Η αγάπη πρώτη εις την Αγιοπνευματικήν αξιολόγησιν (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός)

Ο Χριστιανισμός ως Ορθοδοξία δεν αναφέρεται σε «αξίες» -καρπό ανθρώπινης αξιολόγησης, αλλά σε «αγιοπνευματικές αρετές», καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα στην «καθαρν καρδίαν» (Ψαλμ. 50, 12) του ανθρώπου. Αυτό λέγει ο Απ. Παύλος. «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5, 22). Με αυτή την έννοια η πρώτη χριστιανική «αξία» είναι η αγάπη, που πραγματώνεται ως ανθρωπιά, φιλανθρωπία. Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ

Διαβάστε περισσότερα κείμενα του π. Γεωργίου πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]