Κυριακή ΙΣΤ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του ότι ουδείς εστιν ο μη έχων τάλαντον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. κε’ 14-30)

  • Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός δεν εμπιστεύτηκε κανένα τάλαντο;
  • Μήπως σε κάποιους δεν έδωσε τάλαντο, επειδή προέβλεψε ότι θα γίνει αίτιο κολάσεως;
  • Το τάλαντο είναι όργανο της εκπληρώσεως της αγάπης.
  • Γιατί όμως σε κάποιους δίδει πολλά και σε άλλους λίγα τάλαντα;
  • Ποιο τάλαντο μπορεί να έχει κάποιος φτωχός και άσημος και ποια η δυνατότητά του να το πολλαπλασιάσει;
  • Με ποιους τρόπους πολλαπλασιάζεται το τάλαντο που μας έδωσε ο Θεός;

Διαβάστε τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 302 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3]