Κυριακή προ των Φώτων: Ομιλία περί του αγίου Βαπτίσματος (Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως)

theologia


(Μαρκ. α’ 1-8)

– Γιατί ο Θεός ηθέλησε να βαπτιζόμαστε όχι μόνο διά πνεύματος αλλά και διά ύδατος;

– Τί σημαίνουν όσα ποιούμε στην τελετή του αγίου Βαπτίσματος;

– Ποιά χαρίσματα λαμβάνουμε βαπτιζόμενοι;

– Πόσα είναι του Ιησού Χριστού τα βαπτίσματα;

– Η ελευθερία του Ισραηλιτικού γένους από της αιχμαλωσίας του Φαραώ, διά του περάσματος της Ερυθράς θάλασσας, προτύπωσις του αγίου Βαπτίσματος.

– Γιατί ο Θεός όρισε το ύδωρ ως υλικό σημείο της επουρανίου χάριτος;

– Σώζεται ο άνθρωπος που μολύνει τον επουράνιο χιτώνα του θείου Βαπτίσματος;

– Μπορεί να εξαλείψει το προπατορικό αμάρτημα το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως;

– Γιατί το διά του μαρτυρίου βάπτισμα είναι πολύ σεβασμιώτερον των άλλων βαπτισμάτων;

– Το βάπτισμα των δακρύων, η πιο μεγάλη απόδειξη της άπειρης του Θεού ευσπλαγχνίας.
Διαβάστε τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 339 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

RSS
Facebook
Google+
https://alopsis.gr/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8E%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1/">
SHARE
[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]