Διαπαιδαγώγηση (Ναυπάκτου Ιερόθεος)

Η θεολογική αρχή ότι τά παιδιά είναι δώρα Θεού καί πρέπει νά πραγματοποιήσουν τόν σκοπό τής δημιουργίας τους δίνει ένα άλλο περιεχόμενο στήν διαπαιδαγώγησή τους. Συνδέουμε τά παιδιά μέ τήν Εκκλησία, δηλαδή μέ τήν μυστηριακή καί λατρευτική ζωή τής Εκκλησίας καί μέ τούς Πνευματικούς Πατέρες, ώστε τά παιδιά νά εισέλθουν στόν δρόμο πού τά οδηγεί στήν ένωσή τους μέ τόν Θεό. …

Καθώς τό παιδάκι είναι μικρό, όπως βλέπω τά χαριτωμένα αυτά παιδάκια εδώ μπροστά μου, νά τού λέη ιστορίες Αγίων. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι λένε στά παιδιά τους μερικά παραμύθια. Εμείς δέν πρέπει νά λέμε παραμύθια, πρέπει νά διηγούμαστε τήν ζωή τού Αγίου τής ημέρας ή κάποιων Αγίων. Καί αυτά πού ακούνε τά παιδιά από τήν ζωή τών Αγίων μπαίνουν μέσα βαθιά στήν καρδιά τους καί δέν τά ξεχνούν ποτέ. Καί κυρίως αυτά πού ακούνε τά παιδιά στήν μικρή τρυφερή τους ηλικία, αυτά θά παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σ’ όλη τους τήν ζωή.
Επίσης, πρέπει νά μάθουν οι γονείς στά παιδιά τους, όσο είναι μικρά, νά προσεύχωνται μέ τήν ευχή: «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με …». Λέω στά μικρά παιδιά, πρίν κοιμηθούν τό βράδυ, νά λένε 10-15 φορές τό «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με …», καί μετά νά κοιμηθούν. Καί όταν ξυπνάνε από τόν ύπνο, πάλι νά λένε 10-15 φορές τήν προσευχή αυτή.
Είναι σίγουρο ότι, όταν μάθουμε τό παιδί από μικρό νά είναι στήν Εκκλησία, νά προσεύχεται καί νά ακούη τούς βίους τών Αγίων, θά είναι πάντα μέσα στήν Εκκλησία. Δηλαδή, μέσα στήν καρδιά του βάζουμε έναν μαγνήτη πού τραβάει τό παιδί συνέχεια μέσα στήν Εκκλησία. Καί, άν τό παιδί κάποια στιγμή θά κάνη μιά μεγάλη αμαρτία, πολύ γρήγορα θά μετανοήση.
(“Λόγοι και Διάλογοι”)

(Πηγή: “Εκκλησιαστική Παρέμβαση” ΣΕΠ. 2010)

Διαβάστε περισσότερα κείμενα από τον Σεβασμιώτατο πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]