Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Ματ. 9, 1-8)

– Γιατί δίδεται η πληροφορία ότι ο παραλυτικός έρχεται επί της κλίνης;

– Ποιων είδε την πίστη ο Χριστός; Αφού ένας ήταν ο παραλυτικός. Και πώς φανερώνεται η πίστη τους;

– Από πού γνωρίζουμε ότι ο παραλυτικός είχε μετανοήσει για τις αμαρτίες του;

– Μπορεί η αμαρτία να είναι το αίτιο της σωματικής ασθένειας; Εάν ναι τότε η συγχώρησις των αμαρτιών μπορεί να θεραπεύσει και τις σωματικές ασθένειες;

– Γιατί ο Ιησούς ονόμασε τον εαυτό του "Υιό του ανιρώπου";

– Ο Ιησούς είπε ότι "εξουσία έχει". Ούτε ότι "έλαβε", ούτε ότι του "εδόθη".

– Η άφεσις των αμαρτιών δίδεται εις την παρούσα ζωή και όχι εις την μέλλουσα.

– Γιατί λέγει ο Ιησούς στον παραλυτικό να πάει στην οικίαν του;

– Ο λαός δοξάζει τον Θεόν μετά το θαύμα αλλά όχι όπως έπρεπε. Γιατί;
Διαβάστε την ερμηνεία του Ευαγγελίου από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 195 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]