Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


(Ματθ. ιη’ 23-35)

– Ποιος είναι ο Βασιλέας της παραβολής και ποιος ο οφειλέτης;

– Μπορεί ο αμαρτωλός να εξιλεώσει τον Θεόν για τις αμαρτίες του;

– Τι σημαίνει η πώλησις του οφειλέτου, της οικογένειάς του και των υπαρχόντων του προς επίδοσιν του χρέους;

– Γιατί ο Θεός επιτρέπει δυστυχίες στους ανθρώπους;

– Ποιο είναι το ήθος του ασυμπαθούς ανθρώπου;

– Μηδαμινό το χρέος των συνανθρώπων μας προς εμάς, έναντι του χρέους μας προς τον Θεόν. Παρόλα αυτά δεν συγχωρούμε τα πταίσματα των αδελφών μας.

– Ποιοι είναι οι σύνδουλοι των ανθρώπων;

– Πώς οι άγγελοι πρεσβεύουν υπέρ των αμαρτωλών;

– Ποια είναι η τιμωρία των ασπλάχνων μετά τον θάνατό τους;

– Ποιος είναι ο σκοπός της παραβολής;

– Ο Θεός δεν θα είναι πατέρας για τους αμαρτωλούς αλλά κριτής.
Διαβάστε την ερμηνεία του Ευαγγελίου από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 246 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]