Κυριακή Δ’ Ματθαίου: Ομιλία περί της θείας μεταλήψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

– Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν φοβούνται να μεταλάβουν αναξίως;

– Με ποιους τρόπους ο Θεός μας βεβαιώνει ότι ο άρτος και ο οίνος μεταβάλλονται στην Θ. Ευχαριστία σε ζωηφόρο σώμα και ζωοποιόν αίμα του Ιησού Χριστού.

– Η πίστις νικά την αίσθησιν.

– Γιατί οι μεταλαμβάνοντες σώμα και αίμα Χριστού βλέπουμε άρτο και οίνο;

– Τι συμβαίνει αοράτως όταν μεταλαμβάνουμε;

– Τι συμβαίνει όταν μεταλαμβάνουμε αναξίως;

– Ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία του πιστού πριν μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων;

– Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Ποιός είναι ο άγιος; Καθαρός από κάθε ρύπον για να προσέλθει αξίως στα άγια μυστήρια; Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να απέχουμε από το μυστήριο για να μην πέσουμε σε ενοχή και κρίμα;
Διαβάστε την ομιλία από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 176 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 4]