Η ελληνική οικογένεια υπό παραίτηση (Βασίλης Καραποστόλης, Ομότ. Καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

  • Οι γονείς αναλαμβάνουν το βάρος της αγωγής των παιδιών;
  • Γιατί έχουμε σχολεία αταξίας και εκτροπής;
  • Το ψέμα ως παιχνίδι;
  • Η οικογένεια Δεν πιστεύει πια στο μέλλον;
  • Το σχολείο απαλλάσσει τον άνθρωπο από την τυραννία του παρόντος;
  • Ο δάσκαλος επωμίζεται από την αρχή το παιδί;
  • Είναι η ζωή μητέρα των ανθρώπων;
  • Ποιος ο ρόλος του σχολείου;
  • Τι κάνει η οικογένεια;

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

Η ελληνική οικογένεια υπό παραίτηση (Βασίλης Καραποστόλης, Ομότ. Καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 4]