχος της κίνησης είναι το επίπεδο άλφα, που κατά τις δοξασίες τού Σίλβα αναφέρεται στα εσωτερικά επίπεδα νοητικής δραστηριότητας, «την αυτοσυγκέντρωση, τη διαίσθηση, τη βελτιωμένη λειτουργία σε θέματα υγείας, τη μνήμη, την εκμάθηση και την ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών» (Mind Cοntrοl, ελλ. έντυπο).

Όταν χρησιμοποιούμε το νου μας «για να χαλα­ρώσουμε και να οραματισθούμε θετικές εικόνες, ενερ­γοποιούμε το δημιουργικό ρόλο του εγκεφάλου μας… Με τη Μέθοδο Σίλβα ελέγχουμε συνειδητά τα βαθύτε­ρα επίπεδα του νου μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε σχετικά βραδέα εγκεφαλικά κύματα (άλφα) για να πλατύνουμε τη γνώση και την ικανότητα να λύνουμε εύκολα όλα τα προβλήματα…» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 37).

Οι άνθρωποι που λειτουργούν στη «διάσταση βήτα» χρησιμοποιούν μόνο το 3-5% του δυναμικού του εγκεφάλου τους και ο Αϊνστάιν δεν ξεπέρασε το 10%. Όμως η μέθοδος Σίλβα λειτουργεί στη «διάστα­ση άλφα» και οι οπαδοί της που κινούνται σε «εσωτε­ρικά συνειδητά επίπεδα» μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ το 10% (Mind Cοntrοl). Με τον «οραματισμό» και τη φαντασία μπορούν να επιτύχουν οτιδήποτε μπο­ρούν να αλλάξουν «μια κατάσταση που υπάρχει» και να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους «ό,τι θέλουν να έχουν, να κάνουν ή να είναι» (Βασική σειρά μαθημά­των, σ. 51).

Για τον «οραματισμό» χρησιμοποιείται «νοερή οθό­νη», όπου προβάλλεται αυτό που χρειάζεται διόρθωση. Μέσω αυτής της «νοερής οθόνης», αυτό μεταφέρεται από τη «φυσική διάσταση» στην πνευματική «από την οποία προήλθε», και εκεί, με τη χρήση της φαντασίας, γίνεται η «αλλαγή»! (Βασική σειρά μαθημάτων, σ. 42).

Η «συνταγή της κίνησης είναι: «Επί εφτά ημέρες δεν πρέπει να επιτρέψετε στο νου σας να κάνει οποια­δήποτε σκέψη, που να μην είναι θετική». Τότε η ζωή θ’ αλλάξει «οριστικά τα πάντα προς το καλύτερο. Στην υπόλοιπη ζωή σας, εδώ και στην αιωνιότητα, τα πράγ­ματα θα είναι πολύ διαφορετικά και ασύλληπτα, καλύ­τερα απ’ ότι αν δεν είχατε κάνει την προσπάθεια» (Όλο και καλύτερα Νέα 18/1988, σ. 10).

«Οποιαδήποτε σκέψη αποτυχίας, απογοήτευσης ή προβλήματος» είναι κατά την κίνηση «αρνητική σκέψη». Επίσης «κάθε σκέψη επίκρισης ή κακίας ή ζήλιας ή καταδίκης των άλλων ή αυτοκαταδίκης κάθε σκέψη αρρώστιας ή ατυχήματος, ή, με λίγα λόγια, κάθε είδος περιοριστική ή απαισιόδοξη σκέψη» (Όλο και καλύτερα Νέα 18/1988, σ. 10). Η Laura Silva, κόρη του Jοsé, μιλάει για «νοικοκύρεμα του Νου» και εννοεί την «ακύ­ρωση της αρνητικής σκέψης και την αντικατάστασή της από θετική» (L. Silva, Για γονείς. Ελεγχος του Νου με τη μέθοδο Σίλβα, Αθήνα 1985, σ. 25).

Η «διόρθωση» είναι για τον Σίλβα πράγμα απλό: «Αν κατά τύχη χρησιμοποιήσετε μια τέτοια φράση, πέ­στε “ΑΚΥΡΟ, ΑΚΥΡΟ”, και αντικαταστήσετε το αρνητικό μ’ ένα θετικό… Χρησιμοποιείστε θετικές δηλώσεις με το ότι είσθε υγιής… και θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε πάντα τη φράση, “όλο και καλύτερα”, σε κάθε ευκαιρία. Χρησιμοποιείστε αυτή τη φράση σαν να είναι το κουμπί…» (Βασική σειρά μαθημάτων, σ. 17).

Η όλη διαδικασία στηρίζεται στον ισχυρισμό πως «οι νοερές εικόνες και οι προφορικές εντολές είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους επιφέρουμε φυσικές μετα­βολές στο υποκειμενικό ή άλφα επίπεδο. Η χρησιμοποίηση αυτών των μηχανισμών είναι ο προγραμματισμός… Ο νους καθοδηγεί τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος καθοδηγεί το σώμα και το σώμα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του. Το κλειδί είναι το άλφα. Σας απομα­κρύνει από τον αντικειμενικό χώρο, τον φυσικό κόσμο και σας μεταφέρει στον πνευματικό κόσμο, στον δη­μιουργικό χώρο των αιτιών..» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 43).

δ) Οι τεχνικές Η τεχνική προβλέπει: Χαλάρωση, «νοερή και προ­φητική» ενίσχυση της επιθυμίας, της πεποίθησης και της προσδοκίας για βοήθεια, υποστήριξη του «οραματισμού» με τη φαντασία. Αν κάποιος είναι άρρωστος, δηλώνει «νοερά» την επιθυμία του για θεραπεία, την «πεποίθησή» του πως αυτό θα συμβεί και οραματίζεται νοερά πως ήδη συνέ­βη, αυτό είναι όλο! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 92-93). Αν λόγου χάρη κάποιος έχει καρκίνο, αρκεί ο «οραματι­σμός» ότι ο όγκος συνεχώς μικραίνει και εξαφανίζεται! Η κίνηση ισχυρίζεται ακόμη πως μπορεί κανείς να θεραπεύσει με τα χέρια. Μάλιστα υπογραμμίζει πως μπορεί να σταματήσει και την αιμορραγία του ασθενούς στην περίπτωση «ανοιχτής πληγής», αρκεί να δο­νεί τα χέρια του πάνω από την πληγή, να φαντάζεται πως σταματάει η αιμορραγία και να πει δυνατά: «Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει αιμορραγία»! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 104).

ε) Επιστημονική μέθοδος; Ο Σίλβα ισχυρίζεται πως η υγεία «είναι η φυσική κατάσταση», «δεν υπάρχει λόγος να ζήσετε άρρωστοι… Είναι δικαίωμα σας να ζήσετε απόλυτα υγιείς…», λέγει, και υπογραμμίζει πως η μέθοδός του είναι επιστημονι­κή. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το νου σου για να απαλλαγείς στα γρήγορα από ενοχλητικά προβλήματα υγείας… Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις το νου σου για να βοηθήσεις άλλους να χαρούν αυτά τα ίδια οφέλη από μακριά και χωρίς να το γνωρίζουν. Μοιάζει απίστευτο; Πρόκειται όμως για επιστημονικά δεδομένα! Η επιστήμη παραδέχεται τώρα πως ο νους μας μπορεί να προβληθεί και να επηρεάσει την ύλη» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 9. 22-23).

Μιλώντας γενικά για τη «θετική σκέψη», με ιδιαίτε­ρη αναφορά στον J. Murphy, αποδείξαμε πως ο ισχυ­ρισμός ότι η επιστήμη παραδέχεται επηρεασμό της ύλης από μέρους του νου δεν είναι αληθής. Όμως πρέπει εδώ να επανέλθουμε στο ίδιο θέμα.

Τα παραδείγματα που δήθεν «αποδεικνύουν» τη δοξασία αυτή δεν μπορούν να ελεγχθούν. Συνήθως δεν αναφέρονται ονόματα. Ο Σίλβα δικαιολογείται: «για να προστατέψουμε τους απόφοιτους της Μεθόδου Σίλβα από τους διαφωνούντες συμπολίτες τους». Όμως δεν αναφέρει τους λόγους της απειλής (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 36). Στη συνέχεια λέγει πως «πολλοί γιατροί» που είχαν αποδεχθεί το ρόλο του νου, κυνηγήθηκαν από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους στους οποίους άνηκαν, από το σύλλογο των γονέων και την Αμερικα­νική Ιατρική Εταιρία» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 30-31).

Ύστερα από τις αντιδράσεις αυτές, πώς μπορεί κα­νείς να μιλάει για «επιστημονική μέθοδο»; Το γεγονός ότι και οι σύλλογοι γονέων ξεσηκώθηκαν εναντίον της κίνησης σημαίνει πως η Μέθοδος Σίλβα είχε αρνητικές συνέπειες στα παιδιά των γονέων αυτών, ήταν καταλυ­τική για την προσωπικότητά τους και όχι οικοδομητική. Γι αυτό και συγκαταλέγουν την κίνηση στις λεγόμενες «ψυχο-λατρείες». Κατά την άποψη των Αμερικανικών Συλλόγων Γονέων, η κίνηση προβάλλει είδος υπνωτισμού και οι οπαδοί της γίνονται φανατικοί στο να θέ­λουν να συνεχίσουν τα μαθήματα, είναι έτοιμοι να πλη­ρώσουν οτιδήποτε γι’ αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κίνηση απαγορεύθηκε στο Κάνσας (F.W. Haack, Hinweise Ζu Begriffen und Gruppen», Μόναχο 1985, σ. 44. του ίδιου, Eine Findhilfe, Μό­ναχο 1985, σ. 67).

Αυτή η εξάρτηση καλλιεργείται από την κίνηση, οι οπαδοί παρακινούνται να βρίσκονται διαρκώς κάτω από την επιρροή της και να στοχεύουν στις επιδιώξεις της. Έτσι σε ελληνικό έντυπο «Τακτική που συνίσταται για να ενσωματώσετε το Mind Cοntrοl στη ζωή σας» αναφέρεται: 1. «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ κάνετε άσκηση έστω και για πέν­τε λεπτά… χρησιμοποιείστε τις τεχνικές τουλάχιστον τρεις φορές… την ημέρα. Πηγαίνετε στα επίπεδα όταν είστε στο λεωφορείο, όταν περιμένετε, οποτεδήποτε έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Χρησιμοποιείτε την τεχνική του ΚΑΝΣΕΛ – ΚΑΝΣΕΛ («άκυρον άκυρον»!) όταν σας έρχεται μια αρνητική σκέψη… Προγραμματίστε τουλάχιστον ένα στόχο βραχυπρόθεσμα για μια μέρα και ένα μακροπρόθεσμο… Αργότερα προγραμματίστε κάτι να μάθετε κάθε μέρα… Χρησιμοποιείστε τα εσωτερικά επίπεδα για να αποκτήσετε πληροφορίες… 2. ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Κάνετε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις κάθε εβδομάδα. Χρησιμοποιείστε κάποια άσκηση οραματισμού… ».

Στο περιοδικό της κίνησης οι «απόφοιτοι» παρακινούνται: «Δημιουργείστε χρόνο για να πηγαίνετε στο επίπεδο και να χαλαρώνετε κάθε μέρα… Για να ανα­λύετε περιπτώσεις…κάθε νύχτα.. Για να πηγαίνετε στο επίπεδό σας και να προγραμματίζετε προκαταβολικά τις δραστηριότητες κάθε μέρας… Για να πηγαίνετε στο επίπεδό σας κάθε βράδυ…». (Όλο και Καλύτερα 2/10, σελ 1). Έτσι οι οπαδοί ζουν πάντοτε σε κατάσταση υπνωτισμού!

Κανένας «απόφοιτος» δεν παίρνει οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή του χωρίς να χρησιμοποιήσει τις τεχνι­κές της κίνησης. Ακόμη και όταν οι οπαδοί επιθυμούν να έλθουν σε γάμο πρέπει να σκεφθούν «διορατικά» Για να έχουν «περισσότερες ικανότητες να κάνουν σωστή επιλογή» (Laura Silνa, Για Γονείς, σ. 7). Το ίδιο ισχύει και όταν ένα ζευγάρι θέλει να κάνει παιδί, πρέ­πει να το «προγραμματίσουν» με βάση τις τεχνικές της κίνησης! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 381). Με αυτό τον τρόπο «συμμετέχουν στο μέλλον της ανθρωπότητας» υ­πόσχεται η κίνηση, «Προγραμματίζοντας σωστά τη σύλ­ληψη των παιδιών μας, στην υποκειμενική διάσταση»! (L. Silνa, σ. 101-103).

Αυτά αποδεικνύουν γιατί η Μέθοδος Σίλβα δεν γίνεται αποδεκτή από τους επιστήμονες, ούτε οι γονείς διαπιστώνουν κάποιες ευεργετικές επιδράσεις στα παιδιά τους. Γι’ αυτό και στρέφονται εναντίον της κίνησης και ζητούν νομική προστασία, όπως στην περίπτωση κάθε ψυχο-λατρείας, που επιδρά καταλυτικά στην προσωπι­κότητα των θυμάτων της.

Ο Σίλβα, αντί να επιβάλει την άποψή του με «επιστημονικό τρόπο», καταφεύγει σε άλλες μεθοδεύσεις. Καλύπτεται πίσω από θρησκευτικές και ιδεολογικές δο­ξασίες. Για να παρακάμψει τις αντιδράσεις και την επέμβαση του εισαγγελέα οργάνωσε την κίνησή του σαν θρησκευτική και κοσμοθεωριακή κοινότητα, με το όνομα «Οικουμενική Κοινωνία» (Ecumenical Sοciety οf Ρsychorientοlοgy). Έτσι μπορεί πλέον να κινηθεί ελεύθερα, με βάση τα πρότυπα άλλων ψυχο-λατρειών, όπως της «Scientοlοgy Church» του Ρον Χάμπαρτ.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των ιατρών ο Σίλ­βα υπογραμμίζει: «Τελικά υπήρξα τυχερός γιατί βρέθη­καν άτομα που με βοήθησαν να δημιουργήσω την Οι­κουμενική Κοινωνία» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 132), «ό­ταν βλέπετε νοερά ένα άλλο άτομο να θεραπεύεται, όσο εσείς βρίσκεσθε στο διαλογισμό, η πράξη σας δεν διαφέρει καθόλου από την προσευχή, αν δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δημιούργησα λοιπόν έναν αφιλοκερδή οργανισμό, ο οποίος αποκαλείται «Οικουμενική Κοι­νωνία» και όσοι ανήκουν σ’ αυτόν μπορούν να μπαί­νουν στο δωμάτιο κάποιου αρρώστου και να χρησιμοποιούν μεθόδους θεραπείας χωρίς να διατρέχουν κίν­δυνο» (Εσύ ο Θεραπευτής, σ.131)

στ)  Αντιχριστιανική Όπως διαπιστώσαμε, η όλη κίνηση της «θετικής σκέψης» είναι Αντιχριστιανική. Η ιδιότητα του οπαδού της Μεθόδου Σίλβα είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και πιστός της «Οικουμενικής Κοινω­νίας» του Jοsé Silva.

Με το σχηματισμό αυτής της Ecumenical Sοciety ο Σίλβα ισχυρίζεται «έναντι του νόμου» ότι αυτό που κάνει δεν είναι επιστήμη, αλλά κινείται σε θρησκευτικό-κοσμοθεωριακό χώρο. Προβάλλει το δικό του τρόπο ζωής, ισχυριζόμενος ότι οι τεχνικές του μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, «να εκπληρώσουν κάθε μια από τις ανάγκες μας, φυσικές, πνευ­ματικές, νοητικές και συναισθηματικές» (Όλο και κα­λύτερα νέα 31-32/1990, σ. 6). Μ’ αυτόν τον τρόπο η κίνηση εγείρει καθολική απαίτηση πάνω στους οπαδούς της δεν υπάρχει εκεί χώρος για άλλη πίστη. Δεν διστάζει μάλιστα να διακηρύξει πως ο Ιησούς Χριστός ακολουθούσε την ίδια μέθοδο, και κηρύττει την «ίδια αλήθεια», που όμως εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους της Εκκλησίας!

«Ο Ιησούς θεράπευε, οι θρησκευτικοί αρχηγοί της εποχής του έλεγαν ότι συμμαχούσε με το Σατανά», υπογραμμίζει ο Σίλβα για να τονίσει πως το ίδιο γίνεται και σήμερα με τη μέθοδό του. Το βασικό έργο της πρώτης Εκκλησίας ήταν οι θεραπείες σ’ αυτό συνίστα­το η εντολή που πήραν από τον Χριστό, αυτό είναι το γνώρισμα της αληθινής εκκλησίας, οι «καρποί» από τους οποίους θα γνωρίσει κανείς τους αληθινούς απο­στόλους αυτό το έργο κάνουν οι απόφοιτοι του Σίλβα, «είναι αφιερωμένοι στη διόρθωση προβλημάτων και στην προσπάθεια να βελτιώσουν τη ζωή στον πλανήτη μας» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 106).

Όταν ο Xριστός θεράπευσε από μακριά τον υπηρέτη του Εκατόνταρχου, χρησιμοποίησε, υποστηρίζει ο Σίλβα, τη μέθοδο «ψυχοθεραπείας των απόντων», που εφαρμόζει σήμερα η κίνησή του (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 99). Κατά τις δοξασίες του Σίλβα, ο Χριστός παρότρυνε να αναζητήσουμε τη βασιλεία των ουρανών «μέσα μας (στο άλφα»), επειδή, λέγει, «το άλφα είναι η διάσταση επικοινωνίας με τον Θεό, «και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. στ’ 31-34). Όλα λοιπόν προέρχονται από το «άλφα»! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 343), από το δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε πως απέκτησε μια ορισμένη πληροφορία «από τον Πατέρα». «Δεν έχασε ποτέ την επαφή του με τον Πατέρα», δηλαδή με το δεξιό ημισφαίριο του εγκέφαλου! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 342).

Παρ’ όλα αυτά ο Σίλβα υποστηρίζει ότι η μέθοδός του δεν έχει να κάνει με θρησκεία, «δεν είναι θρησκευτική κίνηση, αλλά ούτε είναι μεταφυσική» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 106). Ο Ιησούς χρησιμοποιείται σαν «Ιδανι­κή σκέψη», που θα μπορούσε να αντικαταστήσει μια «αρνητική». Μπορεί όμως κανείς εξ ίσου να χρησιμοποιήσει τη σκέψη «του Βούδα ή του Θεού – οποίου κατέχει την ανώτερη θέση στη φιλοσοφία ή τη θρη­σκεία σας», προσθέτει ο Σίλβα και εξηγεί τη «διαδικασία» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 302).

Ο νέος «μεσσίας» διακηρύττει πως οι «ανακαλύ­ψεις» του «δεν έρχονται σε αντίθεση με καμιά άλλη θρησκεία ή καμιά άλλη κοσμολογική θεωρία», πως ανάμεσα στους «ενθουσιώδεις απόφοιτους» υπάρχουν «άθεοι, Διαμαρτυρόμενοι κάθε απόκλισης, Καθολικοί, Εβραίοι, Μωαμεθανοί, Βουδιστές και Ινδουιστές, επιστήμονες και μελετητές, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων» (Έλεγχος του Νου με τη μέθοδο Σίλβα, σ. 132).

Ακόμη και αν συμβαίνει τούτο, πρόκειται για θρη­σκευτικές πεποιθήσεις ή κοσμολογικές θέσεις των οπαδών του Σίλβα, που δεν συμβιβάζονται με την Χριστια­νική πίστη, δεν αποτελούν επιστημονικές θέσεις, ακόμη κι αν υπάρχουν «Χριστιανοί» και «επιστήμονες», που έχουν προσχωρήσει στην Ecumenical Sοciety του Jοsé Silva. Προφανώς κυριαρχούνται από θρησκευτική σύγ­χυση και αδυνατούν να οριοθετήσουν τον πνευματικό χώρο στον οποίον κινούνται΄ να διακρίνουν πως βρί­σκεται έξω από τη χριστιανική πίστη.

Στο σεμινάριο Ultimate, που οργανώνεται στο παγ­κόσμιο κέντρο της κίνησης, αναλύονται και θέματα «Ο­μαδικού υποσυνείδητου» και «Οικουμενικού Νου», γίνεται λόγος για τα «Ακασικά Αρχεία», για μετενσάρκω­ση, κάρμα, πνευματισμό, αστρική προβολή, αυτόματη γραφή και άλλες αποκρυφιστικές τεχνικές (Όλο και καλύτερα νέα 31-32/1990, σ. 5). Στο «Κέντρο της Με­θόδου Σίλβα» των Αθηνών διατίθενται τα βιβλία του αποκρυφιστή Έμμετ Φοξ, του Χαλίλ Γκιμπράν, του Γιογκανάντα, του Κεν Κέϊς, του J. Jacοbsοn και άλλων αποκρυφιστών (Όλο και καλύτερα νέα Ιούλιος-Αύγουστος 1990, σ. 14), η κίνηση προβάλλει την παι­δαγωγική του γκουρού Σάτυα Σάϊ Μπάμπα (Satya Sai educatiοn) (Όλο και καλύτερα νέα Ιούλιος – Αύγουστος 1990, σ. 4).

Εναρμονισμένη μ’ αυτές τις ομάδες η οργάνωση του Σίλβα απορρίπτει την πίστη σε προσωπικό Θεό: υιοθετεί τις δοξασίες του Χαλίλ Γκιμπράν στον «Προ­φήτη», που λέγει πως αυτό που αποδίδει την αμοιβή για την ανθρώπινη καλοσύνη είναι το «Σύμπαν», το οποίο «πληρώνει με θαυμαστούς τρόπους» (Εσύ ο Θεραπευτής, σ. 321). Κατά τον Σίλβα «τα πάντα είναι ενέργεια» και διαφέρουν μόνο ως προς τη «συχνότητα». «Η ύλη είναι κι αυτή ενέργεια… δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι ενέργεια, εσείς, εγώ, οι σκέψεις μας… Τώρα καταλαβαίνω γιατί βρίσκω ελάχιστη διάφορα ανάμεσα σε μια σκέψη κι ένα πράγμα» (Έλεγχος του νου με τη μέθοδο Σίλβα, σ. 133).

Αν όλα είναι ενέργεια, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Ούτε και ο Ιησούς φανέρωσε τον Θεό – Πα­τέρα, έξω από τον άνθρωπο, τα «σημεία» που επετέλεσε δεν μαρτυρούσαν τη θεία προέλευσή Του. Η «θερα­πεία», λέγει ο Σίλβα «είναι ένα φυσικό ρεύμα που, όταν του επιτρέψεις να δράσει σωστά, φέρνει το ποθητό αποτέλεσμα. Είναι επίσης ένα παγκόσμιο ρεύμα, που μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή και τις σκέψεις των άλλων… Η ενέργειά σας είναι δική μου, επειδή την αντλούμε από την ίδια πηγή… Την αποκαλώ Θεό και σαν Χριστιανή, αναγνωρίζω την παρουσία Του», λέγει μια παρουσιάστρια της Μεθόδου Σίλβα. Ο ίδιος ο Σίλβα σχολιάζει: «Κάθε θρησκεία που αναγνωρίζει μια Ανώτερη Ευφυΐα» ανακουφίζει από το στρες», η «Ανώτερη Ευφυΐα» ονομάζεται «Θεός» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 148-149. 381).

Η «Ευφυΐα» αυτή δεν αναζητείται έξω από τον άνθρωπο, αλλά «μέσα μας», η «Ζωντανή επαφή» μαζί της σημαίνει «στιγμή ανείπωτης χαράς». Ο Σίλβα παρα­κινεί τους οπαδούς του να φαντασθούν πως ο «τρόπος» της «επαφής» αυτής είναι απλός, πως δεν πρόκειται πλέον να νοιώσουν απροστάτευτοι και αποχωρισμένοι «από κάτι που πάντα υποψιάζονταν πως υπήρχε και πως ποτέ δεν θα πλησίαζαν», «πώς θα νοιώθατε; Θα ήταν το αποκορύφωμα μιας εμπειρίας… ίσως καθόλου διαφορετικής απ’ το πνευματικό δέος» (Έλεγχος του Νου με τη μέθοδο Σίλβα, σ. 19).

Η εμπειρία αυτή είναι αναμφίβολα θρησκευτικής τάξης και προέρχεται από τα «έσω» του ανθρώπου, τον οποίο ο Σίλβα θεοποιεί. Για να έχει κανείς αυτή την εμπειρία, πρέπει να «διακόψει την επικοινωνία με τη φυσική διάσταση» και να «εστιασθεί» στην «πνευματι­κή», τότε «ερχόμαστε σε κάποια επαφή με τον Θεό. Όταν αποσυνδεόμεθα από τον εξωτερικό κόσμο κλεί­νοντας ή αποκεντρώνοντας τα μάτια μας διαλογιζόμε­νοι, πηγαίνοντας στο εσωτερικό βασίλειό μας, αποκαθιστούμε την επαφή μας με το Θεό. Αποκτούμε θεϊκή έμπνευση. Πράττουμε το σωστό. Μαντεύουμε σωστά. Μπορούμε ακόμα και να προφητεύουμε. Μπορούμε να θεραπεύσουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε τον κό­σμο στον οποίο ζούμε» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 316).

Στο βιβλίο «Έλεγχος του Νου με τη μέθοδο Σίλ­βα» αναφέρεται ότι λέγοντας «Ανώτερη Ευφυΐα» δεν εννοείται ο Θεός. Όμως ο Σίλβα βλέπει τα διάφορα «επίπεδα ευφυΐας» σαν κάτι συνεχόμενο, «που πάει απ’ την άψυχη ύλη στο φυτό και στο ζώο, περνάει στον άνθρωπο και στην Ανώτερη Ευφυΐα για να φθάσει τελικά στο Θεό» (Έλεγχος του Νου με τη μέθοδο Σίλ­βα, σ. 135-136). Πρόκειται συνεπώς για εξελικτική πο­ρεία που τέρμα της είναι ο «Θεός». Στο διαφημιστικό έντυπο «Mind Cοntrοl» η κίνηση υπόσχεται να μας γνωρίσει κάποιον που μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος μας αυτός είναι ο ίδιος ο «εαυτός» μας! Οι τεχνικές τους οδηγούν στην «αυτοκατανόηση». Γι’ αυτό και ο Σίλβα προσεύχεται στην «Ανώτερη Ευφυΐα»: «Α­νώτερη Ευφυΐα, στείλε μας τη σωστή ευφυΐα που θα μας βοηθήσει…» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 382-382).

Όταν ο Σίλβα χρησιμοποιεί χριστιανικούς όρους, όπως πίστη, προσευχή, δίδει σ’ αυτούς αντιχριστιανικό περιεχόμενο.

Η πίστη, λέγει, «αποτελείται από τρεις συνιστώσες: επιθυμία, πεποίθηση και προσδοκία… Όταν οποιοσ­δήποτε από τους τρεις παράγοντες είναι αρκετά ισχυρός, μπορεί να παρασύρει και τους άλλους δύο» (Βασι­κή σειρά μαθημάτων, σ. 51). Η πίστη δεν αναφέρεται σ’ ένα πρόσωπο, στον Θεό, αλλά στην κινητοποίηση της «ενέργειας» μέσα μας «όταν υπάρχει αρκετή επιθυμία, υπάρχει αρκετή ενέργεια διαθέσιμη για να εξασφαλίσει την επιτυχία, ακόμα κι αν η πεποίθηση και η προσδοκία είναι αδύνατες», συνεχίζει η Σίλβα (Βασική σειρά μαθημάτων, σ. 16). Η «πίστη» λοιπόν δεν αναφέρεται «έξω» από τον άνθρωπο, αλλά μέσα του, αποτελεί νοητική διεργα­σία. Γι’ αυτό ο Σίλβα προσθέτει: «Η επιθυμία είναι μια προωθητική, κινητήρια δύναμη, ανήκει στη φυσική διάσταση… Έχετε πεποίθηση στον εαυτό σας, το δικαίωμά σας ν’ αποκτήσετε αυτό που ζητάτε. Πιστέψτε πως είναι δυνατόν»! (Βασική σειρά μαθημάτων, σ. 17).

Αυτή η «πίστη» στον εαυτό μας «στερεώνεται» με τις ασκήσεις του Σίλβα · «έχετε στερεώσει την προσδο­κία και την πεποίθησή σας στην αποτελεσματικότητα της Μεθόδου». Αναλύοντας προσεκτικότερα αυτή την «πίστη», λέγει πως ταυτίζεται με τη γνώση, με τη «διαφέντεψη του επιπέδου άλφα»! (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 135).

Αυτό που οι Χριστιανοί ονομάζουν «προσευχή πί­στης», ο Σίλβα αποκαλεί «ενέργεια, προγραμματισμό, χαλάρωση» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 147), η αποτελεσματικότητά της δεν οφείλεται στην ελεύθερη βούληση και στην αγάπη του Θεού, αλλά στον «Χάρτη Κοσμικών Δικαιωμάτων», που εγγυάται πως όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε «στο να συμβαίνουν καλά πράγματα, αρκεί να έχουμε αρκετή επιθυμία, πίστη και αναμονή», αυτό σημαίνουν τα λόγια της Καινής Διαθήκης «πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γίνει εις εσάς» (Μαρκ. ια’ 24) (Έλεγχος του νου με τη μέθοδο Σίλβα, σ. 128).

Ο Σίλβα χρησιμοποιεί τον όρο «διαλογισμός» όχι τον όρο προσευχή, και εννοεί την «αυτοσυγκέντρωση», που μπορεί να γίνει «σ’ έναν ήχο, όπως Ομ ή Αμήν» ή «σ’ ένα ενεργειακό σημείο του σώματος στο ρυθμό κάποιου Χορού» ή ακούγοντας κάποιο ψαλμό ή παρακολουθώντας την «τελετουργία μιας θρησκευτικής λειτουργίας». «Όλες αυτές οι μέθοδοι… μπορούν να σας μεταφέρουν σ’ ένα ήρεμο διαλογιστικό επίπεδο του νου»(Έλεγχος του νου με τη μέθοδο Σίλβα, σ. 39).

Στην κίνηση δεν υπάρχει η έννοια της αμαρτίας, γιατί δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, διαφέρουν μόνο στο «βαθμό». Όλα αξιολογούνται θετικά. Αν όμως κάτι θεωρηθεί αρνητικό, δημιουρ­γεί προβλήματα. Η Χριστιανική ηθική ισχύει μόνο από τη στιγμή που κάποιος κάνει διαφοροποιήσεις. Οι οπαδοί της κίνησης θεωρούνται πως έχουν «ξεπεράσει» τις αντιθέσεις.

Μία από τις «Μεγάλες Αρχές» του Super Mind υπογραμμίζει την «πολικότητα»: «Όλα τα πράγματα έχουν το αντίθετό τους. Τα αντίθετα διαφέρουν μόνο στο βαθμό, φόβος και πίστη είναι το ίδιο – επιτυχία και αποτυχία είναι το ίδιο – αγάπη και μίσος… Όλα διαφέρουν μόνο στο βαθμό» (Όλο και καλύτερα νέα 31-32/1990, σ. 7).

Ό, τι κι αν κάνει κανείς δεν πρέπει να το αξιολογεί αρνητικά, δεν πρέπει να το θεωρεί αμαρτία και να μετανιώνει, γιατί αυτό είναι αρνητική σκέψη. Στην κί­νηση δεν υπάρχει το στοιχείο της ενοχής, γιατί σαν «αρνητική σκέψη» πρέπει αμέσως να ακυρώνεται («άκυ­ρο, άκυρο»!!). Ο Σίλβα λέγει: «Σαν κάθε στοιχείο αρνητικής σκέψης, η ενοχή προκαλεί στρες. Η ενοχή, ή κάθε άλλος τύπος αρνητικής σκέψης γίνεται συνήθεια, και το στρες που προκα­λεί γίνεται χρόνιο. Το χρόνιο στρες είναι δολοφόνος. Όταν νιώθετε πως δεν έχετε κάνει ό,τι πρέπει ή πως έχετε κάνει κάτι λαθεμένο, ή ότι δεν προσπαθήσατε αρκετά, νιώθετε ένοχος», «κάθε φορά που νιώθετε τύ­ψεις συνειδήσεως γι’ αυτό που κάνετε, σταματάτε αμέσως. Πηγαίνετε στο επίπεδο άλφα. Εντοπίσατε την πράξη που σας προκαλεί το συναίσθημα ενοχής. Απο­φασίσατε να ακυρώσετε αυτή την πράξη και να μη την επαναλάβετε… Κάθε φορά που περνάει από το μυαλό σας μια δυσάρεστη σκέψη, σταματήστε, κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μια βαθιά ανάσα, γυρίστε τα μάτια σας ελαφρά προς τα πάνω και πέστε νοερά: «Άκυρο, άκυ­ρο». Θα διαλύσετε αμέσως την πηγή του στρες. Είναι αυτή μία καλή πρακτική για να αντιμετωπίσετε κάθε αρνητική σκέψη» (Εσύ ο θεραπευτής, σ. 141-142).

Εδώ ο Σίλβα χαρακτηρίζει δολοφόνο όχι την αμαρτία, αλλά το στρες. Στόχος του δεν είναι η μετάνοια, αλλά η εξουδετέρωση των τύψεων της συνείδησης, που λογίζονται πηγή του στρες. Αν κάποιος αποκτήσει την πώρωση, δεν νοιώθει τύψεις για οτιδήποτε και θεωρεί τις όποιες εγκληματικές του πράξεις «καλές», δεν κάνει «αρνητικές σκέψεις» και δεν αποκτά στρες δεν χρειάζε­ται «να κλείσει τα μάτια του, να πάρει βαθιά ανάσα, να γυρίσει τα μάτια του ελαφρά προς τα πάνω και να πει νοερά: «Άκυρο, άκυρο»!

Αλλά ο χριστιανός ενδιαφέρεται να καθαρίσει την ψυχή του, όχι να σβήσει τις τύψεις και τις ενοχές θέλει να εξαλείψει την αμαρτία. Γι’ αυτό και καταφεύγει στον πνευματικό και όχι στο «επίπεδο άλφα», αναφωνεί «ήμαρτον, ήμαρτον» και όχι «άκυρο, άκυρο»!

Ο άνθρωπος σήμερα διψάει για αγάπη, για συμ­φιλίωση με τον Θεό που του δίνει βαθύτερο νόημα στη ζωή. Δεν ικανοποιείται με τα αμφίβολα αποτελέσματα των μεθόδων αυτοσωτηρίας του Σίλβα, που εναρμονίζονται με την πρόκληση του αρχαίου όφεως και ακυρώνουν το ευαγγέλιο του Θεού. Ο αρχαίος όφις είπε στην Εύα να αποβάλει την «αρνητική σκέψη», πως τάχα το να παραβεί την εντολή του Θεού είναι κάτι κακό!

Ο χριστιανός δεν επιθυμεί να φθάσει στην λεγό­μενη κατάσταση «ευφυΐας» ή στην «Ανώτερη Ευφυΐα» σαν αποτέλεσμα αυτονομημένων προσπαθειών, με τη χρήση όποιων τεχνικών γνωρίζει πως αυτό δεν τον οδηγεί στην αλήθεια, αλλά στη «γνώση» ότι είναι γυ­μνός (Γεν. γ’ 7)’ δεν του εξασφαλίζει εσωτερική γαλή­νη. Επιθυμεί όχι την «ειρήνη» που είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά εκείνη που είναι χάρι­σμα, δώρο Θεού και καρπός του Αγίου Πνεύματος και οδηγεί σε πραγματική συμφιλίωση όχι μόνο με τον εαυτό του, αλλά και με τον πλησίον του και με τον ίδιο τον Θεό. «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγά­πη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. ε’ 22).

Η κίνηση λοιπόν δεν είναι ουδέτερη θρησκευτικά. Κηρύττει την αυτοσωτηρία και συγκαταλέγεται στη θρη­σκεία εκείνη, την οποία διακήρυξε ο αρχαίος όφις και η οποία οδήγησε τον άνθρωπο και ολόκληρη την δημιουργία στο σημερινό αδιέξοδο. Δεν λύει τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου, είναι καταστροφική, ό­πως όλες οι λεγόμενες ψυχο-λατρείες. Η ιδιότητα του ορθοδόξου Χριστιανού δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του οπαδού της Μεθόδου Σίλβα.

(«Αυτογνωσία, Αυτοπραγμά­τωση, Σωτηρία», Εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Αθήνα 1991)

(Πολλές ευχαριστίες στην συνεργάτιδά μας Ελένη, για την επεξεργασία του κειμένου και τις διορθώσεις)

Σημείωση: Η μέθοδος Silva εμπεριέχεται (Νο 340) στον κατάλογο των αιρέσεων (ομάδων ασυμβίβαστων με την ορθόδοξη πίστη) που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου (νυν Αρχιεπισκόπου) από την Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995)

Διαβάστε περισσότερα για «Ομάδες – Ρεύματα – Αιρέσεις» ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη Πίστη πατώντας εδώ

 

 

[Ψήφοι: 19 Βαθμολογία: 3.1]