Η «σιωπή» του Αρχιεπισκόπου (Σεβασμ. Μητροπ. Ναυπάκτου Ιερόθεος)

Στην πρόσφατη Ιεραρχία, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ακούσθηκε η άποψη ότι ο Αρχιεπίσκο­πος, και κατ’ επέκταση η Ιεραρχία, δεν ομιλεί στην κρίσιμη αυτή περίοδο και περισσότερο σιωπά ή εφη­συ­χάζει, και ότι θα πρέπει να κάνη κοινωνικές επανα­στάσεις, να ηγηθή αγώνων, να κρίνη πολιτικούς κλπ.

Δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη, γιατί η Εκκλησία, με την συνδρομή πολλών Κληρικών και λαϊκών, εξασκεί ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και κυρίως νοηματοδοτεί τον βίο πολλών ανθρώπων, έχει ένα σημαντικό πνευματικό ρόλο στην κοινωνία, δεν πρέπει να πολιτικολογή, γιατί έχει μια άλλη πνευματική και ενοποιητική αποστολή.
[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4]