Η Ιατρική ως εργαλείο μάρκετινγκ (Μ. Πιτσιλίδης)

Μαργαρίνες που μειώνουν τη χολη­στερίνη και τώρα νέες που υπόσχονται να κάνουν το ίδιο με την πίεση. Αύριο τι; Μήπως μαργαρίνες για την αναιμία ή τον πονοκέφαλο; Πλάι σ’ αυτές, αποκτήσα­με προσφάτως και αλλαντικά τα οποία προβάλλουν στις διαφημίσεις τους ότι εί­ναι, κατά κάποιον ασαφή τρόπο, εγκε­κριμένα όχι μόνο από την Ελληνική Καρ­διολογική Εταιρεία, αλλά και από την Αμε­ρικανική αντίστοιχη. Εκτός από τους 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, οι οποίοι συ­νιστούν επιμόνως το ίδιο εδώ και δεκαετίες απορρυπαντικό, τώρα ισάριθμοι καρ­διολόγοι συνιστούν σαλάμια ή γιαούρτια… Έκαστος στο είδος του. Οι εμπλουτισμένες μαργαρίνες μει­ώνουν τη χοληστερίνη στο πλαίσιο «ισορροπημένης δίαιτας» και «υγιεινού τρόπου ζωής». Ενδεχομένως όμως, σε μια τέτοια δίαιτα να μην έχουν θέση οι ίδιες οι… μαργαρίνες! Επιπλέον, η όποια συ­νεισφορά τους στη μείωση της χοληστε­ρόλης, αν υπάρχει στην πράξη, αποδίδε­ται στις φυτικές στερόλες (στανόλες). Για να υπάρξει αποτέλεσμα, χρειάζονται εί­τε 30 γρ. μαργαρίνης (3-6 φέτες ψωμί αλειμμένες) είτε 3 ποτήρια γάλα ή 3 για­ούρτια ημερησίως. Αλλά 30 γρ. μαργαρίνης έχουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 100 θερμίδες, οι οποίες μπορούν κάλλιστα να προσθέσουν 5 κιλά στο βάρος μέσα σε ένα χρόνο, οπότε πάνε περίπατο τα όποια οφέλη από τη μείωση της χοληστερόλης. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα με τα ροφήματα γιαουρτιού που έχουν 50 θερ­μίδες το καθένα ή το γάλα με τις 120 θερ­μίδες ανά ποτήρι.

Οι νέες αντιυπερτασικές μαργαρίνες περιέχουν κάλιο (Κ), «το οποίο αποβάλλει την περιττή ποσότητα αλατιού (νατρίου) από το σώμα μας», και αποτε­λούν έτσι «ένα καλό πρώτο βήμα για τη φροντίδα της αρτηριακής πίεσης». Τόσο απλά. Μπαίνει το κάλιο, βγαίνει το νάτριο. Βέβαια, τα πράγματα μπερδεύονται αν έχετε πίεση και χοληστερόλη ταυτοχρό­νως. Τίνα κάνουμε όμως! Υπομονή! Αύριο μπορεί να έχουμε μαργαρίνη εμπλουτι­σμένη με κάλιο, στανόλες, προβιοτικά, σί­δηρο, ασβέστιο, ω3, ω6 και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. Κυκλοφορεί, άλλωστε, από καιρό γάλα εμπλουτισμένο με σίδηρο, πα­ρά το γεγονός ότι η απορρόφηση του σι­δήρου μειώνεται σημαντικά από την παρουσία ασβεστίου, το οποίο, ως γνωστόν, αφθονεί στο… γάλα.

Προσφάτως είδαμε και αλλαντικά να εγκρίνονται (;) από τις επιστημονικές ενώσεις των καρδιολόγων, που έχουν βαλθεί να παρεμβαίνουν παντού για να προστατεύσουν την καρ­διά μας από όλα, εκτός από τους ίδιους. Κι ας συνιστούν για την καρδιά κίνδυνο μεγαλύτερο από το κάπνισμα. Στα αλλαντικά αυ­τά, λοιπόν, έχει, κατά τον κατασκευαστή, αντικατασταθεί το ζωι­κό λίπος από ελαιόλαδο, με αποτέλεσμα να αποκτούν αυτομάτως πιστοποιητικό καρδιοπροστασίας, ανεξαρτήτως λοιπής συνθέ­σεως, αλατιού, χρωστικών, συντηρητικών ή θερμίδων. Στους πε­ρισσότερους αρέσουν τα αλλαντικά, αλλά από το σημείο αυτό μέ­χρι να τα συμπεριλάβουμε στην υγιεινή διατροφή, η απόσταση εί­ναι μεγάλη. Εκτός από τους γιατρούς, στο παιχνίδι του μάρκετινγκ των τροφίμων επιδίδονται με ιδιαίτερη ζέση και οι κλινικοί διατροφολόγοι-διαιτολόγοι. Έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, με αξιοθαύμαστη ταχύτητα, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέ­ρος κάθε πάνελ πρωινάδικου που σέβεται τον εαυτό του. Δεν λεί­πουν βεβαίως και από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, όπου με το κύ­ρος (;) της επιστήμης (;) προσπαθούν να προωθήσουν π.χ. μικρά μπουκαλάκια με χυμούς που διαθέτουν «όλα τα καλά», αφού η συ­σκευασία προφυλάσσει όπως η φλούδα στα φρούτα. Τόσο καλά! Η πρόβλεψη πως η διατροφή μας θα αποκτάει ολοένα και περισ­σότερη καρδιοπροστατευτική προοπτική, μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Η πρόβλεψη ότι οι γιατροί ανακάλυψαν ένα ακόμα βά­ζο με μέλι για να βουτήξουν τα δάκτυλα τους, μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέστερη. Το τρίπτυχο Φαγητό-Ασκηση-Τσεκάπ, όλα εγκε­κριμένα από τις αρμόδιες ιατρικές ειδικότητες, αποτελεί ένα μο­ντέλο σχεδόν αυτιστικής ζωής. Στόχος του η ομφαλοσκοπική ενα­σχόληση με την Υγεία έτσι ώστε να αποχωρεί κανείς από τον μά­ταιο τούτο κόσμο πλήρης ημερών και πληρέστερος δαπανών για υγεία, όλο και περισσότερη υγεία. Υγεία μέχρι θανάτου.

(Πηγή: «Popular Medicine» ΙΑΝ 2009)
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]