Ερμηνεία εις τας πράξεις των αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή της Πεντηκοστής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Πράξ. 2, 1-11)

– Γιατί οι απόστολοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου;

– Γιατί ο ήχος που ακούστηκε ερχόταν από τον ουρανό;

– Η πολυγλωττία ως ποινή εχώρισε τους ανθρώπους σε πολλά έθνη. Τώρα ως δώρο ενώνει πάντα τα έθνη εις ένα έθνος, το χριστιανικό, και εις μία εκκλησία την του Χριστού.

– Γιατί το άγιο πνεύμα είχε την μορφή πύρινων γλωσσών;

– Τί σήμαινε το γεγονός ότι κάθε μία πύρινη γλώσσα εκάθισεν σε καθένα από τους αποστόλους;

– Είναι το Άγιο Πνεύμα πυρ, δηλαδή υλικό πράγμα;

– Οι απόστολοι περίμεναν την έλευση του Αγίου Πνεύματος;

– Τί σημαίνει το “επλήσθησαν άπαντες πνεύματος”;

– Οι απόστολοι μίλησαν τις γλώσσες όσων βρέθηκαν εκεί ως ακροατές ή όλες τις γλώσσες;

– Το χάρισμα της πολυγλωττίας το έλαβαν μόνο οι απόστολοι;

Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 92 – Έκδοσις 1854), πατώντας εδώ

 

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]