Κοντά στους ανέργους

EPMLogo

Κοντά στούς ἀνέργους
«Πᾶς ὁ ζητῶν εὑρίσκει καί τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται»

Οἱ ἑταῖροι τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κατανοώντας τά σημερινά μεγάλα οἰκονομικά, κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τῆς χώρας μας, ἀποφάσισαν μαζί μέ τούς συνεργάτες τους, κατά τή συνεδρίαση τῆς 21-10-2011, νά συμβάλουν στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας, πού τόσο βάναυσα μαστίζει τήν πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα τίς ἀσθενέστερες κοινωνικές τάξεις καί τούς νέους.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἀποφασίστηκαν:

1. Δημιουργία καταλόγου ἐργοδοτῶν.

Δηλαδή ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη καθαριστριῶν, ἀποκλειστικῶν μέ ἐμπειρία κατ’οἶκον φροντίδας ἀσθενῶν, ἡλικιωμένων, ἀνηλίκων παιδιῶν, ἀλλά καί ἐπιστημόνων, καθηγητῶν, καλλιτεχνῶν καί  τεχνικῶν ὅλων τῶν εἰδικοτήτων.

2. Δημιουργία καταλόγου ἀνέργων, ὅσων θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀνωτέρω, μέ σχετική κατόπιν συνεννοήσεως λογική ἀμοιβή καί μέ ἀπασχόληση ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, μηνιαία, ἡμερήσια, ὡριαία κλπ.

3. Ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφερομένων καί τῶν δύο κατηγοριῶν  γιά τά παραπάνω ἀπό τήν Ε.Π.Μ. καί στή συνέχεια  συνεννόηση μεταξύ τους χωρίς ἄλλη μεσολάβηση ἤ οἰκονομικά ἀνταλλάγματα ἐκ μέρους τῆς Ε.Π.Μ.

4. Τέλος, ἀνακοίνωση ἀπό τό Συμβούλιο τῆς ΕΣΤΙΑΣ μετά ἀπό προσεκτική μελέτη, τῶν διαδικασιῶν πού θά τηρηθοῦν γιά τήν ὑλοποίηση τῆς ἀνωτέρω διακονίας τῆς Ε.Π.Μ. μέ γνώμονα τήν διαφάνεια, τήν ἀντικειμενικότητα καί πάντα μέσα στά πλαίσια τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης.

(Μέρες & Ὧρες ἐξυπηρετήσεως ἐνδιαφερομένων: Δευτέρα καί Τετάρτη

11:00-13:00 ἤ 18:00-20:00)

(Πηγή: orthros.gr)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: "Επιθυμούμε να συγχαρούμε την ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την πρωτοβουλία της και ευχόμαστε να έχει επιτυχία στην προσπάθειά της, ανακουφίζοντας αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, που οι καταστάσεις είναι δύσκολες για όλους μας, τώρα είναι που πρέπει όλοι μας να πιεστούμε και να δείξουμε αλληλεγγύη στον αδελφό μας που έχει ανάγκη."

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]