Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για την εξωτερική ιεραποστολή (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

Στο γνωστό τριμηνιαίο ιεραποστολικό περιοδικό «Πάντα τα έθνη» τεύχος 94 (Απρίλιος – Ιούνιος 2005) δημοσιεύονται ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για την εξωτερική Ιεραποστολή:
Μπορεί μια τοπική ορθόδοξη εκκλησία να επιθυμεί να έχει ενεργό ρόλο στην οικουμενική αποστολή της Εκκλησίας προς τα έθνη, αν:

1)    Συμπεριφέρεται εθνικιστικά (π.χ. «Έξω η Τουρκία από την Ενωμένη Ευρώπη»),

2)    Δεν σέβεται την κανονικότητα στις σχέσεις με τις άλλες τοπικές εκκλησίες και τα Πατριαρχεία,

3)    Νομίζει πως είναι δυνατή κοινή αποστολική μαρτυρία, σε συνεργασία με αιρετικές ομολογίες,

4)    Φιμώνει τον ελεύθερο, αλλά και βαθύ θεολογικό λόγο των πλέον αξιολόγων και αξιοσεβάστων κληρικών της (π.χ. π. Γ.Μ. και π. Θ.Ζ.),

5)    Αποφασίζει μονομερώς πάνω σε θέματα δογματικά αγνοώντας τον πανορθόδοξο τρόπο λήψεως αποφάσεων παρομοίας υφής θεμάτων (π.χ. δωρεά οργάνων),

6)    Αυτοδιαφημίζεται για όλα τα καλά της έργα,

7)    Δημιουργεί εκκλησιολογικό κατακερματισμό, επιτρέποντας ανεξέλεγκτη λειτουργία πλήθους οργανώσεων και σωματείων,

8)    Χρησιμοποιεί επικοινωνιολόγους στο μοναδικό χώρο, που δεν είναι χρήσιμοι, αφού η Εκκλησία διδάσκει την έννοια της κοινωνίας εκ του πρωτογενούς τριαδολογικού χαρακτήρα της;

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]