Κρύσταλλοι – Κρυσταλλομαντεία – Κρυσταλλοθεραπεία (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

Στην αποκρυφιστική αγορά της Νέας Εποχής (New Age) ξεχωριστή θέση έχουν οι Κρύσταλλοι, που χρησιμοποιούνται ως φυλακτά, ως μέσο μαντείας και ως μορφή «ενεργειακής» θεραπείας.
Είναι σύνηθες το φαινόμενο στο χώρο της Νέας Εποχής, ιδιαιτέρως στα πλαίσια της αποκρυφιστικής και άκρως αντιχριστιανικής ιδεολογίας της, να χρησιμοποιούν αναλογίες για πραγματικότητες και μεγέθη του επιστητού μ’ ένα ψευδοεπιστημονικό μανδύα.

Έτσι ακριβώς, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, οι Κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της τεχνολογίας χρησιμοποιούνται και στο χώρο της Νέας Εποχής, για να δομηθεί μια αλληλοεξαρτώμενη επιχειρηματολογία για τη διαφήμιση και τη χρήση τους σε ένα πλήθος αποκρυφιστικού και ανορθολογικού χαρακτήρα νεοεποχίτικων πρακτικών.
α) Η παλαιότερη πρακτική, που ουσιαστικά αποτελεί υιοθέτηση πρακτικών αποκρυφιστικών του μεσαίωνα, σχετίζεται με τη χρήση των Κρυστάλλων ως μέσο μαντείας, οραματισμού και πρόγνωσης δήθεν του μέλλοντος. Οι χρήστες αυτής της αποκρυφιστικής πρακτικής μαντείας διαφημίζουν τους Κρυστάλλους και την κρυσταλλοσκόπηση ως μέσο πρόγνωσης του μέλλοντος, ως μέθοδο ανακάλυψης χαμένων αντικειμένων, ως αποκαλυπτική πρακτική επίλυσης διαφόρων προβλημάτων.
β) Η κατεξοχήν όμως χρήση των Κρυστάλλων, είτε πρόκειται για χαλαζίες, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους κ.ά. στους νεοεποχίτικους χώρους σχετίζεται με τη διαφήμισή τους ως φυλακτών. Στη νεοεποχίτικη αποκρυφιστική ορολογία παρουσιάζονται ως «ενεργειακές πηγές υψηλών δονήσεων», που προσφέρουν δήθεν ισχυρή προστασία από ασθένειες, μαγικές επιβουλές, κακή τύχη, αστρική επιβουλή και πολλά άλλα, που ο αποκρυφιστικός χώρος αναφέρει.
Η χρήση τους ως φυλακτών συνδυάζεται και με άλλες νεοεποχίτικες αποκρυφιστικές πρακτικές, όπως τον ενεργειακό καθαρισμό τους ή τον ενεργειακό προγραμματισμό τους μέσω διαλογισμού κ.λπ., ώστε η υποτιθέμενη προστασία τους να καταστεί πιο ισχυρή.
γ) Η τρίτη μορφή χρήσης των Κρυστάλλων στο χώρο της Νέας Εποχής σχετίζεται με το πρόβλημα της ασθένειας. Η χρήση τους, με την ίδια ακριβώς αιτιολογία, που διαφημίζονται ως φυλακτά, προβάλλεται και ως ενεργειακή «θεραπεία» για θέματα υγείας. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζονται με την ανθρωπολογία της Νέας Εποχής, που έχει υιοθετήσει την ινδουιστική αντίληψη των τσάκρας ή των απωανατολική θρησκευτική θεωρία περί παγκοσμίου ενεργείας.
Οι Κρύσταλλοι τοποθετούνται πάνω στα τσάκρας ή στους ενεργειακούς λεγόμενους μεσημβρινούς, καθώς έτσι, υποτίθεται, η εσωτερική δύναμη που διαθέτουν, μέσω των δονήσεων, που εκπέμπουν, θα επιδράσει στην αποκατάσταση της ενεργειακής ροής στα τσάκρας με αποτέλεσμα, πάντα κατά τα αντιεπιστημονικά μυθεύματα του χώρου, να υπάρξει θεραπεία.
Και αυτή η πτυχή της νεοεποχίτικης και αποκρυφιστικής δοξασίας βρίσκει απήχηση και έχει αποδοχή, όχι βεβαίως σε όσους έχουν «νουν Χριστού» (Α’. Κορ. 2, 16), αλλά σε ανθρώπους, που «από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται» (Β’. Τιμ. 4, 4).
Σημείωση: Για τη σύνταξη του παρόντος χρησιμοποιήσαμε τα κάτωθι: i) P. Lemesurier, The New Age Lexicon, 2005, ii) N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2002, iii) R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, iv) W. Martin, The Kingdom of the Cults, 1997.
(Ορθόδοξος Τύπος, Αρ. Φ. 1968, 22 Μαρτίου 2013)

(Πηγή ηλ. κειμένου: impantokratoros.gr)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]