Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν: Ομιλία περί υπακοής (Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως)


(Ματθ. β’ 13-23)

– Η αρετή της υπακοής η αιτία της εκλογής του Ιωσήφ ως του αξιότερου των ανθρώπων για να υπηρετήσει το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού.

– Είναι η υπακοή αρετή αναγκαία για την σωτηρία του ανθρώπου;

– Ο Θεός υποτάχθηκε στον άνθρωπο, δηλαδή στο πλάσμα Του;

– Πού οφείλονται οι αταξίες, οι ταραχές, οι ασυμφωνίες, οι συγκρούσεις, τα σκάνδαλα, οι ανομίες, στην οικογένεια, στην Εκκλησία και στην πολιτεία;

– Γιατί οι άνθρωποι καταφρονούν τόσο εύκολα μια αρετή (την υπακοή) τόσο αναγκαία και ωφέλιμη;

– Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι οι θείοι νόμοι είναι βαρείς και δύσκολοι, παραβλέποντας την άπειρη σοφία και πρόνοια και φιλανθρωπία του δημιουργού της κτίσεως;

– Υπάρχει υπακοή αναγκαστική και υπακοή προαιρετική; Εάν ναι, ποιά είναι η διαφορά τους;

Διαβάστε τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 329 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]