Διεθνή Θερινά Σχολεία στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο (Ταμιείον Θράκης)


Ιούλιος – Αύγουστος 2005
 
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2005 το Ταμιείον Θράκης, τα Πανεπιστήμια Θράκης και Αιγαίου, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα υλοποιήσουν στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο Διεθνή Θερινά Σχολεία γνωριμίας με τον ελληνικό πολιτισμό. Στα σχολεία αυτά θα φιλοξενηθούν νέοι από την ομογένεια, από τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, Αλβανία), την Ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Μολδαβία), τη Μέση Ανατολή (Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιράκ), την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική και την Αυστραλία.

Διεθνή Θερινά Σχολεία στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο

Η συνεργασία αυτή είναι ένας ώριμος καρπός της δεκαετούς προσπάθειας του Ταμιείου Θράκης, προκειμένου η Ελλάδα να λειτουργήσει ως Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού. Πιστεύουμε ότι τόσο η ελληνική Πολιτεία όσο και ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και όλοι οι φίλοι του Ταμιείου Θράκης θα σταθούν αρωγοί στο καινοτόμο αυτό έργο, το οποίο αρχίζει πλέον να καθιερώνεται ως θεσμός που απλώνεται πέρα από τη Θράκη, τον τόπο της αρχικής του γέννησης και σχεδιασμού.

Εισαγωγή

Η πρόταση αυτή αφορά την υλοποίηση τριών Διεθνών Θερινών Σχολείων γνωριμίας με τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στα σχολεία αυτά θα φιλοξενηθούν, όπως ήδη αναφέρθηκε, ομογενείς μαθητές, φοιτητές και νέοι επιστήμονες. Τα θερινά αυτά σχολεία αποτελούν κεντρική δράση του προγράμματος «Ελλάδα, Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού», το οποίο αναπτύσσεται συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια από το Ταμιείον Θράκης (Τ.Θ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήδη, στα αρχαία Άβδηρα της Θράκης έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί 8 Διεθνή Θερινά Σχολεία με συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών από Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες. Συνολικά έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 2000 μαθητές φοιτητές και νέοι επιστήμονες.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί διεύρυνση του Διεθνούς Θερινού Σχολείου των αρχαίων Αβδήρων στα πλαίσια του οποίου έχει διαμορφωθεί μια καινοτόμος μεθοδολογία διδασκαλίας όλων των μορφών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γλώσσα, χορός, θέατρο, τραγούδι, ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία κλασικός αθλητισμός, και μέσω αυτών, διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Επιστημονικοί υπεύθυνοι

Η υπεύθυνη επιστημονική ομάδα σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης των θερινών σχολείων αποτελείται από τους:

Γεώργιος Π. Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Καραγιάννης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. – Διευθυντής Ι.Ε.Λ.

Μιχάλης Καναβάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ευστράτιος Ζεγκίνης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Θεοχάρης, Φιλόλογος – Ερευνητής

Ιωάννης Κακάρας, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης – Μουσικολόγος

Σύντομη περιγραφή του θεσμού των Θερινών Σχολείων

Στο πρόγραμμα θα φιλοξενηθούν νέοι προερχόμενοι από: Βαλκάνια, Παρευξείνιες χώρες, Μέση Ανατολή, Ευρώπη. Η φιλοξενία και η συμμετοχή προβλέπεται δωρεάν για όλους τους νέους.. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 20 ημέρες.

Το καθαρά εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συστηματική διδασκαλία σε καθημερινή βάση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού τραγουδιού, του κλασικού θεάτρου και του κλασικού αθλητισμού στα πλαίσια της ολυμπιακής παιδείας.

Το πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο συμπληρώνεται και με το ψυχαγωγικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει διαπολιτισμική επικοινωνία, πολιτιστική, λαογραφική και περιβαλλοντική εκπαίδευση με ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε χώρους με αξιόλογη φυσική ομορφιά.

Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα άρσης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού – ειρηνικής διαβίωσης με ετερογενείς πληθυσμούς.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος στο σύνολό του, θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και έμπειρο προσωπικό, υπό την άμεση εποπτεία της ομάδας των επιστημονικών υπευθύνων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ευρύτερα στη δημιουργία, σε πρώτη φάση, ενός περιβάλλοντος ανθρωπιστικής βοήθειας και επικοινωνίας της Ελλάδος με φτωχές, υπό ανάπτυξη χώρες και λοιπές χώρες, προκειμένου σε δεύτερη φάση να δημιουργηθούν στις χώρες αυτές αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα.

Αναλυτική περιγραφή της δομής – λειτουργίας των Θερινών Σχολείων

Στα θερινά σχολεία εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την ουσιαστική γνωριμία των νέων με τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό πνεύμα. Η εκπαίδευση συνίσταται στη διδασκαλία :

· Ελληνικής γλώσσας

· Ιστορίας

· Λογοτεχνίας

· Φιλοσοφίας

· Ελληνικού παραδοσιακού και έντεχνου τραγουδιού

· Κλασικού θεάτρου

· Παραδοσιακών ελληνικών χορών

· Κλασικού αθλητισμού

Πιο συγκεκριμένα:

Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας

Μέχρι σήμερα η ελληνική γλώσσα διδάσκεται κατά τους συνήθεις τρόπους διδασκαλίας των Ελλήνων για ξένους. Αντίθετα από αυτό, η μεθοδολογία που ακολουθείται στα προγράμματα του Τ.Θ. για τη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και για κάθε άλλη πολιτιστική μορφή εξυπηρετεί πρωτίστως την πνευματική ανάπτυξη του διδασκομένου και την βιωματική του συνάντηση με το ελληνικό τρόπο. Η πρώτη επαφή με την γλώσσα γίνεται μέσω του εμμελούς λόγου, ενώ κεντρικό ρόλο παίζει η ετυμολογική και φιλοσοφική ανάλυση των γλωσσικών μορφών, προσαρμοσμένη κάθε φορά στο διδασκόμενο.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας πραγματοποιείται με τη συνεργασία του φιλόλογου εκπαιδευτικού ο οποίος χρησιμοποιεί, συμβουλεύεται και ακολουθεί την ύλη των βιβλίων που έχει τυπώσει ειδικά για τις διαπολιτισμικές του κατασκηνώσεις το Τ.Θ. Σκοπός των συγγραμμάτων αυτών είναι πιο πολύ υποβοηθητικός, συμβουλευτικός και είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν μια "δεξαμενή" γνώσεων (κειμένων, τραγουδιών, γραμματικής) και για το μέλλον, έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να "αντλεί" τα κομμάτια εκείνα της γνώσης που κρίνει ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να διδάξει.

Διδασκαλία ελληνικών τραγουδιών

Η διδασκαλία επιλεγμένων παραδοσιακών και σύγχρονων ελληνικών τραγουδιών γίνεται αφενός με σκοπό τη μύηση των παιδιών στον ελληνικό τρόπο σκέψης και στοχασμό, ο οποίος τόσο έντονα βιώνεται και αποκαλύπτεται μέσα από το τραγούδι και αφετέρου ως μια εναλλακτική άσκηση πάνω στην ανάγνωση και στη μετάφραση της ελληνικής γλώσσας. Τα τραγούδια αντλούνται μέσα από μια ποικιλία επιλεγμένων ελληνικών τραγουδιών, έντεχνων, παραδοσιακών και άλλων.

Η διδασκαλία του τραγουδιού συνδυάζεται με τη διδασκαλία της ποίησης, της λογοτεχνίας, της λαογραφίας, της φιλοσοφίας και άλλων μορφών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών

Η εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών παίζει επίσης σημαντικότατο ρόλο, αφού μέσω των μικτών μαθημάτων καταργούνται γεωγραφικά, γλωσσικά και πολιτιστικά σύνορα και οι νέοι αρχίζουν πλέον να μετέχουν σε μια χαρά πρωτόγνωρη καθώς οι αποστάσεις εκμηδενίζονται και όλοι χαίρονται που είναι μαζί με όλους και ανήκουν σ’ αυτή την μεγάλη οικογένεια. Έτσι, η πρώιμη εμπειρία της ενότητας, της συναδέλφωσης, του σεβασμού της ετερότητας όλων των χωρών, μολονότι υπονοείται στα υπόλοιπα μαθήματα, με τον ελληνικό χορό μετατρέπεται σε χαροποιό βίωμα. Άλλωστε, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός υπηρετεί τη χαρά της ένωσης και της αγάπης των ανθρώπων και όχι την εύθραυστη χαρά της ατομικότητας και της φιλαρέσκειας.

Ολυμπιακή παιδεία

Στόχος του μαθήματος αυτός είναι αφενός η θεωρητική κατάρτιση των νέων και γνωριμία τους με τον κλασικό αθλητισμό και τα αγωνίσματα που αυτός περιλαμβάνει και αφετέρου, μέσω της σωματικής άσκησης, η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και του ολυμπιακού ιδεώδους. Επίσης και αυτό το μάθημα στοχεύει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία εάν μέσα από το χορό γίνεται βίωμα, μέσα από τη σωματική άσκηση γίνεται παιχνίδι, μάθηση και ανακάλυψη του κόσμου και του εαυτού (σώμα, ψυχή, πνεύμα). Φθάνοντας στη λήξη του προγράμματος διεξάγονται αθλητικοί αγώνες αναπαριστώντας πιστά την όλη δομή των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων (παρέλαση των αθλητών ανά χώρα, τελετή έναρξης από ιέρειες – αντιπροσώπους όλων των χωρών, διεξαγωγή αγωνισμάτων, επιβράβευση των νικητών με τιμητικούς επαίνους και κότινους, τελετή λήξης).

Θεατρική παιδεία

Η διδασκαλία θεάτρου πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού θεατρολόγου. Οι νέοι εισάγονται στις βασικές έννοιες του αρχαιοελληνικού δράματος, διδάσκονται αποσπάσματα από τις τραγωδίες "Αντιγόνη", "Προμηθεύς Δεσμώτης", "Μήδεια" κ.α. και προετοιμάζονται για το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων (αρχαιοελληνικών τραγωδιών) κατά τη διάρκεια της εορτής λήξης – ολοκλήρωσης του προγράμματος. Επίσης, υπάρχουν αποσπάσματα από τα ομηρικά έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, του Ερωτόκριτου, από νεότερους ποιητές κ.α.

Μικτές συναντήσεις – ανοιχτές συζητήσεις

Το όλο πλαίσιο κοινής συμβίωσης ενθαρρύνει συναντήσεις – συζητήσεις των νέων από όλες τις χώρες, εκτός του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις συμμετέχει, εκτός από τους νέους, και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένους χώρους μέσα στην φύση (στην παραλία, στο δάσος και αλλού). Η πείρα αλλά και η ευαισθησία των εκπαιδευτών πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας εγγυώνται την ανάπτυξη μιας ευχάριστης και φιλικής ατμόσφαιρας, μέσα στην οποία πραγματοποιείται ανοιχτός διάλογος με όλους τους νέους, γνωριμία με τον ιδιαίτερο πολιτισμό αλλά και τα ειδικά προβλήματα της κάθε χώρας καθώς και συζήτηση και προβληματισμός πάνω σε σύγχρονα θέματα και προβλήματα κάτω από το πρίσμα του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού.

Βραδινές εορτές

Στο τέλος κάθε ημέρας, κατά την βραδινή ζώνη πραγματοποιείται νυχτερινή εορτή στην οποία είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των παιδιών. Δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες κάθε χώρας να παρουσιάσουν τις δικές τους πολιτιστικές εκδηλώσεις προβάλλοντας η κάθε μία την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού της μέσα από τη μουσική, το χορό, τις θεατρικές παραστάσεις κτλ. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες χαίρονται να διδάσκουν και να διδάσκονται, να γίνονται μαθητές και δάσκαλοι. Η δομή του προγράμματος της βραδινής εορτής διαμορφώνεται από ειδική ομάδα της κατασκήνωσης, με εμπειρία στις διαπολιτισμικές κατασκηνώσεις και επιφορτισμένη γενικότερα με την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τις ελεύθερές τους ώρες.

Παράλληλα με το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της κατασκήνωσης αξιοποιούνται και εξωτερικοί συνεργάτες, καλλιτέχνες και άλλοι, προκειμένου να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή των φιλοξενουμένων με την ελληνική πολιτιστική παράδοση.

Ψυχαγωγικές – Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Εκτός από την ψυχαγωγία και διδασκαλία των παιδιών, εντός των ορίων της κατασκήνωσης πραγματοποιούνται ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε χώρους με αξιόλογη φυσική ομορφιά.

Εορτή Λήξης

Με την εκδήλωση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους νέους να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη μουσική, θεατρική και χορευτική εικόνα από τον ελληνικό πολιτισμό με τον οποίο ήρθαν σε επαφή κατά τις προηγούμενες τρεις περίπου εβδομάδες μπροστά σε κοινό από την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάζονται από τους νεαρούς μαθητές θεατρικές διασκευές όπως αυτή του νεκρού αδερφού της Αντιγόνης. Ακολουθεί απαγγελία κειμένων Ελλήνων συγγραφέων, ενώ η διεθνής μικτή χορωδία, στην οποία ενώνουν τη φωνή τους παιδιά από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και αλλού, «ντύνει» με χρώμα ελληνικό και ζωντανεύει την κάθε στιγμή.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η εκπαιδευτική ομάδα των θερινών σχολείων αποτελείται από έμπειρους και ικανούς εκπαιδευτικούς (φιλολόγους, ιστορικούς, δασκάλους), χοροδιδασκάλους, θεατρολόγους, γυμναστές, μουσικούς, οι οποίοι διακρίνονται για την ευαισθησία τους και την αγάπη τους για το νέο άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Στόχοι των Θερινών Σχολείων

Άμεσοι στόχοι όσον αφορά του συμμετέχοντες του προγράμματος είναι:

· Η διαπολιτισμική επικοινωνία

· Η ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση

· Η ανάπτυξη πνεύματος ανοχής και συμβίωσης με το διαφορετικό

· Η δημιουργία πνεύματος αυτοπεποίθησης και δημιουργικότητας

· Η γνωριμία με τον ευρωπαϊκό χώρο

· Η εξοικείωση με το διαχρονικό ελληνικό πολιτισμό

· Η εκμάθηση της ελληνικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών

· Η ενημέρωση σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας, νέων τεχνολογιών

· Η γνωριμία με προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και η καλλιέργεια ανθρωπιστικού πνεύματος

Έμμεσοι στόχοι του προγράμματος είναι:

· H καταπολέμηση της φτώχειας

· H άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων

· Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού

· Η κοινωνική επανένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων

· Η ενημέρωση για μεγάλα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά προβλήματα

· Η επαγγελματική εξειδίκευση του πληθυσμού

· Η δημιουργία υποδομών για αναπτυξιακά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

· Η προώθηση της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

· Η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας

· Η δημιουργία υποδομών για επιχειρηματικές επενδύσεις

· Η καταπολέμηση της μετανάστευσης και η ενίσχυση της αποκέντρωσης

· Η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

· Η προώθηση νέων και εναλλακτικών μορφών κοινωνικής ανάπτυξης

· Η προώθηση ανοχής μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και η καταπολέμηση του ρατσισμού

· Η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης και αντίληψης

· Η παροχή τεχνογνωσίας και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών

· Η εξοικείωση του πληθυσμού με τις νέες τεχνολογίες

· Η δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων και ανταλλαγών

Επίσης, οι στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου θα υλοποιηθούν τα θερινά σχολεία (Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο) είναι:

· Δημιουργία θέσεων εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

· Συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών

· Δημιουργία νέων όρων και μορφών ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού

· Προβολή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της

Πληροφορίες:

Παναγιώτης Παύλος

Υπεύθυνος επικοινωνίας Προγράμματος

κιν.: +30-6939-530-480

Σκουφά 36, 106 72 ΑΘΗΝΑ

τηλ. / φαξ: +30-210-33-90-520

Μητροπόλεως 13, 546 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τηλ. / φαξ: +30-2310-254-079

Αντίκα 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ

τηλ / φαξ: +30-25410-27839

THRACE TREASURY –

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS

ON GREEK CULTURE 2005

INFOS:

Panayiotis Pavlos

κιν.: +30-6939-530-480

tel. / fax +30-210-33 90 520


[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]