«Ζώντας Πραγματικά»: Μία προτεσταντικού χαρακτήρος τηλεοπτική εκπομπή (Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ)

Εἶναι γνωστό ὅτι στήν πατρίδα μας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία εἶναι ἀπολύτως σεβαστή καί κατοχυρωμένη. Ταυτοχρόνως εἶναι αὐτονόητη ἡ εὐθύνη τῶν ὀρθόδοξων ποιμένων στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς τους διακονίας γιά τήν  ἐνημέρωση τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν γιά ὁ,τιδήποτε ἀποκλείνει ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη καί δυνητικά ἀποτελεῖ πνευματικό κίνδυνο, πού ἀπειλεῖ τήν σωτηρία τους.

Τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί γιʼ αὐτή τήν πτυχή, ὅπως καταγράφεται σέ πολλές περιπτώσεις στήν Καινή Διαθήκη καί στή συνέχεια στή ζωή τῶν ἁγίων Πατέρων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ τή μόνιμη καί διαχρονική πυξίδα ἀσφαλοῦς κα θοδήγησης τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας.
Στά πλαίσια αὐτά, στό παρόν ἄρθρο, θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς γιά τήν ὕπαρξη μιᾶς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς, πού προβάλλεται σέ διάφορα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια τῆς πατρίδας μας.

Πρόκειται γιά τήν ἐκπομπή «Ζώντας Πραγματικά». Ἀπό τό περιεχόμενο καί τή δομή της γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι ἡ ἐκπομπή ἐκφράζει ἕνα καθαρῶς προτεσταντικό πνεῦμα.

Δέν εἶναι ἐξάλλου τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι τόν Φεβρουάριο τοῦ 2012, εἶχε φιλοξενηθεῖ ἀνακοίνωση γιά τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς ἐκπομπῆς σέ προτεσταντικό ἔντυπο, πού ἐκδίδεται στήν Ἀττική καί πού ἀνήκει στό χῶρο τῆς “Κοινωνίας τῶν Ἐλεύθερων Εὐαγγελικῶν Ἐκκλησιῶν».

Ἡ ἐκπομπή αὐτή, ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες, προβάλλεται ἀπό τοπικά κανάλια στίς πόλεις: Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Κατερίνη καί Σέρρες.

Νά σημειωθεῖ ἐν προκειμένῳ, ὅτι στό ἴδιο τοπικό κανάλι τῆς Κατερίνης, πού προβάλλεται ἡ παραπάνω ἐκπομπή προβάλλεται καί δεύτερη προτεσταντικοῦ χαρακτήρα ἐκπομπή  μέ τήν ὀνομασία «Στά Ἴχνη του».

Λοιπόν, προσοχή.

(Πηγή: “Ορθόδοξος Τύπος”, 5/10/2012)
[Ψήφοι: 16 Βαθμολογία: 3.5]